Uitvoering accordeonisten ■EBESEHH Op weg naar de toekomst MEDIA-OVERZICHT Arbitrage in ruzie over Van Gogh 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE NEDERLAND 1 18.07 uur Uitzending politie ke partijen: CDA. 18.10 uur Star trek: Voyager. 19.02 uur Roseanne. 19.28 uur Untamed Africa. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.26 uur NOS-Weerover- zicht. 20.31 uur Karei. 21.06 uur De kans van je le ven. 23.00 uur Paaswake. 00.15 uur Paasnachtdienst. 01.13 uur Wilde Ganzen. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur Uitzending politie ke partijen: De Groenen. 19.05 uur Prinsen en prinses sen. 19.25 uur Peter. 19.35 uur The Beckett family. 20.20 uur Allround. 20.48 uur 't Zal je maar gebeu ren 21.19 uur Werken aan pijn. 21.45 uur Volkspaaszang 1998 22.35 uur Mijn God (Over ge loven op maandag). 23.25 uur Songs of the sea sons. 23.28 uur NOS-Journaal. 23.33 uur Middernacht klas siek. 00.04 uur Kunstomdat het moet. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.45 uur ZaterdagavondLIN- GO. 19.08 uur Op reis. 19.38 uur Jansen, Jansen. 20.08 uur Herexamen. 21.00 uur Het Lagerhuis. 21.47 uur Uitzending politie ke partijen: AOV/Unie 55 22.00 uur NOS-Journaal. 22.15 uur Nova. 22.45 uur NOS-Studio sport. 23.40 uur Laat De Leeuw. 00.30-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.10 Break out! Now! 18.45 Home improvement. 19.15 TV woonmagazine. 20.00 Friends. 20.30 Fletch lives. 22.10 Brard gaat extreem. 22.50 Fire of passion: Secret games III. 00.20 Nachtsuite. RTL 4 18.00 RTL Nieuws weer. 18.05 Eigen huis tuin. 18.55 5 tegen 5. 19.30 RTL Nieuws. 20.00 Geef nooit op. 21.00 't Zonnetje in huis. 21.30 Voor niks gaat de zon op. 22.15 Big sky. 23.05 Red hot. 23.55 RTL Nieuws. 00.05 Red hot. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Be ach Patrol. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Voetbal in het land. 20.00 RTL Nieuws. 20.25 Weer verkeer. 20.35 Greystoke: The legend of Tarzan, Lord of the Apes. 23.00 5 in het land. 23.25 Levensgevaar. 00.10 Wie den ken ze wel dat ze zijn. 00.40 RTL Nieuws. 01.10 Nachtpro gramma. SBS6 18.20 Brutale meiden. Aansl. Trekking Lucky 10. 18.55 My girl 2. 20.30 Ken dit? 21.30 SBS 6 Sport: Engels top voet bal en Toto Divisie. Aansl. Trekking Lucky 10. 22.50 Hot bet. 00.25 Silk stalkings. 01.25 Nachtprogrammering: Becky Sharp. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Vlaan deren Vakantieland. 19.00 Journaal. 19.30 Joker- en Lot totrekking. 19.35 Weerbe richt. 19.40 De muziekdoos. 20.15 Bingovision. 20.45 Ex tra Lottotrekking. 20.49 Winstverdeling Joker en Lot to. 20.50 Alle maten. 22.49 KENO-uitslagen. 22.50 Jour naal. 23.20 Weerbericht. 23.25 Exquisite tenderness. 01.00- 08.00 Doorlopende herhaling van het laatste journaal en weerbericht. BRT 2 18.00 Tik Tak. 18.05 Carland Cross. 18.30 KET Co. 18.45 Blokkers. 19.10 Parker Lewis can't lose. 19.35 NBA Jam. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 L!nk. 21.00 Unnatural causas. 22.40 Plankenkoorts. 23.40- 02.00 Doorlopende herhaling van het journaal. Zondag 12 april NEDERLAND 1 09.54 uur Een huis in Jerusa lem. 10.00 uur Kerkdienst. 10.58 uur Wilde Ganzen. 11.00 uur Eucharistieviering. 12.00 uur Urbi et Orbi. 13.00 uur Ferfiersbedriuwen. 