Het teste adres voor Mactin is liy L. E. Hoek Gravenstraat, Middelbiu®. BEDDEN en MATRASSEN, Keukenmeid Reclame-Harmonica. ORGELS. Godsdienstoefeningen in de Gereformeerde Kerken. Zondag 7 en Woensdag 10 Maart (Biddag) 1897. koninklijke fabriek 50 Redenen Amerikaansche Classe Middelburg. Classe Zierikzee. Classe Tholen. Classe Goes. classe Axel. Classe Klundert. Classe Almkerk. Amsterdamse he Maatschappij van Levensverzekering. Gevestigd te AMSTERDAM Keizersgracht 729. Classe's Hertogenbosch. Algcmeene Vergadering GEURIGE THEEËN Merckens. De Homeop. Huisdokter, De kleine Hora- Huisdokter, Dr. C. G. PUIILMAN. ZEEUWSCHE BAZAR Langedelft B 177. Middelburg1. Lanffedelft B117. A. C. GREEP. D. F. CAMMELOT. Ook van Harmoniums en Pijporgels voor Kerk gebruik vrage men Prijscourant. A. S. J. DEKKER, Goes. MIDDELBURG, Noorderkerk. Voorm. 9U2 nra. 2 uur, Ds. J. D. v. d. Vélden. Zondag 32. Extra collecte Kerkedienstfonds. Woensd. voorm. 91/, uur, Ds. A. L. Ruys. av. 6 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Gasthuxskerk. Voorm. 91/, nm. 2 uur, Ds. A. Littooü- av. 6 uur, Ds. G. H. Toebes. Woensd. vm. 95 nm. 2 uur, Ds. A. Littooy. Eofpleinkerk. Voorm. 9!/i nm. 2 uur, Ds. W. H. Oosten. Woensd. vm. 9i/2 nam. 2 uur, Ds. W. H. Oosten, avond 6 uur, Ds. B. Veenstra. VLISSINGEN, Kleine Kerk. Voorm. 9!/i av. 6 uur, Ds. J. Hulsebos. Nam. 2 uur, Lezing eener Leerrede. Noorderkeik. Voorm. 95 nm. 2 av. 6 uur, Ds. B. Veenstra. Woensdag Gemeenschappelijke dienst. Kleine Kerk, vm. 96 uur, Ds. J. Hulsebos. Noorderkerk, nam. 2 uur, Ds. B. Veenstra. Koudekerke vm. 9 nm.2uur, Eerw.heer Thomas, Candidaat. Woensd. vm. 9 nm. 2 uur, Dhr. Guillaume. Meliskerke vm. 9 nm. 2 uur, Ds. H. Buurman. Woensd. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. H. Buurman. Serooskerke(O.K.) vm. 9 nm. 2 u., Ds.S. de Jager. Woensd. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. S. de Jager. Serooskerke (N.K.) vm.9nm.2 u. Ds.A. L. Ruys. Woensd. vm. 9 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. nm. 2 uur, Ds A. L. Ruijs. Veere vm. 91/2 nm. 2 uur. Ds. A. D. C. Kok. Woensd. vm. 9 nam. 2 u., Ds .N. P. Kapteijn. Gap inge vm. 9^2 nm. 2 uur, Lez eener Leerr. Woensd. vm. 9 uur, Lezing eener Leerrede. nam. 2 uur, Ds. J. D. v. d. Velden. Vrouwepolder vm. 95 nm. 2 u., Lez. eener Leerr. Woensd. vm 9 nm. 2 u., Lez. eener Leerr. Oostkapelle vm. 9 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Woensd. vm. 9 nam.2u., Lezing eener Leerr. Domburg vm. 9 nm. 2 uur, Ds. B. B. v.d Hoorn. Woensd. vm. 9 nm. 2 u„ Ds. B. B v. d. Hoorn. Gkijpskerke vm. 9 nam. 2 uur, Ds. J. Gommer. Woensd. vm. 9 nam. 2 u., Ds. J. Gommer. ARirsMuiDENvm. 