Vechtlust Kwiek beloond VOETBAL In de sch ij n werper Hanse krijgt ereteken federatie Lezerspubliek mag stemmen tijdens de sportverkiezingen Korfballers All-Ready moeten gaan uitkijken Basketballers winnen en verliezen wedstrijd Weinig combinaties behalen winstpunten Bruse dames- en herenteam werken tegen DVO 0-2 achterstand weg Zaterdag jaarlijks gala in Onderdak Verlies in De Lier Louis Pikard topscorer voor MEVO Van Splunter wint wedstrijd i 6 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE- BRUINISSE - Een grote zucht van verlichting. Dat slaakten het eerste heren- en damesteam zaterdag avond in de Bruse sporthal de Vanger. Beide ploegen vonden het nodig elkaar te kopiëren. Met andere woorden: een 0-2 achterstand werd tegen dezelfde vereniging, DVO, omgezet in een 2-2 gelijkspel. Want verliezen in de laatste competitiewedstrijd, dat was wel het laatste waar de volleyballers aan wilden denken. Met de puntendelingen kwam er een mooi einde aan het vol leybalseizoen 1997/1998. De heren eindigden met het be haalde punt op een keurige vierde plaats. De dames handhaafden met het ene puntje hun tweede stek 'op de ranglijst. Allebei deden ze dat in de eerste klasse B. En beide formaties staat nog een aantrekkelijk toetje van het seizoen te wachten. Door de tweede plaats op de stand hébben de vrouwen het recht promotie/degradatie wedstrijden te spelen met de nummer tien (HJPV) van de v promotieklasse en de num mer twee (Rowido) van de eerste klasse A. De onderlin ge duels worden zaterdag 2 mei gespeeld. De heren - dat vfcéet onderhand heel volley ballend Schouwen-Duive- land wel - hebben onlangs de bekerfinale van het district bereikt. De Bruse mannen gaan 9 mei in Schiedam met Alcom/Capelle om de cup strijden. Voor de Kwiek-heren stond er het afgelopen weekeinde dus weinig meer op het spel. Bekerfinale gehaald en al lang veilig in de competitie. Dat klopt wel, maar niets meer op het spel? Nee! Terugpakken Aan het begin van de afgelo pen competitie trof het DVO uiteraard in de heenwed strijd. Toen werd in Hendrik- Ido-Ambacht de eerste set met 15-0 verloren. Deze cij fers stonden Kwiek een com petitie lang in het geheugen gegrift. „DVO moeten we pakken, we moeten winnen" zei speler Dirk-Michiel Roest na afloop van de wedstrijd. Die door Roest vertolkte teamgedachte verlamde zijn ploeg in de eerste twee bedrij ven. Vooral de nummer één van DVO, Mischa van Bokho ven en één van de kleinste mensen van het veld, haalde met verwoestende mokersla gen uit. Dientengevolge ver loor de thuisploeg (basis: Eel- co van Lenten, Raymond van Boven, Michel Versaevel, Mi chel Duivendijk, Dirk-Mi chiel Roest, Erik van Breda) de eerste perioden met 12-15 en 8-15. In set nummer drie en vier waren de rollen volledig om gekeerd en maakte Kwiek in derdaad goed wat goed ge maakt moest worden. Ontketend smashte, serveer de, blokte, passte het zich naar superieure setstanden, 15-5 en 15-5. DVO had absoluut geen ver weer tegen de door Kwiek tentoongespreide overmacht. De wedstrijdanalyse van coach Gerard de Boer was dan ook een heldere. „In de derde set laat je het lopen en zijn we niet meer in de wedstrijd ge weest. Dat doe je zelf. Kwiek is nu eenmaal een knokploeg en geeft zich nooit gewonnen. Eigen schuld, dikke bult." Voor Roest van Kwiek had de wedstrijd tegen DVO een spe ciaal tintje. Het was zijn laat ste competitieduel omdat hij met zijn vriendin naar Enge land emigreert. Roest, in Delfzijl