Het beste ate voor I Hoek Gravenstraat, Mi Zeeuwsche Rietensloelen-Fabriek. WINTER-ARTIKELEN, MagazijnvanGondenZilver,! P. J. TAVENIERI H. van DRiEL Cz. OOK IN RUIL. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 19 November 1899. Gerechtigheid en Verlossing. Drieërlei levensbeeld der geloovigen op aarde. GEURIGE THEEËN Oude en Nieuwe llloedkoralen.l GHTTEN. Classe Middelburg, Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Overeenstemming cn Korte Verklaring van Schijnbaar tegenstrijdige plaatsen der II. S. E ENIGSTE Vlugge Bediening. Billijke Prijzen. SIOTsTSHARP. PrijH slechts f 12.50. I. P. PLU1JMKRS, B. PLE1JMERS, HORLOGES. Groote keuze. Concnrreerende prijzen. MIDDELBURG Noorderkerk. Voorm. 91/2 nm. 2 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Extra collecte voor het Diaconiefonds. Gasthuiskerk. Voorm. 91/, nam. 2 uur, Ds. A. Littooy. Woensdag av. 7 uur, Ds. A. Littooy. Hofpleinkerk. Vm. 9I/o av. 6 uur, Ds. L. Bouma. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. VLISSINGEN, Nieuwe Middelkerk. Vm. 9' av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkerk. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerke vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Meliskerke vm. 9 nm. 2 uur, Dhr. H. Meulink, Cand. Serooskerke vm. 9 u, Ds. S. de Jager, Bed. H. A. Nam. 2 uur, Ds. S. de Jager, Dankz. Veere vm. 95 uur, Ds. A. Dekkers, Bed. H. Av. Nam. 2 uur, Ds. A. Dekkers, Nabetr. Gapinge Vm. 93 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u, Ds. F. WT. J. Wolf. Oostkapelle vm. 9 nm. 2 u, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B.v.d.Hoorn. Grijpskerke vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. L. Bouma. Woensdag av. 6 uur, Ds. J. Douma, van Spijkenisse. St. Laurens vm. 95 nm.2u, Ds. G. H. Toebes. Dés voorm. tevens bidstond voor Transvaal. Arnemuiden vm. 95 nm. 2 u, Ds. J. Boeyenga. Souburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. C. B. Schoemakers. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Brouwershaven Vm9i 2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 91/, nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baay. Öosterland v. 9'.^n. 2 av. ö5 u, Lez. eener Leerr. Scharenduke Vm 9s nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9'/2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 9s nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 91/2 av. 5»/2 uur, Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 56 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 9i'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 95 uur, Ds. J. Zyp, Bed. H. Av. Nam. 2 uur, Ds. J. Zijp, Nabetr. Goes vm. 9V2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. 1'/, u, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm.2uur, Ds. J. Kerssies. 's Gravenpolder v.95n. 2 av. 5su, Lez.eenerLeerr. Heinkenszand v. 95 n. 2u, Ds. J. J. Koopmans. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yerseke vm. 9 nm. li/2 uur, Geen opg. ontv. Kruiningen vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. v. d. Werff. Borssele vm.9i/,nm.2 uur, Lez. eener Leerr. Wolf aartsdijk Vm. 95 nm. I5 u, Ds. H. Elffers. Axel A vm. 9 u, nam. 2u, Ds. K. J. Kapteijn. Kerk B. Vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 nm. 2 u, Dhr. J. G. Kunst, Theol. Cand. Vrije Univ. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuys. Schoondijkï: vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen (Vincentiusstraat no. 49) Vm. 95 nm. 25 uur, Lez. eener Leerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Vm. 9 uur, Ds. E. Zwiers^ Coll. Theol. School en Theol. fac. V. U. Nam. 25 uur, Lez. eener Leerr» Woensdagavond 6 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kaptejjn. Dinteloord vm. 9 nm. 2i/2 u, Ds. J. Oftringa. 'Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. A. de Vries. Av. 51/2 uur, Ds. J. A. de Vries, Bidstond voor Transvaal en Oranje-Vrystaat. Moerdijk Vm. 9'/j nm. 25 u, Lez.eenerLeerr. Willemstad vm. 9ifo uur, I-ez. eener Leerr. Nam. 25 uur, Ds. E. Zwiers. Woensdagav. 