liet beste adres voor .1 O R G E L S. Nm MATRASSEN Belijdenis doen. Goud en Zilver, HORLOGES, Bloedkoralen en Granaten. Zondag 21 Maart 1897. Stalen voor Heerenkleeding, K. LE COIXTRE. Amerikaansche AiiisttTiianisclic Maatschappij van Levensverzekering. IN HET MAGAZIJN Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe T h o 1 e n. Classe Goes. Classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Classe 's Hertogenbosch. Andr. BALJEU, C. W. SIEBRECHT. BIJBELS en KERKBOEKEN VOOR EEN DISTEL EEN MIRT1I, Denk aan uw Belijdenis, UDEMANS, Samenspraak orer liet II. Avondm, D, F. CA3D1EL0T. Ook van Harmoniums en Pijporgels roor Kerk gebruik vrage men Prijscourant, A. S. J. DEKKER, Goes. KONINKLIJKE FABRIEK Gevestigd te A3ISTEKDA3I Keizersgracht 729. LANGE DELFT B 113, Oud Gom! en Zilver wordt tegen de hoogsten koers ingeruild en gekocht. JACfl. FRANK. Electromotorische Tandhalsbandjes. MIDDELBURG, Noor der kerk. Voorm. 91/2 uur, Lezing eener Leerrede. Nam. 2 uur, Ds. J. D. v d. Velden. Zondag 34. Collecte Em. Pred. Wed. en Weezen. Woensdag av. 7V2 uur, Ds. P. J. W. Klaarhamer, Rede voor het Chr. Onderwys. Gasthuiskerk. Voorm. 9Va av. 6 uur, Ds. A. Littooy. Nam. 2 uur, Oefening. Hofpleinkerk. Voorm. 9'/, nm. 2 uur, Ds. W. H. Oosten. VLISSLN GENKleine Kerk. Voorm. 9>/i uur, Ds. J. Hulsebos, bed. H. A. Avond 6 uur, Ds. J. Hulsebos, Nabetrachting. Coll. fonds JBra. Pred. Weduwen en Weezen. Noorderkerk. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerke vm. 9 uur, Ds. C. B. Schoemakers, Openbare Belijdenis en Doop. Nam. 2 uur, Lezing eener Leerrede. Meliskerke vm. 9 uur, Lez. eener Leerrede. Nam. 2 uur, Ds. J. Gommer. Serooskerki(O.K.) vm. 9 uur, Lez. eener Leerr. Nam. 2 uur, Ds. de Jager. Serooskerke (w.if.)vm.9uur, Ds. s. de Jager. Nam. 2 uur, Lez. eener Leerr. Veere vm. 91/2 nm. 2 uur. Lez. eener Leerr. Gapinge vm. 9'^nm. 2 uur, Lez. eener Leerrede. Collecte voor Era. Pred. Wed. en Weezen. Y»ouwEPOLDERvm,96nm.2u.,Dhr,WJ.Guillaume. Öostkapelle vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Domburg vm.9 nm. 2 uur, Ds. B. B. v.d.Hoorn. Grijpskerke vm. 9 uur, Ds. J. Gommer. Nam. 2 uur, Lezing eener Leerrede. ARNEMUiDENvm. 95 uur, Ds. J. D. v. d Velden. Nam. 2 av. 6 uur, Lez. eener Leerrede. St. Laurens vm.dU^nm. 2 uur, Ds. G.H. Toebes. Souburg vm. 9 uur, Lezing eener Leerrede. Nam. 2 av. 6 uur, Ds. C. B. Schoemakers. Brouwershaven vm. 91/2 nm.2 u. Ds. J. Geerling. Haamstede vm 9'/a nm 2av.6u., Lez. eener Leerr. OosTERLANDvm^'/anm^av.Si 2u. geen opg. ontv. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u., Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Vm. 91/, nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom. Vm. 9i2 av. 5 uur, Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbendljke. Vm. 9 nm. l'/jav. 6 u. Ds. J. de Koning. Oud Vosmeer vm. 9'/2 nam. 2 u. Ds. O. Los. Poortvliet vm. 91;onm. 2 av. 6 u. Ds. K.Stelma. St. Maartensdijk. Vm. 91/2 nm. 2 i/2 av. 51/2 uur, Lez. eener Leerr. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 9'/2 uur, Ds. C. C. Schot, bed. H. A. Nam. 2 uur, Ds. C. C. Schot, Dankzegging. Goes vm. 9V2 nm. 2 u. Ds. R. v. d. Veen. Baarland vm. 9 nm. 1 */a u. Biezelinge vm.9 lj-znm. 2 av. 6 u. geenopg.ontv. Heinkenszand vm. 9nm. I5 uur, Ds. Koopmans. Nieuwdorp vm. 9 nm. 1 '/2 u. Ds. J. H. Donner Jr. Yrseke vm. 9 nm. U/2 u. Ds. Joh. Visser. Borssele vm. 9^ nm. 2 u. Lez. eener Leerr. Axel A. vm. 96 nm 2 uur, Ds. H. J. Binnema. Kerk B. vm. 9 nm. 2 uur, Geen opg. ontv. Ter Neuzen m. 9 uur. Geen opgaaf ontv. Zaamslag B vm. 9 nm. 2 uur, Ds.VV.A. Vrolijk Jr. Oostburg vm.95uur, Ds.A.Steijling, Bevestiging. Nam. 2 uur, Ds. W. Goedhuis, Intrede. Schoondijke vm. 9 nm.2 u.. Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen vm. 95 nm. 35 u., Ds. A. Schouten, Klundert, Nieuwe Kerk. Zaterdagav. 