Magazijn vanGoudenZilver, Een woord voor Transvaal. I1NTER-ART1KELEN, P. J. TA VENIER Bet beste adres voor Manufacturen is bij L. E. H1V1ÈKE, Groote 1 Amerikaansche Orgels OOK IN RUIL. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 31 December 1899 en Maandag (Nieuwejaar) 1 Januari 1900. E. J. Kögeler, HEIL en ZEGEN PATRIMONIUM. Oude en Nieuwe Bloedkoralen. I. P. Classe Middelburg, Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Class e A xel. Classe Klundert. Classe Almkerk: Classe 's Hertogenbosch. BEHANGER BLEEK, Boekh. FANOY, Burg, Middelburg ADVERTENTIEBUREAU. Jaarvergadering 2 Jan. 1900, van f 80.- tot f 450. A. S. J. DEKKER. HORLOGES. Groote keuze. Concurreerende prijzen. REDE B. PLIIUMERS. Smid Breestraat O 157. MIDDELBURG Noordtrkerk. Voorin. 91/2 av. 6 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Coll. Em. pred., pred. Wed. en weezen. M. Voorin. 9*/» uur, Dr. L. H. Wagenaar. Gasthui8kerk. Voorm. 91/5 nm. 2 uur, Ds. A. Littooij. M. Vporm. 91/* uur, Ds. A. Littoojj. Ho/pleinkerk. Vm. 9«/2 av. 6 uur, Ds. L. Bouma. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. VLISSINGEN, Nieuwe Middelkerk. Vm. 91/, uur, Ds. J. Hulsebos, Bed. H. Av. Av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Bevestiging van Ouderlingen en'Diakenen. M. Voorm. 9*/2 uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkerk. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. M. Vm. 91/2 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerke vm. 9 nm. 2 u, Ds. J. Z\jp. M. Voorm. 9 uur, Ds. J. Zjjp. Meliskerke vm. 9 uur, Lez. eener Léerr. Nam. 2 uur, Ds. L. Bouma. Sebooskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. S. de Jager. M. Vm. 9 uur, Ds. S. de Jager. Veere vm. 95 nm. 2 av. 6 u, Ds. A. Dekkers. M. Vm. 91/* uur, Ds. A. Dekkers. G apin ge Vm. 9S nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. M. Vm. 91/» uur, Lez. eener Leerr. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u, Ds. F. W. J. Wolf. M. Vm. 9 uur, Ds. F. W. J. Wolf. Oostkapelle vm. 9 av. 6 u, Ds. M. F. Visser. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. M. Vm. 9 uur, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B.v.d.Hoorn. M. Vm. 9 uur, Ds. B. B. v. d. Hoorn. Grijpskerke v. 9 n. 2 av. 6u Dhr. WJ.Guillaume. M. Vm. 9 uur, Ds. L. Bouma. Bevestiging van Ouderlingen en Diakenen. St. Laurens vm. 95 nm. 2 uur, Ds. G. H. Toebes. M. Vm. 91/2 uur, Ds. G. H. Toebes. Arnemuiden vm. 9s nm. 2 av. 6 u Ds. J.Boeyenga. M. Vm. 91/2 uur, Ds. J. Boeijenga. Souburg vm. 9!/2 av. 6 u, Ds. C. B. Schoemakers. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. M. Vm. 91 2 uur, Ds. C. B. Schoemakers. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 9'/i nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baay. Oosterland v. 9'fen. 2 av. 55u, Lez. eener Leerr. Scharendijke Vm 90 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9!/2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 90 nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 9'/2 av. 5V2 uur, Ds. A. v. d. Kooi. Krabbenduke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 55 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. O5 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 91'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 90 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. M. Vm. 9öuur, Lez. eener Leerr. Goes vra. 9*/2 nm. 2 u, Ds. R. J. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. lHo u, Ds. G. J. Hékkert. Biezelinge vm. 9 nm. 2 uur, Ds. N. G. Kerssies. 's Gravenpolder v. 9*/2 n. 2 u, Lez. eener Leerr. Heinkenszand v. 95 n. 2 av. öu DsJ.J.Koopmans. M. Vm. 9® uur, Ds. J. J. Koopmans. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J.H. Donner. M. Vm. 91,4 uur, Ds. J. H. Donner. Yerseke vm. 9 nm. l'/2 uur, Geen opg. ontv. Kruiningen vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. v. d. Werfi". Borssele vm. 9Vj nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. WoLFAARTSDiJK Vm. 9'/2 nm. I5 u, Ds. H. Elflers. Axel A vm. 9nm. 2 uur, Ds. K. J. Kapte(jn. M. Vm. 9 uur, Ds. K. J. Kaptetfn. KerkB. Vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Av. 51/2 uur, Ds. K. J. Kaptefln. M. Vm." 9 uur, Lez. eener Leerr. Oostburg vm. 9* nm. 2 uur, Ds. W. Goedbuijs. M. Vm. 91/2 uur, Ds. W. Goedhuijs. Schoonduki: vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen (Vincentiusstraat no. 49) Vm. 9s nm. 25 uur, Lez.'eener Leerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Vm. 9 av. 6 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Des Voorm. collecte v. d. Chr. School. M. Vm. 9* uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Coll. voor de Weezen. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteijn. Dinteloord vm. 9 nm. 21/2 u, Ds. J. Ort'ringa. Funaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. A. de Vries. Moerdijk vm. 9'/a nm. 2 uur, Lez. eener Leenv Willemstad vm. 91/2 av. 55 u, Ds. E. Zwiers. M. Vm. 9* uur, Ds. E. Zwiers. Raamsdonk Vm. 9i/2 nm- u, Ds. J. C. C. Voigt. M. Vm. 95 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Bevestiging van Kerkeraadsleden. Zevenbergen Vm. 95 nm. 26 u, Ds. M. Ouendag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vrn.95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed.. Werkendam A vm. 9nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9Vj av. 6 u. Ds. J. Osinga. 's Bosch vm. 10 av. bll3 u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm 9Ua nm. IV2 u, Ds. J. v.Haeringen. 'sGravenmoer vm.95 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. M. Vm. 91/2 uur, Lez. eener Leerr. Helena veen vm. 10 av. 45u, Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 5 uur, Lez. eener Leerr. Heusden vm. 9Va av. 5'/a u. Oud. K. de Geus. Sprang vm. 9'1a av. 6 uur, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 91/» nm. 2 u. Geen opg. ontv. Vrijhoeve-Capelle vm. 9s n. 2 u, Ds. S Datema. Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerr- Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker. Van de Kerken waar voor Maandag niets vermeld wordt ontvingen wij geen bericht. wenscht zynen begunstigers veel HEIL en ZEGEN in 1900. in 1900 worden toegewenscht door P. KASTELEIJN en Echtgenoote. 0. en W. Souburg. beveelt zich aan tot het leveren in het jaar 1900 van Couranten, Tijdschriften, Mode-Tijd schriften, Bindwerk, Drukwerk. Schrijfboeken, Postpapier, Enveloppen, Briefkaarten 15 cent per 100, Visitekaarten, keurige Steendruk- kaarten. 's avonds te 8 uur, lokaal „Concordia." .Verkiezing Bestuursleden en andere werk zaamheden. Trouwe opkomst verzocht HET BESTUUR. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. Goes. KOLOSALE VOORRAAD Oud Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht aur Oude Walchersche krullen worden zoo mogeijk verzwaard. JACQ. FRANK, Lansje llelft 142. By den Uitgever A. MEIJER, Arnhem, is heden verschenen uitgesproken in de Oorterkerk te Arnhem, op Donderdag 2 Nov. 1899, door Ds. H. HOEKSTRA. Bedienaar des Woords te Arnhem. PRIJS 20 CET. Na overmaking van het bedrag franco toe zending door den Uitgever. Nog enkele exemplaren voorhanden van „De dienst des Woords in de Gemeente Gods", predikatie van Dr. Wagenaab en Ds. Hoekstra a 10 cent. De ondergeteekenden (geven kennis van de ontvangst van een groote voorraad tegen de concurreerendste prijzen. Heeren WINTER-PALATOTS van af f 6.00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOTS van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van at f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den Boerenstand van af f 3,50, BONKERS eigen fabrikaat a f 6,00, Jongens BONKERS van f 2,75, een prachtige collectie SPORTHEMDEN, zware WINTER- PANTALONS van f 3,00 en hooger, WERK BROEKEN zware van f 1,50 tot f 3,00 enz. enz- Gortstraat 337. Magazijn Middelburg Markt G 27. Magazijn Vlissingen. Ruim gesorteerd in geslagen en gego ten HAARDEN, KACHELS 11 FORNUI ZEN, gepoetste en in vuur gelakte, aan uiterst lage prijzen. Tevens eene groote partij gebruikte in alle soorten, alle zoo goed als nieuw. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4