Bet We aks voor is bij L. RIVIERE, Grote Markt, Hoek Gravenstraat, Mi ORGELS. BEDDEN en MATRASSEN, Bloemen, Caehepots, Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 23 en Donderdag 27 Mei (Hemelvaartsdag) 1897. Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering. Prachtige mooie Nieuwmodische HANGKLOKKEN, (Regulateurs). Zilver en Nikkelen HORLOGES, ERUSSEL. Amerikaansche IN HET MAGAZIJN Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. Olasse Axel. Classe Klundert Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Gevestigd te AMSTERDAM Keizersgracht 729. F. KEULEMANS, Korte Delft F. 21, Middelburg. „GOEDKOOP EN GOED." die bijzonder goed sluiten, en daarom den Landbou wer met vertrouwen worden aanbevolen. BAROMETERS, die elke weersverandering nauwkeurig aangeven, en werkelijk een sieraad voor gang of kamer mogen worden genoemd. Alles met garantie. Prima kwali teit» rGoedkoop en Goed." Bloempot-omhulsels. Lampversieriogen. K. EE COINTRE. Ook van Harmoniums en Pijporgels voor Kerk gebruik vrage men Prijscourant. A. S. J. DEKKER, Goes. Vergadering van BIDT WERKT, OPENINGSWOORD ter Deputaten-Vergadering 20 April '97 LANGE DELFT B 113, Oud Goud en Zilver wordt tegen de hoogsten koers ingeruild en gekocht. JACQ FRANK. KONINKLIJKE FABRIEK MIDDELBURG, Noorderkerk. Voorin. 91/2 av. 6 uur, Ds. J. D. v. d. Velden, Zondag 41. Extra collecte Kerkedienstfonds. Dónderdag vm. 95 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Gasthuiskerk. Voorm. 9Va nm. t uur, Ds. A. Littooy. Hofpleinkerk. Voorm. 9* nm. 2 a6 uur, Ds. W. H. Oosten. Donderdag vm. 9* uur, Ds. W. H. Oosten. VLISSINGEN, Kleine Kerk. Voorm. 91/* av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Nam. 2 uur, Lezing eener Leerrede. Donderdag vm. 9s uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkerk. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Donderdag vm. 9* uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerks vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Donderdag vm. 9 uur, Lezing eener Leerrede. Meliskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. H. Buurman. Donderdag vm. 9 uur, Ds. H. Buurman. Serooskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. S. de Jager. Donderdag vm. 9 nur, Ds. S. de Jager. Veere vm. 91/2 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Donderdag vm. 95 unr, Lez. eener Leerr. Gapinge vm. 91/2 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Donderdag vm. 95 uur, Lez. eener Leerr. Vrouwepolder vm. 9nm.2 uur, Lez.eener Leerr. Donderdag vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Oostkapelle vm.9 nm.2 u., Ds.C.B.Schoemakers. Donderdag vm. t uur, Lez. eener Leerr. Domburg vm. 9 nm 2 uur, Ds. B. B. v. d. Hoorn. Donderdag vm. 9 uur, Lezing eener Leerr. Grijpskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. G. H. Toebes. Donderdag vm. 9 uur, Ds. A. L. Ruijs. ARNEMuiDENvm^^m^av.öuur, Lez. eener Leerr. Donderdag vm. 9 uur, Lezing eener Leerr. St. Laurens vm.9i/2nm.2 uur, Lez. eener Leerr. Donderdag vm. 98 uur. Ds. G. H. Toebes. Souburg vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerrede. Avond 6 uur, Ds. C. B. Schoemakers. Donderdag vm. 9s uur, Ds. C. B. Schoemakers. Brouwershaven vm. 91/2 nm.2 u. Ds. J.Geerling. Haamstede vm 9!/i nm 2av.6u., Lez. eener Leerr. OosTERLANDvm^'^nm^av.öi^u. geen opg. ontv. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u., Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Vm. 9I/J nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom. Voormm. 9*2 av. 5 uur, Ds. A. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. 1 av. 6 u. Ds. J. de Koning. Oud Vosmeer vm. 9'/2 nam. 2 u. Ds. O. Los. Poortvliet vm. W/oiim. 2 av. 6 u. Ds. K. Stelma. St. Maartensdijk. Vm. 9^ nm. 2 av- &V2 nur, Lez. eener Leerr. Tholen, Nieutoe Kerk. Vm. 9'Jj nm. 2 uur, Dhr. van Ostende. Goes vm. QVj nm. 2 u. Ds. R. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. I1/* u. Biezelinge vm.9 nm. 2 av. 6 u. Lez. eener Leerr. HEiNKENszANDvm^nm.l'/a u., Ds.JJ.Koopmans. Nieuwdorp vm. 91/4 nm.2uur, Ds.J. H. DonnerJr, Donderdag vm. 95 uur, Ds. J. H. Donner Jr. Yrseke vm. 9 nm. U/2 u. Ds. Joh. Visser. Borssele vm. 9i/a nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Axel A. vm. 9 uur, Lezing eener Leerrede. Nam. 2 uur Ds. C. J. Kapteijn. Donderdag vm. 9 uur, Ds. C. J. Kapteyn* Kerk B. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. A. Steiiling. Ter Neuzen Vm. 9 uur. geen opg. ontv.. Zaamslag B vm. 9 nm.2 uur, Ds. W. A.Vrolyk Jr. Donderdag vm. 9 uur, Ds. W. A. Vroljjk Jr.- Oostburg vm. 98 nm. 2 uur, Ds. W. Goedhuis. Schoondijke vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Antwerpen vm. 90 nm. 35 u., Lez. eener Leerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Zaterdagav. 8 uur, Ds. J. H. Feringa. voorm. 9 nm. 2i/2 uur, Ds. J. H. Feringa. Coll. inw. Zending en Bijbelcolp. Breda vm. 10 av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Dinteloord vm. 9 nm. 2 uur, Ds. A. Voogel. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 nm. 21/2 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Moerdijk vm. 9*Z2 nm. 21/2 uur, Lez eener Leerr. WiLLEMSTADvm.9i/2nm 2il2u,Ds.A.SchoutenWz.? Raamsdonk vm. 9i/2av.5uur, Ds. J. Dekker. Zevenbergen vm^^nm^Va u. Ds. M. Ouëndag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv.- Nieuwendijk vm. 9 nm. 2 uur, Ds.J.A.Goedbloed. Av. 6 uur, Oud. J. den Boer. By bell. Werkendam A vm. 91/*nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9Va av. 6 u. Geen opg. ontv- 's Bosch vm. 10 av. 5'/2u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm.9V2 nm.U/2 u. Ds.J.K.v.Haeringen. 's Gravenmoer vm.9 nm.2.u., Ds. J. H.Laatsman. Helena veen vm. 9'^ av. 4 u. Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 av. 6 uur, Lezing eener Leerr. Heusden vm. 9V2 av. 51/* u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 9!i2 nm. 2'/a u, Lez. eener Leerr.. Veen vm. 9*/i um. 2 u. Geen opg. ontv. Prediking in nog niet ontkomen kerken. AARDENBURGVm.91;2,av. 6 uur, Lez. eener Leerr. Volt eekend Kapitaal: een Half ni i llioen g u l d e n. Commissarissen Mr. Th. HEEMSKERK, L. J. P VAN KEMPEN, Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOH- MAN, J. E. N. Baron SC BIMMELPENNINCK VAN DER OYE en H. SERET. Directeur: H. J. VAN VULPEN. De Maatschappij sluit alle soorten verzekeringen van KAPIAAL en LIJFRENTEN tot elk bedrag. Inspcteur G. GRüNEVELD te Voorschoten. Middelburg, Segeerstraat H. 108. PROSPECTUS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. Voor den BOERENSTAND ontving ik Ondergeteekende bericht dat hem door een der grootste Buitenl. Huizen den verkoop is opgedragen van (PAPIEREN) enzenzenz ZIE ETALAGE. LAGE PRIJZEN ARTHUR PIA, Horlogemaker12 Rue des Tripiers, vraagt een eerste en tweede BE DIENDE. Kennis van 't Fransch geen vereischte- Goed koope, beste Am eri ka a nsch e Orgels in groote sorteering in voorraad. Ook op afbetaling wordt geleverd. JEen massa aanbevelingen liggen ter inzage. Dinsdagavond 8 uur. Lokaal Vereenigingsgeb. Voorhanden in den Boekhandel van K. LE COINTRE door Dr. A. KUYPER t-.lO Vragenboekje over de Kieswet f —25. He Kieswet f —15. Wet op het Personeel —10. K. LE COINTRE, VAN Goud en Zilver, HORLOGES, Bloedkoralen en Granaten. VINDT MEN EEN GROOTE KEUZE, ook in oud goed. van bestaande sinds meer dan een halve eenw. D. J. PENNOCKMiddelburg. Solide nieuwe Veere BEDDEN en Kapok- BEDDEN. Springveer-, Wolle-, Paardenharen- Kapok-, Alpen- en Zeegras, MATRASSEN, soliede aflevering. Uiterst laag gestelde pryzen, BEDDEN-TIJKEN, welke nimmer doorstuiven. 10 jaar garantie. Stoomdruk A. D. LITTOOIJ Az., Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 4