geboren, speelde van af zijn negende bij Kwiek en sluit af met het hoogtepunt, de bekerfinale. „Zelfs als we die verliezen, is het een hoog tepunt." In gevaar De dames van Kwiek moch ten niet verliezen, anders kon de tweede plaats in gevaar komen. Hoewel het tot twee maal met 14-16 aan het kort ste eind trok, zag het er niet temin slecht uit voor de ploeg. „Ik had er een zwaar hoofd in," bekende scheidend trainer Ad Hagesteijn. Zijn zestal (Henny van Liere, Marije Munter, Janita van der Have, Marjo Arensman, Lideweij Vleugel, Addy van der Zande) begon slecht aan de partij. Hagesteijn: „De eerste en tweede set waren niet goed." De matige verto ning had veel te maken met de afwezigheid van Louise Vleugel en Marjan Polfliet. Vleugel is al langer uit de run ning en afgelopen week kwam Polfliet eveneens in de lappenmand terecht. Twee weggevallen basisspeelsters bleken een te grote aderlating voor het team. Hoewel het team het laatste seizoen enorm veel progressie door maakte, met het plotseling wegvallen van twee vaste krachten wist het echter geen raad. Desondanks hebben de dames onder de Zierikzeese oefen- meester wel leren knokken en dat werd beloond in de der de en vierde periode. In elk van deze bedrijven moest Kwiek van een achterstand terugkomen. In de derde set was de grootste achterstand 3-6 en werd het 15-11, in de vierde 0-6 en werd het 15-8. Voor DVO-trainer Arjan Breeman was er niets nieuws onder de zon toen hij zijn ploeg een 0-2 voorsprong in sets zag verspelen. Volgens hem had DVO in zeker elf wedstrijden dit jaar een punt weggegeven. „En dan over-'1 drijf ik niet," benadrukte Breeman. „Het hele seizoen kunnen we het niet afma ken." Het afmaken moet voor Kwiek nog komen. De dames in de promotieduels, de heren in de bekerfinale. Kwiek-speelster Addy van der Zande smasht. (Fotoi Marieke Mandemaker) NIJKERK - Tijdens de ledendag- van de KNF van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs in Nijkerk kreeg de oud-voorzitter van de Zeeuwse Bond KNF Anton Hanse, sinds mei 1956 lid van De Schouwse Ruiters, het federatie ereteken met kroon opgespeld. De hippische loopbaan van Hanse begon al vroeg in de wedstrijdsport, doch het be sturen trok hem eveneens erg aan. Na de successen met on der andere Jordan en Athleet werd Hanse voorzitter van de Schouwse Ruiters op 17 fe bruari 1978. Op 14 maart 1986 wordt Hanse gekozen tot voorzitter van de Provinciale Bond Zeeland KNF en trad eveneens toe tot het hoofdbe stuur in Ermelo. Op 30 november 1991 moest Hanse het voorzitterschap van De Schouwse Ruiters in leveren doordat de reglemen ten dit bepaalden. Aanslui tend mocht Hanse op 1 april 1992 het erelidmaatschap van de Dreister club in ontvangst nemen. Wegens de maximale zittingsperiode in het provin ciaal bestuur nam hij ook daar afscheid (op 20 maart 1997) en kreeg het erelidmaat-* schap daarbij aangeboden. In de schijnwerper. Zo heet de rubriek die elke dinsdag op deze pagina verschijnt. Sporters die op een opvallen de manier in het nieuws ko men, worden uitgenodigd om op trefwoorden te reageren. Deze aflevering staat Walt- her van Stipriaan 'In de schijnwerper'. Van Stipriaan is één van de zes genomineer den om uitgeroepen te wor den voor sportman van 1997. De sportverkiezing is zater dag 25 april in sporthal On derdak. Van Stipriaan dankt zijn nominatie aan het be haalde Nederlands kam pioenschap karten 1997 op in- doorbanen. Onlangs stapte hij van de kartwagen