m 'Hot music' in Mondragon ■EESBSEES* Op weg naar de toekomst Cursus veilig caravannen Scouting Bandconcours Bijbellezing Concert Van Putten Rommelmarkt Ouwerkerk MEDIA^OVERZICHT Brand Zeeuwse Stromen in programma SBS6 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MIDDELBURG - Veilig Ver keer Nederland geeft vanaf maandag 20 april een cursus veilig caravannen. De cursus bestaat uit theorie avonden op 20 en 27 april in het gebouw van de politie Zeeland aan de Vrijland straat in Middelburg, vanaf 20.00 tot 22.00 uur. Ook een praktijkoefendag op zater- dag 9 mei in Westkapelle maakt deel uit van de cursus. Op deze dag kunnen de deel nemers onder begeleiding oe fenen met de caravancombi natie. Ook wordt de caravan gekeurd. MIDDELBURG - Op sport park Nadorst in Middelburg wordt zaterdag 6 juni het lan delijk Scouting Bandcon cours gehouden. in Zeeland is geen Scouting- band (meer) actief. Meer dan tien korpsen met achthon derd muzikanten uit andere delen van het land presente ren zich tijdens het concours. Voorafgaand aan het optre den maken de muzikanten 'een tocht door de binnenstad naar de Markt en een défilé langs het stadhuis. Het con cours is van 11.30 tot 16.30 uur. GOES - Prof. dr. W. Ouweneel geeft vrijdag 17 april een bij bellezing over het onderwerp 'De Here tegemoet in de lucht'. Deze bijeenkomst in het Buys Ballot College aan de Berg weg in Goes begint om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom. KAPELLE - Henk G. van Put ten geeft zaterdag 25 april een concert op het Batz-Witte or gel in de Nederlandse Her vormde kerk in Kapelle. Op het programma staan wer ken van Bach, zoals Toccata en Fuga in d moll, de partita 'Sei gegrüsset, Jesu gütig', koraalvoorspelen en Preludi um en Fuga in Es dur. De aan vang is om 20.00 uur. OUWERKERK - De Her vormde gemeente in Ouwer kerk houdt op de zaterdag voor Pinksteren - dat is op 30 mei - weer een rommelmarkt. Gezien de ervaringen van vo rig jaar toen het 'bloedheet' was is besloten de rommel markt dit keer wat vroeger in het seizoen te laten plaatsvin den. •Ektra voordeel is bovendien, volgens de leden van de ker kenraad, dat er dan nog niet zoveel vergelijkbare evene menten in de regio plaatsvin den. Voor een rommelmarkt met een breed aanbod hebben de organisatoren echter nog wel wat spullen nodig. Wie nog goede spullen beschikbaar wil stellen, kan dat melden bij de pastorie, telefoonnum mer: 642998. Dinsdag 7 april NEDERLAND 1 18.06 uur The nanny. 18.35 uur Get the picture. 19.03 uur Aso show. 19.53 uur Uitzendingpolitieke partijen: VVD. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.26 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. 21.01 uur NOS-Weerover- zicht. 21.09 uur Heterdaad. 22.10 uur WAAROM? DAAR OM! Discussieprogramma. Presentatie: Cees Grimber gen. 22.48 uur AVRO Close-up: Schatten van de aarde. 23.42 uur The Untouchables. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.00 uur Studenten gaan voor de centen. 19.30 uur Save sex. 20.00 uur Het rijk vande Rus sische beer. 20.50 uur Man/Vrouw. 21.30 uur Monddood in Su dan: Metterdaad. 22.00 uur De verandering. '22.30 uur BV2. 23.00 uur Studio NOS. Met om 23.30 uur NOS-Journaal. 23.35 uur Kwintessens. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk 18.15 uur Sesamstraat. 18.30 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.43 uur Het klokhuis. 19.04 uur Lingo. 19.28 uur Barend Witte- man. 20.00 uur Frasier. Comedyse rie. 20.20 uur Remember me? Ko medie. 21.45 uur Politieke Partijen: 22.00 uur NOS-Journaal. 22.15 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. 23.03 uur NOS-Den Haag van daag. Parlementaire rubriek. 23.20 uur Laat De Leeuw 00.10-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 Xena. 18.50 Zwart/Wit. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Make me day. 21.45 Over de balk. 22.20 Police stories: The kil ler.00.15 Swift justice. RTL 4 18.00 RLT Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Wolff. 21.25 Jambers. 22.15 Rescue 911. 22.30 RTL Ac tueel: Peter R. de Vries mis daadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catharine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Voet bal in het land. 18.30 Real sto ries of the Highway Patrol. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 FBI, de ge heime dossiers. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer ver keer. 20.30 McBain. 22.30 De gouden koets. 23.05 Weer verkeer. 23.15 Business upda te. 23.35 5 in het land. 00.00 Nieuws. 00.30 Nachtprogram ma. SBS6 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Explosief. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.30 Millen nium. 21.30 Profiler. 22.30 Hart van Nederland. 22.55 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.00 Sex bytes. '23.50 Jer ry Springer. 00.35 Street jus tice. 01.20 Nachtprogramme ring: Actienieuws. BRT1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbe richt. 20.00 Thuis. 20.25 De drie wijzen. 21.00 Trail by fi re. 22.30 De wereld is klein. 23.04 KEN O-uitslagen. 23.05 Journaal. 23.25 Weerbericht. 23.30 Pacific Drive. 23.52- 09.00 Doorlopende herhaling van journaal en weerbericht. BRT 2 18.00 Doug. 18.25 Studio. KET. 18.40 Via via. 19.05 Mir ror mirror. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Histories. 21.15 Leuven centraal. 22.00 TerZake. 22.30 One foot in the grave. 23.00 De late shift. 23.30-02.00 Doorlopende her halingen van TerZake. NEDERLAND1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur Het beste van De ochtenden. 09.56 uur WAAROM? DAAR OM! 10.32 uur Beeldenstorm. 10.40 uur AVRO Close-up: Het mysterie van de kristal len schedels. 11.31 uur Kunstblik. 11.58 uur Harde noten. 12.24 uur NOS-Tekst tv. 15.05 uur Lalaladeluxe. 16.05 uur Inspecteur Hecht. 16.56 uur Alles kits. Kinder programma. Met om 16.57 The One. GB.; 17.03 Pippi Langkous; 17.28 Groot licht; 17.59 uur Uitzending politie ke partijen. 18.03 uur The nanny. Ameri kaanse comedyserie. Afl.: That's mid-life. 18.32 uur Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Ju- dit de Bruijn. 18.59 uur Studio RKK 19.27 uur Weg van de snelweg: Nederland. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.25 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. 21.00 uur NOS-Weerover- zicht. 21.08 uur Praktijkperikelen. Engelse serie. Afl.: Dr. Erica besluit een feestje te geven om haar nieuwe huis in te wij den. De werkelijke reden is dat ze dr. Will beter wil leren kennen. 22.04 uur Yoy: Dwarsliggers. Documentaire. 22.33 uur Isaak Babel. Docu mentaire. 23.28 uur TeeVee Studio. Te rugblik op de afgelopen tele- visieweek. NEDERLAND2 09.30 uur Ik Mik Loreland. 10.00 uur Wereldgodsdien sten. 10.45 uur Zep 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur Plein 1 13.30 uur Prinsen en prinses sen. 13.55 uur Man/Vrouw. 14.35 uur De avonturen van Toekie en Tek. 14.45 uur Clip. 15.00 uur Spreekuur. 15.55 uur Uitzending politie ke partijen: PvdA. 16.00 uur NOS-Journaal 16.09 uur Widget. 16.34 uur Mr. Bogus. 16.58 uur BV2. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur Waterproef. 19.32 uur Meer tuinplezier. 20.00 uur Rail away. 20.30 uur Studio Sport. 21.55 uur Politieke Partijen. 21.59 uur Derrick. 23.00 uur Studio NOS. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.08 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. Pre sentatie: Hanneke Groente man. 13.00 uur NOS -journaal. 13.08 uur Van gewest tot ge west. 13.34 uur Barend Witte- man. 13.59 uur Villa Achterwerk. 16.00 uur NOS -journaal. 16.08 uur Laat De Leeuw. 17.05 uur Heartbreak High. Australische serie. 18.00 Villa Achterwerk. Kin dermagazine met om 18.00 Mijn vader zingt; 18.06 Buur man en buurman; 18.09 't Is feest. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Boeken. 18.30 uur NOS-Jeugdjour naal. 18.43 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. 19.01 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Francois Bou- langé. 19.24 uur Barend Witte-; man. 19.56 uur Wat is nou....wach ten? Op zoek naar de beteke nis van een begrip. 20.32 uur De wereld van Bou de wijn Büch. Serie literaire reisreportages. Afl.: Vierlan- denpunt. 21.01 uur Zapping Europe. Se rie over arbeidssectoren in di verse Europese landen. Cen traal staan beroepen in de sociale sfeer. Afl.: Gesticht en thuis. 21.26 uur Kaap de Goede Hoop. Portretten van inspire rende mensen en nieuwe ini tiatieven. 21.51 uur Uitzending politie ke partijen: Unie 55 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. 22.34 uur Nova. Actualitei tenprogramma. 