Concert Slager en Kotoun Op weg naar de toekomst Honderdste uitzending Ochtendmix Masterclass gesubsidieerd Film over Mandela MEDIA - OVERZICHT Traditionele voorjaarsrit f 4 2IERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE - De Ochtend mix, het populaire ochtend- programmawan Radio Schou- wen-Duiveland, beleeft morgen, woensdag, zijn hon derdste uitzending. Dat wordt gevierd met het weggeven van een groot aan tal prijzen. Behalve het bloe metje voor de jarige, de taart voor de bijzondere persoon en het koud buffet, dan wel ma- ke-upadvies als quizprijs, zijn er nu ook reischeques, zwemparadijsbonnen en boodschappenbonnen te win nen. De Ochtendmix wordt uitgezonden van negen tot elf uur. Het programma wordt gemaakt door Margo Lem- som, Xandra Francke en Ella Groenendijk. De techniek is ■van Ati Blom en de telefoon wordt bemensd door Anne- marie Arkenbout. MIDDELBURG - De Stich ting Kamermuziek Middel burg krijgt van de provincie 10.000 gulden subsidie voor de Masterclass onder leiding van vioolpedagoge Lydia Mordkovitch. Daarbij gaat de provincie er van uit dat de gepieente Mid delburg een evengroot bedrag ophoest. Bovendien wijzen Gedeputeerde iStaten de stichting er op dat voor even tuele volgende edities op lan delijk niveau finartciële en eventuele organisatorische steun - bijvoorbeeld bij con servatoria - moet worden «ge zocht. De derde editie van de Masterclass, waar violisten uit binnen- en buitenland in tensief gaan musiceren, vindt in juli plaats. In 1996 werd de eerste toen tweedaagse hap pening georganiseerd. Vorig jaar bleek het aantal leerlin gen verdubbeld en werd de activiteit over een week uit gesmeerd. Zowel de lessen als het afsluitende concert zijn vrij toegankelijk voor pu bliek. MIDDELBURG - In de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg wordt dinsdag 28 april de film 'Mandela son of Africa, father of a nation' vertoond. Deze Engelstalige documen tairefilm wordt ingeleid door de ambassadeur in Neder land, dr. Carl Niehaus, ANC-' strijder en voormalig naaste medewerker van Mandela. De aanvang is om 20.00 uur. Voor reserveringen: telefoon 0118-654250. De voorstelling vindt plaats in het kader van de uit te reiken Four Free doms Awards op zaterdag 2 mei in de Nieuwe Kerk van Middelburg. ACTIEDAG GOES - De kring Zeeland van de vrouwenbond BCGV houdt vandaag, dinsdag 21 april, ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan een vrouwenactiedag in de Mara- nathakerk in Goes. Er zijn di verse spullen te koop, zoals (droog)bloemstukjes, kinder speelgoed, cadeauartikelen en kaarten. Ook worden cre atieve workshops gehouden. De actiedag begint om 10.00 en duurt tot 16.00 uur. Dinsdag 21 april NEDERLAND 1 18.03 uur Uitzending politie ke partijen: Natuurwetpartij. 18.06 uur The nanny. 18.35 uur Get the picture. 19.03 uur De rijdende rechter. 19.50 uur Uitzending politie ke partijen: RPF. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.25 uur Netwerk. 21.00 uur NOS-Weerover- zicht. 21.06 uur Heterdaad. 22.09 uur Vinger a^n de pols - Hartweek. 23.02 uur AVRO Close-up: Thomas Hampson: Carte blanche voor een bariton. 00.00 uur Vinger aan de pols - Hartweek. 00.13 uur The Untouchables. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.00 uur Studenten gaan voor de centen. 19.30 uur Save sex. 20.00 uur Het rijk vande Rus sische beer. 20.50 uur Als leven pijn doet. 21.20 uur Jacht op de prooi. 21.45 uur Wittewierum. 22.30 uur BV2. 23.00 uur Studio NOS. Met om 23.30 uur NOS-Journaal. 23.35 uur Kwintessens. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Om 18.00 Alice; 18.09 Trip. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.43 uur Het klokhuis. 19.02 uur Lingo. 19.22 uur Barend Witte- man. 19.55 uur Corrina Corrina. 21.41 uur Uitzending politie ke partijen: Senioren 2000. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.15 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. 23.05 uur NOS-Den Haag van daag. Parlementaire rubriek. 23.25 uur Laat De Leeuw 00.15-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 Xena. 18.55 Zwart/Wit. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Make my day. 21.40 Over de balk. 22.15 Police stories: Getting Gotti. 23.55 Swift justice. RTL 4 18.00 RLT Nieuws weer, 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Wolff. 21.25 Jambers. 22.15 Rescue 911. 22.30 RTL Ac tueel: Peter R. de Vries mis daadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catharine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Voet bal in het land. 18.30 Elke se conde telt. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 FBI, de geheime dossiers. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 The Joshua tree. 22.25 5 in het land. 22.45 De gouden koets. 23.15 Busi ness update. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 Nachtprogram ma. SBS6 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Explosief. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.30 Millen nium. 21.30 Profiler. 22.30 Hart van Nederland. 22.55 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.00 Sex bytes. 00.00 Jer ry Springer. 00.50 Street jus tice. 01.45 Nachtprogramme ring: Actienieuws. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbe richt. 20.00 Thuis. 20.25 De drie wijzen. 21.00 Deadly fa mily secrets. 22.30 De wereld is klein. 23.04 KENO-uitsla- gen. 23.05 Journaal. 23.25 Weerbericht. 23.30 Nationa listische omroepstichting. 23.40 Pacific Drive. 00.02- 09.00 Doorlopende herhaling van journaal en weerbericht. BRT 2 18.00 Doug. 18.25 Studio. KET. 18.40 Via via. 19.05 Mir ror mirror. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Histories. 21.15 Leuven centraal. 22.00 TerZake. 22.30 One foot in the grave. 23.00 De late shift. 23.30-02.00 Doorlopende her halingen van TerZake. NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.07 uur Het beste van De ochtenden. 09.54 uur Vinger aan de pols - Hartweek. 10.45 uur Beeldenstorm. 10.53 uur AVRO Close-up: Jonge menseneen wonder kind bestaat niet. 11.49 uur Vinger aan de pols - Hartweek. 11.59 uur NOS-Tekst tv. 16.09 uur Inspecteur Hecht. 16.57 uur Alles kits. Kinder programma. Met om 16.58 The One; 17.03 Het Wakkere Woud; 17.28 Groot licht. 17.59 uur Uitzending politie ke partijen: NMP. 18.02 uur The nanny. Ameri kaanse comedyserie. Afl.: Frieda needa man. 18.31 uur Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Ju- dit de Bruijn. 18.59 uur Studio RKK. 19.27 uur Weg van de snelweg: Nederland. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.25 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. 20.59 uur NOS-Weerover- zicht. 21.06 uur Praktijkperikelen. Engelse serie. Afl.: De zonde bok. 22.03 uur Yoy: Heren, alstu blieft. Documentaire. 22.28 uur De list van de wolf. 23.16 uur Vinger aan de pols - Hartweek. 23.29 uur TeeVee Studio. Te rugblik op de afgelopen tele- visieweek. NEDERLAND2 09.00 uur Koekeloere. 09.30 uur Junior Hartdag. 10.00 uur Wereldgodsdien sten. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.07 uur Plein 1. 13.37 uur Als leven pijn doet. 14.00 uur Prinsen en prinses sen. 14.40 uur De avonturen van Toekie en Tek. 15.00 uur Spreekuur. 15.55 uur Uitzending politie ke partijen: SP. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.09 uur Widget. 16.33 uur Koppen dicht 16.59 uur BV2. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur Waterproef. 19.31 uur Meer tuinplezier. 20.00 uur De leukste thuis 20.30 uur NOS-Studio sport. 21.52 uur Uitzending van poli tieke partijen: VVD. 21.56 uur Derrick. 23.00 uur NOS-Journaal. 23.35 uur Onderzoek Antarti- ca. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. Pre sentatie: Hanneke Groente man. 13.00 uur NOS -journaal. 13.08 uur Van gewest tot ge west. 13.33 uur Barend Witte- man. 13.58 uur Villa Achterwerk. 16.00 uur NOS -journaal. 16.07 uur Laat De Leeuw. 17.05 uur De baas in huis? 18.00 Villa Achterwerk. Kin dermagazine met om 18.00 Pakkiaan; 18.05 Buurman en buurman. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Bewa ren. 18.30 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.43 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. Afl.: Heien. 19.01 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Francois Bou- langé. 19.24 uur Barend Witte- man. 19.56 uur Wat is nou 20.31 uur De wereld van Bou- dewijn Büch. Serie literaire reisreportages. Afl.: De Boer- afrikaner. 21.01 uur Zapping Europe. 5- delige Werken-aan-Werk-se- rie. 21.26 uur Kaap de Goede Hoop. Portretten van inspire rende mensen en nieuwe ini tiatieven. 21.51 uur Uitzending politie ke partijen: D66. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.14 uur NOS-Sportjournaal. Sportprogramma met onder meer beelden van de wed strijd Nederland - Polen tij dens de WK ijshockey voor B- landen. 22.32 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Maartje van Weegen. 23.02 uur NOS-Den Haag van daag. Parlementaire rubriek. Presentatie: Ferry Mingelen. 