Zeelandia De brand bij Zeelandia 12 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Het gonst weer van bedrijvigheid bij Zeelandia in de Zuidhoek! De productie van poederproducten is afgelopen maandagavond weer schoorvoetend op gang gekomen. Vele tienduizenden kilo's grondstoffen voor de productie zijn vanaf zondagmiddag binnengereden en deze stroom houdt nog steeds aan. Per dag neemt de geproduceerde hoeveelheid toe, maar door het vele handwerk zal het nog een aantal weken duren voordat het gewenste productieniveau bereikt is. Komende week zullen twee buitenlandse dochterondernemingen het ontbrekende deel voor hun rekening nemen. Door deze aanpak verwachten wij dat de bevoorrading van onze afnemers in binnen- en bui tenland nagenoeg geen problemen zal opleveren. In de door brand getroffen productiehal is inmiddels een enorme opruim- en schoonmaakactie op gang gekomen. De brand - na onderzoek van deskundigen worden de aanwijzigingen dat er sprake is geweest van blikseminslag steeds sterker - heeft de gehele hal met een roetlaag bedekt en elke vierkante centimeter dient gereinigd te worden. Een aantal gespecialiseerde bedrijven is met man en macht 24 uur per dag actief, zodat eind van de komende week weer een aantal productielijnen in de getroffen hal in gebruik kunnen worden genomen. 1 Vanaf het begin zijn wij enorm onder de indruk van de betrokkenheid en de gedreven inzet van allen die op enigerlei wijze bij de brand en de gevolgen ervan betrokken zijn geraakt. Wij den ken aan de brandweer, de veiligheidsdiensten, de bouw- en constructiebedrijven, gespeciali seerde firma's op het gebied van brand- en rookschade, de schoonmaakbedrijven en vele ande re hulpvaardige instanties op en buiten Schouwen-Duiveland. Hoewel zij nog volop bezig zijn met het herstel, willen wij nu alvast onze bijzondere dank uit spreken aan alle medewerk(st)ers van deze bedrijven. Een buitengewoon grote waardering spreken wij uit aan het adres van onze medewerk(st)ers. Direct na de onheilstijding zijn zij in actie gekomen op een wijze die zijn weerga niet kent. Met een sterke betrokkenheid en in grote collegialiteit zijn zij dag en nacht in touw en wordt in wis seldiensten gewerkt om onze klanten zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden. U allen bedankt! Directie Koninklijke Zeelandia HJ. Doeleman b.v. J r i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 12