GRAFMONUMENTEN GESLOTEN TIMMERMAN NATUURSTEEN B.V. 6 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom JOHANNES VAN DER HAVE echtgenoot van E. Goosen in de leeftijd van 82 jaar Bruinisse: P. VAN DER HAVE-VERWIJS Middelburg: L. VAN DER HAVE Bruinisse: J. WESTDORP Bruinisse: W. VAN DER HAVE J. VAN DER HAVE-KIK St. Philipsland: J. GEENSE-VAN DER HAVE M. GEENSE neven en nichten Bruinisse, 12 april 1998 Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen. 1 Petrus 5: vers 10 en 11 Hierbij geef ik u kennis dat in Verpleeghuis "de Corneliastichting", na een liefdevolle verpleging is overleden mijn innig geliefde man isaAc park op de leeftijd van 85 jaar C. W. PARK-ROOK 4301 BK Zierikzee, 11 april 1998 Manhuisstraat 26a Liever geen bezoek aan huis De crematieplechtigheid zal plaatsvinden woens dag 15 april om 16.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Indien u deze plechtigheid wenst bij te wonen wordt u verzocht om 15.45 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium na de plechtigheid. Op 13 april 1998 is ons dochtertje en zusje gebo ren DIRKJE ELIZABETH Haar naam is Dianne. THEEUW DE KONING INA DE KONING- DE WAAL MARINA DINGEMAN JANNEKE Dr, de Kockstraat 11 4311-EL Bruinisse Tel.,0111-482387 Old soldiers never die r> they just fade away Tot mijn groot verdriet overleed mijn echtgenoot EDUARD JOHAN DE MEYIER Drager van het Verzetsherdenkingskruis 7 december 1921 t 6 april 1998 M. C. DE MEYIER-RIJNBENDE De Wittestraat 7 4301 MV Zierikzee ï)e crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden te Middelburg. De Here is mijn Herder Psalm 23 Na een leven vol liefde en hartelijkheid voor allen die zij kende, is heden van ons heengegaan, onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder HUBERTA VAN NIEUWENHUIJZE-DEN DEKKER sinds 1969 weduwe van Izak Jan van Nieuwenhuijze in de leeftijd van 84 jaar Zierikzee: J. L. KOSTER- VAN NIEUWENHUIJZE C. B. KOSTERt Th. F. VAN DEN BERGEN Zonnemaire: M. C. DOGGER VAN NIEUWENHUIJZE P. H. C. DOGGER Zeist: C. VAN NIEUWENHUIJZE M. G. VAN NIEUWENHUIJZE- VAN SCHAIK Zonnemaire: N. VAN NIEUWENHUIJZE J. P. C. VAN NIEUWENHUIJZE- VAN DER WELLE Zierikzee: J. VAN NIEUWENHUIJZE A. M. VAN NIEUWENHUIJZE- KRAMER klein- en achterkleinkinderen Zierikzee, 10 april 1998 Zorgcentrum "Borrendamme" Scheldestraat 2 Correspondentie-adres: Marisstraat 20, 4301 GB Zierikzee De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden woensdag 15 april in de Groene zaal van zorgcentrum "Borrendamme" te Zierikzee, aanvang 13.15 uur, waarna de begrafe nis zal plaatshebben op de algemene begraaf plaats te Zonnemaire, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de Groene zaal. MOEDER 'Wat was ik voor jou? 'k Wou dat je 't me kon zeggen. Waarin viel ik tegen, waarmee was je blij? Begreep je.mijn dromen, begreep ik de jouwe? 'k Gaf alles, wanneer je me dat nog eens zei. Je leven was zorgelijk, 'k begreep dat pas later. Je maakte veel uren in 'n moeizame dag, en zei niet wat er jnet pijn in je omging. Je deed wat je doen moest met 'n hartelijke lach. ,Je was puur een "stille", bewaarde van binnen een schat aan emotie, aan warmte en gevoel. Nooit zei ik dat ik toch zoveel van je hield, ma, daar denk ik vaak aan, als je snapt wat ik bedoel. 'Wat was ik voor jou? Tc Wou dat je 't me kon zeggen. Ik hoop van heel veel, in wat 'k zei, wat ik deed. Als ik je bezeerde was 't nimmer met opzet, ma... jij was een moeder'die Tc nooit meer vergeet. MAATJE Lieve OMA VAN NIEUWENHUIJZE Bedankt dat u er was voor ons. We zullen u missen Zierikzee, 10 april 1996 Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn dierbare man en vader PIET VERHAGE Amsterdam, t Zierikzee, 15 januari 1924 10 april 1998 Zierikzee: P. VERHAGE-WESDORP Middelburg: Frank en Marijke Lange Blokweg 1 4301 NW Zierikzee Piet is thuis opgebaard, gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van 15.00 tot 17.00 uur. De herdenkingsdienst voor familie en belangstel lenden zal gehouden worden woensdag 15 april in deGasthuiskerk, Havenplein 17 te Zierikzee. aan vang 10.00 uur gelegenheid tot parkeren achter zijde Kerkcentrum, via Hoge Molenstraat). De crematie-plechtigheid zal plaatshebben om 12.00 uur in het crematorium te Middelburg, Wes telijke Oude Havendijk 3. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condole ren in ae ontvangkamer van het crematorium. Op 74-jarige leeftijd is overleden onze neef PIET VERHAGE Zierikzee: J. P VERHAGE Haamstede: H. P. VERTON Eelde: D. J. KOERTS-VERHAGE Vlissingen: A. W. KRUIJSSEN E. W. KRUIJSSEN-VERHAGE Goes: J. L. VERTON G. VERTON-BOLKENBAAS Burgh- Haamstede: A. KENTERS P. C. A. KENTERS-VERHAGE Zierikzee: E. PLETTE D. PLETTE-VERHAGE 10 april 1998 Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze dierbare vriend PIET VERHAGE NELLIE BERGMANS RIA BILIUS MANSKE en FRED DE JAGER JANNY en TON DE KOK RIETJE en TEUN ROSMOLEN BEP en JOHAN v. d. SANDE KO VIERGEVER ALI en JAN TUINMAN Zierikzee, 10 april 1998. Met verslagenheid vernamen we dat overleden is ons trouw en gewaardeerd lid PIET VERHAGE In hem verliezen we de sfeermaker binnen onze groep. We wensen zijn familie veel sterkte toe. Bestuur, trainster en leden van recreatiesportvereniging "SPORT OVERDAG" Zierikzee, 10 april 1998 Bedroefd, maar vol fijne herinneringen en dank baar dat hij zo lang bij ons was, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte, zacht en kalm is overleden, onze lieve vader, grootvader en over grootvader JOHANNES BAL sinds 1989 weduwnaar van Suzanna van Zuidland in de leeftijd van 90 jaar. H. J. BAL J. BAL-LEMS Hans en Linda Naomi Boaz Bruinisse, 10 april 1998 Verzorgingstehuis "In 't Opper" Correspondentie-adres: Dorpsweg 61 4311 RL Bruinisse De begrafenis heeft heden dinsdag 14 april plaats gehad op de algemene begraafplaats te Bruinisse. Tot onze droefheid is overleden, mijn allergroot ste Vriend, onze bijzondere vader, opa en opa Ron A. C. REGENSBURG "Ron" weduwnaar van G. A. Vogelaar 26 januari 1912 10 april 1998 Van 1940 tot.1977 zenuwarts te Rotterdam Erelid Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Erelid Nederlandse Vereniging voor Neurologie Officier in de Orde van Oranje Nassau Rotterdam: BERNY DE KONING Amsterdam: RONALD REGENSBURG Oss: NORA REGENSBURG HARRY LAAGLAND Saskia Deirdre Joachim Renkum: VERA REGENBURG HENK WOLFSWINKEL Joost Laurien 4328 EZ Burgh-Haamstede, Oosterscheldelaan 14 Ron is thuis op woensdag 15 april. Gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen van 18.30 tot 20.30 uur. De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 17 april om 14.30 uur in het crematorium te Rotterdam- Zuid, Maeterlinckweg 101. Gelegenheid tot condoleren in de condoleance ruimte van bovengenoemd crematorium na afloop van de plechtigheid. Geen toespraken Wij hopen dat wij ieder, van wie Ron dat zou heb ben gewild, persoonlijk bericht hebben kunnen sturen van zijn overlijden. Door onvolledig adres senbestand hebben wij velen niet kunnen berei ken. Met droefheid geven wij u kennis, dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde zus ter, schoonzuster en tante MAATJE VERHOEK-BOLLE Sinds 1961 weduwe van Marinus Willem Verhoek in de leeftijd van 92 jaar Oosterland: L. M. BOLLE C. BOLLE-DE BIL Kruiningen: A. BOLLE L. BOLLE-SINKE neven en nichten Zierikzee, 11 april 1998 Verpleeghuis "Corneliastichting" Correspondentie-adres: De Saele 32, 4307 LL Oosterland De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. donderdag 16 april in de kerk van de Gereformeerde Gemeente, St. Joostdijk 11 te Oosterland. aanvang 10.00 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de alge mene begraafplaats te Oosterland, omstreeks 11.