Back to the Sixties ook met lokale act <3 enda LOUIS LUISTERTIP Stellendamse Dagen Optreden Nationaal Jongeren Theater HFTlfflm NIEUWSBLAD Rommelmarkt in Goedereede WOENSDAG 15 APRIL 1998 HET EXTRA NIEUWSBLAD Gratis rubriek voor eenmalige activiteiten en exposities. Schritteti|ke ot telefonische opgave kan tot maandag 17.00 uur. Van alle datumgebonden berichten die op de redactie binnenkomen wordt automatisch melding gemaakt in deze rubriek. Toten met zondag 19 april Herkingea Foto's Peter Moree. De bon gerd. Dagelijks van 10.30 tot 22.30 uur, behalve donder dags. Tot en met vrijdag 24 april Ouddorp Vote's Paul Jasehke. 't Blaeu- we Huus. Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.30 uur. Zater dag tot 16.00 uur. Tot en met 28 april ^Zierikzee Expositie schilderijen schil dersclub 't Bru's Palet. Verpleeghuis Corneliastich- ting. Dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur. Tot en met woensdag 29 april Middelharnis Aquarellen, etsen en tekenin gen Arno van Iperen. Ge meentehuis. Maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur. t Tot en met zondag 3 mei Renesse Crust beelden van Atsuo Okamoto. Plus Min. Zater dag en zondag van 13.00 tot 18.00 uur. Tot en met dinsdag 5 mei Ouddorp Aquarellen en pastels Jopie Vroegop. Bezoekerscentrum Grevelingen. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Toten met zaterdag 30 mei Zierikzee Acryl en aquarel schilderijen Nelly van Nieuwenhuijzen. 't Lange Uus. Tijdens winkel openingstijden. Tot en met woensdag 3 juni Goedereede Abstracte aquarellen van Son ja Hol. Galerie Het Roderhaus. Woensdag, don derdag en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur en 16.00 tot 18.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Woensdag 15 april Middelharnis Lezing over geloven door R. Pieper. Diekhuus. 20.00 uur. Donderdag 16 april Ouddorp Hoorzitting concept-beleids plan Grevelingen. Bezoekers centrum De Punt. 20.00 uur. Stellendam Stellendamse Dagen, 't Haeg- se Huus. 14.00 tot 21.00 uur. Ooltgensplaat Bingo, 't Centrum. 19.30 uur. Vrijdag 17 april Stellendam Stellendamse Dagen, 't Haeg- se Huus. 14.00 tot 21.00 uur. Middelharnis Concert Dick de Graaf Quar tet Extensions. Diekhuus. 21.30 uur. Zaterdag 18 april Goedereede Rommelmarkt. In en rond Eben-Haëzerschool. 9.30-16.00 uur. Stellendam Stellendamse Dagen, 't Haeg- se Huus. 10.00 tot 17.00 uur. Sommelsdijk Orgelconcert Willem van Twillert. Hervormde kerk. 20.00 uur. Middelharnis Demonstratie textielverven. Gemeenschapsbibliotheek. 10.00 tot 12.00 uur. Onde-Tonge Voorjaarsbal Dance Fever '85. Grutterswei. 20.30 uur. Den Bommel Concert muziekvereniging EMM. Bommelstee. 20.00 uur. Ooltgensplaat Fietsen op Flakkee. Vanaf restaurant De Hobbelpaar den. Kaai 1. 9.30 uur. Dinsdag 21 april Middelharnis Examenconcert leerlingen SG Prins Maurits. R.K. kerk. 19.30 uur. Woensdag 22 april Middelharnis Afdelingsavond afdeling Midden Flakkee. NBvP. Diekhuus. 19.45 uur. Vrijdag 24 april Middelharnis Demonstratie textielverven. Gemeenschapsbibliotheek. 14.00 tot 17.00 uur. Zondag 26 april Sommelsdijk Jeugddienst met pop songs. Exoduskerk. 10.00 uur. Donderdag 30 april Middelharnis Omloop van Menheerse. Vanaf De Staver. 10.55 uur. Zaterdag 2 mei Ouddorp Nationale Reddingbootdag. Bij de haven. 10.00-16.00 uur. Stellendam Nationale Reddingbootdag. Bij de buitenhaven. 10.00 tot 16.00 uur. Sommelsdijk Voorstelling Nationaal Jon geren Theater. De Staver. 19.30 uur. SCHOUWEN DUIVELAND Woensdag 15 april Zierikzee Ledenavond NCVB met dia lezing 'Hofies in Nederland en Zeeland Christelijke Ge reformeerde kerk. 19.45 uur. 'Purper Sixpack'. Theater Mondragon. 20.00 uur. Vrijdag 17 april Zierikzee Bloemenverkoop huis-aan- huis door WEA/MEVO'80 volleybal. Vanaf 18.00 uur. Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 20.00 uur. Zaterdag 18 april Schouwen-Duiveland Nationaal Museumweekend Zierikzee Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 14.00 en 20.00 uur. Concert John Muis Connec tion en Beets Brothers. Brogum. 21.00 uur. Burgh-Haamstede Concert Dik de Koning in De Bewaerschole. 20.00 uur. Open wedstrijd klaverjasver- eniging Haamstede. Dorpshuis. 20.00 uur. Miss Behave in Jongerencen trum Big 'S'. 21.45 uur. Renesse Uitwisselingsconcert fanfa reorkest Luctor et Emergo en harmonieorkest Concordia uit Tholen. Dorpshuis. 20.00 uur. Dreischor Jaarlijkse uitvoering fanfare Crescendo. Dorpshuis. 20.00 uur. Nieuwerkerk Klaverjasfestijn ouderen. Ons Dorpshuis. 13.30-18.00 uur. Contactbijeenkomst gehandi capten. Gebouw Salem. 14.15 uur. Oosterland Bonte avond sportvereniging Duiveland. Dorpshuis Oos terhof. 19.30 uur. liruinisstr Vogelruilbeurs ODVV De Nachtegaal. Clubgebouw Mo lenweg. 10.00 tot 12.00 uur. Zondag 19 april Schouwen-Duiveland Nationaal Museumweekend Zierikzee Open-deur dienst met koor zang. Lutherse kerk. 9.30 uur. Eenakterfestival Zeeuws Centrum Amateurtheater. Theater Mondragon. 14.30 uur. Dienst voor en door verstan delijk gehandicapten. Gere formeerde kerk. 17.00 uur. Recreatieve kerkdienst met combo. Gasthuiskerk. 18.30 uur. Burgh 'Happy hour* Hervormde ge meente Burgh. Café De West hoek, Weeldeweg. 15.30-16.30 uur. Maandag 20 april Zierikzee Politiek theater De Rode Kaart in Theater Mondragon. 20.00 uur. Renesse Discussie-avond structuurvi sie. Dorpshuis. 19.30 uur. de Gelder-Leenheer, NVvH. De Schutse. 14.00 uur. Nieuwerkerk Lezing NBvP Duiveland in dorpshuis. 19.30 uur. Woensdag 22 april Brulnlsse Discussie-avond structuurvi sie. Dorpshuis. 19.30 uur. Donderdag 23 april Zierikzee Lezing over bijzondere flora in het Gelderse IJsseldal. MFC Huybertstraat 35. 19.30 uur. Vrijdag 24 april Burgh-Haamstede Met de museumclub naar Scheveningen bezoek aan Beelden aan Zee en het Mau- ritshuis. NVvH. Vertrek van af De Schutse. 9.00 uur. Zaterdag 25 april Zierikzee Rommelmarkt Kinderboer derij De Punt. Onder De Beu- ze. 9.00-16.00 uur. 'The best of 5 years hot mu sic'. Hans Visser Friends. Theater Mondragon. 20.00 Dinsdag 21 april Zierikzee Voorjaarsvergadering ANBO. Seniorenwooncom plex De Veste aan de Man huisstraat. 14.00 uur. Discussie-avond structuurvi sie. Theater Mondragon. 19.30 uur. Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 19.30 uur. Huiskamer-ontmoetings avond werkgroep In Perspec tief ten huize van M. van Mourik, Lange Nobelstraat 9. Aanvang 19.45 uur. Burgh-Haamstede 'Ik heb u lief mijn Neder land?!' Lezing door mevr. I. Dinsdag 28 april Zierikzee Fietstocht senioren. Vertrek vanaf sportpark Den Hogen Blok. 13.30 uur. Woensdag 29 april Zierikzee Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. 'De Russische Oranje', solo toneel door Nel Kars. Theater Mondragon. 20.00 uur. Vrijdag 1 mei Zierikzee Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 19.30 uur. Dreischor Voorjaarsschikking maken bij Liesbeth Giltay. Molenweg 15.19.30-21.30 uur. Zondag 3 mei Brouwershaven Wildekind door Rijn en Trijn. Tonnenmagazijn. 15.00 uur. EXCURSIE NAAR AVR DEN BOMMEL - De Vereni- ging van Bedrijven Goeree- Overflakkee houdt dinsdag 21 april een excursie naar de AVR Rijnmond. Het evene ment begint om 14.00 uur. ORGELCONCERT SOMMELSDIJK - Organist Willem van Twillert geeft za terdag 18 april een concert op het Meere-orgel van de Her vormde kerk in Sommels- dijk. Hij begeleidt de gemeente zang. improviseert en ver tolkt literatuur. Op het pro gramma staan werken van onder anderen Bach, Chau- vet, Gerber, De Boeck en Re- naud. Aanvang 20.00 uur. t PAASSAMENZANG THOLEN - Op initiatief van de Stichting In de Rechte Straat op Goeree-Overflak- kee wordt zaterdag 18 april een orgel- en paassamenzang- V concert in de Nederlandse Hervormde kerk in Tholen gehouden. Naast eigen improvisaties en klassieke