Bet beste adres voor Mikken is b(j L. E. RIME, Groote TANGELFOÜT, en JNieuwe EEN EIGEN INRICHTING Amerikaansche Orgels Eenige Beschouwingen R Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 6 Augustus 1899, UW KONINKRIJK KOME PATRIMONIUM. OEURIGE THEEËN 5 Cent per Vel. K. J. DE KOSTER, ANTWOORD „Een kijkje op Suawouile", GOUD en ZILVER HORLOGES, Classe Middelburg, Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk: Classe 's Hertogenbosch. WILLEM JACOB DE HAAS De Uitgever W. KIRCHNER. Rozengracht 55, Amsterdam. A. BRUMMELKA3IP. Theologische School en Vrije Universiteit J. II. BOS, Kampea. Groot succes! een waar Vliegenkerkhof, Wederverkopers gevraagd. Flink Rabat. Het eeuwig Verbond, der geloo- vigen steun in verdrukking. van f80.- tot f450. A. S. J. DEKKER, Groote keuze. Concurreerende prijzen. JAC(J FRANK, WWTWWTVVWW Ds. A. Littootf. Lez. eener Leerr. MIDDELBURG Noor Oerkerk. Voorm. 91/2 av. 6 uur, Ds. C. L. F. van Schelven, van Wageningen. Gasthuiskerk. Voonn. 9i/a av. 6 uur, Nam. 2 uur, Hofpleinkerk. Ym. 9j/2 du* 2 uur, Ds. W. H. Oosten. VLISSINGEN, Vereenigingsgebouw. Ym. 9V» uur, Lez. eener Leerr. Luthersche Kerk. Av. 6 uur, Ds. J. Zijp. Noorderkeik. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Zijp. Meliskerke vm. 9 nm. 2 uur, Dhr. C. Staal, Theol. Stud. Serooskerke Vm. 9 nm. 2 u, Ds. S. de Jager. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Gapinge Ym. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Vrouwepolder vm. 9 uur, Ds. A. Dekkers, Bevestiging. Nam. 2 uur, Ds. F. W. J. Wolf, Intrede. Oostkapelle vm. 9 nm. 2 uur, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B. v.d. Hoorn. Gbljpskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds W. Goedhuijs, van Oostburg. Arnemuiden vm. 95 uur, Ds. J. Hulsebos, Bevestiging. Nam. 2 uur, Ds. J. Boeijenga, Intrede. St. Laurens vm. 95 nm. 2 u, Ds. G. H. Toebes. Souburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. C. B. Schoemakers. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 91/* nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland v. thfan. 2 av. 55u, Lez. eener Leerr. Scharenduke Vm 95 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9!/2 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 96 nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 9!/2 av. 5»/2 uur> Ds- A. H. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 55 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 91'2 Dm- 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Pred. Goes vm. 9^2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. l'/ju, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. N. G. Kerssies. 's Gravenpolder v.95n. 2 av. 55 u Lez.eenerLeerr. Heinkenszand vm. 95 nm. 2 u, Ds. J.J.Koopmans. Av. 55 uur, Lez. eener Leerr. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yrseke vm. 9 nm. U/2 uur, Geen opg. ontv. Borssele vm. 91/» nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Kruiningen vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. v. d. Werff. Wolf aartsdijk Vm. 95 nm. I5 u, Ds. H. Elffers. Axel A vm. 9 nm. 2 uur, Ds. K. J. Kapteijn. KerkB. Voorm. 9nam.2u, Ds. R. v.d.Kamp. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 nm. 2 uur, Dhr. A. Punt. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Schoonduke vm. 9 nm. 2 u, Ds. J. v. d. Linden. Antwerpen vm. 96 n. 35 u, Lez. eener LeerJ Klundert, Nieuwe Kerk. Voorm. 9 nm. 25 uur, Ds. J. D. v. d. VeldeJ Collecte naar Art. 13 D. K. 0. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteijij Dinteloord vm. 9 nm. 2^2 uur, Ds. J. Offring Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 2Va uur, Ds. J. A. de Vrie Moerdijk Vm. 95 nm. 25 uur, Lez. eener Leer. Willemstad vm. 95 nm. 21/2 u, Ds. H. Teerink Coll. voor de Chr. School. Raamsdonk Vm. 91/2 av. 5 u, Ds. J. C. C. Voig Zevenbergen Vm.95 nm. 25u, Ds. M.Ouënda Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv Nieuwendijk vm.95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed Werkendam A vm. 9!/a nm. 2u. Ds. A. Brink Werkendam en De Werkf.n B. Vm. 9'/a av. 6 u. Geen opg. ontvl 's Bosch vm. 10 av. 5'/2 u., Ds. J. M. Mulderl Genderen vm 9lZa nm U/2 u, Ds. J. v. Haeringeal 'sGravenmoer vm.9 uur, Ds. C. Lindeboom! Nam. 2 uur, Lez. eener Leerrl Helena veen vm. 10 uur, Lez. eener Leerrl Helmond vm. 10 uur, Lez. eener Leerrl Heusden vm. 9'/2 av. 5'/a u. Dhr. K. deGeusl Sprang vm. 9% nm. 25 uur, Geen opg. ontvl Veen vm. 9,/2 nm. 2 u. Geen opg. ontvl Vrijhoeve-Capelle vm. 9 av. 6 u, Geen opg.ontv Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerr Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker Is verschenen aflevering 1 van door in leven predikant te Culemborg. Met levensbericht door W. H. OOSTEN, v. d. m. te Enkhuizen. Dit werk verschijnt in 10 afleveringen a f0.15 en is ook in den loop dezer maand compleet ver krijgbaar. Ingenaaid a f 1.60. In prachtband a f 2.10. De inteekening is alom opengesteld. VERGADERING Dinsdag 8 Augustus des avonds te acht uur lokaal Concordia. Benoeming afgevaardigde ter Bondsvergade ring te Amsterdam. Behandeling van de Bondsbestuurs- en af- deelingsvoorstellen volgens Agenda. Trouwe opkomst wordt gevraagd. Verschenen bij ZALSMAN te Kampen door 25 cent. Alle Boekh. nemen bestellingen aan. van 10, 14, 18, 24 en 32 Cent per Ons, PRE AN GER KOFFIE, J. M. HEILIGER. Lange Giststraat, F 163, Middelburg. Met het oog op de a. s. Synode moet een ieder kennis nemen van de belangrijke brochure: Een voorstel tot Vereeniging, door Dr. H. Bavinck. Prijs 65 cent. Daar de voorraad niet groot meer is, haaste men zich om te bestellen. Te Verkrijgen bij Burg. Verschenen bij F. VAN DIJK te Scharne- goutum Twee predikatiën over 2 Sam. 23 5, door Dr. JOH. OWEN. Uit het Engelsch vertaald door en met een voorrede van Ijs- H. VAN DIJK Sr. te Gaast. Wie 271/2 ct. zendt per postwissel of in post zegels, ontvangt het franco. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. Goes. Bij den Boekh. KEMINK Zn. te Utrech (over de Domkerk) is verschenen en alom ver krijgbaar omtrent den kerkelijken toestand van en na 1892. benevens aan „DE WEKKER", op de bedenkingen, tegec door J. H. WESSELS te Utrecht. 72 pag. PRIJS 35 CENT. VAN KOLOSALE VOORRAAD ui: Oud Goud en zilver wordt tegen den lioogsten koers ingeruild en gekocht. Oude Walchersche krullen worden zoo mogeijk verzwaard. Lange Helft 142. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4