over naar de Citroen Saxo waar mee hij ook in wedstrijden uitkomt. Naam: Walther van Stipriaan. Geboren: 16 juli 1976 in Rotterdam. Woonplaats: Brouwershaven. Sport: Autosport. Partner: Ja. Club(s): Citroen Saxo Cup. Beroep: Assistent-bedrijfsleider kart- baan. Hobby's: Autosport en vrouwen. Laatste boek: Suske en Wiske. TV-programma's: Formule 1, alles wat met lachfilms en series te maken heeft. Kranten: Telegraaf, Zierikzeesche Nieuwsbode. Tijdschriften: Formule 1. Muziek: Jungle, rap, beetje alles wat nieuw is. Eten: Pizza's. Drinken: Cola-vieux. Uitgaan: Alphen aan den Rijn, Rotterdam. Mooiste plekje op Schouwen- Duiveland: Mijn slaapkamer. Favoriete stad in Nederland: Zandvoort (daar ligt name lijk een mooi circuit). Vakantie: Amerika. Geloof: Geen. Heeft hekel aan: Mensen die denken dat ze goed kunnen rijden zoals Ro gier van Ouwerkerk. Slechtste eigenschap: Ben 's ochtends nogal chagrijnig. Beste eigenschap: Hopelijk het rijden. Mooiste sportmoment: Tweede Wedstrijd in Den Bosch (race omyhet NK), won op een halve baanlengte voorsprong. Vervelendste sportmoment: Toen ik eerste lag in mijn laatste NK-race werd ik in de één na laatste ronde uit de baan geduwd. Blessures: Niet echt. Sportief doel: Nederlands kampioen Saxo. Sportverkiezing: Weet niet wat ik daar van denken moet. Sporter van Zeeland: Jan-Willem de Coninck. Beste karter: Mijn moeder. Slechtste karter: Rogier van Ouwerkerk. Winnen: Mooier als dat bestaat niet. Karten of Saxo: Saxo. Zandvoort: Waanzinnig. Hard rijden: Eigenlijk ook het mooiste wat er is. Verkiezingen: WD. Lente in Zeeland: Koud. Waar blijf je voor thuis: Film. Grootste angst: In een auto geen. Karten op Schouwen-Duive- land: Eén van de leukste banen in Nederland. ZIERIKZEE - De lezers van de Zierikzeesche Nieuwsbode en Het Extra Nieuwsblad kunnen mede bepalen wie de beste sportman/vrouw en -ploeg van 1997 worden. Middels het hieronder afgedrukte stembiljet kunnen zij hun voorkeur uitspreken.Het briefje moet zaterdag 25 april tussen zeven uur en half acht in sporthal Onderdak worden ingeleverd. Het is de eerste keer dat het publiek een stem krijgt in de (eilandelijke) sportverkie zing. De werkgroep onder lei ding van gemeentelijk sport- ambtenaar Denny de Vos doet dit bij wijze van experi ment. Afhankelijk van het succes van deze proef, wordt besloten er mee door te gaan. - De stem van de toeschouwers telt voor dertig procent mee. De voorkeur van de ruim 140- sportverenigingen op Schou- wen-Duiveland is zeventig procent waard. Voor deze verhoudingen is gekozen zo dat een genomineerde niet te veel bevooroordeeldkan worden. De puntentelling voor de kandidaten werkt als volgt: Bij de verkiezing van de sportman/vrouw krijgt de nummer één (volgens de le zer) 11 punten en de nummers 2, 3, 4, 5 en 6 respectievelijk 9, 7, 5, 3 én 1 punt. Bij de sport ploegen ontvangt de favoriet van de lezer 9 punten. De ach-' tervolgers moeten het doen met 7, 5, 3 en 1 punt. Om streeks half tien worden de uitslagen van de verkiezin gen bekend gemaakt. De kandidaten voor de sport man/vrouw zijn: amazone Esther Tuinman (deelname grote wedstrijden en lid van Nederlands juniorenteam), korfbalster Astrid Koole (na tionaal zaalkampioen met PKC), karter Walther van Stipriaan (Nederlands kam pioen, winnaar acht races), biljarter Richard de Bruin (Zeeuwse kampioen drieban den), korfballer Dennis Vos- hart (korfballer van het jaar, winnaar World Games, ver liezend finalist