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de zaal van bovengenoemde kerk. Geen bloemen Tbt onze diepe droefheid heeft de Here na een ernstige ziekte uit ons midden weggenomen mijn innig geliefde man, onze zeer zorgzame vader en lieve opa DINGEMAN DÉ RONDE in de leeftijd van 63 jaar. M. DE RONDE-HOOGERHEIDE ANDRÉ en ANITA DE RONDE-ZOETEWEIJ Danny Ferry Mariëlle THEUN en ANNE-MARIE DE RONDE-KIK Maurice Anniek Iris LISETTE en RINUS PADMOS-DE RONDE Charlotte Fréderique 11 april 1998 Dorpsweg 22 4311 AH Bruinisse De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. donderdag 16 april in de Hervormde Kerk te Bruinisse, aanvang 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Bruinisse, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot-condoleren in de kerk. Geen bloemen Geen bezoek aan huis Dag lieve OPA DIES we zullen je erg missen DANNY MAURICE FERRY ANNIEK MARIËLLE IRIS CHARLOTTE FRÉDERIQUE Tbt onze diepe droefheid nam de Heere uit ons midden weg onze zeer geliefde zwager dies de ronde Zijn warme vriendschap zal voor altijd in onze herinnering voortleven. Wij wensen Marie en de kinderen Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd. H. HOOGERHEIDE' A. HOOGERHEIDE-VAN DEN BERG HELEEN VAN DEN BERGE-HOOGERHEIDE HANS VAN DEN BERGE Bruinisse, 11 april 1998 Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend. Nimmer klagend, altijd stil dragend. Moedig ging je door, steeds weer. Tot op het laatste moment, het wilde niet meer. Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze beste vriend DIES DE RONDE We wensen Marie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. KEES en CO PADMOS HENNY en FRANS FRANCIEN en AREND Janita en Perry Bruinisse, 11 april 1998 Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van dies de ronde Wij wensen Marie,' de kinderen en de kleinkinde ren veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. A. M. MAASKANT-VAN DER WEELE PIET en LIA GERRIT en MARJA AART en JOHANNA WIM en JEANETTE en kinderen Bruinisse, 11 april 1998 Tot onze diepe droefheid heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze zeer geliefde OME DIES Dat Gods liefdevolle zorg tante Marie en de kinde ren tot troost moge zijn. THEUN en ELLIE Thea, Andrea en Lisette HAROLD en LIESBETH HARRIE en ANNEMARIE THEUNIS en METTA Bruinisse, 11 april 1998 Bedroefd geven wij u kennis van het heengaan van onze beste vriend DIES DE RONDE Marie en de kinderen wensen wij veel kracht toe. Bruinisse: RIET MAASKANT VAN DER WEELE WILLEM en HENNY v. d. BERG-DE JONGE Yerseke: WILLY v. d. PLASSE- DE LEEUW Bruinisse, 11 april 1998 Geschokt en verslagen hebben wij vernomen dat onze fijne buurman D. DE RONDE is overleden. Wij wensen buurvrouw en de kinderen alle sterk te toe. Fam. KLINK, Dorpsweg 20 en 18 Diep ipedroefd geven wij u kennis van het overlij den van onze vriend en collega DINGEMAN DE RONDE „OME DIES" Wij wensen Marie en de kinderen veel sterkte toe met dit zware verlies. DIES en LIJDIE DE RONDE-BOUT René en Cora Marcel en Jozé Han en Jeanette Jan Bruinisse, 11 april Geschokt vernamen wij het droevige bericht dat onze altijd behulpzame buurtbewoner D. DE RONDE is overleden. Öns medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen. Leden en bestuur van de buurtvereniging „De Dorpsweg" Droevig en met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze colle ga DINGEMAN DE RONDE in het bijzonder gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. VISSERIJ VERENIGING „ALGEMEEN VISSERSBELANG" BRUINISSE Bruinisse, 11 april 1998 Met droefheid ontvingen wij het bericht dat onze vriend DIES DE RONDE is overleden. Wij wensen Marie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. ADRIE en LINA KOSTER en kinderen Bruinisse, 11 april 1998 Hierbij geven wij u kennis dat na een liefdevolle verzorging in Verzorgingscentrum "Duinoord" en Verpleeghuis "de Corneliastichting", zacht en kalm is overleden onze lieve moeder, groot-, over groot- en bet-overgrootmoeder adriaantje smalheer sinds 10 augustus 1955 weduwe van Herman Wandel in de gezegende ouderdom van 105 jaar. Renesse: P. WANDEL-BEIJE Haamstede: J. WANDEL A. WANDEL-VOOGT Haarlem: J. BISCHOPS-WANDEL Renesse: C. L. WANDEL A. TH. WANDEL-WEDINEWSKI Renesse: J. VERLOO-WANDEL C. VERLOO Klein-, achter en achterkleinkinderen Zierikzee, 13 april 1998 Correspondentie-adres: Fam. J. Wandel, Scheepswerf straat 4, 4328 BC Haamstede De crematieplechtigheid zal plaatsvinden don derdag 16 april om 13.