Verdwenen beroepen... de klompenmaker Weerzien °Ss f laüHsa Kijk uit naar de volgende editie Colofon ^Zeeland Joseph van Boven was na de oorlog een van de laatste ambachtelijke klompen makers. Hij had zijn werk plaats in Sint Jansteen, waar zijn vader Camille het bedrijfje in 1924 startte. Als we Joseph mogen geloven was zijn beroep zijn leven. Staand voor de stad- huistrap voor zijn trouwen sprak hij tot zijn vrouw Irene Bock dat hij zijn hart had verpand aan de klompen: 'u zult zijn klompen moeten dragen, anders bent u geen echte klompenmakers- vrouw. In de streek werden de klompjes niet alleen gedragen maar ook gebruikt om de doopsuikers in te stoppen die de meters (doop- moeders) aan kinderen, vrienden en familie uitdeelden. Vroeger was het heel gewoon om op klompen te lopen. Regionaal waren er zelfs verschillen tussen de klompen: puntige, stompe, model kano en zondagse klompen. Omdat mensen geen vervoer hadden legden ze grote afstanden af en sleten de klompen snel. Met de komst van de fiets en de auto liep de verkoop van klompen terug. Door gebrek aan leer liep de ver koop tijdens de Tweede Wereld oorlog weer op. In een tijd dat het wegdek nog nat en onverhard was hield je droge voeten en de klompen zakten niet zo diep weg in de modder. Groot voordeel was dat je er niet snel koude voeten in kreeg, zeker niet als je de klompen opvulde met stro. Rond 1900 waren er nog tien duizenden klompenmakers die voor de vijf miljoen inwoners van Nederland vier miljoen paar draagklompen per jaar maakten. In 1968 waren er in Nederland nog 216 klompenmakers over en in 1949 telde Zeeland nog 44 machinale klompenbedrijven met circa 250 man personeel. Er woonden vooral veel klompen makers aan de grens met België, waar ze kloefklappers werden genoemd. Clinge was de absolute klompenmakershoofdstad van Zeeland, waar ooit achttien klompenmakers tegelijk waren gevestigd. Rond 1960 was er nog een korte opleving door het maken van souvenirklompjes. Piet Heule, timmerman en klom penmaker te Nieuwvliet, hield het halverwege de 19e eeuw echter al voor gezien en emigreerde naar Brazilië. Van de in armoede vervallen man is de legendarische uitspraak 'op een dag zullen ze ons vinden.' Daar bleek geduld voor nodig, want dat was pas in 1973 het geval. Probleem met de klompen was dat halverwege de twintigste eeuw alleen oude mensen er nog op bleven lopen, maar jongeren niet meer. Was er voor de oorlog nog bijna overal in de omgeving een klompenmaker te vinden, na 1945 verdween het ambacht in rap tempo. Klompenmaker Vermeulen in Goes stopte er bijvoorbeeld begin jaren zestig al mee en Joseph van Boven uit St. Jansteen als laatste in 1985. Tegenwoordig worden in Zeeland op ten minste nog één adres klompen gefabriceerd, uiteraard machinaal. Bij Klompen makerij Traas in Heinkenszand wordt van wilgen- of populieren hout solide schoeisel gemaakt voor in de tuin, op het land of waar de eigenaar ze naartoe wandelt. In de serie 'verdwenen beroepen' komt deze keer de klompenmaker aan bod. Houten schoeisel voor wie over de kasseien wilde klepperen. door: Johan Francke 1 fkT ZEEUWS, 3 Krantenjongen Loek Barendregt bezorgde het proefnummer van Zeeuws Weerzien in het Provinciehuis. De krant verschijnt in maart, juni, september en december. Zeeuws Weerzien is een gratis krant die 4x per jaar in een oplage van 50.000 wordt verspreid in heel Zeeland: in alle vestigingen van Bibliotheek Zeeland, zorg- en welzijns- instellingen,gemeentehuizen, wacht kamers van huisartsen en fysiothera peuten, musea, boekhandels en bij lokale ondernemers. Een overzicht van distributiepunten, alsmede een digitale versie van de krant, treft u op onze website. De krant komt tot stand in samenwerking met Stichting Feest van Herkenning, die bijeenkom sten organiseert waarbij het delen van herinneringen centraal staat. Uitgever Stichting Zeeuws Weerzien Voorzitter Frans van de Velde Postbus 33, 4350 AA Veere www.feestvanherkenning. info zeeuws-weerzien weerzien@feestvanherkenning. info Eindredactie Jan van Damme Redactie Peter Blom, Zeeuws Archief Johan Francke, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Vormgeving Leo Minnaard Ramon de Nennie, decreet Druk en advertentieverkoop Meulenberg Media, Patrick Joossens verkoop@meulenberg. nl Coördinatie Hanneke de Vroe, Zeeuws Weerzien weerzien@feestvanherkenning.info Bij het samenstellen van deze krant is met zorg getracht alle rechthebbenden m.b.t. beeld- en archiefmateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties deson danks van mening zijn dat (foto)rechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie via weerzien@feest- vanherkennnig.info. Deze editie is mede mogelijk gemaakt door Stichting de Godshuizen Kloefklappers Kloefklappers Toen liepen we nog op hou Klompenmaker De Couwer uit Clinge aan het werk, 18 september 1965 Foto C. Kotvis,ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 97819

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2019 | | pagina 3