Mogelijk eind aan zwemles HH llllllllllllllll 24,95 Korfballers tonen hun slechte zijde Onderzoek naar mensensmokkel CL 0 Q. GARAGE DIJKMAN Je merkt 't... bij Visser Watersport Li,O Nieuwsbodereizigers weer thuis EUROPAKKER HENRA AANHANGWAGENS Mozaïektafeltje Duitse (72) verdronken in jachthaven Vernielingen aan kerk Hele dure banaan Duikongeval Grevelingen loopt uiteindelijk goed af Dode na ongeval ZIERIKZEESCHE HELLY HANSEN ^57 Gaastra Aan de grote jachthaven achter Aquadelta in Bruinisse, telefoon 0111 482132. 7 dagen per week open! DINSDAG 14 APRIL 1 998 153e JAARGANG NR 26365 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 voor al uw vervoer Aanhangwagens 10% korting Nog enkele PAARDENTRAILERS Henra Waco Tijdelijk 15% korting Haamstede - Telefoon 0111 -651446 Trendy smeedijzeren tafeltje (40x40x57 cm) met 4 mooie tegels in 2 kleuren. Geschikt voor binnen en buiten. HÉT TUINCENTRUM VOOR 6R0ENLIEFHE8BERS RENESSE. LAÓNE 20. 0111-461031 Proefballonnetje wethouder Van der Wekken valt totaal verkeerd VEERE - Een 72-jarige vrouw uit het Duitse Zeilsheim is tweede paasdag, maandag, door verdrinking om het le ven gekomen. Het slachtoffer was aan boord van een jacht, liggende in de jachthaven van Veere. Zij wilde vanaf het jacht via een trapje achteruit een stei ger opgaan om te gaan wande len. De politie vermoedt dat zij daarbij misstapte, haar evenwicht verloor en in het water belandde. Een getuige die het voorval zag gebeuren wist door hulpgeroep de aan dacht van twee andere men sen te trekken en gezamenlijk slaagden zij erin de vrouw uit het water te halen. De hulp kwam echter te laat. De be ademing hielp niet meer. Een arts constateerde dat ze was overleden. BRUINISSE - De Nederlands Hervormde kerk aan het Kerkplein in Bruinisse is het doelwit geweest van vanda len. In de nacht van vrijdag op za terdag hebben onbekenden een aantal dakpannen losge haald en bij twee uurwerken de tijd een uur vooruit gezet. Hierbij zijn de wijzers gefor ceerd en is een behoorlijke schade aan het uurwerk ont staan. Door een kerkvoogd is aangifte gedaan. Een onder zoek moest vaststellen hoe groot de schade is. BRUINISSE - Een 20-jarige inwoner van Bruinisse heeft vrijdag een boete van maar liefst 220 gulden gekregen voor het stelen van een ban aan. De jongeman had in een win kel in Bruinisse eerst een aan tal bananen in een plastic zak gedaan. Nadat hij de zak op de weegschaal had gewogen en van een prijskaartje had voorzien, deed hij nog een ex tra banaan in de zak. Hij werd aangehouden in ver band met winkeldiefstal en kreeg vervolgens de hoge boe te opgelegd. Er zijn helaas gevaarlijke waarheden en zegenrijke dwalingen. Wijnaendts Francken 3 PAASDRUKTE Wisselvallig weer weerhoudt Oosterburen niet van Paasvakantie op Schouwen-Duiveland. 5 THUISBEVALLINGEN Deel Schouwen-Duivelandse huisartsen doet geen thuisbevallingen meer. 7 MODELSPOOR Modelspoor Baanbrekers pronkstuk op treinenbeurs in Brouwershaven. 8 KORFBAL Korfballers All Ready stellen teleur met 4-7 nederlaag tegen Good Luck. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's Tennissers Zierikzee op koers ZIERIKZEE - Na de magistrale winst op medekoplo per Thor bezorgden de korfballers van All Ready zichzelf een meedogenloze domper door afgelopen zaterdag met 4-7 van Good Luck te verliezen. De gevolgen van het verlies mer drie is slechts een punt. tijdens de negende ronde van De tennissers van LTC Zie- de veldcompetitie zijn voor rikzee zegevierde in de eerste de Zierikzeese ploeg moeilijk klasse B van de Zeeuws ten- in te schatten. Net als in de niscompetitie voor de tweede zaalcompetitie staan de keer op rij. In de derby tegen teams dicht bij elkaar. In de TV Duiveland won het team huidige rangschikking staat op het Grevelingenpark met All Ready zevende en voor- 4-2. laatste. Het gat naar de num- Sport op pagina 9. Advertentie Losraken loodgordel oorzaak DEN OSSE - Adequaat optreden van de verschil lende hulpdiensten heeft zondag voorkomen dat er slachtoffers zijn gevallen naar aanleiding van een duikongeval. Drie personen die met spoed werden overgebracht naar het ziekenhuis in Zie rikzee konden nog dezelfde avond weer naar huis. Het drietal maakte deel uit