23.04 uur NOS-Den Haag van daag. Parlementaire rubriek. Presentatie: Ferry Mingelen. 23.23 uur VPRO-Laat: Zee man met boeken. Literair programma. 00.15-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 The secret world of Alex Mack. 16.45 Break out! Now. 17.15 Paradise Beach. 17.40 Weird science. 18.05 Robin Hood. 18.55 MaXimaal. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Uhhh vergeet je tandenborstel niet! 21.35 Noodkanaal 16. 22.05 Films sterren. 22.40 The sentinel. 23.30 Seinfeld. 00.00 Riptide. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon ex press. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beauti ful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Win frey show. 11.45 Santa Barba ra. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunch kids: Space Cats. 13.30 Eigen huis tuin. 14.30 Het staats lot op lokatie. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 A murderous affair: The Caro lyn Warmus story. 22.10 Mag ik even binnenkijken? 22.30 RTL Actueel: Peter R. de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. 18.00 RTL Nieuws. 18.05 FBI, de geheime dos siers. 18.35 Real stories of the Highway Patrol. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Excentriekelingen. 20.00 RTL nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Mood indigo. 22.20 5 in het land. 22.40 De kwestie van kiezen. 23.15 Bu siness update. 23.35 RTL Nieuws. 00.05 Nachtprogram ma. SBS6 09.05 Days of our lives. 09.50 Cybill. 10.15 The Jeff Fox- worthy show. 10.35 Pacific Drive. 11.00 Hart van Neder land. 11.25 The Susan Powter show. 11.50 Days of our lives. 12.30 Breekijzer. 13.00 Pacific Drive. 13.25 Hart van Neder land. 13.50 Vakantie-tv. 14.25 Goudkust. 14.55 Ned and Stacey. 15.15 High tide. 15.55 Days of our lives. 16.40 Party of five. 17.35 Hangin' with Mr. Cooper. 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws.'19.55 Ex plosief. Aansl. Trekking Luc ky 10. 20.30 De bevalling spe cial. 21.25 You're my hero. 22.30 Hart van Nederland. 22.55 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.05 Prime time magazine. 23.55 Jerry Sprin ger. 00.40 Street justice. 01.35 Nachtprogrammering: Actie nieuws. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Falcon Crest. 14.16 Weerbe richt. 16.35 De muziekdoos. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu ren. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken. 18.35 Mooi en mee dogenloos. 19.00 Journaal. *19.35 Joker- en Lottotrek king. 19.40 Man bijt hond. 20.00 Weerbericht. 20.05 Thuis. 20.30 Zeg 'n euh. 21.05 Derrick. 22.05 Per slot van re kening. 22.35 De kip of het ei. 23.08 Winstverdeling Joker en Lotto. 23.09 KENO-uitsla- gen. 23.10 Journaal. 23.30 Weerbericht. 23.35 Pacific Drive. 23.57-09.00 Doorlopen de herhaling van journaal en weerbericht. BRT 2 09.00 uur Seabert. 09.25 De zo mer van de geheimen. 15.00 Wielrennen. 17.00 Cococinel. 17.05 De boomhut. 17.25 Samson Gert. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. 18.00 Doug. 18.25 Studio.KET. 18.40 Disney Festival. 19.10 Via via. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Jour naal. 20.30 Usual suspects. 22.15 TerZake. 22.45 Golf feet. 23.35 Doorlopende herhalin gen van TerZake. NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur Het beste van De ochtenden. 09.56 uur TeeVee Studio. 10.31 uur Studio RKK 11.08 uur Kunst kunst en kitsch 11.53 uur Uitzending politie ke partijen: RPF. 11.56 uur NOS-Tekst tv. 14.50 uur De finale Uitdaging 16.05 uur Inspecteur Hecht. Duitse misdaadserie. 16.55 uur Alles kits. NEDERLAND2 09.00 uur Kramerije. 09.30 uur Verhalen uit de bij bel. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.07 uur NOS-Studio Sport. 14.28 uur Meer tuinplezier. 14.53 uur Clip. 15.00 uur Spreekuur. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.10 uur Jody en het herten- jong 16.32 uur Billy the cat. 16.58 uur America's funniest home video's. 17.21 uur Uitzending politie ke partijen: GPV. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 ur NOS- Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.08 uur MiddagEditie. Om 12.30 uur NOS-Sportjour naal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.08 uur Simek ontmoet! 13.35 uur Barend Witte- man. 14.00 uur Lingo. 14.20 uur Zapping Europe. 