13.30 uur NOS-Tekst tv. 14.23 uur Een ontmoeting met Lori Spee. 15.06 uur Mensen over God. 15.32 uur De wandeling. 16.03 uur NCRV op zondag. 16.03 uur Geestkracht 11. 16.28 uur Het gezongen woord. 16.47 uur Opstandige verha len. 16.58 uur KRO's Service uur. 17.51 uur AVRO Kookgek op stap. 18.05 uur Passie voor tuinen. 18.19 uur Beeldenstorm. 18.31 uur The egg. 19.03 uur C-Majeur. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.13 uur Netwerk/Pasen. 20.59 uur NOS-Weerover- zicht. 21.00 uur Ook dat nog. 21.49 uur Zonder ernst. 22.19 uur Paasconcert. 23.08 uur KRO-Dectives: Wy- cliffe. 00.02 uur Nieuw Nederlands Peil. 00.27 uur Nachtgedachten/ Kunst en betekenis. NEDERLAND2 10.00 uur Volkspaaszang 1998. 11.05 uur Keerpunten: Beslis sende momenten uit de we reldgeschiedenis. 11.30 uur Te huur! (Huren in de praktijk). 11.45 uur Lekker lezen. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur Verhalen uit de bij bel. 13.07 uur Concert Oude Kerk. 13.30 uur NOS-Studio sport. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.08 uur NOS-Studio sport. 17.27 uur Socutera. 17.30 uur Klimaat in beeld. 17.45 uur Knoop in je zak doek. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.05 uur Het woelige water. 18.31 uur Ze zeggen dat ik zo veranderd ben. 19.00 uur NOS-Studio sport. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.15 uur NOS-Studio sport. 21.01 uur Onze Ouwe. 22.05 uur NOS-Studio sport. 22.55 uur NOS-Journaal. 23.00 uur De schat van de tem peliers. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 09.00 uur Villa Achterwerk. Met om: 09.00 uur De drukke wereld van Richard Scarry. 09.25 uur Verhalen uit Euro pa. 09.40 uur De hondenshow. 10.05 uur Ik ben boos. 10.22 uur De man met de Hoed. 11.00 uur Reizigers in muziek. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.05 uur Buitenhof. 13.01 uur Naked classics. 14.00 uur De weg. 15.51 uur Hoogtepunten Pink pop 96/97. 16.10 uur De boekaniers. 17.00 uur Het instrumenten huis. 18.00 uur Villa Achterwerk. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur Van gewest tot ge west. 19.06 uur Dr. Katz, profes sional therapist. 19.31 uur Armstrong and Mil ler. 19.57 uur Noorderlicht. 20.29 uur Het jaar van de op volging. 21.28 uur Lopende zaken. 22.07 uur Een taal met een vreemde. 23.45 uur Non sono un uccello. 00.23 uur Dode dichters alma nak. Kort poëtisch program ma waarin overleden dichters uit eigen werk voorlezen. 00.28-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van sin- kei. 11.00 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Liefdesnest. 15.20 Sledge Hammer. 15.50 Touchdown! 16.20 TV Woon magazine. 17.10 House for sale. 17.40 De heilige koe. 18.15 The fresh prince of Bel Air. 18.45 Unhappily ever af ter. 19.15 Beverly Hills 90210. 20.15 Melrose Place. 21.05 Dis closure. 23.30 Suddenly Su san. 23.55 New York underco ver. 00.45 Nachtsuite. Weekend actienieuws en sport. BRT 1 10.00 Protestantse eredienst. 11.00 Eucharistieviering. 12.00 Paaswensen en zegen Urbi et Orbi. 12.30 De kip of het ei. 13.00 Journaal. 13.15 Weerbericht. 13.20 Sportmid dag. 13.45 Homeward bound. 15.05 Cartoons. 15.25 Half uur natuur. 15.55 Ned and Stacey. 16.20 Forsthaus Falkenau. 17.10 Vlaanderen Vakantie land. 18.00 Journaal. 18.10 Open op zondag. 18.35 1000 se conden. 19.00 Journaal. 19.20 Sportweekend. 