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Indien u deze plechtigheid wenst bij te wonen wordt u verzocht om 12.45 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium na de plechtigheid. Bedroefd, maar vol fijne herinneringen en dank baar dat hij zo lang bij ons was, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan, mijn ge liefde, zorgzame man, onze geliefde zwager, oom en oud-oom johannes van der have in de leeftijd van 82 jaar Bruinisse: E. VAN DER HAVE-GOOSEN Delft: J. VAN VELZEN-GOOSEN W. VAN VELZEN Oud- H. VAN VELZEN Beijerland: G. J. M. VAN VELZEN- DRIJVERS Jennifer, Ivo Delft: R. VAN VELZEN F. VAN VELZEN-VAN WAARD Niels, Annika, Jorit Den Hoorn: A. VAN OPHEM-VAN VELZEN A. VAN OPHEM Sven, Kjeld 12 april 1998 Verzorgingstehuis "In 't Opper" Dr. <3e Kockstraat 13, k. 113 4311 EK Bruinisse De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. vrijdag 17 april om 13.30 uur in de aula van verzorgingstehuis "In 't Opper" te Bruinisse, waarna aansluitend de be grafenis zal plaatshebben op de algemene be graafplaats aan de Muyeweg te Nieuwerkbrk, om streeks i4.30 uur. Gelegenheid tot condoleren in de aula van "In 't Opper", na de begrafenis. De bewoners van het woonkomplex „De Veste" hebben met leedwezen kennis genomen van het overlijden van de heer ISAAC PARK Wij wensen mevrouw Park en familie veel sterkte toe met dit verlies. Namens de bewoners, Het bestuur van de Bewoners Commissie Zierikzee, 14 april 1998 l.v.m. bovenstaande advertentie zijn onze winkels Appelmarkt/Passage 26, Zierikzee en Voorstraat 5 te Dirksland deze gehele week van 14 april t/m zaterdag 18 april BAKKERIJ DE VISSER VOOR EEN GRAFISCH ONTWERP OF ILLUSTRATTEi inO druVkefij/uitgeverij Zierikzee Ruime verscheidenheid in materiaalkeus, zoals marmer, graniet etc. Keuzemogelijkheid uit tientallen modellen Exklusieve uitvoering naar eigen ontwerp Groot aantal modejicn iri onze showroom Vervaardigen van tfrncnmonumenten MTUWERKKRK (ZIJ)) VÏERBANNENSTRAAT I - TEL 0111-64{"98 ROTTERDAM WAJJENBURGERWEG 83 -TEL 010-4660368/4663161 ROTTERDAM - NIEUWE CROOSVITJKSEWEG 66B - TEL OIO-4136? 10 Ud ittn bkitwirstevn drnfurrk SpedflUslcrr VERRASSEND LEUKE GEBOORTEKAARTJES VOOR EEN VRIENDELIJKE PRIJS LnO drukkerij/uitgeverij Zierikzee Tel. 0111 -453535 RIA en AART Chantal Dylan ANDRÉ en JACOLIES Martin Sander ROBBY en MIRJAM Roxanna Danielle LINDA en HARALD Lindsay In Zijn ondoorgrondelijke wijsheid heeft de Hee re, tot onze diepe droefheid, op het alleronver wacht uit ons midden weggenomen onze lieve, zorgzame man, vader, schoonvader en opa PIETER DE VISSER Azn. echtgenoot van Maria Sinke op de leeftijd van 71 jaar. Sterke de Heere ons in dit smartelijk verlies. Middelharnis: M. DE VISSER-SINKE Sommelsdijk: A. JANSEN-DE VISSER P D. C. JANSEN Cor, Marianne, Peter M. LOOIJ-DE VISSER J. LOOIJ Janneke, Peter, Marieke Middelharnis A. DE VISSER Dirksland: L. DE VISSER J. C. C. DE VISSER-TEN HOVE Pieter, Arend-Hendrik, Marije, Maurits A. DE VISSER A. P. DE VISSER VAN HOUWELINGEN Annemarie, Pieter, Danielle JOH. DE VISSER A. DE VISSER-v. d. SCHANS Jan-Pieter, Marjoke, Julian 13 april.1998 Rembrandtlaan 26, 3241 AK Middelharnis Gelegenheid tot condoleren; donderdag 16 april van 15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in het verenigingsgebouw der Ger. Gemeente, Chr. de Vrieslaan 40 te Middelharnis. De begrafenis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatsvinden op D.V. vrijdag 17 april a.s. om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Sommels dijk, vanuit de kerk der Ger. Gemeente, waar vooraf de rouwdienst wordt gehouden. Aanvang 10.00 uur Geen bloemen Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6