Volop voorjaarsbaby's in Noorder Dierenpark StartRente <lp» Eim- modern 1 r: NIEUWSBODE J Lente Oldtimerbeurs geeft startsein nieuw toerseizoen ^jyKHo^ RIETNISSE fePzinnig M* DE JONGE EN ULJL uitvaartverzorging SUCCESJES Zaterdag 18 en zondag 19 april in Rosmalen ZOO in Emmen lijkt wel een kraamkamer SNELHEIDSCONTROLES 't lange uus Ad Stouten BV ssst... stotteren... we doen er samen wat aan! Telefoon oiii-u2877 van dinsdag t/m zaterdag vanaf 17.00 uur en zondag vanaf 16.00 uur. dé kabelkrant -duivelanc zierikzeeche nieuwsbode. Tijdens de Lente Oldtimersbeurs zijn weer veel oude automobielen te bezichtingen. ROSMALEN - Er zijn mensen die zodra de natuur be gint uit te lopen, een onweerstaanbare drang voelen om er met hun oldtimer op uit te trekken. Vaak moet er nog wel wat aan het pronkjuweel worden gesleu teld aan de vooravond van het nieuwe seizoen. Reden waarom Autotron al vele jaren lang in april een Len te Oldtimerbeurs houdt. Dit jaar staat het evene ment in het weekend van 18 en 19 april op de rol. Wie zijn oldtimer na afloop van een toerseizoen onder de stof hoes heeft geparkeerd, weet uit ervaring dat er na en kele maanden gedwongen rust altijd wel wat te sleute len en te poetsen valt. Niet verwonderlijk dat juist de Lente Oldtimerbeurs altijd belangstelling trekt van zo wel publiek als standhou ders. De uitlaat liet vorig jaar al een afwijkende brul horen en blijkt na een nadere inspectie aan vervanging toe te zijn en in het glas van de linker kop lamp zit een fikse scheur. De onderdelen die vervangen moeten worden, zijn in negen van de tien gevallen altijd in Rosmalen te vinden. Autotron lijkt een overeen komst met de weergoden ge sloten te hebben want het is altijd mooi weer tijdens het evenement. Reden waarom de circa 250 oldtimers in de open lucht worden tentoonge steld. In de Spijkerhal en een speciaal daartoe opgetrokken mobiele hal krijgen de stand houders een plaatsje toegewe- Op circa 350 tafels liggen de meest uiteenlopende oldti meronderdelen, boeken en miniaturen uitgestald. Voor de Lente Oldtimerbeurs geldt dat de belangstelling niet alleen vanuit eigen land afkomstig is. Vanuit alle ons omringende landen reizen standhouders en publiek af naar het Brabantse land. Het hele gezin kan zich prima ver maken want ook het Automo bielmuseum, Minitron en het Autopretpark met de ver- keerstuin, jeepbaan, kat- baan, Feraribaan en big wheels zijn eveneens geo pend. De Lente Oldtimerbeurs is za terdag 18 en zondag 19 april geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt f 19,50 voor volwassenen en f 17,50 voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Autotron Rosmalen is gelegen aan de A50 's-Herto- genbosch - Nijmegen. EMMEN - Niet alleen de olifanten zorgen in het Noorder Dierenpark in Emmen voor jong; geluk. Ook bij de Afrikaanse dieren is het net een kraamkamer. De ringstaartmaki's bijvoorbeeld hebben al vier jon gen. En dat is nog maar het begin, want naar ver wachting komen daar nog zeker vijf baby's bij. De pelikanen zorgen voor een echte primeur. Daar zit name lijk een broedpaar op het nest, met een jong. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Noorder Dierenpark dat vader en moeder pelikaan zelf hun jong grootbrengen. Ook de maraboes boeken op dit ge bied succes. Daar zijn name lijk twee broedparen belast met de zorg voor hun jong. Deze ringstaartmaki met jong is te zien in het Noorder Dieren park in Emmen. Met goed resultaat, want de jongen groeien als kool. Ten slotte is het ook bij de mantel bavianen raak, met maar liefst vijf jonge apen. Ringstaartmaki's zijn afkom stig uit Madagascar. Ze lijken vrij veel op apen, maar heb ben ook kenmerken gemeen met insecteneters. Daarom worden ze ingedeeld bij een aparte groep zoogdieren, de halfapen. Opvallend bij de ringstaartmaki's is dat de jon gen altijd rond dezelfde tijd geboren worden. Dat is ook wel zo leuk, want zo hebben de jongen volop leeftijdge nootjes om mee te spelen. Roze pelikanen komen in die rentuinen maar zelden tot voortplanting. Begin dit jaar kropen de eerste kuikens uit het ei. In het Fokcentrum, uit gebroed door de broedmachi ne. Daarna' is besloten één broedpaartje pelikanen zelf met de kinderzorg te belasten. Het ei is nog wel door de broedmachine uitgebroed, maar toen het op springen stond, is het bij de ouders te ruggelegd. Die hebben de laat ste uiirtjes zelf gebroed en be steden nu al hun zorg aan het voeden en warmhouden van hun eigen jong. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de maraboes. Daar zijn twee eieren die op het punt van uit komen stonden bij de ouders in het nest gelegd. En met suc ces, want uit het ei kropen twee gezonde kuikens die in middels groeien als kool. De baby ringstaartmaki's en mantelbavianen zijn voor de bezoekers prima te zien. De maraboes en het pelikaantje niet, die zitten in hun binnen- verblijf. Wel zijn er in het Fokcentrum heel wat jonge pelikanen en maraboes te zien. DRIEBERGEN (ANP) De Verkeerspolitie van het Korps landelijke politiedien sten maakt bekent dat in week 16 van 1998 in heel Ne derland op snelheid gecontro leerd zal worden. Een aantal hiervan wordt aangekon digd,, Zoals gebruikelijk, zal op de A2 tussen Amsterdam- Utrecht-Eindhoven vice ver sa, de A9 tussen Alkmaar en Diemen v.v. en de AIO - ring weg Amsterdam dagelijks worden gecontroleerd, even als op: Maandag 13 april A2-t.h.v. Weert. A50 t.h.v. Heerde. Dinsdag 14 april N50 t.h.v. Maasdonk. Woensdag 15 april A20 t.h.v. Nieuwerkerk aan den IJssel. A27 t.h.v. Eemnes. A32 t.h.v. Havelte. Donderdag 16 april A27 t.h.v. Werkendam. A59 t.h.v. Oosterhout. Vrijdag 17 april A28 t.h.v. Ermelo. Voor meer informatie tele foon 0343-535216. WILCO BOLKENBAAS MIRANDA POUWELS gaan trouwen op 17 april 1998 om 14.00 uur in het voor malig stadhuis van Zierikzee aan de Meelstraat. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 15.00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk aan de Ring te Kerkwerve, waarin zullen voorgaan ds. Van de Pol uit Zierikzee en dhr. H. Schipper uit Kerkwerve. U bent van harte welkom op onze receptie van 19.00- 20.30 uur in het dorpshuis van Dreischor. Verseputseweg 4, 4321 AA Kerkwerve Kadotip: Wij.. P1ETER HAECK MAAIKE BRUIJNES gaan trouwen op vrijdag 17 april 1998 om 15.00 uur in het stadhuis te Zierikzee. t U bent van harte welkom op onze receptie van 19.30 tot 20.30 uur in het Verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse. Deezijstraat 8,4311 BZ Bruinisse Bloemen of planten, leuk idee, maar kunnen op onze huwelijksreis niet mee. MARCO BOLIER MIRANDA LOCHMANS vinden het fijn hun familie, vrienden en kennissen te kunnen mededelen dat zij elkaar op vrijdag 17 april 1998 om 15.00 uur het ja-woord zullen geven in het Markiezenhof, Steenbergsestraat 8 te Bergen op Zoom. U bent van harte welkom op onze receptie van 18.30 tot 20.00 uur in het Durp'suus te Bruinisse. Ons adres is: de Anjer 16, 4631 AA Hoogerheide Hartelijk dank, ook namens mijn vrouw, voor het me deleven in welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het Dijkzigt ziekenhuis, en bij mijn thuiskomst on dervonden. G. W. DE