23.23 uur VPRO-Laat: Star dust. Magazine over films en filmmakers. 00.15-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 The secret world of Alex Mack. 16.45 Break out! Now. 17.10 Paradise Beach. 17.40 Weird science. 18.05 Robin Hood. 18.55 MaXimaal. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Uhhh vergeet je tandenborstel niet! 21.35 Noodkanaal 16. 22.05 Grolsch Master Première. 22.40 The sentinel. 23.35 Sein feld. 00.05 Riptide. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: The Flint- stones. 07,30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon express: The Flintstones. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Space Cats. 13.30 Eigen huis tuin. 14.30 Het staatslot op lokatie. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Waargebeurde verhalen: Fight for justice. 22.10 Mag ik even binnenkijken? 22.30 RTL Actueel: Peter R. de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 Midlottotrekking. 00.20 The Oprah Winfrey show. 01.05 Santa Barbara. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Nieuws nonsens. 18.35 Real stories of the Highway Patrol. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Fighters Magazine. 20.00 RTL nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Winter people. 22.30 De kwestie van kiezen. 23.05 Weer verkeer. 23.15 Busi ness update. 23.35 5 in het land. 00.00 RTL Nieuws. 00.30 Nachtprogramma. SBS6 09.00 Days of our lives. 09.40 Cybill. 10.05 The Jeff Fox- worthy show. 10.30 Pacific Drive. 10.50 Hart van Neder land. 11.20 The Susan Powter show. 11.45 Days of our lives. 12.25 Breekijzer. 12.50 Pacific Drive. 13.15 Hart van Neder land. 13.45 Vakantie-tv. 14.20 Goudkust. 14.45 Almost per fect. 15.10, High tide. 15.55 Days of our lives. 16.45 Party of five. 17.35 Hangin' with Mr. Cooper. 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Ex plosief. Aansl. Trekking Luc ky 10. 20.30 De bevalling spe cial. 21.25 You're my hero. 22.30 Hart van Nederland. 23.00 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.05 Prime time magazine. 00.00 Jerry Sprin ger. 00.45 Street justice. 01.40 Nachtprogrammering: Actie nieuws. BRT1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Falcon Crest. 14.16 Weerbe richt. 16.35 De muziekdoos. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu ren. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken. 18.35 Mooi en mee dogenloos. 19.00 Journaal. 19.35 Joker- en Lottotrek king. 19.40 Man bijt hond. 20.00 Weerbericht. 20.05 Thuis. 20.30 Zeg 'n euh. 21.05 Derrick. 22.05 Per slot van re kening. 22.35 De kip of het ei. 23.08 Winstverdeling Joker en Lotto. 23.09 KENO-uitsla- gen. 23.10 Journaal. 23.30 Weerbericht. 23.35 Pacific Drive. 23.57-09.00 Doorlopen de herhaling van journaal en weerbericht. BRT 2 16.00 KETNET: Samson en Gert. 17.00 Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Cococinel. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. 18.00 Doug. 18.25 Studio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Mirror mirror. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Film- fan: Much ado about nothing. 22.20 TerZake. 22.50 Jonathan Creek. 23.40 Wielrennen. 23.55-02.00 Doorlopende her halingen van TerZake. Donderdag 23 april NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal;'7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.07 uur Het beste van De ochtenden. 09.56 uur TeeVee Studio. 10.31 uur Door het vuur. 10.57 uur De katechismus van de katholieke kerk. 11.07 uur Vinger aan de pols - Hartweek. 11.18 uur Uitzending politie ke partijen: AOV/Unie 55 11.21 uur NOS-Tekst tv. 16.07 uur Inspecteur Hecht. Duitse politieserie. Afl.: Late liefde. De weduwe van een succesvolle industrieel wordt systematisch van haar geld beroofd. Ze is echter te trots om hulp te aanvaarden. 16.54 uur Alles kits. 17.57 uur Uitzending politie ke partijen: De Groenen. NEDERLAND2 09.00 uur Kramerije. 09.30 uur Beroepen bij de tele visie. 10.30 uur Beatrix, Koningin der Nederlanden. 11.15 uur Liedmachien. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.07 uur NOS-Studio Sport. 14.27 uur Meer tuinplezier. 14.52 uur Clip. 15.00 uur Spreekuur. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.05 uur Jody en het herten- jong. 16.31 uur Koppen dicht 17.00 uur America's funniest home video's. 17.22 uur Uitzending politie ke partijen: GroenLinks. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS- Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Joürnaal. 