19.45 Weerbe richt. 19.50 Duel. 20.30 De bos sen van Vlaanderen. 21.35 Moloney. 22.20 Rob de Nijs, 35 jaar op de planken. 23.05 Journaal. 23.25 Weerbericht. 23.30 Pacific Drive. 23.52- 09.00 Doorlopende herhaling van het laatste journaal en weerbericht. BRT 2 08.00 KETNET: Calimero. 08.30 The busy world of Ri chard Scarry. 09.00 Samson Gert. 10.00 Disney Festival. 10.30 The demon headmaster. 11.00 Ooggetuige. 11.30 De le gende van de Bokkenrijders. 11.55 Doorlopende herhaling van Ultratop. 13.00 Canvas: Sportpaleis. 17.00 KETNET: Naar Timboektoe. 17.05 Blin- ky Bill. 17.30 Disney Festi val. 17.55 Tik Tak. 18.00 De avonturen van Kuifje. 18.25 KET Co. 18.40 Blokkers. 19.05 Parker Lewis can't lose. 19.30 Straight up. 20.00 Can vas: Journaal. 20.25 De keuze van Dekeyser. 21.25 Bach mag. 21.55 Full circle with Mi chael Palin. 22.45 Het Braam bos. 23.45-02.00 Doorlopende herhaling van het journaal. gin: Das wilde Kind. Duitse tv-film. 22.30 uur Het elfde uur. 23.23 uur Politieke partijen: NMP. 23.30 NOS-Journaal. 23.35 uur ComputerPlus. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur Amsterdam gloval village. 17.09 uur Heartbreak High. 17.53 uur Uitzending politie ke partijen: De Groenen. 18.00 uur Villa Achterwerk. 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur NOS-Jeugdjour- naal. 18.43 uur Het klokhuis. 19.03 uur Lingo. 19.28 uur Barend Witte- man. 19.59 uur NPS Cultuurprijs. 20.43 uur Het schaduwkabi net. 21.40 uur Dans op 3: Dans- blik: Omdat ik niet zonder kan. 21.52 uur Uitzending politie ke partijen: VVD. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.11 uur NOS-Sportjournaal. 22.29 uur Het uur van de wolf: To Sang fotostudio Leven met je ogen. 23.45-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14,00 Live line. 16.15 Herman's head. 16.45 Alf. 17.10 Paradise Beach. 17.35 The Simpsons. 18.05 Hercules. 18.55 Zwart/Wit. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Wal ker. 21.30 De harde kern. 22.00 112 Weekend. 22.30 't Is hier verschrikkelijk gezellig. 23.10 Erotisch dagboek. 23.35 De heilige koe. 00.10 Touch down! 00.40 Tropical heat. RTL 4 07.00 Heathcliff. 07.25 Bump in the night. 07.50 Cartoon ex press: Sulvester Tweety. 08.20 The bold the beauti ful. 08.45 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tij den. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Vale- riano. 13.00 Lunchkids: Flint- stones. 13.30 Koken met ster ren. 14.30 Wildlife and nature. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Postcode loterij record show. 21.45 De .week van Willi- brord. 22.30 RTL Actueel: Pe ter R. de Vries misdaadver slaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catheri ne. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Ster ke staaltjes. 18.30 Real stories of the Highway Patrol. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer ver keer. 19.35 Voetbal in het land. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Are you lonesome tonight. 22.20 5 in het land. 22.45 Nieuws non sens. 23.15 Business update. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 Nachtprogramma. SBS 6 09.05 Days of our lives. 09.45 Cybill. 10.10 The Jeff Fox- worthy show. 10.35 Pacific Drive. 10.00 Weekend actie nieuws en sport. 11.15 The Su san Powter show. 11.40 Days of our lives. 