96nm. 2 av. 6 u., Lez.eenerLeerr. Woensd. vm. 9 nm. 2 u., Lez. eener Leerr. St. Laurens vm. 91/2nm. 1 uur, Ds. G.H. Toebes. Woensd. vm. 95 nm. 2 uur, Ds. G. H. Toebes. Souburg vm. 9 nm. 2 uur, Ds. C. B.Schoemakers. Avond 6 uur, Lezing eener Leerrede. Woensd. vm. 96 nm. 2 u., Ds.C.B.Schoemakers. Brouwershaven vm.9V2 nm.2 u. Ds. J.Geerling. Haamstede vm 91/* nm 2av.6u., Lez. ©ener Leerr. Woensdag vm. 9S nm. 2 av. 6 u., Ds. F. Bouma. OosTERLANDvm^Vjnm^av.bi^u. geen opg. ontv. Zierikzee. vm. 10 av. 6 u., Ds. G. W. H. Esselink. Anna Jacoba Polder. Vm. 9* 2 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Bergen op Zoom. Vm. 9*2 av. 5 uur, Ds. A. H. v. d. Kooi. Krabbendijke. Vm. 9 nm. l\jav. 6 u. Ds. J. de Koning. Woensdag vm. 9 nm. I3 av. 6 u., Ds.J.deKoning. Oud Vosmeer vm. 9'2 nam. 2 u. Ds. O. Los. Woensdag vm. 95 nam. 2 uur, Ds. O. Los. Poortvliet vm. 9V2nm. 2 av. 6 u. Ds. K. Stelma. Woensd. vm. 95 nm. 2 av. 6 u., Ds. K.Stelma. St. Maartensdijk. Vm. 91/2 nm. 2 i/2 av. 51/2 uur, Lez. eener Leerr. Woensd. vm. 95 nm.26 av .56 u.,Lez. eener Leerr. Tholen, Nieuwe Kerk. Vm. 9Va nm. 2 uur, Dhr. M. van Ostende. Woensd. vm. 96 nm. 2 uur, Dhr. M. v. Ostende. Goes vm. 9V2 nm. 2 u. Ds. R. v. d. Veen Baarland vm. 9 Dm. l'/a u. Biezelinge vm.9 '/2nm. 2 av. 6 u. geenopg.ontv. Heinkenszand vm. 9nm. l6uur, Ds. Koopmans. Neeuwdorp vm. 9 nm. 1' 2 u. Ds. J. H. Donner Jr. Yrsekk vm. 9 nm. li/2 u. Ds. Joh. Visser. Borssele vm. 9v2 nm. 2 u. Lez.eenerLeerr. Woensd.Uit Classe Goes geen opg. ontvangen. Axel vu o» uur, Ds. J A.Goedbloed. bed.H.A. Nam. 2 uur, Da. J.A.Goedbloed, Nabetrachting. Kerk B. vm. 9 nm. 2 uur, Ds. A. Steijling- Woensdag uit Axel geen opgaaf ontvangen. Ter Neuzen Ym. 9 uur. Geen opgaaf ontv. Zaamslag B vm. 9 nm. 2 uur, Ds.W.A. VrolykJr- Woensd. vrn. 9 nm. 2 uur. Ds. W.A. Vrolijk Jr. Oostburg vm. 95 nm. 2 uur, Lez. eener Leerr. Schoondijke vm. 9 nm.2 u.. Ds. A. v. d. Linden. Antwerpen vm. 95 nm.36 u., Lez.eenerLeerr. Klundert, Nieuwe Kerk. Zaterdagav. 7' 2 uur, Ds. J. H. Feringa. voorm. 9 nm. 2'/i uur, Ds. J. H. Feringa. Voorber. II. Avondmaal. Breda vm. 10 av. 6 uur, Ds. W. Kapteijn. Dlnteloord vm. 9 nm. 2 uur, Ds. A. Voogel. Fijnaart en Heiningen. Voorm. 9 Ds. J. C. C. Voigt. Voorbereiding. Nam. 2 uur, Ds. J. C. Voigt. Collecte voor de hulpbeh. Kerken in de Classis. Moerdijk vm. 9^ nm.25 u. Dhr. A.A. v. Opstal. Willemstadvm.9i 2nm 2Hau., Ds.A.SchoutenWz. Raamsdonksveer vm.9i 2 uur, Dhr. H. Dekker. Donderdag av. 6 uur, Ds. W. Kapteijn.. Zevenbergen vm.9i£2öm.2' 1 u. Ds. M Ouëndag. Almkerk vm. 9 nm. 2 u. Geen opg. ontv. Nieuwendijk vm. 9 nm. 2 uur, Ds.J.A.Guedbloed. Av. 6 uur, Oud. J. den Boer. Bij bell. Werkendam A vm. 91 2nm. 2u. Ds. A. Brink. Werkendam en De Werken B. Vm. 91 j av. 6 u. Geen opg. ontv. Volteekend Kapitaaleen Halm illioen gu l de n. Commissarissen Mr. Th. HEEMSKERK, L. J. P VAN KEMPEN, Jhr.Mr. A. F. DE SAVORNIN LOH- MAN, J. E. N. Baron SCÖIMMELPENNINCK VAN DER OYE en H. SERET. Directeur: H. J. VAN VULPEN. De Maatschappij sluit alle soorten verzekeringen van KAPITAAL en LIJFRENTEN tot elk bedrag. Inspcteur G. GRüNEVELD te Voorschoten. Middelburg, Segeerstraat H. 108. PROSPECTUS OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR. 