w, eerzien Chauffeur uit Clinge lust een paar pintjes teveel Kijk uit naar de volgende Zeeuws Weerzien Dit jaar verschijnt de krant in maart, juni, september en december. Eind jaren zestig doofde het laatste kolenvuur in de Nederlandse huiskamer. Toen het gas in de huis houdens kwam, verdween de kolenboer. De kolenboer kwam uiter aard alleen in de herfst- en wintermaanden, 's zomers hadden de mensen geen kolen nodig. Er werd nog niet gebarbecued. De kolen- drager of -sjouwer bracht de eierkolen, briketten, cokes en antraciet aan huis. Omdat de schoorsteen er bij hem niet het hele jaar van kon roken was het vaak een gecombineerd beroep. De Zeeuws-Vlaamse kolenboer Kees de Smet uit Pauluspolder had bijvoorbeeld een transport bedrijfje, maar runde naast zijn kolenbedrijf ook een melkhandel De kolenboer zag zwart van de kolenstof en was vaak zo sterk als een beer. Vanaf de vrachtauto liet hij de zakken op zijn nek vallen, waar ze bij de punt werden vast gepakt. Vandaar liep hij naar de kolenbunker, het kolenhok, de schuur of een betonnen kolenstort in de tuin, want het was natuurlijk niet de bedoeling dat met deze vol kolenstof zittende zakken door het net geboende huis werd gelopen. Ter plaatse werd de zak leeg geschud en vulde de ruimte zich met kolengruis en stof. Met de kolenkit, een soort smalle hoge emmer die door een hengsel als schep gebruikt kon worden, haalde je de kolen in huis om zo de enige aanwezige kachel in de huiskamer brandende te houden. De overige kamers in huis waren nog onverwarmd en slechts voorzien van enkel glas van zes of acht millimeter dik, zodat er in de winter ijsbloemen op de ramen stonden. Wanneer de eerste steenkolen boeren in Zeeland begonnen zijn is moeilijk te achterhalen. Steen kool werd hier al aan het begin van de achttiende eeuw gebruikt. Toen de steenkolenboer begin 20ste eeuw voor het eerst in de provinciale kranten werd ver meld was het duidelijk dat het om een al ingeburgerd beroep ging. In de literatuur komt de kolenboer er niet altijd best af. Bekend is de kolenboer uit de Vlissingse verhalen van Geert van Oorschot. Deze liet iedereen weten dat het gezin schulden had, waarna de jonge Van Oorschot er 's nachts samen met zijn moeder op uit trok om de fruitbomen in de tuin van de kolenboer om te zagen. Een mooie anekdote speelde zich tijdens de oorlogsjaren af in Zuidzande, waar het varken van de bakker moest worden gekeeld. De lokale slager wilde daar in 1943 illegaal een varken slachten, maar ongelukkigerwijs hield de CCD (de Crisis Controle Dienst) die dag juist controle in het dorp. Om de slacht niet in de smiezen te laten lopen zorgde de slachter er voor om de drie kwartier ach terom naar huis te gaan en overal een praatje te maken zodat de controleurs dachten dat hij thuis aan het werk was. Nadat het varken was geslacht moest het thuis naar de bakker en nog een ander adres worden gebracht. Daartoe werd de plaatselijke kolenboer Bram Neuféglise inge schakeld. Het geslachte varken werd in doeken gewikkeld op zijn kar gelegd en de kolen- zakken er overheen gestort. Daar zou de CCD toch immers geen vlees onder vermoeden. Zo werd het illegale vlees veilig naar de plaats van bestemming gebracht en mocht het geslachte dier met recht een zwart varken worden genoemd. De Rijkspolitie in Zeeuws-Vlaanderen volgde op 22 oktober 1956 de slinge rende sporen van een vrachtwagenchauf feur, nadat zij die eerst aan had willen houden en deze doorreed. De Clingenaar die de vrachtauto bestuurde zat even later een kop koffie te drinken in een café. Daar vonden agenten hem doordat het spoor van de auto voor het café stopte en de 'camion' er geparkeerd stond. Aangeschoven bij de chauffeur bleek die weliswaar koffie te drinken, maar het daar eerder op de dag niet bij gelaten te heb ben. De inwoner van Clinge morste de meeste koffie op zijn broek terwijl hij de agenten te woord stond. Die rekenden de chauffeur vervolgens in. De advocaat van de verdachte, Mr. Tichelman, verklaarde dat het in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen traditie was elke transactie op de markt te bezegelen met een paar pintj