12.20 Bugs en Po- peye. 12.40 Hudson street. 13.05 Zo goed als nieuw. 13.35 Vakantie-tv. 14.05 Goudkust. 14.35 Almost perfect. 15.00 Klussen met kijkers. 16.00 Days of our lives. 16.45 Fame L.A. 17.40 Hangin' with Mr. Cooper. 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actie nieuws. 19.55 Explosief. Aansl. Trekking Lucky 10. 20.30 Beverly Hills cop II. 22.30 Hart van Nederland. 22.55 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.00 SBS 6 Sport: Engels top voetbal. 23.50 Jer ry Springer. 00.35 Street jus tice. 01.30 Nachtprogramme- ring: Actienieuws BRT 1 12.33 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Falcon Crest. 14.16 Weerbe richt. 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu ren. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken. 18.35 Mooi en mee dogenloos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbericht. 20.00 Thuis. 20.25 FC De Kampioenen. 21.05 Afrit 9. 21.35 Tien voor taal. 22.15 Nieuwe maandag. 23.04 KENO-uitslagen. 23.05 Journaal. 23.25 Weerbericht. 23.30 Pacific Drive. 23.51- 09.00 Doorlopende herhaling van journaal en weerbericht. BRT 2 09.00 KETNET: Seabert. 09.25 Vaarwel Roodkapje. 16.00 Samson en Gert. 17.00 Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Coco- cinel. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. 18.00 Doug. 18.25 Studio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Mirror mirror. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Kwesties. 21.10 Mr. Bean. 21.35 Over de liefde. 22.05 Terzake. 22.35 Ned Blessing: True story of my life. 00.07- 02.00 Doorlopende herhalin gen van TerZake. NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.07 uur Het beste van De ochtenden. 09.56 uur Villa Felderhof. 10.46 uur NCRV-Dokument: Het lenteoffer. 11.47 uur Wild, wild world of animals. 12.14 uur Uitzending politie ke partijen: De Groenen. 12.18 uur NOS-Tekst tv. 16.13 uur Inspecteur Hecht. 17.04 uur Alles kits. NEDERLAND2 09.00 uur Rekenverhalen. 09.30 uur Verhalen uit de bij bel (III). 10.30 uur Sybe over the world. 11.15 uur Iedereen kan scha ken. 12.00 uur Agrarisch journaal. 12.15 uur 't Zal je gebeuren... 12.45 uur Agrarisch journaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur Mijn God (Over ge loven op maandag). 13.55 uur Gospelclips. 13.59 uur Het vragenuurtje. 15.00 uur Allemaal familie. 15.55 uur Uitzending politie ke partijen: VIP. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.08 uur Coco iJappe. 16.30 uur De Vijf. 16.55 uur De natuur van Italië. 17.20 uur Gospelclip. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Met om 12.30 uur NOS-Sportjour- naal. 13.00 uurNOS-Journaal. 13.07 uur Urbania, een stads- triptiek. 13.37 uur Barend Witte- man. 14.03 uur Lingo. 14.24 uur Het instrumenten huis. 15.19 uur Sportpaleis De Jong. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.05 uur Waskracht! 16.30 uur 2 Meter sessies. 17.05 uur Heartbreak High. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 Saved by the bell: The new class. 16.40 Homeboys in outer space. 17.10 Paradise Beach. 17.35 Family matters. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Dexter's lab. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Car toon express: Dexter's lab. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lundhkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Heathcliff. 