eerzien 7 45 BS 'V 1 W teelpws Klaver zaaien met de 'zaaiviool' tussen het tarwe in de Bathpolders, circa 1930. Recordnr. 12813. Breskens eggen en zaaien, circa 1 930. Recordnr. 133985.

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2019 | | pagina 7