voor is bjj L. E. 1. Mi Magazijn van Goud en Zilver, Ambrosius-Pakkef, De Afrikaansche Boer. Amerikaansche Orgels eene flinke Dienstbode Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 29 October en Woensdag (Dankdag) 1 November 1899. t, E. J. KÖGELER, Bleek E 99. Oude en Nieuwe Bloedkoralen. (f4,50.) (f2,00.) een kleine en een groote Knecht Een nette WASCHVR0UW Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Belovende eene nette en soliede bediening, Kijkjes in zyn verleden en heden, HORLOGES. Groote keuze. Concurreerendc prijzen. G. W. ELZINGA, Blija. van f 80.- tot f 450. A. S. J. DEKKER, Boekh. FAN0Y, Burg MIDDELBURG Noorderkerk. Voorm. 91/2 av. 6 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Extra eoll. voor het Diaconiefonds. W. vm. 95 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Av. 6 uur, Dr. L. H. Wagenaar, Bidstond voor de Transvaal en Oranje Vrijstaat. Gasthniskerk. Voorm. 9i/j nm. 2 uur, Ds. A. Littooij. Av. 6 uur, Ds. J. Boeyenga van Arnemuiden. W. voorm. 95 11m. 2 uur, Ds. A. Littooij. Av. 6 uur, Ds. C. B. Schoemakers. Biduur voor Transvaal enz. Hofpleinkerk. Vm. 9>/2 nam. 2 uur, Ds. L. Bouma. W. vm. 95 nm. 2 uur, Ds. L. Bouma. VLISSINGEN, Nieuwe Middelkerk. Vm. 9'/i uur, Ds. J. Hulsebos, Bed. H. A. Av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos, Nabetrachting. Noorderkerk. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. W. Gemeenschappelijke dienst, Noorderkerk vm. 95 u. Ds. B. Veenstra. Nieuwe Middelkerk nm. 2 uur, Ds. J. Hulsebos. Koudekerke vm. 9 u., Ds. J. Zyp, Bed. H. A. Nm. 2 uur, Ds. J. Z(jp, Dankz. W. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Zijp. Meliskerke vm. 9 nm. 2 u, Dhr. A.W.v.Kluijve. W. vm. 9 nm. 2 u, Ds. J. H. Spoel, van Alblasserdam. Serooskerke vm. 9nm. 2u, Ds. S. de Jager. W. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. S. de Jager. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Dekkers. W. vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Dekkers. Gapinge Vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. W. vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Steijling. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u, Ds. F. W. J. Wolf. W. vm. 9 nm. 2 uur, F. W. J. Wolf. Oostkapklle vm. 9 nm.2 u, Ds. M. F. Visser. W. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B.v.d.Hoorn. W. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. B. v. d. Hoorn. Grijpskerke vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nm. 2 uur, Dr L. H. Wagenaar. W. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. C. Lindeboom, van Sprang. St. Laurens vm. 95 nm. 2 uur, Ds. G. H. Toebes. W. vm. 95 nm. 2 uur. Ds. G. H. Toe bes. Arnemuiden vm. 95 nam. 2 u. Ds. J. Boeijenga. W. vm. 95 nm. 2 uur, Ds. J. Boeyenga. Souburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. C. B. Schoemakers. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. W. vm. 95 nm. 2 uur, Ds. C. B. Schoemakers. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 91/* nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds# P. J. Baaij. Oosterland v. 9^2^ 2 av. 55u, Lez. eener Leerr. Scharenddke Vm 95 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9^2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 95 nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 9'/2 av. 5'/2 uur> Ds. H. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 56 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 91'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 95 nm. 2 uur, Ds. van Lonkhuizen, van Wilnis. W. vm. 95 nm. 2 uur, Ds. Ds. de Gooyer van Bennekom. Goes vm. ÖV2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. l'/iu, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. J. Kerssies. 's Gravenpolder v.95n. 2 av. 55u, Lez.eenerLeerr. Heinkenszand v. 95 n. 2 u, Ds. J. J. Koopmans. Nieuwdorp vm. 9i/4 nm. ,2 u, Ds. J. H. Donner. Yerseke vm. 9 nm. U/2 uur, Geen opg. ontv. Borssele vm. 9!/2 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Kruiningen vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. v. d. Werff. Wolf aartsdijk Vm.95 nm.l5u, Ds. H. Elffers. Axel A vm. 9 u, nam. 2u, Ds. K. J. Kapteijn. Kerk B. Vin. 9 nm. 2 uur, Ds. R. v. de Kamp. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 n. 2 u, Eerw.Heer G.Kerkhoff, Theol. cand. V. U. W. vm. 95 uur, Ds. A. v. d. Linden. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Lezing eener Leer. ScHOONDiJKE! vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden, Antwerpen (Vincentiusstraat no. 49) Vm. 95 nm. 25 u, Ds. J. A. de Vries van Fijnaart. IClundert, Nieuwe Kerk. Vm. 9 nam. 25 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Oogstpreek. Av. 6 uur, Ds. J. D. v. d. Velden, Biduur voor de Transvaal en Oranje Vrystaat. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteyn. Dinteloord vm. 9 nm. 2i/2 u, Lez. eener Leerr. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 uur, Ds. E. Zwiers. Nam. 2*/a uur, Lez. eener Leerr. Moerdijk Vm. 95 nm. 25 uur, Lez. eener Leerr. Willemstad vm. 96 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 25 uur, Ds. E. Zwiers. Coll. voor de Theol. Sch. Raamsdonk Vm. 9*/2 u, av. 5 u, Een Theol. stud. W. av. 6 u, Ds. J. C. C. Voigt, Dankz. v/d oogst. Zevenbergen Vm. 95n. 25uur, Ds. M. Óuendag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm. 95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 9nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9'/a av. 6 u. Ds. J Osinga. 's Bosch vm. 10 av. 5'/2 u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm 9^2 nm. U/2 u, Ds. J. v.Haeringen. 'sGravenmoer vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Helena veen vm. 10 uur, Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Heusden vm. 9V2 av. Ö1/^ u. Oud. K. de Geus. Sprang vm. 9V2 nm. 25 u, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 91/2 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Vrijhoeve Capelle vm. 9 n. 2 u, Ds. S. Datema. Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Venlo Vm. 10 uur, Dhr. 11. Dekker. De otulergeteekende, 19 jaar bij de firma DOESBURG Zoon werk zaam geweest zijndebeveelt zich aan tot het leveren en in orde brengen van alles wat tot het BEHANGERSVAK behoort Alom kte bekomen in den boekh. en bij den uitgever K. LE COINTRE te Middelburg door N. 00STERBAAN. Met een aanbevelend woord van Prof. C. B SPRUIJT. In de pers zeer gunstig aanbevolen Prijs 30 Cent. KOLOS ALE OORRAAD Oud Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht Oude Walchersche krullen worden zoo mogeijk verzwaard. JACQ. FRANKLange Delft 142. Na ontvangst van f2.— zend ondergetee- kende overal franco lste. 1 ex. J. AMBROSIUS. Het zien op Jezus. 900 blz. over 2 kolommen, nieuwe letter en spelling, heldere druk, stevig papier, vroegere prijs f3.50. 2e. 1 ex. Drie ondervindelijke brieven, door Ds. v. d. KEMP. 3e. 1 ex. Brief aan den opziener de Hoop, door Ds. LEDEBOER. 4e. 1 ex. Exempel van de vrije genade Gods, door G. VERBROEK. oe. 1 ex. De Dordsche Kerkenorde, door Dr. v. d. BERGH en Ds. KA STEEL. 6e. 1 ex. Handleiding bij het onder wijs in de Kerkgeschiedenis, door F. van KOOIJ. 7e. 1 ex. Kort begrip der Christelijke Religie. 8e. Een vragenboekje van Borstius. 9e. 1 ex. Belijdenis des geloofs der Gereformeerde Kerrken in Nederland, en 10e. de lste, 5e, 10e, 15e enz. besteller ontvangt bovendien nog een volledige Jaargang Stemmen voor waarheid en vrede, Evangelisch tijdschrift, 12 deelen groot, pl. m, 1400 blz. Men schrijve op den postwissel duidelijk naam en adres, benevens „Ambrosius" en alles wordt direct verzonden door den Boekh. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. Goes. beveelt zich aan tot het leveren van DRUK WERK, het inbinden van BIJBELS, KERK BOEKEN en SCHOOLBOEKEN. Ruime voorraad BIJBELS, KERK BOEKEN en STICHTELIJKE LECTUUR, o. a. KUIJPER. Als gij in uw huis zit. fl.90. DE HAAS. Uw Koninkrijk kome. fl.60. OEHNINGER. Gesch. Christendom. f8.— Van stonden aan of met Mei gevraagd by P. KOOLE, Souburg (Abeele.) Gevraagd tegen het einde van Dec. van G. G. en van goede getuigschriften voorzien. Willemstad. Pastorie der Ge&. Kerk. GEVRAAGD. Adres bij den Uitgever dezes. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4