13.40 Postcode lo terij record show. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS 6 09.05 Days of our lives. 09.45 Cybill. 10.10 The Jeff Fox- worthy show. 10.30 Pacific Drive. 10.55 Hart van Neder land. 11.25 The Susan Powter show. 11.50 Days of our lives. 12.30 Popeye. 12.50 Pacific Drive. 13.15 Hart van Neder land. 13.45 Vakantie-tv. 14.15 Goudkust. 14.45 Almost per fect. 15.10 Reasonable doubts. 16.00 Days of our lives. 16.45 Team Knight Rider. 17.40 Hangin' with Mr. Cooper. BRT1 12.35 Blokken. 13.00 Journaal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Fal con Crest. 14.16 Weerbericht. 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Buren. BRT 2 09.00 KETNET: Seabert. 09.25 De leerling van de meester dief. 16.00 Samson Gert. 17.00 Musti. 17.05 De boom- hut. 17.20 Cococinel. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Zondag 12 april 08.02 uur 'Oor je 't'. Gesprek ken met gewone Zeeuwen. Vandaag: de heer P. de Pagter uit Domburg. 09.02 uur De Zeeuwse Lucht. Vandaag: Gregoriaanse Paas- mis uit de basiliek van Hulst. 10.02-12.00 uur Het kanaal door Zeeland. 12.05 uur Veelstromenland. 13.02 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur Omroep Zeeland Sport. 14.05 uur p'Oplawaai, mu ziekprogramma. Vandaag: Terugblik. 15.03 uur De Tijdmachine. Vandaag: De Kerkgeschiede nis van Oosterland. 16.03 uur Omroep Zeeland Sport. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws. 17.31-18.00 uur Vervolg Om roep Zeeland Sport. Op de hele uren en om 13.30 en 17.30 uur NOS-bulletin. Maandag 13 april 08.02 uur Paasmaandag, agendatips. 10,02 uur Met Aly de boer óp. Vandaag: St. Zeeuwse Schaapskudde. Gasten: Mar jan Bosgoed en Toon Martens. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws, met een 40 minuten dureden documentaire over de Westerschelde. 13.02 uur Een bureau vol toe risten. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.32 uur Omroep Zeeland Sport. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30, 17.30 en 18.30 uur NOS-nieuwsbulle- tin. Dinsdag 14april 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Oogappels en muil peren. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. 16.03 uur Gefeliciteerd! 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar met om 17.55 uur: de agenda. OMROEP ZEELAND TV Maandag 13april 09.20 uur Omroep Zeeland Tekst-TV, met actueel Zeeuws nieuws. 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. HOOGEVEEN (ANP) - Rijks- archivaris P. Brood moet een einde maken aan onenigheid in Hoogeveen over het logeer adres waar Vincent vin Gogh eind vorige eeuw enige tijd verbleef. De gemeente houdt htt erop dat de schilder in eet pand aan de Pesserstraat woonde. De onderzoekers dr. W. Dijk en dr. M. van der Sluis weten zeker dat Van Gogh aan de Grote Kerkstraat logeerde. In beide gevallen was dat lij de familie Hartsuiker. De gemeente ontleen): haar wijsheid aan het standaard werk uit 1959 „Vincent van Gogh in Drenthe" van dr. M.E. Tralbaut. Op basis daar van kreeg het pand aan de Presserstraat in de begin ja ren '80 zelfs een gevelsteen waaruit blijkt dat Van Gogh daar in 1883 woonde. Dijk en Van der Sluis kwa men ongeveer een maand ge leden met hun nieuwe adres op de proppen, een pand dat inmiddels is gesloopt. Zij ba seerden zich op stukken uit het bevolkingsregister en brieven van de schilder. Om een eind te maken aan alle on zekerheid heeft Hoogeveen de rijksarchivaris gevraagd de zaak te onderzoeken. RTL 4 07.00 Telekids cartoon ex press. 