iet beste aires voor Manufacturen is by L. E. RIV1ÈRE, Groote Markt, Roek Gravenstraat, Middelburg. Magazijn van Goud en Zilver, Goedkoope Aanbieding Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 24 September 1899. A. s. Zondagavond Dr. L. WAGENAAR LEDIGE PLAATSEN. (Een Droom TE KOOI* Amerikaansche Orgels Oude en Nieuwe Bloedkoralen. Salomo's Hooglied. van oude Theologische Werken. Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Onderwerp„De roeping van het jonge Leven." BARNABAS, Een woord tot allen. van f 80.- tot f 450. A. S. J. DEKKER, HORLOGES. Groote keuze. Concurreerende prijzen. G. W. ELZINGA, MIDDELBURG Noor der kerk. Voorin. 91/2 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Proefpredicatie. Nam. 2 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Extra collecte voor het Diaconiefonds. Gasthuiskerk. Voorm. 9i/a nam. 2 uur, Ds. A. Littooij. Eofpleinkerk. Vm. 9Va av. 6 uur, Ds. L. Bouma. Nam. 2 uur, Lezing eener Leerr. VLISSINGEN, Vereenigingsgebouw. Vm. 9Va uur, Ds. J. Hulsebos. Luthersche Kerk. Av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Bybellezing over Jozua 22. In beide beurten extracollecte voor de kerk. Vrijdag 29 Sept. Nieuwe Middelkerk. Av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos en andere leeraars. Ingebruikneming der kerk. Noorderkerk. Voorm. 98 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerks vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Zyp. Meliskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Gideonse Serooskerke Vm. 9 nam. 2 uur, Ds. S. de Jager. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Gapinge Vm. 95 u. Lez. eener Leerr. Nam. 2 u. Ds. L. Bouma. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u. Ds. F. W. J. Wolf. Oostkapelle vm. 9 Ds. M. F. Visser, Bed. H. A. Nam. 2 uur, Ds. M. F. Visser, Dankz. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B.v.d. Hoorn. Grijpskerke vm. 9 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner, van Nieuwdorp. St. Laurens vm. 95 nm. 2 uur, Ds. G. H. Toebes. Arnemuiden vm. 98 nam. 2 u. Ds. J. Boejjenga, Souburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. C. B. Schoemakers. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 9,/at nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland v. 9'/2n- 2 av. 5Bu, Lez. eener Leerr. Scharendijke Vm 95 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9^2 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 9® nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm4ÖV2 av. 5'/2 uur, Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbenduke. Vm. 9 nm. I8 uur, Ds. J. de Koning. Avond 56 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortyliet vm9i'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Goes vm. 9'/2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. l'/aU, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. J. Kerssies. 's Gravenpolder v.95n. 2 av. 55u, Lez.eenerLeerr. Heinkenszand v. 95 n. 2 a 55 u, Ds. J.J.Koopmans. Nieuwdorp vm. 9ty4 nm. 2 u, Geen opg. ontv. Yrseke vm. 9 nm. U/2 uur, Geen opg. ontv. Borssele vm. 9i/a nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Kruiningen vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. v. d. Werff. Wolf aartsdijk Vm. 95 nm. i5 u, Ds. r. Elffers. Axel A vm. 9 u, Ds. K. J. Kapteyn, Bed. H.A. Nam. 2 uur, Ds. K. J. Rapteen, Nabetr. Kerk B. Vm. 9 nm. 2 uur, Ds. R. v. de Kamp. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 uur Ds. R. W. de Jonge. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuis. Schoondljke vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen vm. 98 nm. 35 u, Lez. eener Leerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Vm. 9 nam. 28 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteyn. Dinteloord vm. 9 nm. 21/2 u, Geen opg. ontv, Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nam. 2'/a uur, Ds. J. A. de Vries. Moerdijk Vm. 95 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Bediening H. A. Nam. 25 uur, Ds. J. C. C. Voigt, Dankz. Willemstad vm. 95 n.2i/2u, Lez. eener Leerr. 