nationale zaalfinale) en voetballer Wil- co de Valk (spits SKNWK, ze vende Universiade). Bij de sportploegen kunnen punten worden gegeven aan de meisjes B van volleybal vereniging Kwiek (districts kampioen), het eerste heren team van tafeltennisvereniging Scaldi- na (kampioen tweede klasse A Zeeland), de voetballers van SKNWK (promotie naar tweede klasse), de voetbal lers van Brouwershaven (kampioen vierde klasse) en het eerste team van badmin tonvereniging Zierikzee (dis trictskampioen eerste klasse Zeeland). Richard de Bruin: één van de kanshebbers op de titel beste sporter van Schouwen-Duiveland in 1997. (Foto: Marijke Folkertsma) Gemeente A Schouwen-Duiveland T E M B I L J E SPORTVERKIEZINGEN 1997 SPORTMAN/-VROUW EN SPORTPLOEG VAN HET JAAR (inleveren op 25 april 1998 tussen 19.00 en 19.30 uur) SPORTMAN/-VROUW In de categorie sportman/-vrouw zijn voor het jaar 1997 zes sporters genomineerd. Onderstaand zijn zij op alfabetische volgorde opgesomd: punten Richard de Bruin Astrid Koole Walther van Stipriaan Esther Tuinman Wilco de Valk Dennis Voshart SPORTPLOEG In de categorie sportploeg zijn voor het jaar 1997 vijf genomineerde ploegen. Onderstaand zijn zij op alfabetische volgorde opgesomd: punten ASV Brouwershaven Badmintonvereniging Zierikzee SKNWK 1 Tafeltennisver. Scaldina 1 Volleybalver. Kwiek meisjes B DE LIER - De korfballers van All-Ready zijn de draad in de veldcompetitie enigszins kwijtgeraakt. Na de spectaculaire zege op Thor, volgde vorige week verlies tegen Good Luck en afgelopen zaterdag een nederlaag tegen Valto, 22-17. Net als tegen Good Luck con stateerde All-Ready-trainer Peter Groenewoud dat de Zie rikzeese ploeg een goed schot- percentage ontbeerde. Al moest hij toegeven dat acht tien buiten gescoorde doel punten geen slecht gegeven is. Echter, Valto, afkomstig uit De Lier nabij Den Haag, had het geluk dat 'blinde' bal len van tien a vijftien meter pardoes door de mand vielen. All-Ready kon de schuld van de nederlaag een beetje bij zichzelf zoeken omdat het drie strafworpen miste. Toch was Groenewoud niet onte vreden over het vertoonde spel. De ploeg paste zich tac- tisch goed aan de spelwijze van Valto aan. Volgende week wacht All- Ready weer een lastige tegen stander, Reeuwijk. Groene woud, zich bewust van de belangen: „We moeten die wedstrijd winnen, anders gaan we het onszelf moeilijk maken." OOSTBURG/TERNEUZEN - De basketballers van Coltof MEVO'80 hebben het afgelopen weekeinde twee wedstrijden afgewerkt. In Oostburg wonnen ze met 46-56 en in Terneuzen gingen ze met 106-72 onder uit. De eilandelijke basketbal- ploeg begon het dubbele pro gramma vrijdagavond in Oostburg. Het gelijknamige team staat hoger op de rang lijst, maar dat kwam er in de confrontatie met MEVO niet uit. Het Schouwse team stond regelmatig voor en had dat niet in de laatste plaats te danken aan de scoringsdrift van Louis Pikard. Hij was in Oostburg topscorer met 29 punten. De thuisploeg gaf zich niet zo maar gewonnen en ging rus ten met 28-27. Nadat MEVO na de pauze meteen weer het heft in handen nam, duurde het tot de 33e minuut voordat MEVO een eindsprint inzette. Speler Martin Pikard: „We gingen er als een speer van door. Alles liep perfect." Za terdags had MEVO ondanks het ruime verlies niet te kla gen. Tegen Scheldesport 2, een zeer sterk team uit Ter- neuzen dat later in de compe titie is gevoegd, stond MEVO in de eerste periode zijn man netje. Conditiegebrek en moeheid