12.00 RTL Formule I. 12.30 Nicholas Nickleby. 14.00 Jenny Jones. 14.45 RTL Formule I. 15.15 Tennis re port. 15.45 Ga toch fietsen! 16.10 Koken met sterren. 17.00 RTL Formule I. 20.00 Wat schuift het? 20.30 Laat ze maar lachen. 21.30 De ver- ja&rdagshow. 22.15 Models Inc. 23.00 Het leven gaat door. 23.45 RTL Nieuwsflits. 23.55 RTL Formule I. 00.25 The Oprah Winfrey show. 01.10 Santa Barbara. RTL 5 18.00 Zoals wij zijn. 18.30 Als je van paarden houdt. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer ver keer. 19.35 Grote liefdes. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 New Classic: Semi-tough. 22.35 Cabaret op 5: Mark van de Veerdonk. 23.25 De gouden koets. 23.55 RTL Nieuws. 00.20 Nachtpro gramma. SBS 6 07.35 Kinderen zijn de baas! 08.40 Kinderen zijn de baas! 09.45 Old Mission Impossible. 10.35 SBS 6 Sport: Engels top voetbal en Toto Divisie. 11.50 Gillette Word sport special. 12.20 Rumpelstiltskin. 13.40 Young Indiana Jones and the treasure of the peacock's eye. 15.25 Zo goed als nieuw. 15.55 Tuinieren met kijkers. 16.21* Vakantie-TV. 17.00 Klussen met kijkers. 18.00 Weekend actienieuws en sport. 18.20 Weer. 18.25 Buffy the vam pire slayer. 19.10 Space: Above and beyond. 20.05 The Visitor. 21.00 Jag. 22.00 Black rain. 00.10 Nash Bridges. 01.05 Nachtprogrammering: NEDERLAND1 09.30 uur Get the picture. 09.55 uur Ook dat nog. 10.41 uur Het andere gezicht. 11.13 uur KRO's Service uur. 12.04 uur NOS-Tekst tv. 14.26 uur Charlie Louise: Das doppelte Lottchen. 16.01 uur Inspecteur Hecht. 16.50 uur Alles kits. 17.56 uur Uitzending politie ke partijen: GPV. 18.00 uur The nanny. 18.26 uur Get the picture. 18.56 uur Alle dieren tellen mee. 19.27 uur Muppets tonight! 20.00 uur NOS-Journaal. 20.15 uur Netwerk special 20.44 uur NOS-Weerover- zicht. 20.52 uur Villa Felderhof. 21.47 uur Lusse's landgeno ten. Informatief programma. 22.17 uur NCRV-Dokument: Het lenteoffer. 23.19 uur Denkwijzer. 23.47 uur Opstandige verha len. 00.04 uur Cheers. NEDERLAND2 13.00 uur NOS-Journaal. 13.07 uur NOS-Studio sport. 14.45 uur Klimaat in beeld. 15.00 uur Golden Nose of Montreux. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.08 uur Zo maak je dat in de keuken. 16.27 uur De drie wezen. 16.50 uur Gospelclip. 17.00 uur Prinsen en prinses sen. 17.32 uur De reistafel. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.05 uür De potvis. 18.55 uur The Beckett family. 19.40 uur Classic Festival (Pa sen). 20.00 uur NOS-Journaal. 20.16 uur TROS Triviant. 21.02 uur Kriminalpsyeholo- Hij keek haar aan. Hij was niet groter dan moeke, eerder kleiner en toch leek het net alsof hij altijd een beetje van boven af op haar neerkeek en zich een beetje vrolijk over haar maakte, als ze zich zo opwond, wat ze heel gauw deed. Maar om zijn mond speelde een goedige, toegeeflijke glimlach. „Nee, nee. Dat is goed. Maak je maar niet ongerust. Ik zal niets vragen, Jel!" Het kwam zelfs niet in hem op te vragen, waarom hij Watse maar moest laten praten. „Ze hebben een een ongeluk ge had... met de auto," zei moeke. Ze