7'/2 uur, Ds. J. H Feringa. voorm. 9 nm. 2,/J uur, Ds J. H. Feringa. Collecte voor de Weezen. Avond 6 uur, Ds. J. H. Feringa. Biduur voor het gewas. Breda vm. 10 av. 6 uur. Ds. W. Kapteijn. Dinteloord vm. 9 nm. 2 uur, Ds. A Voogel. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 uur, Lezing eener Leerrede. Nam. 2 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Moerdijk vm. 9U2 nm. 25 uur, Lez. eener Leerr. Willemstad vm. 9*/2 uur, Ds. J. C. C. Voigt. Nam 2U2 uur. Lezing eener Leerrede. RAAMSDONKsvEERvin.9i/2av. 41/0U, Dhr.H.Dekker. Donderdag av. 6uur, Ds. W Bosch, Vryh.Capelle, Zevenbergen vm.Oi^nm.2' u. Ds. M Ouëndag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwenüijk vm.9 nm. 2 uur, Ds.J.A.Goedbloed. Av. 6 uur, Oud. J. den Boer. Bij bell. Werkendam A vm. 9ll2nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 9'/i av. 6 u. Geen opg. onty. s Bosch vm. 10 av. ö'/j u., Ds. J. M. Mulder. Genderenvm.9U2nm.l,/2U. Ds.J.K.v.Haeringen. 's Gravenmoer vm.9 nm.2. u., Ds. J.H.Laatsman. Helena veen vm. 9'^ av. 4 u. Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 uur, Lezing eener Leerr. Heusden vm. 9VJ av. 5'/i u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 9Vi nm. 2'/2u, D3. C. Lindeboom. Veen vm. 9'/2 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Prediking in nog niet ontkomen kerken. Aardenburg Vm.91 2>av. 6uur, Lez. eener Leerr. Ondergeteekende bericht de ontvangst eener ruime sorteering alsmede Yoor JAPONSTOFFEN. Kleermaker, Middelburg. Sterke KOUSEN en SOKKEN, SAJETWOL sterk, zacht en kleurvast. Stalen STOF en CHITS. Vlasmarkt, hoek Penninghoek. in ruime keuze voorhanden. Voorts door Dr. A. KUYPER. Prijs 60 cent. door Ds. W. H. GISPEN. Prijs 25 cent. Prijs f —7' 2. (Bij getallen ter uitdeeling tot lager prijs.) BUNYANS Christenreize, met pl. f 30. ld. Heilige Oorlog, 40. Ontvangen Nieuwe Wandteksten en Tekstkaarten, in verschillende soorten en prijzen. I lasmarktMiddelburg. Steeds voorhanden Soiide Veeren en Kapok, bedden, Dekens, Matrassen in alle soorten, IJzeren Ledikanten en Wiegen, Spreijen enz, Voorts Tapijten, Vloer- en Tafelzeilen, Kar petten, alle soorten Glas- en Meubelgordijnen. Deur- en Gangmatten enz. Goedkoopebeste Amerikunnsch Orgels in groote sorteering in voorraad. Ook op afbetaling wordt geleverd. Ben massa aanbevelingen liggen ter inzage van bestaande sinds meer dan een halve eeuw. D. J. PENNOCK' Middelburg Solide nieuwe Veere BEDDEN en Kapok- BEDDEN. Springveer-, Wolle-, Paardenharen-, Kapok-, Alpen- en Zeegras, MATRASSEN, soliede aflevering. Uiterst laaggestelde prijzen. BEDDEN-TIJKEN, welke nimmer doorstuiven. 10 jaar garantie. Vol teekend Ka pita a feen II al f m ill i o e n j a l d e n Commissarissen Mr. Th. HEEMSKERK, L. J. P VAN KEMPEN, Jhr. Mr. A. F. DE SAVORNIN LOH- MAN, J. E. N. Baron SC HIMMELPENNINCK VAN DER OYE en H. SERET. Directeur: H. J. VAN VULPEN. De Maatschappij sluit alle soorten verzekeringen van KAPITAAL en LIJFRENTEN tot elk bedrag. Inspcteur G. GRüNEVLLD te Voorschoten, Middelburg, Segeerstraat H. 108. PROSPECTUS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. VAN VINDT MEN EEN GROOTE KEUZE, ook in oud goed. Wem WW .v..,V - Wettig Gedeponeerd. Bij het gebruik daarvan geschiedt het tanden krijgen der Kinderen zonder de minste pijn. 10,000 Gulden wordt betaald aan hem, die bewij zen kan dat de bij mij ter inzage liggende getuigschriften, verkregen over de uitstekende resultaten van de Electromotorische Tandhalsbandjes niet echt zijn Men lette op den naam van den Fabrikant ROBERT HOLTZ. Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postwissel ad cent door ROBERT HOLTZ, Nijmegen.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 4