12.07 uur MiddagEditie. Om 12.30 uur NOS-Sport jour naal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.09 uur Uitzending politie ke partijen: NCPN. 13.12 uur Simek ontmoet! 13.40 uur Barend Witte- man. 14.05 uur Lingo. 14.27 uur Zapping Europe. 14.52 uur Kaap de Goede Hoop. 15.17 uur Wat is nou 16.00 uur NOS-Journaal. 16.05 uur Jansen, Jansen. 16.30 uur De wereld van Bou- dewijn Büch. 17.05 uur De baas in huis? VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. .14.00 Live line. 16.15 California Dreams II. 16.40 Are you afraid of the dark. 17.10 Paradise Beach. 17.35 Boy meets world. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Animaniacs. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Car toon express: Animaniacs. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the Beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Jin Jan and the Panda patrol. 13.30 Ga toch fietsen! 14.05 Vis tv. 14.30 Computer vision. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Ca therine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS6 09.00 Days of our lives. 09.40 Cybill. 10.05 The Jeff Fox- worthy show. 10.30 Pacific Drive. 10.50 Hart van Neder land. 11.20 The Susan Powter show. 11.45 Days of our lives. 12.25 Mr. Rhodes. 12.50 Paci fic Drive. 13.15 Hart van Ne derland. 13.45 Vakantie-tv. 14.15 Goudkust. 14.45 Almost perfect. 15.10 Courthouse. 16.00 Days of our lives. 16.45 F/X. 17.35 Hangin' with Mr. Cooper. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Falcon Crest. 14.16 Weerbe richt. 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu ren. BRT 2 17.00 KETNET: Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Cococinel. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale met landelijke en in ternationale actualiteiten. Woensdag 22 april 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en internationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Bomen met de bos wachter, natuurprogramma. Productie en presentatie: Ti- tia Dijkstra. Vandaag: Het Veerse Meer. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma metf Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraag gesprek; 12.55 uur: de agen da. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Muis Leeuw, kin derprogramma van Peter Adriaanse en Erik Holm. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar, met om 17.55 uur: de agenda. 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale met landelijke en in ternationale actualiteiten. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30, 17.30 en 18.30 uur NOS-nieuwsbulle- tin. Donderdag 23 april 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 07.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Zeeuwse Streken. Een programma over typisch Zeeuwse zaken met Bert van Leerdam. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma niet Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws, met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Rondje Zeeland. Programma over Zeeuwse muziek met Piet Brakman. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar, met om: 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 7.30, 8.30, 12.30, 13.30 en 17.30 uur NOS-Nieuwsbulletin. OMROEP ZEELAND TV Dinsdag 21 april 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Havenzicht, een portret van een stad of dorp aan het water. 18.37 uur Special. 18.45-18.50 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 07.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Woensdag 22 april 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Cultuurportret. 18.40 uur Cultuuragenda. 18.45-18.50 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 07.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Door K, van der Geest De denderende hoeven, deinende, bonte, vale en rode en zwarte lijven met opgeheven koppen en zwiepende staarten gleden aan hen voorbij als een golvende, kolkende, vernielende stroom onder een ondoordringbare stofwolk. „Mijn God kreunde Macmanus, terwijl hij de teugels van zijn paard krampachtig in zijn grote, vereelte met rosse haren begroeide en met zo mersproeten bedekte hand hield. Zijn sterke kaken maalden of hij iets moest doorbijten, wat .te hard voor hem was. Roerloos bleef hij staan. In een groepje stonden de drijvers onder de steile oeverwal. Ze hielden hun adem in. Een klein vogeltje, dat op de tak van een boom hoog boven hen zat, tjilpte. De stofwolk dreef traag weg. Binnen enkele