kwam wat dichter bij hem staan, als of ze hulp en steun bij hem zocht, „een ongeluk, Haaitze." „Zoooo?" Om moeke wendde hij meer belangstelling voor, dan hij ei genlijk wel koesterde. Bij zichzelf dacht hij, dat het juist iets voor Watse was om een óngeiuk te krijgen en dat het wel niet zo erg zou zijn. „Ja, met de auto," herhaalde ze alsof ze wel merkte, dat hij er niet erg van onder de indruk kwam. „Onze jongen is er nog goed afgekomen." „Zooo?" Ook dat had hij van Watse niet anders verwacht; die zorgde wel dat hij overal nogal goed afkwam. „Maar zijn vriend die andere jon gen, die Engelsman, met wie hij op weg is gegaan Hij legde beschermend zijn grote, vereelte knuist op haar schouder. „Nou dan, Jelnou dan Maak je niet overstuur. Wat is er met die ande re jongen, die Engelsman, gebeurd, zegje?" „Ja die is dood," zei moeke, heel zacht. Haaitze Holwerda had het gevoel, dat de hele wereld plotseling in een wilde warreling om hem heen tolde. „Dood? Dood, zeg je, Jel? Nee dan... dat..." Ze keken elkaar aan, al lebei met tranen in de ogen, hulpeloos als een paar kinderen, die iets moois, dat niet eens van hen was, onder hun handen kapot zagen gaan. Zesde hoofdstuk Samen wandelden ze terug, langs de weg aan de voet van de heuvels, moe ke en haar man. Haaitze Holwerda was nog even bij zijn baas geweest. „Want ik was er niet gerust op," ver telde hij, nadat ze gedrukt en zwij gend een eindje naast elkaar voortge lopen hadden. ,.Ik was er niet gerust op, Jel een ongeluk een auto ongeluk in zo'n land als ditJe weet immers nooit, wat daar nog de gevolgen van kunnen zijn Moeke had aan verdere gevolgen nog niet eens gedacht. „Watse is er immers goed afgeko men," meende ze. „Ja," gaf hij toe. En opeens een beetje wrevelig, omdat het altijd door Watse was, dat ze zorgen en moeilijkheden hadden, viel hij uit: „Als het daarbij blijft Als hij er desnoods nog met een paar gebroken armen of benen af gekomen was, dan wisten we tenmin ste waar we aan toe waren. Maar het kan wel veel erger worden. De poli tie..," Hij keek moeke haast verwijtend aan, alsof het ook haar schuld was. Zijn stem klonk wat schor en stokte telkens. Hij zocht met moeite naar woorden om haar niet te kwetsen. Moeke liep door, de ogen neergesla gen, maar had opeens het gevoel, als of haar knieën knikten en de grond golfde onder haar voeten. „De politie?" vroeg ze. Haar stem klonk onwezenlijk. Het bloed steeg haar naar het hoofd. (wordt vervolgd De Zeeuwse Accordeonvereniging Concertina verzorgt vrijdag 24 april een concert in het Ar senaaltheater in Vlissingen. Het A- en B-or kest, de leerlingengroep en het ensemble En core van de vereniging treden deze avond op. Verder verlenen het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool en een Dixielandband hun medewerking. Concertina speelt populai re, origineel voor het instrument geschreven, klassieke en licht-klassieke muziek. De accor deonvereniging is opgericht in 1990 en is ge start met twaalf leden. Acht jaar later telt Concertina 91 leden. Zij zijn afkomstig uit heel Zeeland. Er wordt in drie plaatsen gere peteerd en één keer per maand vindt een geza menlijke repetitie plaats in Vlissingen. De uitvoering begint om 20.00 uur. Voor reserve ringen: telefoon 0118-463170.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4