liet beste adres voor MaoÉctoren HET 25 JARIG BESTAAN Magazijn vanGoudenZilver, Ds. G. WISSE, van Gouda WINTER-ART1KELEN, P. J. TA VENIER Woensdag 8 Nov. a. s. OOK IN RUIL. ORGEL TE KOOP. Twee HANDKNECHTEN Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 5 November 1899. van den Nederlandschen Militairen Bond. Oude en Nieuwe Bloedkoralen. De Menscliheid zoekende naar het verloren Paradijs. PATRIMONIUM. Een Schoen iiiakerslialïwas Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Groote keuze. Concurreerende prijzen. VRIJE TOEGANG, I. P. PLUIJMERS, B. PLUUMERS, Smid Breestraat 0 157. Overeenstemming, en Korte Verklaring van Schijnbaar tegenstrijdige plaatsen der H. S. F. P. Dh u IJ. MIDDELBURG Noor der kerk. Voorni. 91/2 nm. 2 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Gasthuiskerk. Voorm. 91/» uur, Ds. A. Littooy. Voorber. H. A. Nam. 2 uur, Ds. A. Littooy. Hofpleinkerk. Vm. 9'/2 u, Ds. L. Bouma, Bidst. v. Transvaal. Extra collecte voor de Theol. School. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Av. 6 uur, Ds. L. Bouma. VLISSINGEN, Nieuwe Middelkerk. Vm. 9Va av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkerk. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Zyp. Meliskerke vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nm. 2 uur, Ds. L. Bouma. Voorber. H. A, Serooskerke vm. 9 uur, Ds. S. de Jager. Nm. 2 uur, Lezing eener Leerr. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Dekkers. Gapinge Vm. 95 uur, Lez. eener Leerr. Nm. 2 uur, Ds. S. de Jager, Doopsbed. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u, Ds. F. W. J. Wolf. Oostkapelle vm. 9 nm. 2 u, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B.v.d. Hoorn. Grupskerke vm. 9 nm. 2 u, Ds. G. Dalhuijsen van Nieuwerkerk a/d IJsel. St. Laurens vm. 95 nm. 2 uur, Ds. G. H. Toebes. Arnemuiden vm. 95 nam. 2 u. Ds. J. Boeyenga. Souburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. C. B. Schoemakers. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 9'/i nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland v. 9'/2n. 2 av. 55u, Lez. eener Leerr. Scharendljke Vm 9* nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9'/2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av.6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 95 nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 9'/2 av. 5'/2 uur, Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 56 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm9!'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 95 nm. 2 uur, Eerw. Heer G. Kerkhof, Theol. cand. Goes vm. 9'/2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d.Veen. Baarland vm. 9 nm. l!/au, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. J. Kerssies. 's Gravenpolderv.95n. 2 av. 55u, Lez.eenerLeerr. Heinkenszand v. 95 n. 2 u, Ds. J. J. Koopmans. Nieuwdorp vm. 91 h nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yerseke vm. 9 nm. U/2 uur, Geen opg. ontv. Kruiningen vm. 9 nm. 2 u, dhr.M. B.v.Parlevliet, van Katwijk aan zee. Borssele vm. 91/» nm. 2 uur, Ds. B. v. d. Werff. Wolf aartsdijk Vm. 95 nm. I5 u, Ds. H. Elfiers. Axel A vm. 9 u, nam. 2 u, Ds. K. J. Kapteyn. KerkB. Vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 uur, Ds. R. v. d. Kamp. Nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuijs. Des voorm. Dankuur voor het Gewas. Sch00ndijkij vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen (Vincentiusstraat no. 49) Vm. 9s nm. 25 uur, Lez. eener Leerr, Klundert, Nieuwe Kerk. Vm. 9 nam. 25 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Coll. voor de Chr. School. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kaptejjn. Dinteloord vm. 9 nm. 2i/2u, Ds. J. Offringa. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 21/» uur, Ds. J. A. de Vries. Oogstpreek. Moerdijk Vm. 95 nm. 25uur, Lez.eenerLeerr. Willemstad vm. 95 uur, Ds. E. Zwiers. Voorber. H. A. Nam. 25 uur, Ds. E. Zwiers. Raamsdonk Vm. 9i/2 u, av. 6 u, Ds. J. C. C. Voigt. Drimmelen nam. 2 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Zevenbergen Vm. 95 n. 25 uur, Ds. M. Ouendag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm.95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 9'/i nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9av. 6 u. Ds. J Osinga, 's Bosch vm. 10 av. 5'/2 u., Ds. J. M. Mulder, Genderen vm 9ij, nm. U/2 u, Ds. J. v.Haeringen. 'sGravenmoer vm. 95 nm. 2 u, Ds. S. Datema. Bed. H. A. en Dankz. Helena veen vm. 10 uur, Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 6 uur, Lez. eener Leerr, Heusden vm. 91/» av. 51/» u. Oud. K. de Geus, Sprang vm. 9'Z2 nm. 25 u, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 9' 2 nm. 2 u. Geen opg. ontv, Vrijhoeve-Capelle vm. 9 n. 2 u, Geen opg. ontv, Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker. OPENBARE VERGADERING op Vrijdag 10 November des avonds om 8 uur, op de zaal Bogardstraat. Ds. DE LIGT. SprekersDs p0STHUMUS MEYJES. HET BESTUUR VAN DE AFDEELING MIDDELBURG. HORLOGES. KOLOSALE VOORRAAD Ond Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht 2^ Oude Walchersche krullen worden zoo mogeijk verzwaard. JA CO. FRANK, Lange Delft 142 des avonds half acht ure hoopt voor de Geref. Jongel. Ver. Spr. 23 23a alhier eene lezing te houden in de GASTHUISKERK over het onderwerp HET BESTUUR. De ondergeteekenden geven kennis van de ontvangst van een groote voorraad tegen de concurreerendste prijzen. Heeren WINTER-PALATOTS van af f 6,00 tot f 22,00, Jongeheeren PALATOTS van f 5,00 en hooger, Heeren COLBERTS van at f 3,50, dito Jongens f 2,75, DEMI SAISONS van f8,00 en hooger, BONKERS voor den Boerenstand van af f3,50, BONKERS eigen fabrikaat a f6,00, Jongens BONKERS van f 2,75, een prachtige collectie SPORTHEMDEN, zware WINTER- PANTALONS van f 3,00 en hooger, WERK BROEKEN zware van f 1,50 tot f 3,00 enz. enz. Markt G 27. Gortstraat 337. Magazijn Vlissingen. Magazijn Middelburg. Ruim gesorteerd in geslagen en gego ten HAARDEN, KACHELS en FORNUI ZEN, gepoetste en in vuur gelakte, aan uiterst lage prijzen. Tevens eene groote partij gebruikte in alle soorten, alle zoo goed als nieuw. LEDENVERG. Dinsdag 7 Nov. D. F. des avonds 8 uur Lokaal „Concordia". Jluishoudelijke Werkzaamheden HET BESTUUR. De premie van den F1L1PPUS-KALENDER i: dit jaar veel grooter dan verwacht was. Ta geeft in stijl en taal van onzen tijd in 432 pag het kostelijke werk weer van Prof. Polyandek Deze professor was tydens de Synode te Dordrecht 1618—19 een voorstander en verte genwoordiger der Gereformeerden en daar hij duidelijk en zakelijk verklaart, is dit werk goed voor leeraren en leden der Kerk. Bij den Kalender van 75 Ct. kost deze premie slechts 25 Ct. Dus Kalender met premie 1. Gebonden als boek 1. Kalender zonder 0.75. Gewone Kalender 0.80. zonder 0.40. Premie afzonderlijk w 0.70. Bestellingen worden ingewacht. Namens het Geref. Tra kt. Gen. Middelburg Nov. 1899. Een Fransch ORGEL te koop voor weing geld. Te bevragen by den Uitgever dezes. TEGEN MEI benoodigd by A. STROO, Seis weg. G. G. kan terstond geplaatst worden tegen kost, inw. en eenig loon by L. KLUMPER, Godevaert Mantenstraat Breda.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4