14.45 uur Kaap de Goede Hoop. 15.10 uur Wat is nou....wach ten 16.00 uur NOS-Journaal. 16.05 uur Jansen, Jansen 16.31 uur De wereld van Bou- dewijn Büch 17.05 uur Heartbreak High. VERONICA 07.00 Veropica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 California Dreams II. 16.40 Are you afraid of the dark. 17.10 Paradise Beach. 17.35 Boy meets world. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Snorkels. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon express. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beauti ful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Flintstones. 13.30 Ga toch fietsen! 14.05 Vis tv. 14.30 Computer vision. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS6 09.05 Days of our lives. 09.45 Cybill. 10.10 The Jeff Fox- worthy show. 10.30 Pacific Drive. 10.55 Hart van Neder land. 11.25 The Susan Powter show. 11.45 Days of our lives. 12.30 Hudson street. 12.55 Pa cific Drive. 13.15 Hart van Ne derland. 13.45 Vakantie-tv. 14.20 Goudkust. 14.45 Ned and Stacey. 15.10 Courthouse. 16.00 Days of our lives. 16.40 F/X. 17.35 Hangin' with Mr. Cooper. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Falcon Crest. 14.16 Weerbe richt. 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu ren. BRT 2 09.00 Seabert. 09.25 De heks die er geen was. 16.00 Samson en Gert. 17.00 KETNET: Mus- ti. 17.05 De boomhut. 17.20 Cococinel. 17.25 Disney Festi val. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale met landelijke en in ternationale actualiteiten. 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en internationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Bomen met de bos wachter, natuurprogramma. Productie en presentatie: Ti- tia Dijkstra. Vandaag: Wei devogelbescherming. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraag gesprek; 12.55 uur: de agen da. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Muis Leeuw, kin derprogramma van Peter Adriaanse en Erik Holm. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar, met om 17.55 uur: de agenda. 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale met landelijke en in ternationale actualiteiten'. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30, 17.30 en 18.30 uur NOS-nieuwsbuIIe- tin. Donderdag 9 april 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 07.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Zeeuwse Streken. Een programma over typisch Zeeuwse zaken met Bert van Leerdam. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws, met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Rondje Zeeland. Programma over Zeeuwse muziek met Piet Brakman. Vandaag: Joke Zomer uit Kloosterzande. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar, met om: 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 7.30, 8.30, 12.30, 13.30 en 17.30 uur NOS-Nieuwsbulletin. OMROEP ZEELAND TV Dinsdag 7 april 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Extra, achtergrond reportage. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Woensdag 8 april 09.20 uur Omroep Zeeland Tekst-TV, met actueel Zeeuws nieuws. 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Extra, achtergrond reportage. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Donderdag 9 april 09.20 uur Omroep Zeeland Tekst-TV, met actueel Zeeuws nieuws. 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. Hij kletterde over stenen, reed om rotsen heen, die uit de bedding om hoog staken, langs klippen en schaar se met taaie biezen begroeide, uitge droogde moerasjes naar de dieperé rivierbedding, een brede, donkere streep, die zich door de vallei kron kelde. Toen hij er na een korte, uit puttende ren aankwam, zag hij een enkel onopvallend plasje, meer mod der dan water, waarop groene lucht bellen dreven. En toen wist hij het Een ogenblik stond hij als verslagen. Roerloos. De lucht in het westen was helder rood gekleurd. Door de vallei gierde de dorre zuidenwind, die steeds aanwakkerde. In de verte zag hij een paar kangoeroes op de vlucht gaan en een buidelrat schoot vlak voor hem langs. Hij maakte een ver ward gebaar, alsof hij met de vlakke hand het zweet van zijn voorhoofd wilde vegen en fluisterde schor: „Niets Toen zweeg hij. Om het even later te herhalen, alsof hij er zichzelf goed van moest overtuigen: „Niets! Geen druppel