van een gezelschap van achttien duikers dat vanuit Den Osse met twee boten de Grevelingen op was gegaan. Nadat de duikers voor de kust van Ouddorp onder yvater hadden rondgezwom men kwam een van hen, een 25-jarige vrouw uit Loosd- recht, in de problemen. Doordat haar loodgordel, die duikers onder water houdt, lossprong ging zij te snel naar boven. Twee ande re duikers wilden te hulp schieten, waardoor ook zij met te grote vaart richting het wateroppervlak gingen. Terug op de boot voelde de vrouw zich opwel worden en werd gevreesd voor het optreden van decompressie, hierbij komen er door het drukverschil luchtbelletjes in het bloed. De vrouw werd zuurstof toegediend en als voorzorg werden de hulpdiensten in geschakeld. Die waren ter plaatse op het moment dat de boot de haven van Den Osse weer binnenvoer. Met ambulances werden de drie duikers naar Het Rode Kruis Ziekenhuis in Zierik zee gebracht. Na voor obser vatie te zijn opgenomen, mochten ze dezelfde avond weer huiswaarts' keren. Gereconstrueerd De politie te water heeft on derzoek gedaan naar het on geval. „We hebben de duik gereconstrueerd, maar daaruit is niets bijzonders naar voren gekomen," al dus brigadier T. van der Linde. „Onervarenheid met het duiken heeft wel een rol gespeeld. Het losraken van de gordel is de oorzaak, maar dan is het de vraag hoe je met de situatie omgaat." Volgens Van der Linde be trof het hier de eerste duik van de vrouw in de Greve lingen. „Ze had alleen nog maar ervaring op de Vinke- f veense plassen." Advertentie Aantal illegalen Zeeland neemt sterk toe VLISSINGEN (ANP) - De Koninklijke Marechaussee vermoedt dat in Zeeland een organisatie actief is om mensen te smokkelen van Vlissingen naar Engeland. De marechaussee pakt in Vlissingen steeds vaker ille gale buitenlanders en uitge procedeerde asielzoekers op. Zo weerhield zij de afgelopen week nog zeventig mensen van een illegale reis naar En geland. Hoewel daar geen directe aanwijzingen voor zijn, ver moedt de marechaussee dat de illegalen hulp van buiten af krijgen. Zo werden vorig weekeinde bijvoorbeeld een kleine vijftig mensen ontdekt in een vrachtwagen. De mare- chausse brengt de illegalen naar het asielzoekerscentrum in Rijsbergen. In Duitsland uitgeprocedeerde asielzoe kers gaan terug naar Duits land. Degenen die in Neder land een vergeefse poging voor een asielaanvraag ach ter de rug hebben, worden overgebracht naar Schiphol. Een woordvoerder van de ma rechaussee in Vlissingen schat dat veertig procent van de mensen word gepakt voor ze hun illegale reis naar Enge land beginnen. Ook na de overtocht worden in Enge land geregeld illegalen opge pakt. INBRAAK ZIERIKZEE - Bij het gebouw van Beter Wonen aan de Ca- landweg in Zierikzee is vrij dag ingebroken. Dieven heb ben geprobeerd de kluis weg te nemen, wat niet gelukt is. Wel is de nodige schade in het gebouw ontstaan. DRUGS TERNEUZEN - Een 25-jarige Fransman uit Tremblay is in Terneuzen aangehouden voor het in bezit hebben van 30 gram softdrugs. ZIERIKZEE - De 29-jarige L. van Asselen uit Mijdrecht is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een verkeersongeval op de Lange Blokweg tussen Zie rikzee en Schuddebeurs. De bestuurder van de perso nenauto, een 28-jarige inwo ner van Noordwijk, raakte door nog onbekende oorzaak in een slip en kwam met zijn auto ondersteboven in de sloot tot stilstand. Tijdens de buiteling werden twee inzit tenden, waaronder de vrouw, uit de auto geslingerd. De Mijdrechtse overleed ter plaatse, de andere inzittende, een 27-jarige inwoner van Hillegom, is zwaargewond overgebracht naar het zieken huis in Goes. Uit onderzoek is gebleken dat het ongeval niet te wijten is aan het gebruik van alcohol. Regen HET WEER In het algemeen veel bewolking en van het zuiden uit regen, mogelijk vooraf gegaan door sneeuw. Min. temp. omstreeks 3 graden, middagtemp. ongeveer 9 graden. Wind, eerst zuidoost, geleidelijk uit uiteenlopende richtingen, matig, kracht 3 of 4, aan de kust af en toe vrij krachtig, 5. aflevering ZIERIKZEE - In de speurtocht naar bezuinigingspos ten is het college van B&W van Schouwen-Duiveland aangekomen bij het schoolzwemmen. Tijdens een vergadering met directies van openbare