Oude eo Nieuwe BLOEDKORALEN. HET BOEK GENESIS, Bet beste adres voor MaoÉctoreo is bjj L. E. RIVIÈRE, Groote Markt, Hoek Amerikaansche Orgels GITTEN. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 14 Mei 1899. CHU. ZANGVEttEENIGING GOUD en ZILVER. HORLOGES, Classe Middelburg, M. J. TIMMERMANS, KONINKLIJKE FABRIEK BEDDEN en MATRASSEN, van D. J. PENNOCK, Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. „SOLI DEO GLORIA." van f80.- tot f 450. 20 Instrumenten ter bespeling gereed. A. S. J. DEKKER, Groote keuze. Concurreerende prijzen. Oud Goud en zilver wordt tegen den hoogsten koers ingeruild en gekocht. Oude Walchersche krullen worden zoo mogelijk verzwaard. JACtt FRANK, Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Christelijke W erkiiedenyereeniging „Patrimonium. Johannes Calvijn. K. LE COINTRE, EENE WERKVROUW aankomende Meid en Knecht MIDDELBURG Noorderkerk. Vóorm. 91/2 av. 6 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Gasthuiskerk. V®orm. 91 av. 6 uur, Da. A. LittooQ. Nam. 2 uur, Oefening. Eofpleinkerk. Ym. 91/2 mm 2 uur,* Ds. L. Bouma YLISSINGEN, Vereenig ingsgebouw. Vm. 9Vj uur, Ds. J. Hulsebos. Luthersche Kerk. Av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkerk. Voorm. 96 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Yeenstra. Koudekerke vm. 9 uur, Lez. een er Leerr. Nam. 2 uur, Ds. J. Hulsebos. Meliskerke vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Dr. L. H. Wagenaar. Serooskerke Vm. 9 uur, Ds. S. de Jager, bed. H. Av. Nam. 2 uur, Ds. S. de Jager, Dankz. Veere vm. 95 uur, Ds. A. Dekkers, bed. H. Av. Nam. 2 uur, Ds. A. Dekkers, Dankz. Gapinge Vm. 95 nm. 2 uur, Ds. J. Zijp. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leerr. Oostkapelle vm. 9 nam. 2 u, Ds. M. F. Visser. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B. v. d. Hoorn. Grijpskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Gommer, Arnemuiden vm. 95 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuijs. van Oostburg. Maandagav. 65 uur, Ds. J. Boeijenga, van Noord Scharwoude. St. Laurens vm. 95 nm. 2 u, Ds. G. H. Toebes. Souburg vm. 9nm. 2u, Ds. C. B. Schoemakers, Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Onzen welgemeenden dank aan allen, die ons van hunne belangstelling blijken gaven op 4 dezer. C. CASTELEIJN en Echtgenoote, Kinderen en Behuwdkinderen. Ondergeteekenden betuigen, ook namens hunne kinderen, hunnen hartelijken dank voor de vele blyken van belangstelling, ontvangen bij hun 35-Jarig Huwelijksfeest. Middelburg, F. N. GRIMS Pz. 12 Mei 1899. P. GRIMS—de Jonge. Ondergeteekenden betuigen hunnen harte lijken dank voor de vele blijken van belang stelling den 10 dezer, bij gelegenheid van hunne 60-jarige EchtvereenUjing ondervonden. L. J. DE KOK en Echtgenoote. Middelburg, 12 Mei 1899. De echte ondoordringbare getraande KOEDEKKEN alsmede de grootste soort PAARDENDEKKEN vindt men bij Potten markt. van Lange Delft B 148. Middelburg. Soliede NIEUWE VEEREN en KAPOK BED DEN, PAARDENHAREN-, WOLLEN-, KAPOK-, ALPEN- en ZEEGRAS MATRASSEN, WOLLEN-, SITSEN- en MOLTON DEKENS, SPRINGVEER MATRASSEN, WIEGEN, LEDIKANTEN en SLAAPKAMER-AMEUBLEMENTEN, KARPET TEN. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 91/* nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland v. 9V2n 2 av. 56 u, Lez. eener Leerr. Scharendijke Vm 90 nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zonnemaire Tm. 9'/2 nm. 2 av. 6uLez.eenerLeerr. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u, Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 96 nam. 2 uur, Ds. R. v. d. Kamp. Bergen op Zoom. Vm. 9'/2 av. 0V2 nur, Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 55 uur, Lez. eener Leerrede. Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm 91'2 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. Tholen, Nieum Kerk. Vm. 95 nm. 2 uur, Dhr. M. v. Oostende. Goes vm. 9^2 nm. 2 u. Ds. R. v. d.Veen. Baarland vm. 9 nm. I1/, u, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. N. G. Kerssies. 's Gravenpolder vm. 95 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. J. J. Koopmans, bed. H. Av. Av. 55 uur, Ds. J. J. Koopmans, Dankz. Heinkenszand vm 95 n. 2 av 55u, Lez.eenerLeerr. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yrseke vm. 9 nm. 11/2 uur> Geen opg. ontv. Borssele vm. 91/» nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Kruiningen vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. v. d. Werff. Wolf aartsdijk Vm. 95 nm. I5 u, Ds. H. Elffers. TE MIDDELBURG. Toelating van nieuwe leden gedurende de maand Mei. Zich aan te melden bij een der ondergeteekende bestuursleden. C. WEEDA, Gravenstraat. C. J. DE WOLFF, 't Zand. P. B. TAZELAAR, Brakstraat. C. P. POUWER, Noordpoortstraat. Goes. VAN KOLOSALE VOORRAAD Lange Delft 142. Axel A vm. 9 nm. 2 uur, Ds. C. J. Kapteij KerkB. Voorm. 9 nam. 2 uur, Geen opg. ont Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. on: Zaamslag B vm. 9 n. 2 uur, Lez. eener Leer Oostburg vm. 9s nm. 2 uur, Lez. eener Leei Schoonduke vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linde Antwerpen vm. 96 nm. 35 u, Lez. eener Leei Klundert, Nieuwe Kerk. Voorm. 9 nm. 25 uur, Ds. J. D. v. d. Velde Breda vm. 10 av. 6 uur, Geen opg. ont Dinteloord vm. 9 nm. 21/2 uur, Ds. J. Offring Fun a art en Heiningen. Voorm. 9 nm. 25 uur, Ds. J. A. de Vrie Moerduk Vm. 95 nm. 2'/2 u> Lez- eener Lee: Willemstad vm. 95 nm. 25 u, Ds.A.Schouten AV Coll. voor de kerk. Raamsdonk Vm. 9^2 av.5 u, Ds. J. C. C.Yoig Zevenbergen Vm. 90 nm. 25 u, Ds. M. Ouëndaj Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ont Nieuwendijk vm.95 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloei Werkendam A vm. 91/* nm. 2u. Ds. A. Bhnl Werkendam en De Werken B. Vm. 9'/a av. 6 u« Geen opg. onh 's Bosch vm. 10 av. 5'/2 u., Ds. J. M. Mulde Genderen vm 9Uj nm U/2 u, Ds. J. v. Haeringei 'sGravenmoer vm. 9 nm. 2 u, Lez. eener Leer Helena veen vm. 9*^ av. 4 u. Lez. eener Leer Helmond vm. 10 av. 6 uur, Lez. eener Leen Heusden vm. 9'/a av. 5'/i u. Dhr. K. deGeui Sprang vm. 9'Za nm. 25 u, Ds. C. Lindeboon Veen vm. 9j/a nm. 2 u. Geen opg. onh Vrijhoeve-Capelle vm 95 n 2 u, Geen opg. ontt Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 9 uur, Lez. eener Leen Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekke Vergadering Dinsdag 16 Mei, 's avonds te half negen uur lokaal Concordia. Stemming Vacature Voorzitter. Aller opkomst wordt dringend verzocht. UITGELEGD DOOR Uit het Latijn naar de uitgave van Baum Cunitz en Reuss, in de Nederlandsche taa overgezet door S. O. LOS v. d. m. te de Lier met eene inleiding van Prof. Dr. H. Bavinck Dit werk zal compleet zijn in ongeveer 3t afl. a f 0,20. De le afl. is verschenen en bi alle Boekh. verkrijgbaar, alsmede bij den Uit gever te Middelburg. GEVRAAGD, voor Vrijdags. Adres SEGEERSTRAAT H 105. Met October eene gevraagd die goed melken kunnen, bii J. J» DE BLOK, Seisweg. Stoomdruk A. D. ÏJTTOOÏJ Az. Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4