A eerzi 5 Wie ooit tijdens een stadswandeling in Zierikzee door de Meelstraat is gelopen zal vast wel de belettering op de gevel van het pand Meelstraat 29 hebben opgemerkt. Dit pand was van 1900-1918 in gebruik bij drankenhandel Firma W.P. van Pagé Co. voorheen M.F.C. de Kater. Via overdekte achtertuinen was de zaak verbonden met het pand Poststraat 32. Willem Pieter van Pagé junior en Hendrikus Lambertus Wijnne, beide kooplieden wonende te Zierikzee richtten op 29 sep tember 1900 bij onderhandse akte een vennootschap op onder de naam firma Van Pagé Co. voorheen M.F.C. (Matthias Fre- derik Cornelis) de Kater, te star ten op 1 oktober 1900 aan de Poststraat B 29 in Zierikzee. Van Pagé adverteert in de Zierikzee- sche Nieuwsbode van 5 juli 1900 als hoofdagent voor Zierikzee van de Nederlandsche Bronwa- terfabriek Bosch Co. te Am sterdam en als leverancier van 'kunst Haarlemmer Staalwater, Victoriawater, Apollinaris, Emser water, Bitterwateren'. Het bedrijf afficheerde zich in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 8 augustus 1901 als handel in wij nen, gedistilleerd, likeuren, bie ren, azijn, stout (een biersoort), bron- en medicinale wateren, li monadesiropen en kogelfles- schen enzovoort. Van Pagé was tevens hoofdagent van de Heine- ken's Bierbrouwerij, Rotterdam Amsterdam en Van Vollenhoven's Brouwerij Dor drecht. Het bedrijf bleek niet al leen in drank te handelen, want in de Zierikzeesche Nieuwsbode van 3 maart 1904 verscheen een advertentie met de volgende tekst: 'Voorhanden: beste Engel- sche Antraciet, Cokes, Turf, En- gelsche Kolen en Ruhr- of Kachelkolen. Aanbevelend, W.P. van Pagé Co., Poststraat B 29'. Laten we met al deze kennis eens kijken of we de belettering op het pakhuis in de Meelstraat 29, in feite de achterzijde van het kan toor van Pagé aan de Poststraat B 29 (het huidige huisnummer 32), kunnen ontcijferen. Een lastige klus, want er is hier sprake van drie muurreclames door elkaar heen, vooral aan de linkerzijde moeilijk leesbaar. Toch ga ik een poging doen. Helemaal bovenaan de tekst: 'Bergplaats voor wijn', daaronder 'Gedistilleerd...enz. van.. Op de linkerkant van de muur zie ik staan 'Gegarandeerd zuivere bronwateren der Nederlandsche Bronwaterfabriek Bosch Co. Amsterdam, onder controle van agentschap voor Schouwen- Duiveland W.P. van Pagé'. Op een foto uit 1975, in de beeld bank van ZB Bibliotheek van Zeeland is links tevens nog de volgende tekst duidelijk zicht baar: 'Drachenquelle natuur- bronwater bovenmate heilzaam, smakelijk en welda(dig) voor de krachtige en zwakke.' De NV Drachenquelle (Drakenbron) te Rotterdam werd opgericht te Rotterdam op 31 oktober 1903. Op de muur rechts zien we fragmenten van teksten: Grand Prix de Paris 1889 Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij Amsterdam-Rotterdam hoofd agent op Schouwen-Duiveland W.P. van Pagé voorheen firma M.F.C. de Kater) en helemaal onderaan: ..behaald. Willem Pieter van Pagé verkocht zijn zaak in wijnen, minerale en bronwateren en brandstoffen op 22 mei 1918 aan ene J. Luijk. De letters die herinneren aan W.P. van Pagé zijn echter na 100 jaar, zij het met enige moeite, nog steeds zichtbaar op de muur aan de Meelstraat 29 in Zierikzee. Een bijdrage van Toon Franken, Zeeuws Archief W teelpws Muurreclame in Meelstraat Zierikzee De restanten van muurreclame in de Meelstraat Zierikzee Foto's Toon Franken. Bronnen: - Tekens aan de wand. Geschilderde muurreclames in Nederland (Rotterdam 2012), p. 168 - ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Krantenbank Zeeland, Zierikzeesche Nieuwsbode, 5 juli 1900, 8 augustus 1901, 3 maart 1904, 22 mei 1918 - Zeeuws Archief, Archief Arrondisse mentsrechtbank Zierikzee, inv.nr. 475, p.82, vennootschapsakte ingeschreven ter griffie van de rechtbank op 29 september 1900.

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2019 | | pagina 5