basisscholen heeft PVDA-wethouder D. van der Wekken duidelijk gemaakt dat zwemles een van de punten zou kunnen i zijn waarop op korte termijn bezuinigd kan worden. Bij direct betrokkenen is dit proefballonnetje totaal in het verkeerde keelgat geschoten. „In het directieoverleg kon digde de wethouder aan 'dat het college had besloten het schoolzwemmen af te schaf fen. Het verdwijnen van de zwemles zou al per 1 augustus zijn beslag krijgen," aldus C. Polderman, adjunct-direc teur van de Theo Thijssen- school uit Zierikzee. Ook G. Kooman, adjunct boven- schools-manager op Schou wen-Duiveland heeft van de plannen gehoord. „Dit is geen goede zaak. Iedereen is tegen. We leven in een waterrijke omgeving en het is belangrijk dat kinderen goed leren zwemmen. Vooral kinderen van mensen met een krappe portemonnee zouden de dupe worden." De directie van zwembad On derdak heeft via via van het college-plan vernomen. „Of- ficeel hebben we nog geen be richt gehad, maar ik heb al contact gehad met een wet houder en die, ontkent het niet" aldus Marco Reedijk, hoofd van het zwembad. „Het zwemmen zou vooral duur zijn vanwege het vervoer, maar dat vind ik geen argu ment. Want de toeristen kun nen deze zomer weer gratis van de bussen van het trans ferium gebruik maken. En dat zijn dezelfde bussen. Dit gaat over de ruggen van kin deren. Bovendien is het geen besparing, want we leveren werk in en die mensen gaan allemaal op wachtgeld. Het is vestzak-broekzak politiek." Jaarlijks ontvangt Onderdak 100.000 gulden van de ge meente voor het zwemonder wijs, een inkomstenbron die het zwembad moeilijk kan missen en dat geldt ook voor zwembad Dolfijn in Nieuwer- kerk. „Er gaat een stukje kwaliteit van het onderwijs verloren," vindt G. Oele directeur van de vestiging Sirjansland van OBS Duiveland. „Maar dit voornemen heb ik nog ner gens zwart op wit gezien. Als het doorgaat zal dit ook bij veel ouders op weerstand stuiten." Overdreven Wethouder Van der Wekken vindt alle heisa rond het schoolzwemmen overdreven. „Er is nog niets conreet. Ik heb in de vergadering met de schooldirecties alleen de vraag aan de orde gesteld wat de betekenis van het school- Door het schoolzwemmen raken kinderen spelenderwijs vertrouwd met het water. zwemmen is en of je er tot in lengte van dagen mee door moet gaan. De eerste moge lijkheid om te stoppen zou dan het nieuwe schooljaar zijn. Maar het was slechts een oriënterende bespreking. Kennelijk luisteren mensen zeer selectief. Zo komen praatjes de wereld in." De wethouder gaf echter toe dat het college momenteel met een kritisch oog kijkt ven van de gemeente. Dit met het oog op toekomstige bezui nigingen. „Dat is een lange lijst en daar staat het school zwemmen ook op." Harde ga ranties dat het schoolzwem- naar de niet verplichte uitga men volgend jaar gewoon in (Foto: Marijke Folkertsma) dezelfde vorm verder gaat, wilde de wethouder daarom niet geven. „Ik zeg daar geen ja en geen nee op. Het school zwemmen staat op een lijstje van dingen die eventueel om te buigen zijn." De deelnemers aan de laatste Nieuwsbodereis zijn weer thuis. Zaterdagavond arriveerde de groep na een verblijf van twee dagen in Nor- mandië in het restaurant De Grevelingen aan de gelijknamige dam. Daar werd het traditio nele slotdiner gehouden. Minder traditioneel is de groepsfoto die in het restaurant werd ge maakt. Die dient volgens goed Nieuwsbodege- bruik bij het vertrek te worden geknipt. Door een misverstand lukte dat uitgerekend bij de laatste reis onder vlag van deze krant nietAl le 48 deelnemers aan deze reis krijgen nu hun herinnering opgestuurd. (Foto: Marijke Folkertsma) order ontwerp prepress drukkerij afwerking drukkerij/uitgeverij. heelt zij diverse cursussen op het lyceum- ontwikkeld tot een medewerkster op de Dagelijks is zij bij de productie van folders, jaarverslagen, tamilie- pehodieken, huisstijlen, enz, een mooi vak', aldus Petra. 'Je krijgt met alle facetten van drukwerkvoorbereiding te maken. Vormgeving, tekenen, lay-outen op de computer is erg leuk werk. En belangrijk, want als het hier fout gaat. is het drukwerk ook niet goed en dat willen we ons niet veroorloven

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1