1 Coll. v. d. Inw. Zending in N. Brab. Raamsdonk Vm. 9^2 u, Lez. eener Leerr. Av. 6 uur, Ds. S. Datema. Zevenbergen Vm. 9s nm. 25 u, Ds. M. Ouendag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm. 98 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 9'/i nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9!/a av. 6 u. Ds. J Osinga. 's Bosch vm. 10 av. 5v2 u., Ds. j. M. Mulder. Genderen vm 9Ua nm. 1V2 u, Ds. j. Haeringen. 'sGravenmoer vm. 9 n. 2 uur, Lez. eener Leerr. Helena veen vm. 10 uur, Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 uur, Lez. eener Leerr. Heusden vm. 9Va av. 51/» u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 9'Ja nm 25 uur, Ds. C. Lindebooml" Veen vm. 9*/a nm. 2 u. Geen opg. ontvB Vrijhoeve-Capelle vm. 9 n. 2 u, Ds. S. Datema| Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker. 6 uur, hoopt in de Gereformeerde Kerk te OOST KAPELLE in het belang der Jongelings Ver- eeniging op te treden. Het Bestuur. Bij den Uitgever K. LE COINTRE te Mid delburg is verschenen en aan HH. Inteekena- ren verzonden de 10de afl. van uitlegging van Johannes Calvjn, uit het Latijn door Ds. S. 0. LOS, V. D. M. te Lier met eene inleiding van prof. Dr. H. Bavinck. De inteekening op dit zoo gunstig aanbevo len werk van Calvijn is alom opengesteld. Chr. Scheurkalender voor het jaar 1900. Prijs 50 Cent. Gevolgd door „een gesprek met den duivel op weg naar de Kerk". Prijs 12*12 cent. Bij getallen ter verspreiding tot lagen prys. By Boekh. FANOY bestaat gelegenheid tot het medelezen van STANDAARD, HERAUT en ZEEUW. Deze en alle andere Couranten worden door hem ook by abbonnement geleverd. voor matigen prijs een Statenbijbel in afle veringen met band en sloten. Te bezichtigen by Boekh. FANOY. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. Goes. KOLOSALE VOORRAAD Ond Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht snt- Oude Walchersche krullen worden, zoo mogeijk verzwaard. JACQ. FRANK, Lange Delft 142. Is verschenen by A. FISSCHER, Boekhandel Utrecht Zestien Leerredenen over de eerste drie hoofd stukken van H. HOEKSTRA, Bedienaar des Woords by de Geref. Kerk te Arnhem. Prys 1.80, in linnen band f 2.10. Na ontvangst van postwissel franco toezen ding. W. a. BRAKEL. Redelijke Godsdienst, com pi. half led. band, slechts f 3 501 Idem Hetzelfde werk pk. bd. 3.00 T A. HELLENBROEK. Het Hooglied van Salomo. lste deel, 1018 blz. pk. b 2.00 J. A. TURRETTIN. Beredeneerd onderwijs in de gronden van den Godsdienst, pk. b 624 blz. 0.70 Z. UR3INUS. Schatboek vjd H. Catechismus 3 blz. gevlekt, sterk leeren band 2 00 JOH. v. d. KEMP. Verkl. van den H. Catechis mus, op n. geb. 1.501 Idem Hetzelfde, oud maar com pleet, geb. 1.00. I. AMBROSIUS. Het zien op Jezus, oud, geb. 900 blz. o./2 koll. f 2.00 JOH. KNIBBE. Verkl. v/d Zendbr. aan de Coll. (1694) 2e deel 723 blz. 1. b. 1.09 J. v. WOENSEL. Bedenkingen op de aanbieding van het Evangelie, 700 blz. h. 1. b. 1.00 JOH. EVONDS. Gemoedsgestalte van een Chris ten, 2 dln opn. geb. (netjes) 800 bl. 1.50 M. GARGON. Verkl. van de beide brieven van Timotheiis, 1026 blz. ontbr. 2 Timoth. 4 16—22 opn. geb. 1.50 L. DOORTMONT. De Melodieën der Psalmen en Lof en Bedezangenvierstemmig voor orgel bewerkt in linnen prachtband, fon kelnieuw, 1.50 nu 1.25 Statenbijbel, P. KEUR, met App.kr. boeken, opn. geb. in half 1. b. slechts 4.00 Statenbijbel, uitgaaf v. VELZEN, App.kr. boeken n. 1. o. Spell., met koperen hoeken en sloten zeer geschikt voor kansel by bel slechts f 7.50-1 Franco zending door Boekh. Blija. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4