6 uur, Ds. E. Zwiers» Raamsdonk Vm. 9i/2 u, av. 5 u, Ds. J. C. C. Voigt. Woensdagav. 6 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Zevenbergen Vm. 9^n. 25uur, Ds. M. Ouendag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm.95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 9' 2 nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9Vj av. 6 u. Ds. J Osinga, 's Bosch vm. 10 av. 5 '/2 u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm 9U2 nm. 1V2 u> Bs. J. v.Haeringen. 'sGravenmoer vm. 95 nm. 2u, Lez. eener Leerr. Helena veen vm. 10 av. 45 u, Ds. Ploos v. Amstel. Bed. H. Av. Helmond vm. 10 av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Heusden vm. 9'/2 av. 5'/2 u. Oud. K. de Geus. Sprang vin. 9'/2 nm. 26 u, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 9'/i nm. 2 u. Geen opg. ontv. Vrijhoeve-Capelle vm. 9 n. 2 u, Geen opg. ontv. Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker. Verschenen bij den Uitgever K. LE C01NTRE te Middelburg Inleidend woord tot Gebed voor Transvaal en Oranje-Vrijstaat, door J. D. v. d. VELDEN, V. D. M. te Klundert. Prijs 2 O Cent. Deze treffende predicatie wordt ten zeerste aan belangstellenden aanbevolen. Van denzelfden Schryver is nog ter perse om spoedig te verschijnen, 3-tal leerredenen, getiteld a. De vreemdeling op aarde. b. De looper in de loopbaan c De strfjder ter overwinning. PRIJS 3b CENT. Na ontvangst van het bedrag volgt franco toezending. De premie van den FIL1PPUS-KALENDER is dit jaar veel grooter dan verwacht was. Ze geeft in stijl en taal van onzen tijd in 432 pag. het kostelijke werk weer van Prof. Polyander. Deze professor was tijdens de Synode te Dordrecht 1618—19 een voorstander en verte genwoordiger der Gereformeerden en daar hij duidelijk en zakelijk verklaart, is dit werk goed voor leeraren en leden der Kerk. Bij den Kalender van 75 Ct. kost deze premie slechts 25 Ct. Dus Kalender met premie 1. Gebonden als boek „1- Kalender zonder Ü.7?>. Gewon» Kalender 0.80. zonder 0.40. Premie afzonderlijk 0.70. Bestellingen worden ingewacht. Namens het Geref. Trakt. Gen. F. P. Dn u IJ. Middelburg Nov. 1899. van 10, 14, 18, 24 en 32 Cent per Ons, PREAN- GER KOFFIE, J. ill. HEILIGER. Lange Giststraat, F 163, Middelburg. lu het 3Ias?rtzijii Langeviele K 390 groote sorteerinsc BIETENSTOE- LEN, BAMBOE MEUBELEN en grof en fijn MANDWERK. Aanbevelend, Alle REPARATIEN worden spoedig en net uitgevoerd. Voorhanden in den Boekhandel van J. 4. F INOY, de in korten tijd zoo gunstig bekend geworden SCHOOXE MUZIEK! ZEER GEMAKKELIJK TE LEER EX De ondergeteekenden geven kennis van de ontvangst van een groote voorraad tegen de cencurreerendste prijzen. Heeren W1XTER-PALAT0TS van af f 6,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOTS van f5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van ai f 3,50, dito Jongens f 2.75, DEMI SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den Boerenstand van af f3,50, BOXKERS eigen fabrikaat af 6,00, Jongens BOXKERS van f 2,75, een prachtige collectie SPORTHEMDEN, zware WIXTER- PANTALONS van f 3,00 en hooger, WERK BROEKEN zware van f 1,50 tot f 3,00 enz. enz. Markt G 27. Gortstraat 337. Magazyn Vlissingen. Magazyn Middelburg. KOLOS ALE VOORRAAD Oud Goud en zilver wordt tegen den hoogste» koers ingeruild en gekocht 3^- Oude Walchersche krullen worden zoo mogeijk verzwaard. JA CO FRANK, Lange Delft 112. Smid Breestraat 0 157. Ruim gesorteerd in geslagen en gego ten HAARDEN, KACHELS en FORNUI ZEN, gepoetste en in vuur gelakte, aan uiterst lage prijzen. Tevens eene groote partij gebruikte in alle soorten, alle zoo goed als nieuw. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4