waterNiets!' Hij liet zijn paard omkeren en draaf de de kudde tegemoet. Vanuit de ver te scheen Macmanus hem al te zien. De oude drover riep zijn mannen bij een. De kudde verspreidde zich en de runderen woelden weer met hun po ten en horens in het zand naar water. De beesten drongen elkaar weg van de plaatsen, waar toch niets te vinden „Niets! Maar in elk geval kunnen we vanavond niet verder! Laten we hier ons kamp maar opslaan! Morgen zul len we verder zien." zei Macmanus. Pete meende een zorgelijke trek op het onverschrokken, verweerde ge zicht van zijn baas te zien. Maar diens stem klonk rustig, toen hij naar de os- senkar ging om het dichtstbijzijnde veestation op te roepen en vroeg: „Kan ik voor één van jullie nog be richt naar huis sturen?" Geen van de mannen antwoordde. Ze dachten meer aan de moeilijkheden, die ze zelf de volgende dag zouden moeten overwinnen, dan aan hun vrouwen en kinderen in Wyndham, Port Darwin, Conclurry of wie-weet- waar. Alleen Pete Holwerda zei: „Ja, als u wilt, stuurt u voor mij dan een telegram aan mijn ouders. U kent het adres? Wimmerah Vineyard and Fruit Company. Mount Isa. Telegra feert u maar, dat het mij goed gaat..." Hij aarzelde even, alsof hij er over dacht er nog iets aan toe te voegen, maar besloot toen: „Nee, alleen maar, dat het mij goed gaat." Dat was alles, wat moeke hoefde te weten. Moeke kreeg het telegram dezelfde avond, dat Watse thuisgekomen was. Ze maakte het open, keek het door, maar de woorden, die ze las, dwarrel den voor haar ogen. Ze moest zich in spannen en het een paar maal lezen, eer ze goed begreep, wat er in stond. Toen mompelde ze: „Zo ja, gelukkig. Met Pete gaat het tenminste goed gelukkig Daarvoor kan ik God niet dankbaar genoeg zijn." Meteen legde ze het op de plank in het kastje. In een warreling van gedach ten en gevoelens, die haar de laatste uren bestormden, van schrik en van angst, kon ze geen klaarheid vinden. Watse was weer thuis. Maar hoe had ze hem weer thuis gekregen? Geheel van streek, buiten zichzelf. Toen ze hem aarzelend vroeg of Ste phen Leacock's ouders al wisten, wat er gebeurd was en of hij ook naar hen toe moest om het hun te vertellen, stoof hij, huilend, haast krijsend van woede op, zodat ze dadelijk zweeg, zichzelf verwijtend, dat ze er ook nog niet over had moeten beginnen. (wordt vervolgd) De mooiste, ontroerendste en meest swingende motown, blues, soul gospelmomen ten uit vijf jaar 'Hot Music Show' vullen zaterdagavond 25 april Theater Mondragon in Zierikzee. Titel van het programma is 'The best of 5- years hot music.' Het pro gramma is gemaakt ter gele genheid van het vijfjarig ju bileum van Hans Visser Friends. De groep biedt met dit optreden een blijvende herinnering aan The Tempta tions, Sam Cooke, Marvin Gaye, Swan Silvertones, Ma- halia Jackson, Smokey Ro binson, Charley Parker, Nat King Cole, Louis Armstrong en vele anderen. Door het warme gitaarspel van Hans Visser en zijn stijl volle manier van arrangeren worden bestaande muziek stijlen krachtig en verrassend uitgevoerd. Zangeres Marian Rolle weet haar stem te ge bruiken als een instrument, een unieke combinatie van rauwe uithalen en emotionele vertolkingen. Het program ma begint om 20.00 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij Theater Mon dragon, dagelijks tussen 11.00 en 14.00 uur. telefoon: 412670. (foto: Jane Kilsdonk) RENESSE - De grote brand die hotel de Zeeuwse Stromen anderhalf jaar gelden in de as legde, is morgen onderwerp van het SBS-televisiepro- gramma 'You're my hero'. Het programma over helden bevat een interview met bar man Victor, die meerdere mensen uit het brandende ge bouw heeft gered en met brandweerman Simon de Fei- ter. Verder werden opnames gemaakt in het vernieuwde Zeeuwse Stromen en worden archiefbeelden getoond van de brand. Zeeuwse Stromen-directeur L. van Vliet: „We hebben niet voor niets de opening gevierd met iedereen die bij de brand betrokken was. SBS wil hel den in haar programma, maar er is natuurlijk veel meer. Ér waren meer mensen die op hun sokken door het glas heb ben gebanjerd. Of die twee Duitsers die in een gang waar ze al lang niet meer mochten komen, toch nog gingen kij ken of er mensen waren." 'You're my hero' wordt om 21.30 uur uitgezonden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4