Bet beste adres voor üaifactiM is bij L. E. RIVIÈIIE, Groote Markt, Boek Gravenstraat, Middelburg. Opruimingspakketten. F.KEÜLEMANS, Mooie Barometers. Sterke Wekkers. OÉ eo Nieuwe BLOEDKORALEN. HET BOEK GENESIS; Eene Meid-Huishoudster Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 23 Juli 1899. Puike Zilveren Horloges. Sierlijke Klokken. GOUD en ZILVER, HORLOGES, jacaj frank, Amerikaansche Orgels k. le cointre, Classe Middelburg. Voorm. 91/2 uur, Ds. M. F. Visser, Vm. 9*/a uur, Ds. de Jager, van Serooskerke. Ham. 2 uur, Lez. eener Leerr. Vm. 9uur, Ds. J. Hulsebos. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk: Classe 's Hertogenbosch. KORTE DELFT. G0EDK00PE NICKELEN UURWERKEN. Groote keuze. Concurreerende prijzen. Oud Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht. Oude Walchersche krullen worden zoo mogelijk verzwaard. VVVTTTVTVTVVVTVV Theologische School en Vrije Universiteit J. II. BOS, Kampen. van f80.- tot f450. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. A. S. J. DEKKER, Johannes Calvijn. MIDDELBURG Noorderkerk. van Oostkapelle. Ham. 2 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Coll. voor Em. pred. wed. en weezen. Gasthuiskerk. Voorm. 91 j% uur, Oefening. Ham. 2 uur, Lez. eener Leerr. Av. 6 uur, Dr. L. H. Wageraar. Eofpleinkerk. VLISSINGEN, Vereenigingsgebouw. Luthersche Kerk. Av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkerk. Voorm. 96 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Zijp, Des Voorm. Voorber. H. Av. Meliskerke vm. 9 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Serooskerke Vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. S. de Jager. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Gapinge Vm. 95 u, Ds. G. H Toebes, bed H. Av. Nam. 2 uur, Ds. G. H. Toebes, Nabetr. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Oostkapelle vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 uur, Ds. b. b. v. d. Hoorn. Grljpskerke vm. 9 uur, Ds. J. Gommer. Nam. 2 uur, Ds. J. Gommer, Afscheid. Arnemuiden vm. 95nm. 2 uur, Ds. a. Littooy. St. Laurens vm. 95 nm. 2 u, Lez. eener Leerr Souburg vm. 9 av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. J. Hulsebos, Proefpr. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 91/a nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland v. 9^2n- 2 av. 55u, Lez. eener Leerr. Scharendijke Vm 95 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire vm. 9^2 Dm. 2 u, Lez. eener Leerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 95 nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Bergen op Zoom. Vm. 9»/2 av. 5!/2 uur> Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 56 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 91'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Pred. Goes vm. 9V2 nm. 2 u. Ds. R. J. v. d. Veen Baarland vm. 9 nm. l'/aii, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. N. G. Kerssies. 's Gravenpolder v.95n. 2 av. 55 u Lez.eenerLeerr. Heinkenszand vm. 95 nm. 2 u, Ds. J.J.Koopmans. Av. 55 uur, Lez. eener Leerr. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yrseke vm. 9 nm. U/2 uur, Geen opg. ontv. Borssele vm. 9*/2 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Kruiningen vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. v. d. Werff. Wolfaartsdijk Vm. 95 nm. I5 u, Ds. H. Elffers. Axel A vm. 9 nm. 2 uur, Ds. K. J. Kapteyn. KerkB. Voorm. 9 nam. 2 u, Ds. R. v. d. Kamp. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm. 9 nm. 2 u, Geen opg. ontr- Oostburg vm. 95 uur, Ds. W. Goedhuis. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Schoondijke vm. 9 nm. 2 u, Ds. J. v. d. Linden. Antwerpen vm. 95 n. 35 u, Ds. J. D. v. d. Velden. Klundert, Nieuwe Kerk. Voorm. 9 nm. 25 uur, Ds. Mol, van Zwartewaal. Processen-Collecte. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteijn. Dinteloord vm. 9 nm. 21/2 uur, Geen opg. ontv. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 2Va uur, Ds. J. A. de Vries». Moerdijk Vm. 95 nm. 25uur, Lez.eenerLeerr. Willemstad vm. 95 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 21/2 uur, Ds. J. Offringa, Voorber,. H. Av. Coll. voor de Hulpbeh. Kerken in de Classe. Raamsdonk Vm. 91/2 av. 5 uur, Ds. P. Zijlmans. Zevenbergen Vm. 95 nm. 25 u, Ds. M. Ouëndag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm. 95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed- Werkendam A vm. 9 Va nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9'/a av. 6 u. Geen opg. ontv- 's Bosch vm. 10 av. 5'/2 u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm 9H2 nm 1V2 u, Ds. J. v. Haeringen. 'sGravenmoer vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Helena veen vm. 9,^2av. 4u. Lez.eenerLeerr. Helmond vm. 10 uur, Lez. eener Leerr. Heusden vm. 9V2 av. 5'/a u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 9,Z2nm. 25 u, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 9!/a um. 2 u. Geen opg. ontv. Vrijhoeve-Capelle vm. 9 av. 6 u, Geen opg.ontv. Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker Na ontvangst van het bedrag zend onderge- teekende de volgende werkjes franco per post I. W. H. GISPEN. Pilaar en Vastigheid leerr. f 0.2,0 nu ƒ0.10. Id. Voor God en de Gemeente f 0.25 f 0.10. Id. Niet de Mensch f 0.25 ƒ0.10. Deze drie boekjes te samen voor /0.25. II. A. LITTOOIJ. Sabbathsheiliging f 0.25 nu 0.121/2. Id. De Theopneustie (de goddelijke ingeving) der H. Schrift ƒ0.35 nu 0.20. Gedenkt den Sabbathdag dat gij dien hei ligt rapport en advies op last der Synode uitgegeven 0.20 nu 0.71/2. Dit 2e drietal samen voor ƒ0.30. III. Canones of Dortsche Leerregels f 0.25 nu /0.12i/2. Rivet's laatste uren, of zijn Chr. afsterven f 0.30 nu ƒ0.15. STROOSNIJDER, Leven en Bekeering van f 0.15 nu 0.7 Vs* 3e drietal te samen voor ƒ0.30. IV. Schriftuur en Bevinding. Keur van En- gelsche leerredenen 0.60 nu ƒ0.30. D. WIJTING. 2-tal leerr. 0.20 /0.10. CAIRD. De Godsdienst in het dagelijksch leven f 0.30 nu 0.15. 4e drietal te samen voor ƒ0.45. V. Kinderlectuur. Verstaat gij het onze Vader Woorden van toepassing op het kinderleven, 0.20 nu ƒ0.10. De welbestede stuiver of de Bijbel der arme Negers ƒ0.10 nu ƒ0.05. BOTH. Honderd ïogogryphen of letterraad sels en charaden van persoons- of plaatsna men in den By bel met antwoorden 0.25 nu 0.121/j. 20 Bunjan-kaartjes met plaatje en tekst, op gekleurd carton ƒ0.25 nu /0.12'/2> Pakket Kinderlectuur samen voor ƒ0.30. Al deze werkjes zijn nieuw en verkrijgbaar b\j den Uitgever Middelburg. K. LB COINTBE. VAN KOLOSALE VOORRAAD Lange Delft 142. Met het oog op de a. s. Synode moet een ieder kennis nemen van de belangrijke brochure Een voorstel tot Vereeniging, door Dr. H. Bavinck. Prijs 65 cent. Daar de voorraad niet groot meer is, haaste men zich om te bestellen. Goes. UITGELEGD DOOR Uit het Latijn naar de uitgave van Baum,. Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taal overgezet door S. O. LOS v. d. m. te de Lier, met eene inleiding van Prof. Dr. H. Bavinck. Dit werk zal compleet zijn in ongeveer 39 afl. a f 0,20. De le afl. is verschenen en bij alle Boekh. verkrijgbaar, alsmede by den Uit gever te Middelburg. BENOODIGD P. G. Spanjaardstraat F 74. Uit- den Burger- of Boerenstand. lltomndr^^

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4