REUS Nieuwerkerk, april 1998 Voor ieder komt het uur van scheiden wanneer de dood hem wenkt Soms na jaren van veel lijden Somtijds eer men er over denkt Een vriend'lijk woord doet dan veel goed 't Verkwikt ewsterkt het droef gemoed en waar ge in t leed uws naasten deelt daar is de wond reeds half geheeld. Met deze woorden willen wij onze oprechte dank be tuigen aan al degenen die met ons meeleefden en hun belangstelling toonden voor en na het overlijden van mijn moeder, schoonmoeder en onze oma HERMIJNTJE ANKER-LANGERAK T. H. NIKERK-ANKER C. W. NIKERK Ja cco Wüco Evelien en Jobert Oosterland, april 1998 Voor uw belangstelling en medeleven na het overlij den van mijn lieve mama JANNA VAN DEN BOS-HOOGERWERF zeg ik u hartelijk dank. Middelburg: ELLY (Stichting Arduin) April 1998 DYON In liefdevolle herinnering 110-4-1997 Jij bent pas dood, als wij niet meer aan je denken. Rust zacht lieve papa 10-4-1998 HENNY BUITELAAR Doyna f Ursala-Wim Peter-Karin en Enrico stokke tripos waar leven begint, begint beweging, het moderne leven eist vaak dat de mens lang in één houding zit. stokke brengt verandering, stokke blijft bewegen. exclusieve woninginrichting havenpark 28 - zierikzee 0111 413727 hypotheken vanaf informeernaar de speciale hypotheektarieven voor PoortAmbacht 10 nutsspaarbank zierikzee havenpark 16 zierikzee 0111 414051 Autodemontagèbedrijf Verkoop van grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen. Inkoop van sloop- en schade-auto's Bij inname van uw sloopauto, afgifte van originele RDW vrijwaringsbewijs. Lid van Stiba A.R.N. Ringweg 1a - Oosterland Telefoon 0111 -482130 B«f voor (nformatte: Stichting Stottertherapie Ooetinchemse Methode 0316 - 261 852 (werkdagen 8.30 - 12.00 uur). emse metbode stottertherapie Soschsl'sal 69? 1 MB Duiven Voor uitvaartverzcrging op geheel SCHOUWEN-dlivelan'd UlTVAARTLEIDERS: l. m. van der Werf m. de bruijne Opgenomen in Arensman Uitvaartverzorging n Paasaktie: doos violen 24 stuks voor 5,95 op op. Bij besteding van 25,-, vrijdag en zaterdag, doos je eieren (6 stuks) gratis. Kwekerij Marco de Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 0111-413365. Ot en Sien'kaarten Woord en Daad, Joostdijk 80 Oosterland, 0,50 per stuk. 642464. Het juiste adres voor In line skates, roller skates v.a. 179,-.Sport Surf Jon ker, telefoon 0111-652412/ 651566/0111-461220. Speciale aanbieding! Kop- pelstones 10 x 10 cm, le keus, div. kleuren vanaf 10 m2 slechts 27,50 p/m2. Bezorging gratis! Jan P. Boogert Sierbestrating, tel. 0111-642682, Ooster land. Tweede Paasdag geopend van 09.00-17.00 uur. Groenrijk Habo, Hoge- zoom 100 Renesse, tel. 461248. Blokhutten aanbieding! o.a. 300 x 200 cm f 1.595,- en vele andere maten, houtdikte 28 mm. Bezor ging gratis! Bouwhandel en sierbestrating Jan P. Boogert, v. d. Abeelestr. 1, Oosterland. Tel. 0111- 642682. Mooie campingtafel, z.g.a.n. 60,-. 416947. Tuinhout volop voorradig! o.a. schermen, planken, palen enz. tegen scherpe prijzen. Bezorging gratis! Bouwhandel en sierbe strating Jan P. Boogert, v. d. Abeelestr. 