seconden was de os senwagen vernield. Planken, duigen van vaten, benzineblikken, pro viandtrommels, dekens, zadels en al les, wat er verder in was geweest, was weggezakt in het drijfzand, evenals de vertrapte lichamen van een stuk of wat runderen, die er het leven bij ver speeld hadden. En nog mochten ze God danken, dat Rosie op het laatste ogenblik was ontkomen en dat geen van de drijvers door de dolle kudde vertrapt was. Die avond had Suemas Macmanus geen radiotoestel om Bubbling Wells Station, de naaste nederzetting, op te roepen. En daarom kreeg Pete Hol- werda het telegram niet, dat daar voor hem was ontvangen. En daarom kon hij niet naar huis gaan, al had moeke hem zo graag bij zich gehad in die dagen van zorg en angst om Wat- se. De gedachte, dat de politie elk ogen blik kon komen om een onderzoek in te stellen naar het ongeluk, waarbij Stephen Leacock om het leven geko men was, benauwde haar. Overdag keek ze telkens, tersluiks, de weg af en 's nachts meende ze in haar bange verbeelding, dat ze stemmen of voet stappen hoorde op het erf. Ze trachtte zichzelf wel gerust te stellen met de gedachte, dat Watse toch geen schuld aan het ongeluk kon hebben, maar in haar hart was ze daar niet zo heel ze ker van. Met haar man, die al die da gen zwijgend, haast stug zijn gang ging, 's avonds laat van zijn werk kwam, thuis weinig zei en 's morgens al vroeg weer op de kwekerij moest zijn, durfde ze er niet opnieuw over te beginnen. Ze wist wel, dat hij er ook onder leed. „Maar voor hem is het toch anders dan voor mij; voor een vader is zoiets altijd anders dan voor een moeder." Ze kropte het zoveel mogelijk op. Soms brak het klamme zweet haar uit. Ze sliep geen enkele nacht meer, durfde overdag haast niet bij huis vandaan, bang dat er iets zou gebeu ren terwijl ze weg was, en werd 'er radeloos onder. Toen ze er Watse in haar wanhoop eindelijk zelf naar vroeg, lachte die schamper. „Natuurlijk komt de politie niet meer om een onderzoek te doen. Dat is allang gebeurd. In Eddington al, op de plaats van het ongeluk natuur lijk." En hoewel zijn toon zo scherp was als een mes, dat door haar gemoed kerf de, welde toch een hete golf van blijd schap in haar op. Ze had er al over ge dacht naar de spaarbank te gaan om haar geld te halen, dat aan hem te ge ven en hem naar Townsville of waar ook heen te laten gaan, maar de angst, dat de politie hem daar even goed zou vinden, had haar weerhou den. Ze zou hem zelfs naar Friesland gestuurd hebben als ze niet gevreten had, dat hij dan eerst zelf naar de po litie moest om zijn papieren in orde te laten maken. (wordt vervolgd) ZIERIKZEE - De Bond van Paardenfokkers op Schou- wen-Duiveland houdt zondag 3 mei de traditionele voor jaarsrit voor aangespannen rijders. Dit keer is er voor gekozen de omgeving van Midden-Schou wen te verkennen. Om 11.00 uur vertrekken de aanspan ningen van de boerderij van de familie De Vlieger aan de Boogaardweg 2 in Zonnemai- re. De middagstop wordt rond 13.00 uur gehouden in Zierik- zee bij familie Koopman aan de Platteweg. De route is als volgt: Boo gaardweg. Stapelsweg. Schouwsedijk, Heereweg. Donkereweg. Schouwseweeg- je, Mosselleeweg, Gooikens- weg, Kadeweg, Sandström- weg, Gustaafweg, Van Veen- laan. Caustraat. Stapelhof weg, Callandweg, Kleine Zel- keweg, Platteweg, Juliana- straat. Callandweg. Stapels hof. Leverdijk, Donkereweg, Sint Joostweg, Zuiddijk. Heesterlustweg, Donkere weg, Schouwse Weegje, Groe- neweg, Heereweg. Zuidbos weg. Weeldijk en Boogaard- weg. De hoornist Ronald Slager en de pianiste Cathy Kotoun ge ven zaterdag 25 april een Ars Musica-concert in de Zeeuwse Muziekschool in Zierikzee. Zij brengen werken van Haydn, Strauss, Schubert en Saint-Saëns ten gehore. Slager, geboren op 10 septem ber 1974, begon zijn muzikale loopbaan bij muziekvereni ging Crescendo in Dreischor. Hij werd reeds op vijftienja rige leeftijd toegelaten tot de vooropleiding van het Utrechts Conservatorium. Slager studeert nog steeds in Utrecht. Hij deed ervaring op bij de musical Evita, Het Brabants Orkest, de Marinierskapel en het Radio Kamer Orkest. Cathy Kotoun, geboren op 27 september 1966, studeerde piano bij Frans van-Hoek en HaFa-directie bij Jaap Koops aan het Rotterdams Conser vatorium. In 1991 behaalde zij het diplo ma Docerend Musicus voor piano en het Praktijkdiploma HaFa-directie. Kotoun gaf reeds diverse concerten en be geleidt regelmatig solisten. Het concert begint om 20.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4