na een 47-40 rust stand braken de Schouwse mannen op. Louis Pikard had in Zeeuws-Vlaanderen net als in Oostburg de meeste punten achter zijn naam staan. Hij maakte er 38. Scores (tegen Oostburg): L. Pikard 29, M. Pikard 14, Scherpenzeel 9, Tol 3, Rave 1, scores (tegen Scheldesport): L. Pikard 38, M. Pikard 27, Noomen 5, Tol 4, Scherpen zeel 3. KERKWERVE - Peter van Splunter heeft zaterdag een viswedstrijd van HSV de Krabbe gewonnen. Bij het Pikgat in Kerkwerve ving hij twee vissen met een totaalgewicht van 980 gram. Tweede werd Kees van Zwie- tering met 775 gram. Uitslag: 1. P. van Splunter 980 gram, 2. K. van Zwiete- ring 775, 3. N. Kamphuis 745, 4. K. van Wijngaarden 720, 5. J. van den Bosch 690, 6. A. Deurloo 605, 7. A. Schuit 490, 8. A. van de Zande'390, 9. D. van der Bijl 355, 10. L. Wol- werk 280. Dressuurzvedstrijden Burgh-Haamstede BURGH-HAAMSTEDE - Het NBVR-dressuurcon- cours op manege Lisiduna in Burgh-Haamstede liep afgelopen zondag niet over van de goede prestaties. Slechts een handjevol combinaties behaalde winst- 1 punten. Krista Hogenstein van het or ganiserende Zilveren Trens was een positieve uitzonde ring op de negatieve rèsulta- ten. De dressuurproef in de M28-klasse won de amazone met een totaal van 163 pun ten, in de M29-categorie werd ze derde met 157 punten. Vicky Honig uit Burgh- Haamstede reed in de Z50 een behoorlijke proef op Chianty: 185 punten. In de Z47-klasse bleef de jeugdige berijdster steken op 177 punten. Uitslagen Paarden B10: 1. A. Wiersema met Esta- wan Gafsa (Renesse) 159 pun ten. Bil: 1. A. Wiersema 160. L16: 1. S. Plandsoen met Isaak (Renesse) 149, 5. A. Pronk met Kit of Love (Re nesse) 127. L17: 1. S. Plandsoen 156, 5. A. Pronk 138. M28: 1. K. Hogenstein met Beauxart (Zilveren Trens) 163, 3. M. Weijers met Phant om (Zilveren Trens) 153, 5. J. van Oosten met Dinant Jum per (Renesse) 140. M29: 2. M. Weijers 158, 3. K. Hogenstein 157, 5. J. van Oos- ten 138. Z50: 1. V. Honig met Chianty (Westelijk Schouwen) 185. Z47: 1. V. Honig 177. Pony's L16: 1. A. Schutte met Daisy (Zilveren Trens) 142. L17: 1. A. Schutte 147. Zierikzee Al - Alliance A 1 1- 3, DFS Al - GPC Al 8-4, SKNWK Al - Philippine Al afg., MEVO Al - Wissenkerke Al 8-3. Alliance BI - Zierikzee BI 8-0, Corn. Boys BI - SKNWK BI afg., Duiveland BI - Oostka- pelle BI 0-9, Apollo '69 BI - Renesse BI 1-1, Renesse B2 - Zeelandia BI 3-4, Kapelle B2 - Brouwershaven BI afg. Bruse Boys Cl - Veere Cl 2-2, Zeeland Sport Cl - Dreischor Cl 12-2, WIK Cl - Zierikzee C2 4-0, Dauwendaele C2 - Zonne- maire Cl afg., MEVO Cl - Se- rooskerke C2 9-0, SKNWK Cl - Middelburg C3 afg., DFS Cl - Zierikzee C3M 8-0, Colpl. Boys Cl - Renesse Cl 7-4. Zierikzee Dl - Tem. Boys Dl 12-1. SSV'65 Dl - Duiveland Dl 6-2, DFS Dl - Lewed. Boys Dl afg., Luctor '88 Dl - Bruse Boys Dl afg.. MEVO Dl - RCS D4 7-0, Bruse Boys D2 - Wis senkerke Dl 5-3, Zierikzee D2 - Zierikzee D3 5-3, Colpl. Boys DIM - SKNWK Dl 2-1, Brou wershaven Dl - Dombureg D2 15-2, ZSC Dl - Noormannen D2 10-1, DFS D2 - Zeeland Sport D2 afg., Renesse Dl - Wolfaartsdijk D3M 12-0, Ka pelle D3 - Dreischor Dl afg. Bevelanders El - ZSC El 0-6, Colpl. Boys El - Bruse Boys E2 8-1, DFS El - Zierikzee El 4-6, SKNWK El - MEVO El afg., Zierikzee E3 - Zonnemai- re El 4-8, Duiveland El - Re nesse El 5-1, Zierikzee E2 - WIK El 1-3, Zonnemaire E2 - MEVO E2 2-6. G-voetbal: Walcheren G1 - Schouwen-Duiveland G1 4-3. 0 O 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6