es of een paar neutjes. De krant sprak van 'alcohol en ver keer verdragen elkaar niet. Zij zijn als twee soorten chemicaliën, die bij vermenging bruisend uiteenspatten.' Er werd een maand rijontzegging en een maand onvoorwaar delijke celstaf door het openbaar ministe rie geëist. De politierechter legde twee weken gevangenisstraf en acht maanden rijontzegging op. Strenge straf voor een dronken doorrijder rfp 3llr.PP7 iï:h t.viphi «hte: riliLJLLtifcr L km lL lIiiuJ- Iuuj Jt j-il'Ii jpJ-ir:lIj Li ir T' I nn ijH CöÊfit. -fc- fliC L«1 Lat v-ir?I:J3111«v-"-:MIJ kr y IMviJ^-bun, PP? Colofon fnud'. Zee. and ■ZEELpWS Zeeuwse krantenjongen Loek Barendregt bezorgde vorig jaar zomer het proefnummer van Zeeuws Weerzien in het Provincie huis in Middelburg. Verdwenen beroepen de kolenboer Kolenboer in Vlissingen in 1964 Fotoarchief PZC, ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 143332. Bron: ZB, Krantenbank Zeeland, Zeeuwsch Dagblad, 21 november 1956, pag. 2. ?-uii L-: bij nlJpjkHraiuiHj-tflHtraditie rr. trn^Adi^ j; Bllwuab 4jll.ii yjIiïIl II. jijlapZ<löfc "Vf' -J| iZjrwi olctr-hrr vjm. -Ie Jiat n .ut Ir-l:JK-» n-v-1 Tm .VpMIUEfl Vlijn-letn. Ë-UjijLrEii:* Ip-Ll-fl i-ti LUI In..-.-. '1*J ckc 'Jl- rH=L i1 Ki Ffra f r. Hnrifc :'Tt nvvvn hfh>fl g7rfdtaVet li ti fiii.., j-u -n£i. Je rijkjiy.d.lÏE vc;ld Urcna jittds ncr let nakencr- VFtrflr-' jv> riiT i uliv^r! Tr-Fn 3IJ LMU '-t1| dt J. ,-:«i fcj L'. in ak 11 rpj rnl^Ki it-i -.i i n rjv- e T'iV ■T-rTiTi, e!.e tiwcitHi kr'-ifi-di öp daL v-btfjJ-: kmkn r»dili^*«hK - .v-r, /m V- .HC ïjI hel chtUP^nrk-?, iwtlfrr bjfc d7m»flfa ivilIii ^i'-llL*. MrL l^V, Ilttiï ii Jee* uNa ajrtufi m&fïl vM-l-rp^i, |.„i iiii-i ihnt-jr. ~/r drtF l-M k-Hrrr vin Vin r,s •Jl cnl ei -in iiilsXI11 "V rlkEJlb Üfe T.VtI Lrr.Z.h-1 r-:vljd mdr.ir. >JL..r rk 24 «IJ-I a., .«1 r,T\ rrr.r k+r#mljk i- l^ix- neri** cLrn^rjiTt O* Hl L T. iMtld.ï E-! Tl Kï .r fi'ir |V i - -r 11- r.- nr If jhPll lir. ui. f xw. Iiiji, ÉL-.- I.r T.l+y. -M Khrh 4D IhJ.,l,-- I-... H? HL^r.- ind,.Lj Jt. Jl- —na™ rn hdnur hs-n M,|„ i mtmtp- HMKBJ CU r 1 i-| 1 .LttJ-u*-rjp.-1-ït-Vlixr.- rlJp+'JJi L', in .1 r iVn-ili/i itic". bccxcO |rpr.i cln r-lj qiib IrtfitafF 3iele. «TiI 'jp+Tlr-.-- i-rJn narkvr Edi- jnr a. m r ip. L't vCj't mii Ilti'ïi. nr. L t-UlflLJ !i-rL mi-air B -'J -■ r' nu i'urfcw. N'l; T. L ITE LUrj ,-i-. Li UL1 Jjlh ,N Z.1-*. PLTOID ^n:izlii-r.:cii F7HJI I Mj Ir, Tt -ir '/Ar j:il+. :.jji> jpLjk™ nn (i -thrtv. nlirli T' rT T>ik Er ral -Inr rtr- nn lal ai T'i TT—1 -A-kl 01 Hriiir bri 4 L*n iFJtmib «te rrcrlHS* meiei- -".r V£«i' li.is rh- Uil i:r -Ji:...- I.r-: Foto: Fotoatelier Karin den Boer. Uitgever Stichting Zeeuws Weerzien Postbus 33, 4350 AA Veere www.feestvanherkenning.info/ zeeuws-weerzien weerzien@feestvanherkenning. info Eindredactie Jan van Damme Redactie Peter Blom, Zeeuws Archief Johan Francke, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland Vormgeving Leo Minnaard Ramon de Nennie, decreet Druk en advertentieverkoop Meulenberg Media, Patrick Joossens en Jerry Tupanwel verkoop@meulenberg.nl Coördinatie Hanneke de Vroe, Stichting Zeeuws Weerzien weerzien@feestvanherkenning. info Bij het samenstellen van deze krant is met zorg getracht alle rechthebbenden m.b.t. beeld- en archiefmateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties deson danks van mening zijn dat (foto)rechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de redactie via weerzien@feest- vanherkennniginfo. Deze editie is mede mogelijk gemaakt door Zeeuws Weerzien is een gratis krant die 4x per jaar in een oplage van 50.000 wordt verspreid in heel Zeeland, in alle vestigingen van Bibliotheek Zeeland, zorg- en welzijns- instellingen, wachtkamers van huis artsen en fysiotherapeuten, musea, boekhandels en bij lokale onderne mers. Een overzicht van distributie punten, alsmede een digitale versie van de krant, treft u op onze website. De krant komt tot stand in samen werking met Stichting Feest van Herkenning, die bijeenkomsten organiseert waarbij het delen van herinneringen centraal staat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2019 | | pagina 3