Het beste adres voor Manufacturen BEDENKINGEN A 8 A P. J. TAVENIEE w. c. hondsnierkT ook in ruil. eene flinke DIENSTBODE Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 8 Januari 1899. Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering. Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Damrak 22, Am sterdam. 2 min, van het Centraal Station. Reeds 293 maal bekroond. Doorloopend 300 stuks in voorraad. Vraag BREEBAART's ORGELS de geillustr. zijn alom bekend, CATALOGI, geliefd en in gebruik. tegen het beslnit der Generale Synode der Gereformeerde Ker ken in Nederland, gehouden te Middelburg in 1896, in zake art. 13 Dordtsche kerkenordening, Gevestigd te AMSTERDAM Keizersgracht 729, Smid Breestraat O 157. MIDDELBURG Noor der kerk. Voorm. 91/2 av. 6 uur, Dr. L. H. WageDaar. Coll. voor een verpleegde op 'sHeeren Loo. Gasthuiskerk. Voorm. 91/» av. 6 uur, Ds. A. Littooy. Nam. 2 uur, Oefening. Woensdagavond 7 uur Dienst des Woords. Hofpleinkerk. Voorm. 9V2 nm. 2 uur, Ds. L. Bouma. VLISSINGEN, Vereenigingsgebouw. Vm. 91/, nam. 3*/^ uur, Ds. J. Hulsebos. Noor der kerk. Voorm. 9* av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Koudekerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Zyp. Meliskerke Vm. 9 nm. 2 u, Ds. H. Buurman. Serooskerke Vm. 9 nm. 2 uur, Ds. S. de Jager. Des voorm. bevestiging van Ambtsdragers. Veere vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Dekkers, Gapinge Vm. 95 nm. 2 u, Ds. J. P. Klaarhamer. Vrouwepolder Vm. 9 V2 nm 2 u, Lez. eenerLeerr. Oostkapelle vm. 9 nam. 2 u, Lez. eener Leerr. Domburg vm. 9 nm. 2 u, Ds. B. B. v. d. Hoorn. Grijpskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Gommer. Arnemuiden vm. 95 nm. 2 uur, Ds. L. Spoel. van Poortvliet. St. Laurens vm. 95 nm. 2 u, Ds. G. H. Toebes. Souburg vm. 9 av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. B. Veenstra. Brouwershaven Vm9i/2 nm. 2 u, Ds. J. Geerling. Haamstede vm 91/* nam. 2 uur, Ds.R. Koolstra. Kamperland vm. 9 nm. 2 u, Ds. P. J. Baaij. Oosterland vm. 9'/2n 2 av. 55 u Lez. eener Leerr. Scharendijke Vm 9s nm. 2 u, Ds. W. Raman. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Voorm. 95 nam. 2 uur, Ds. R. v. d. Kamp. Bergen op Zoom. Vm. 9»/2 av. 5!/2 uur> ^s. A. H. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. I5 uur, Ds. J. de Koning. Avond 55 uur, Lez. eener Leerrede Oud Vosmeer vm. 95 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Poortvliet vm9!'2 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 95 nm. 2 uur, Dhr. v. Ostende. Goes vm. 9'/2 nm. 2 u. Ds. R. v. d.Veen. Baarland vm. 9 nm. l'/jU, Ds. G. J. Hekkert. Biezelinge vm.9 nm. 2 uur, Ds. N. G. Kerssies. 's Gravenpolder nm. 2 av. 6 u, Lez. eener Leerr. HEiNKENSZANDvm 90 nm. 2 u Ds.J.J.KoopmansJr. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Donderdagav. 7 uur, Ds. J. J. Koopmans Jr. Nieuwdorp vm. 91/4 nm. 2 u, Ds. J. H. Donner. Yrseke vm. 9 nm. lf/2 uur, Ds. Joh. Visser. Borssele vm. 9i/2 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Kruiningen Vm. 95 nm. 2 u, Ds. B. v. d. Werff. Wolf aartsdijk Vm. 96 nm. I5 u, Ds. H. ElfFers. Axel A Vm. 9 nm. 2 uur, Ds. C. J. Kapteyn. Kerk B. Voorm. 9 nam. 2 uur, Geen opg. ontv. Ter Neuzen vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B Vm 9 nm. 2 u, Geen opg. ontv. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuys. Schoondijke vm. 9 nm. 2 u, Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen vm. 95 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Bevestiging van den Kerkeraad. Nam. 35 uur, Ds. J. D. v. d. Velden, Bed. H. Doop. Klundert, Nieuwe Kerk. Voorm. 9 uur, Ds. A. Schouten "Wz Nam. 2 uur, Lez. eener Leert. Woensdagav. 6 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteyn. Dinteloord vm. 9 nm. 2!/2uur, Ds. J. Offringa. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 21/2 uur, Ds. J. A. de Vries. Moerdijk Vm 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leen. Willemstad vm 95 uur, Lez. eener Leen. Nam. 25 uur, Ds. A. Schouten Wi Woensdagav. 6 uur, Ds. A. Schouten Wz, Raamsdonk Vm. 95 av. 5 uur, Ds. J. C. C. Voir. Woendagav. 6 uur, Ds. J. C. C. Yoigu Zevenbergen Vm. 95 nm. 2 u, Ds. M. Ouëndag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv, Nieuwendijk vm. 96 nm 2 u, Ds. J. A. Goedbloed. Werkendam A vm. 9'/a nm- 2u- ^s- A- Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9'/a av. 6 u. Geen opg. ontv 's Bosch vm. 10 av. 5'/, u., Ds. J. M. Mulde:. Genderen vm 9^ nm 1\2 u, Ds. J. v. Haeringet. 'sGravenmoer vm. 95 nm 2 u, Lez. eener Leen Helena veen vm. 9'^ av. 4 u. Lez. eener led:. Helmond vm. 10 uur, Lez. eener Leen. Heusden vm. 9Va av. ö'/a u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 9'Z2 nm. 2V2 u, Prof. L. Lindeboom. Veen vm. 91/» nm. 2 u. Geen opg. ontv, Vruhoeve-Capelleviu 95 n 2u Ds. C. Lindeboom. Prediking in nog niet ontkomen Kerken. Aardenburg vm. 95 av. 6 uur, Lez. eener Leen. Venlo Vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker. Donderdag 75 uur. Dhr. H. Dekker- BREEBAARP ORGELHANDEL. (Hoogste aantal Bij den uitgever C. JONGBLOED Az. te Leeuwarden is verschenen de tweede druk van met een voorstel tot revisie, of intrekking van dat besluit. Hieraan ie toegevoegd eene repliek op al de recensiën dezer bro chure in de kerkelijke bladen door IIBERGEMA, Ouderling. In het belang der Kerken verzuime men niet ook met deze tweede druk kennis te maken. PRIJS 15 ct.fr. p p. 18 ct. Ook door tusschenkomst van den Boekhandel. Volteekend Kapitaal: een Half tnillio en gulden Commissarissen Mr. Th. HEEMSKERK, L. J. P VAN KEMPEN, Jhr.Mr. A. F. DE SAVORNIN LOH- MAN, J. E. N. Baron SC HIMMELPENNINCK VAN DER OYE en H. SERET. DirecteurH. J. VAN VULPEN. De Maatschappij sluit alle soorten verzekeringen van KAPITAAL en LIJFRENTEN tot elk bedrag. Inspecteur G. GRtlNVELD te Voorschoten. Middelburg, Segeerstraat H 108. PROSPECTUS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. Ruim gesorteerd in geslagen en gego ten HAARDEN, KACHELS en FORNUI ZEN, gepoetste en in vuur gelakte, au uiterst laag gezette prijzen. Tevens eene groote partij gebruikte ib alle soorten, alle zoo goed als nieuw. KORTE BURG, D 14, MIDDELBURG ZOETGOED 8-10-12 cent per ons. ZOUTS KRAAKJES en BOLLETJES en ZOUT GEBÜ 10 cent per ons. FIJN BESCHUIT, FLESCB BESCHUIT en PLUKBESCHUIT 10 cent F ons. POEDER CHOCOLAAD van af 12 centpö ons en hooger. Tegen 1 MEI wordt in een klein gezin I Middelburg GEVRAAGD, Geref. Godsdienst. Adres Druk ker LITTOOIJ, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1899 | | pagina 4