Feest Het wonder van Tholen Babydekentje met slangen Wolphaartsdijk Ned. Herv. Kerk van Herkenning Ruim 6500 Zeeuwse foto's en prentbriefkaarten, gemaakt tussen 1919 en 1982. Dat is de collectie Torbijn. Vele dorpsgezichten, cafés, winkels, campings, strandtaferelen. Een prachtig beeld van hoe Zeeland ooit was: voor de oorlog bijna zonder auto's, na de oorlog met steeds massaler toerisme. Jacob Torbijn (1892-1962) begon rond 1911 in de Ganzepoortstraat 22 in Goes een winkel in papier- en schrijfwaren. Fotografie was nog niet zo gewoon. Hij ontdekte dat veel ondernemers gek waren op foto's van hun dorp. Die ging hij leveren. Torbijn kocht een goede camera, een statief en een auto, zijn klanten kring werd heel Zeeland en West-Brabant. Restauranthouders, winkeliers en campingbazen kregen de mogelijkheid om bestellingen voor ansichtkaarten van hun bedrijf te plaatsen. Ze konden ze in de toen bekende kaartenmolens op hun toonbank zetten. Zijn twee zoons Jan (1913-1973) en Johan (1914-2000) namen na de oorlog het bedrijf over. In 1973 deden zij het bedrijf over aan Henk van der Graaf. Die sloot de deuren in 1999. Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de foto's gedigitaliseerd. Kijk op archieven.nl en zoek op Torbijn, dan kunt u alle foto's bekijken. Schuitutolsiraal, Achter 'het wonder van Tholen' schuilen geen huilende Mariabeelden of andere onverklaarbare religieuze ver schijnselen. Het wonder van Tholen is de omschrijving voor de eerste naoorlogse rijpe oogst. Tholen was na de oorlog, met uit zondering van de stad zelf, nog geïnundeerd gebied. Het zoute water werd in het najaar van 1944 en de lente van 1945 weggepompt. Het water overstroomde 't land Het zilte vocht doordrong de klei Maar toch geen plaats voor wanhoop, want Nee, zei de boer, ik vecht mij vrij. De zilte percelen konden door de regenval nog op tijd ingezaaid worden, vooral met zomergras en gerst, hoewel er een verbod op het zaaien van graan was ingesteld. Die zomer regende het overvloedig, waardoor er veel zoet water door de grond spoelde. In juli 1945 stond de tarwe manshoog met volle zware aren op de velden en een opbrengst van 75 mud per hectare. Ook de aardappelen en peulvruchten lieten een onge kende oogst zien. Die oogst was zo onverklaarbaar groot dat in de krant Opbouw van 14 juli voor het eerst van het 'wonder van Tholen' werd gesproken, al begreep men toen nog niet hoe de gewassen zo goed hadden kunnen groeien op de zilte grond. In het Mededeelingenblad voor het eiland Tholen van 17 augustus werd de oorzaak in het hogere gezocht. Daarmee werd onbedoeld de spij ker op de kop geslagen: "t is precies of er een laag kunstmest van de beste soort op 't land is uitgestrooid.' Door het zilte water afgezet organisch materiaal was gaan rotten en had op die wijze als mest gewerkt. De vergane algen en wie ren voegden een extra laag stikstof toe aan de grond en hadden zo een bijzonder vruchtbare bodem gevormd. De stikstof bevorderde de sterke groei van het gewas terwijl het zout ervoor zorgde dat dit niet te snel gebeurde, waardoor een goede oogst ontstond. Landbouwers leerden hiervan gips in de zoute grond te verwerken, maar in 1947 keerde dit zich juist weer tegen de landbouwproductie toen er een droge en zeer warme zomer kwam. Het wonder van Tholen bleek door de natte zomer een eenmalige gebeurtenis die zich de daaropvolgende jaren niet herhaalde. De oogst van 1945 was bijzonder goed op Tholen. Foto: ZB, Beeldbank Zeeland, recordnr. 47757 Het patroon van dit baby dekentje is gebaseerd op een patroon van een Arnemuidse visserstrui. In Arnemuiden is dit bekend als het Slangenpatroon. De meisjes zongen vroeger: 'Een trui met slangen doet mijn hartje naar verlangen'. Visserstruien werden in heel Zeeland gedragen tot circa 1950. Daarna verdwenen ze uit het straatbeeld. In het boek 'Truien bij de vleet; Zeeuwse visserstruien in verhalen en patronen' van Anja Geldof en Stefanie Huibregtse wordt de geschiedenis van Zeeuwse visserstruien uit de doeken gedaan, inclusief patronen om deze truien opnieuw te breien. Het patroon van het babydekentje met slangenpatroon is gratis te ver krijgen bij aankoop van garen bij Atelier Jaffari aan de Markt in Arnemuiden. Gevangen in een ansichtkaart De Nederlandse Hervormde kerk te Wolphaartsdijk, voor mei 1989. De Schuitvlotst Bron: Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, Aanwinsten, nr 142-22 Foto: Stefanie Huibregtse

Krantenbank Zeeland

Zeeuws Weerzien. Feest van herkenning | 2018 | | pagina 6