Het beste adres voer MaÉfactoreo is bij L. E. RIVIÈRE, Groote Hark „GOEDKOOP en GOED". IvO LÖNÏAL E- WE DYING BEDDEN en MATRASSEN, m w&mm BAROMETERS ^^weersverandering nauwkeurig Het BESTE p$T en GOEDKOOPSTE Goud en Zilver, Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 31 October en Woensdag 3 November (Dankdag) 1897. Handgeld f200. (twee honderd grilden), AanbrenggeldTWINTIG GULDEN. OOR L\ RUIL. P. J. PLUIJMERS. C T Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk: Classe 's Hertogenbosch. die uitmunten door sterkte en eenvoud. KEULEMANS, Horlogemaker, Kortedelft. HORLOGES, BLOEDKORALEN, (oud en nieuw), Paarlen, Gitten, enz., JACÖ FRANK, Lange Delft. Oud Goud en Zilver wordt tegen de hoogsten koers inge ruild en gekocht. Christelij ke Werkliedenvereeniging „PATRIMONIUM". in het Nieuwe Lokaal, KONINKLIJKE FABRIEK Lange Breestraat 0157. Middelburg. Ruim gesorteerd in HAARDEN, KACHELS en FORNUIZEN, gepoetste en in yuur gelakte. Tevens eene groote partij gebruikte, in alle soorten, alle zoo goed als nieuw, aau uiterst lage prijzen. der Generale Synode van de Geref. Kerken in Nederland, gebonden te Middelburg 1896. MIDDELBURG, N%rderkerk. Voorm. W2 u. Ds. J. D. v. d. Velden bed. H. A. Av. 6 uur, Ds. v. d. Velden dankz. Coll. Theol. School en Theol. Facult. Vrije Univ. "Woensdag vm. 9i/a av. 6 u, Ds. J. D. v. d. Velden. Gasthuiskerk. Voorm. 9!/a nm. 2 uur, Ds. Littooy. Av. 6 uur, Ds. Veenstra. "Woensdag vm. 90 nm. 2 u., Ds. Littooy. Avond 6 uur, Ds. Oranje. Hofpleinkerk. Voorm. 9i/a nm. 2 uur, Lezing eener Leerr. "Woensdag vm. 95 nm, 2 u. Ds. J. Breukelaar. VLISSINGEN, Kleine Kerk. Voorm. 9>/i av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Buitengewone coll. voor den Kerkedienst. Nam. 2 uur, Lezing eener Leerrede. Noorderkerk. Voorm. 95 nm. 2 uur, Ds. B. Veenstra, "Woensdag Vereenigde dienst. Vm. 95 uur, Noorderkerk Ds. B. Veenstra. Nam. 2 uur, Kleine Kerk {Ds. J. Hulsebos. Koudekerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Zijp. Woensdag vm. 9 nam. 2 uur. Ds J. Zyp. Meliskerke vm. 9 nam. 2 uur, Ds. H. Buurman. Woensdag vm. 9 nm. 2 uur, Ds. H. Buurman. Serooskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. de Jager. Woensdag vm. 9 uur, Ds. A. L. Ruijs. Nam. 2 uur, Ds. S. de Jager. Av. 6 uur, Ds. J. H. Feringa, Zendingsrede. Veere vm. 91/2 nm. 2 uur, Ds. Wissink van Westbroek. Woensdag vm. 95 nam. 2 uur, Ds. W. A. Dekker. Gapinge vm. 91/2 nm. 2 uur, Ds. A. L. Ruijs. Woensdag vm. 95 nam. 2 uur, Ds. C. Oranje. Extra collecte Kerkedienst. Vrouwepolder vm. 9 nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Woensdag vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. J. H. Feringa. Oostkapelle vm. 9 nam. 2 u. Lez. eener Leerr. Woensdag vm. 9 nam 2 u. Ds. S. Sleeswijk Visser Domburg vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. B. v. d. Hoorn. Woensdag vm. 9 nam. 2 u. Ds. B. B. v. d. Hoorn. Grijpskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. J. Gommer. Woensdag vm. 9 nam. 2 uur, Ds. J. Gommer. Schoondijke vm.9 nm.2 uur, Ds. A. v. d. Linden. Arnemuiden vm. 95 nam. 2 av. 6 u. dhr. Ploegers. Woensdag vm. 95 nam. 2 av. 6 u. dhr. Ploegers. St. Laurens vm. 91/2 nam. 2 u. Ds. G. H. Toebes. Woensdag vm. 95 nam. 2 u. Ds. G. H. Toebes. Souburg vm. 9 nam. 2 u. D3. C. B. Schoemakers. Av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Woensdag vm 90 nam 2 u Ds. C.B. Schoenmakers Brouwershaven vm. 91/2 nm.2 u. Ds. J.Geerling. Haamstede vm 9Vi nm 2av.6u., Lez. eener Leerr. OosTERLANDvm.9V2Qn1.2av.51/2u. geen opg. ontv. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u., Ds.~G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Vm. 91 /a nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom. Vm. 9,/2 uur, Ds. A. H. v. d. Kooij. Krabbendijke. Vm. 9 nm. Vl7 av. 6 u. Ds. J. de Koning. Woensdag vm. 9 nam. I5 av. 6 u Ds. J. de Koning Oud Vosmeer vm. 9V2 nm.2 uur, Ds. Looman. van Herwynen. Poortvliet vm. 9i/2nm.2av. 6 u.,Lez. eener Leerr. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 9!Za nm. 2 uur, Dhr. M. Ostende Goes vm. 9V2 nm. 2 u. Ds. R. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. l1/^ u. Beezelinge vm.9 nm. 2 av. 6 u. Lez. eener Leerr. Heinkenszand vm. 9 nm. 2 uur, Ds. Koopmans. Nieuwdorp vm. 9i/4 nm. 2 u., Ds. J. H. DonnerJr. Yrseke vm. 9 nm. U/2 u. Ds. Joh. Visser. Borssele vm. 9i/a nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Axel A. vm. 9 nam. 2 uur, Ds. C. J. Kapteijn. Kerk B. vm. 9 nm. 2 uur, geen opg. ontv. Ter Neuzen Vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Zaamslag B vm 9 u Ds. W. A. VroiijkJr. bed. HA. Nam. 2 uur, Ds. W. A. Vrolijk Jr. Nabetr. Woensdag vm. 9 nam. 2 u. Ds. W. A. Vroiyk Jr~ Oostburg vm. 95 nm.2 uur, Ds. W. Goedhuijs. Antwerpen vm. 95 nm. 35 u., Lez. eener Leerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Voorm. 9 nm. 2Va uur, dhr. N. P. Littooy Th. St. Coll. voor de Vrije Univ. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteijn. Dinteloord vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Fljnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 21/2 uur, Lez. eener Leerr. Moerdijk vm 9Ua nm2i/2av. 6 u Lez. eener Leerr. Dinsdagav. 6 uur, Ds. C. C. Voigt. Willemstad vm. 91/2 uur, Lez, eener Leerr. Nam. 2U2 u., Ds. A. Schouten Wz. bed. H. Doop. Coll. voor de Vrije Univ. Raamsdonk vm. 91/2 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Zevenbergen vm.Oi^nm^/iUur, Ds.M.Ouëndag.. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm. 9 nm. 2 uur, Ds.J.A.Goedbloed. Avond 6 uur, Oud. J. den Boer. Bijbell. Werkendam A vm. 9Vinm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9^2 av. 6 u. Geen opg. ontv. s Bosch vm. 10 av. 5Va u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm. 91ianm.l1/2u* DsJ.K.v.Haeringen. 's Gravenmoer vm. 9 nm. 2.u.,Ds.J.H.Laatsman. Helena veen vm. 9 av. 4 u. Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 6 uur, dhr. P. Koster. te Zegwaard. Heusden vm. 9Va av. 5'/a u. Dhr. K. de Geus- Sprang vm. 9nm. 2'/i u, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 9*/a nm. 2 u. Geen opg. ontv* Prediking in nog niet ontkomen kerken. Aardenburg Vm. 91 2 av. 6 uur, Lez.eener Leerr.. Venlo vm. 10 uur, Dhr. H. Dekker. Donderdagav. 8 uur, dhr. H. Dekker. bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren, en voor ingelijfden bij de Na tionale Militie, met onbepaald verlof of in werkelijken dienst, bij het aangaan van een verbin tenis om TWEE JAREN gedetacheerd te worden naar Oost-Indië. Men melde zich aan Vrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald verlof, by den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bij een der plaatselijke of Garnizoens-Commandanten Militieplichtigen, onder de wapenen, tot hun onmiddelijken chef. ADRES VOOR IS BIJ OPENBARE VERGADERING op Donderdag 4 November, 's avonds 8 ure Koorkerkhof A 111. van bestaande sinds meer dan een halve eenw D. J. PENNOCKMiddelburg. Solide nieuwe Veeren BEDDEN en Kapok BEDDEN. Springveer-, Wolle-, Paardenharen-, Kapok-, Alpen- en Zeegras, MATRASSEN. Soliede aflevering.Uiterst laaggestelde pryzen. BEDDEN-TIJKEN, welke nimmer doorstuiven. 10 jaar garantie. Magazijn Gortstraat, Middelburg. Magazijn Wagenaarstraat, Vlissingen. bericht het geacht publiek van Middelburg en Vlissingen, ook de buitenlui, dat hij ruim is voorzien van een groote voorraad Heeren Win terjassen in alle qualiteit, Demi-saisons, Pan talons, Pellerienjassen en Kindergoederen. Door de enorme groote voorraad en de z.g.n. concurrentie verkoopt hij alle artikelen aan lage prijzen. N. B. Voorradig eigengemaakte Bonkers voor den Boerenstand. Bij D. DÖNNER te Leiden verscheen 2le goedkoope druk. Prijs 1.25. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az., Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 4