werken worden ook paasliederen gezong en. Klaas Jan Mulder bespeelt het Van Dam orgel. De op brengst van deze avond komt ten goede van de bouw van de kerk van de Protestantse Ge meente van evangelist T. van Huijsse in Tongeren. Het con cert begint om 20.00 uur ROMMELMARKT OUDE-TONGE - In verzor gingshuis Ebbe en Vloed in Oude-Tonge wordt dinsdag 16 juni een rommelmarkt gehou den. Mensen die hiervoor spullen 'geen grote meubelen) willen inleveren, kunnen er op woensdag terecht. Van de op brengst. worden diverse recre atieve activiteiten georgani seerd en spelmaterialen aangeschaft De markt begint om 14.00 Uur. BINGO IN 'T CENTRUM OOLTGENSPLAAT - In ver enigingsgebouw 't Centrum in Ooltgensplaats wordt don derdag 16 april een bingo avond gehouderi. Het betreft een initiatief van SCA Aan vang 19.30 uur Non stop show zestiger jaren muziek SOMMELSDIJK - Internationale sterren met klin kende namen als The Troggs, The Marmelade, The Clarks and Big John Russel komen aanstaande zater dag naar Sommelsdijk, waar in De Staver het zeven de Back to the Sixties festival wordt gehouden. Op speciaal verzoek treedt de West Virginian Railroad op en als lokale act komen de Blue Stocking Singers op het podium. Back to the Sixties ontwik kelde zich tot een popspekta kel waar liefhebbers van ja ren zestig muziek jaarlijks voor terugkomen. Een avond non stop live muziekshows. „Dat is vandaag de dag uniek," vertelt organisator Sam van der Welle. "Tijdens Back to the Sixties wordt nog muziek gemaakt zoals mu ziek bedoeld is. Als je een vi ool hoort is er ook een viool en is het geluid niet 'getaped'. Er is nog sprake van sponta niteit in muziek en improvi satie." Country western Het evenement omvat drie in ternationale acts en vier na tionale. „Op veler verzoek hebben we dit jaar voor het eerst een country western gezelschap te gast. De groep West Virginian Railroad. De groep die in 1975 is opgericht heeft al heel wat prijzen in de Huisband wacht gesleept. Deze groep brengt het country gebeuren met een grote dosis entertain ment. Samen met de dans groep de 'Square-dancers' zullen zij een geweldige show neerzetten." Als lokale act koos de organi satie voor „The Blqe Stoc king Singers". Een koor dat werd opgericht ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan van het kinderkoor Apollo uit Nieuwe Tonge met oud-le den. Zij gingen daarna door met zingen. Het repertoire van The Blue Stocking Sin gers bestaat uit zestiger jaren nummers. Het koor wordt ge leid door Nelleke Brugge- man. „We vinden het erg leuk en best spannend om op te tre den bij zo'n groot gebeuren." De groep The Trogga brengt onder meer 'Wild Thing'. De groep The Clarcks, die al eerder optrad bij Back tot the Sixties, zijn na een afwezig heid van twee jaar weer te rug. „Zij zijn onze huisband. Naast hun eigen act begelei den zij onder meer de surpri se-act van de Nederlandse ar tiest Hugo." De muziek van Jim Morrison met de legend arische popgroep The Doors komt tot. leven met de 'heavy' act van The L.A. Doors. The Troggs zullen niet alleen hun 'Wild thing' ten gehore bren gen. Deze band die in 1966 werd opgericht heeft nog steeds dezelfde bezetting op de drummer na. Het optreden van dez.e unieke groep is aan het begin van de avond gepro grammeerd maar zou volgens Van de Welle weieens hot hoogtepunt van de avond kunnen zijn. De Schotse popgroep The Marmelade voert zeker hun wereldhit 'Ob la di, ob la da' uit. Als klap op de vuurpijl treedt Big John Russel op. Deze rasartiest met zijn zwa re stemgeluid zal onder ande re een imitatie van Fats Do mino neerzetten Het Sixties Festival is van 20.00 tot 01.30 uur, De kaartverkoop is goed verlopen. „We zijn bijna uit verkocht", zegt de tevreden organisator. Via de VVV's kunnen mensen nog informe-' ren naar kaarten. Zaterdag 18 april GOEDEREEDE - De Eben-Haëzerschool in Goede