1, Ooster land, tel. 0111-642682. Boerderijverkoop K. J. van de Velde. Div. soorten groenten, fruit en nu ook Zeeuwse regiopro dukt en verkrijgbaar. Deze week: Bildstar 25 kg 8,00; Bin tjes 25 kilo 7,50. Zuid- dijk 4, Dreischor. Grote collectie meubel stoffen, ook per meter te koop. Kom kijken, v.a. 59,-p.m. Deurloo, Haring- vlietplein4, Zierikzee. Inbouw en reparatie van alarminstallaties. Auto Elektra, Zierikzee, tel. 0111-413977. Paasaktie: doos violen 24 stuks voor 5,95 op op. Bij besteding van 25,-, vrijdag en zaterdag, doos je eieren (6 stuks) gratis. Kwekerij Marco de Rijke, Zandweg 22, Zierikzee, tel. 0111-413365. Sanitairhuisje compl. met toilet, douche en wastafel, gebruikt, i.g.st. Tel. 0111- 461444. Oude eiken wijntonnen. Fa. de Bruijne, Lage Ram- pertseweg 15, Oosterland, tel. 0111-643077. Als je in april een nieuwe scooter bij ons koopt is'ie zonder extra kosten bevei ligd met het nieuwe iden tificatiesysteem Datatag. Thmerus Motorservice, tel. 0111-421664. Tomatenplanten, groente- planten. Bolle Dier Tuin, Grevelingenstr. 15, Zierikzee, 0111-453777. Getrommelde Waalform. klinkers 20 x 5 x 7 cm en Rijnform. 15 x 5 x 7 cm slechts 29,75 p/m2, le keus, div, kl. Bezorging gratis! Jan P. Boogert Sierbestrating, tel. 0111- 642682, Oosterland. Alum, rolluiken, al vele jaren door ons geleverd en gemonteerd. Altijd gratis montage! Bouw en Hout handel Jan P. Boogert, v. d. Abeelestraat 1, Ooster land, tel. 0111-642682. GEOPEND Oude Moolweg 11 Renesse Vel 0111-461215 Mammoeskelters, karren takeltjes, tuintrampoli- nes, schonmels, glijba nen, speel orens enz. enz. Fa. de Bruine, Lage Ran> pertseweg .5, Oosterland, tel. 643077. Qrbte?°rtering tuin-:, en perkplanten (vorstbesten dig); vibien v.a. 6,95 per bak;tuïnprimula's 5 voor 10,-; madelieven - ver geet mij niet - muurbloe men - arabis - tuinanjers - helleboris - saxifraga en nog veel meer soorten iri alle prijzen. Bloemisterij C. W. Jonker, Hogezoom 20, Burgh-Haamstede, tel. 0111-651383. Violen, 24 stuks 7,95: - Bolle Dier Tuit, Greve lingenstr. 15, Zerikzee, 0111-453777. Boerderij verkoop K. J: van de Velde. Divjsoorten groenten, fry it er nu ook Zeeuwse regiopndukteh verkrijgbaar. Dez week: Bildstar 25 kg 830; Bin tjes 25 kilo 7,9. Zuid- dijk 4, Dreischor. Tuinaarde, 5 voc 10,-. Bolle Dier Tui, Greve lingenstr. 15, Zerikzee; 0111-453777. Reismandjes vanf ƒ24,95. Bolle Dier Tui, Greve^ lingenstr. 15, ierikzee, 0111-453777. «.o Peugeot 106 1. b.j. '94,, 72.000 km, AP] tot 4-99. Tel. 0111-652285. Caravancentrui Bruinis- se, exclusief Fedt-dealerT altijd 16 nieuw caravans op show en en aantal - mooie occas?ns, o.a. Fendt Joker 40 TL '88 - 695 kg, Dethlefs Camper 37ON '89 - 584 ]g, Dethlef- fs Beduin 450S9C - 930 kg,~ Bürstner Clul 380T '88 - 609 kg. Repratie alle merken en stalling. Dorpsweg 21 Bruinisse, 0111-481490. Hobby caravas:de meest komplete er voordelige (zie KC.K.). Je Smokkel- hoek, fCapell: 0113-341623.' Bürstmr can vans: nü nog mooierien ïompleter. De Smokktlhoik. Stacaravan Arcabo en Zaro (in lot, PVC, Can- exel) AB^.fUlas, Carna- by. Ook ccasions. De Smokkelh)k. Grote keusccasions o.a. Hobby, Büitaer, Chateau e.v.a. De Snjckelhoek. Hondentrimlon El Per- ro rijksgedij Jacqueline Slootmaker, ieuwerkerk tel. 0111-6413). tekoopcraagd Stuk landbougrond van 0,5 a 1,5 hi Tfel. 030- 2730917 of 06-593113. Bouwgrond ogeving Re nesse, 06-527487. Wij zijn weer len! Mos terdmakerij d'boge Mo len, Hem 15, Zidkzee wo. t/m za. 13.30 tots.30 uur. Voor al uw tuinwkzaam- heden: Hovenfcbedrijf Stout jesdijk, (ieuwer kerk, tel. 0111-6453. 1 Reparatie elektiche sto- ringen. Auto Ehtra Zie- 'i rikzee. Tfel. 4139' Afvoer verstopUel 0111- 413495 Schoopaakbe- drijf De Jong. t>k voor verhuur schoonaakap- paratuur, 24 uur twice. Biedt zich aan: ojas voor twee dagen p.w. &x. Thl 0111-415291. Puin- of afvalotainér nodig? Snel geb*ht en gehaald! Voordeli|arief. Bel: Boogert Tnsport, tel. 0111-641308 Dster- land. 24 uur per dag op kanaal l l Frequentie 21 8.25 of kanaal 10, frequentie 210.25 f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6