's Bosch vih.10 av. BVj u., Ds. J. M. Mulder. Genderen vm.91^nm.l1 2u. Ds.J.K.v.Haeringen. 's Gravenmoer vm.9 nm.2.u., Ds. J.H.Laatsman. Helena veen vm. Ö1^ av. 4 u. Lez. eener Leerr. Helmond vm. 10 uur, Lezing eener Leerr. Heusden vm. 9av. 5' 2 u. Dhr. K. de Geus. Sprang vm. 9*/a nm. 21 2 u, Ds. C. Lindeboom. Veen vm. 91/a nm. 2 u. Geen opg. ontv. Prediking in nog niet ontkomen kerken. A ardenburg Vm.91 2>av. 6uur, Lez. eener Leerr. Drimmklen av. uur, Dhr. H. Dekker van de leden der Vereeniging ter oprichting en in standhouding eener School voor Geref. Lager Onderwijs te SEROOSKERKE (Wop Woensdae/ 10 31 aart des avonds ten half zeven uur in de Consistoriekamer der Geref. Kerk, voorheen Kerk (B). Het Bestuur. van bestaande sinds meer dan een halve eeuw. D. J. PENNOCK. Middelburg. Solide nieuwe Veere BEDDEN en Kapok- BEDDEN. Springveer-, Wolle-, Paardenharen-, Kapok-, Alpen- en Zeegras, MATRASSEN, soliede aflevering. Uiterst laag gestelde prijzen. BEDDEN-TIJKEN, welke nimmer doorstuiven. 10 jaar garantie. van 10, 14, 18, 24 en 32 Cent per Ons, PRE AN GER KOFFIE, bij J. 31. HEILIGER. Lange Giststraat, F 163, Middelburg. Voorhanden in den Boekhandel van K. LE COINTRE Waarom ik H o m eo paat ben, door Dr. RURNETT 2de druk prys f—25. gebonden. Prys f3.— met pr^scourant. Prysf—60. Handboek der Homöopatischen Praxis, f 7,50. HOMOEPATISCH MAANDBLAD, prijs per jaar f 1, franco p.p. f 1.17. Proefnummers gratis verkrijgbaar. Wordt op aanvrage franco toegezonden na ontvangst van het bedrag. Gevraagd te 's GRAVKNHAGE tegen 1 Mei e. k. eene flinke P. G., die een burgerpot goed kan koken en goed kan werken. Loon f 100, Waschgeld f26 en f40 verval. Onnoodig zich aan te melden zonder goede getuigen. Brieven franco lett. W. Z.; aan den Boekhandelaar L. J. C. BOUCHER, Papenstraat 11, Den Haag. De ondergeteekende maakt belanghebbenden attent op de door hem in zoo grooten getale geleverde 10 Toetsen, 2-stemmig, lederen Balk, twee Tuec hen balken, nickelen Hoeken, groot 35 bij 28 cM. Krachtige, volle muziek en aangenaam van geluid, de meest soliede soort. Wordt tegen toezending van postwissel a 3,75 met ver hooging van 20 cent overal franco toegezonden. F lasmarkt. 31 iddel burg. Steeds voorhanden Solide Veeren en Kapok, bedden, Dekens, Matrassen in alle soorten, IJzeren Ledikanten en Wiegen, Spreijen enz. Voorts Tapijten, Vloer- en Tafelzeilen, Kar petten, alle soorten Glas- en Meubelgordijnen, Deur- en Gangmatten enz. Goedkoope, beste Amerikaansrh Orgels in groote sorteering in voorraad. Ook op afbetaling wordt geleverd. Een massa aanbevelingen liggen ter inzage.

Krantenbank Zeeland

Zuider Kerkbode, Weekblad gewijd aan de belangen der gereformeerde kerken in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. | 1897 | | pagina 4