reede-Havenhoofd houdt zaterdag 18 april in en rondom haar schoolgebouw een rommelmarkt. De opbrengst ervan is be stemd voor de viering van het 75-jarig bestaan van de school in juni 1999. Op de markt zijn kraampjes met onder meer oude spulle tjes, tweedehands boeken en een winkel van sinkel. Kinde ren kunnen meedoen met ac tiviteiten als sjoelen, grabbe len en raden. Verder zijn oliebollen, vis en koffie verkrijgbaar. De rom melmarkt is van 9.30 tot 16.00 uur. Mededeling voor mensen met AOW, met AOW en pensioen, met een werkloosheids- of arbeidsongeschikt heidsuitkering en Vutters. In januari hebben verschillende groepen mensen onbedoeld een lager netto-inkomen ontvangen dan in 1997. Die achteruitgang werd veroorzaakt door een samenloop van premie- en belastingmaatregelen. Inmiddels heeft de regering aangekondigd dat zij maatregelen heeft genomen om deze achteruitgang met ingang van april te compenseren. Voor algemene informatie over de inkomensmaatregelen is er een informatieblad beschikbaar. U kunt dit informatie blad bestellen via telefoonnummer 0800-8051 (gratis). Specifieke informatie over de uitvoering van de maatregelen en de uitwerking per groep wordt gegeven door de uitvoerende instanties. Vooral voor mensen die behalve een AOW ook een pensioen uitkering hebben, zal het inkomen in april eenmalig hoger zijn dan in de maanden ervoor en erna. Want in de meeste gevallen krijgt u in april behalve de april-uitkering ook dc compensatie over het eerste kwartaal met terugwerkende kracht ineens uitbetaald. Met ingang van mei ontvangt u dan het nieuwe maandbedrag. Dit maandbedrag is hoger dan het inkomen dat u de eerste drie maanden ontving. Het is echter een lager bedrag dan in april omdat u in april immers de compensatie met terugwerkende kracht over dc eerste drie maanden in één keer erbij krijgt. Wilt u meer informatie over dc verschillende maandbedragen, dan kunt u terecht bij uw pensioenfonds of verzekeraar. C f BI-fpRI KIMÓ' (door Louis Kleingeld) Erykah Badu - Live Echte talenten zijn zeldzaam, In de persoon van Erykah Badu ie zo'n zeld zaamheid in de soul-traditie opgestaan. Voor wie nu nog niet weet over wie we het hebben, zegt misschien de openingszin vari haar hit Tyrone meer Tm tired of your shit. you don't ever buy me nothing.' Een heerlijke opening van een ijzersterk nummer. Zeker in de live-uitvoering zoals die hier populair is ge worden. De live-cd heett trouwens veel rneer te bieden, al kari niet helemaal gespro ken worden van een totaal nieuwe Erykah. Nog gen jaar geleden maakte ze een sterk debuut (cd: Baduizm) en in die tussentijd is er niet zo gek veel re pertoire bijgekomen. Maar dank zij die lekkere live-sfeer (en een paar nieuwe nummers) kan toch gesproken worden van een volwaardig nieuw album. In de eerste plaats omdat ze 'in concert' kan waarmaken wat ze in de studio opnames belooft. Maar ook omdat de live-versies van bestaande nummers creatief aardig worden opgetuigd. Onder andere door de sfeer en de geraffi neerdheid waarmee ze haar Billy Holiday-achtig stemgeluid gebruikt. Als zangeres die haar het meest beïnvloed heeft noemt ze doorgaans Chaka Khan. De live-cd laat horen waarom. Haar stem soms loom eri lijzig kan ver volgens omslaan in een indringende orkaan.Maar ook Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald en Phyllis Hyman hebben haar geïnspireerd. Voor de laatste zan geres staat op Baduizm een eerbetoon (de song Drama). Toch is haar allergrootste held, de master of soul, Marvin Gay. Ze draagt zijn toto bij zich in notitieblokjes, waarin zij haar ideeën voor nieuwe nummers be waart. Gelukkig probeert ze geen vrouwelijke afspiegeling van Marvin te zijn. Noch een replica van de andere eerder genoemde artiesten. Heel bewust heeft ze ervoor gekozen haar eigen talenten te ontplooien en vooral toch ei gen nummers te brengen. Zelf zegt ze in een interview in Oor: 'Je zou me kun nen aanrekenen dat ik een imitatie ben van Diana Ross, die op haar beurt weer Billie Holiday imiteerde. Erykah Badu is overigens haar artiestennaam. Haar echte naam is Erica Wright. Badu betekent: het openbaar maken van waarheid en licht; de gever van waarheid. Nu ze sinds kort moeder is (van een zoon) vatt te hopen dat ze nog lang haar licht laat schijnen buiten de babykamer. In 't Haegse Huus STELLENDAM - Een sleepboot die de naam SL 1998 draagt is het nieuwe logo van de consumen tenbeurs 'Stellendamse Dagen'. Het evenement wordt donderdag 16, vrijdag 17 en zaterdag 18 april gehouden in 't Haegse Huus in Stellendam. In de hal en de grote zaal van het verenigingsgebouw presenteren twaalf bedrij ven uit de regio hun produk- ten op een creatieve manier aan het publiek. De Stellen damse Dagen omvatten dan ook presentaties, demon straties en bijzondere aan biedingen. De bedrijven die aan het evenement meedoen zijn Doeland tuinmeubelen, Van Wijk sanitair, Vlieto naai- en lockmachines, De Luifel creatief, Sunstore zonwering, Esgri schuifkas- ten, Boone Electra, Keizer Fietsen, Portas Deuren en Keukens, Rabobank reizen, Frans Melaard Zn parket vloeren en Van Geest auto show. Omdat de ruimte waarover kan worden beschikt in 't Haegse Huus wat minder groot is dat vorig jaar is wo ninginrichter Fabert niet aanwezig op de beurs. Hij toont zijn collectie in de showroom van het bedrijf in Oude Tonge, die onlangs werd vergroot. De Stellen damse Dagen worden don derdag en vrijdag gehouden van 14.00 tot 21.00 uur en za terdag van.-10.00 tot 17.00 uur. De beurs is gratis toe gankelijk. SOMMELSDIJK - Twinkelbell, Belle en het beest en de Blues Brothers. Het is slechts een greep uit de mu ziekstukken, die het Nationaal Jongeren Theater za terdag 2 mei presenteert in Sommelsdijk. Het Jongeren Theater komt die dag, op uitnodiging van de gezamenlijke Raboban- ken, naar De Staver in Som melsdijk voor een voorstel ling, die speciaal is bedoeld voor jongeren van twaalf tot 25 jaar. De Rabobanken op Goeree-Overflakkee bieden dit 'cadeautje' aan in verband met het 100-jarig bestaan van de Rabobankorganisatie in Nederland. De voorstelling is toeganke lijk voor alle jongeren, onge acht of ze al dan niet klant zijn bij een Rabobank. Zij kunnen genieten van een pro gramma dat muziekstukken omvat, waaronder de kleine dansers Twinkelbell en Peter Pan en Belle en het BeestHet Nationaal Jongeren Theater presenteert ook een Jacksons medley en de Blues Brothers. Na de pauze staan vooral mu sicals en films centraal. Daar bij worden stukken gepresen teerd uit Grease en Miss Saigon. De voorstelling be gint om 19.30 uur en duurt on geveer twee uur. Gratis toe gangskaarten kunnen worden afgehaald bij alle Ra bobanken op Goeree-Over flakkee. Hèt gratis nieuwsblad voor Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Verschijnt wekelijks op woensdag. Oplage 32.100. Uitgave en druk Drukkerij Lakenman Ochtman bv Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon 0111 -453535 Telefax 0111 -453546 Directie W. O. Deddens Redactie Tijdens kantooruren 0111 - 453549 Marijke Vael Na 18.00 uur 0111 -412449 Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Advertentie-verkoop Voor Schouwen-Duiveland Frlts Koster na 18.00 uur 0111 - 691941 Voor Goeree-Overflakkee Ruud Kraay na 18.00 uur 0181 - 323814 Verkoopleider A.J. van Eendenburg Sluitingstijd advertentie Dinsdag 11.30 uur Bezorging/Lezersservice IMAfP adv. maandag 17.00 uur Voor Schouwen-OulvelBnd 0111 - 453538 tijdens kantooruren van 8.30- 17.00 uur Voor Goeree-Overflakkee Reklnmeverspreiding Bouwman, 0181-315950 van 9.00 - 17.00 uur Het Extra Nieuwsblad maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huls-aan-huls bladen In Zeeland Totale op lage 175.220.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7