Nieuw systeem nachtvervoer andee Paul Glerum op tijd terug voor geboorte van dochter PiXiXSSlltW Tutu preekt tij dens dienst in Middelburg L ZIERIKZEESCHE!,™ NIEUWSBODES i r GRATIS PAASTAK Prijs voor kunstenares Emmy Alma in Renesse Discussie toekomstig beleid Grevelingenmeer Bommelding Calvijncollege in Goes Auto botst tegen fietser Bestelauto over de kop "DE ENIGE DIE IK ZAG WAS DE BEWAKER" dé krant van schouwen - du weiand! IKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 3 APRIL 1998 153e JAARGANG NR 26360 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Op vertoon van deze bon en diverse paasaanbiedingen Tuincentrum r\ Oil 3-372738 Nieuweweg 6 4493 PA Kamperland Taxicentrale biedt aantrekkelijke zoneprijs voor discogangers RENESSE - Schouwen-West krijgt met ingang van juni een nieuw en goedkoper systeem van (nachtver voer. Horecaondernemers, campinghouders, Taxi Centrale Renesse en de gemeente Schouwen-Duive- land hebben hiertoe besloten omdat in het verleden van verschillende kanten klachten kwamen. Zo zou het taxivervoer te duur zijn en degene die het geld er wel voor over hadden zouden soms te lang moeten wachten op de beschikbare taxi's. En ongeduld, zo leerde de praktijk in voorgaande ja ren, leidt tot vernielingen aan straatmeubilair en privé-ei- gendom. De stichting SOR waar het ge- zamelijk bedrijfsleven in is vertegenwoordigd is op drachtgever voor het nieuwe vervoersysteem, maar zal fi nancieel niets bijdragen. Ook van gemeentewege zal geen subsidie worden verstrekt. Toch denken Cees Hage en Ni co van de Slikke van Taxi Centrale Renesse dat het ini tiatief een succes wordt. Taxi Centrale Renesse is overigens een fusie tussen de voormali ge taxibedrijven Van de Slik ke en De Keijzer. Op een drukke avond zullen zo'n twintig chauffeurs aan het werk zijn. De prijs voor een rit gaat in de nieuwe situatie behoorlijk naar beneden. Om de vergoe ding te bepalen is Schouwen- Duiveland in drie gebieden verdeeld. Renesse en directe omgeving zoals de Hoogen- boomlaan en de Rampweg vormen de eerste zone. Hier binnen kost een taxi/busrit drie gulden vijftig. De tweede zone loopt vanaf Renesse tot Serooskerke en Scharendij- ke. Een rit naar dit gebied kost de klant zes gulden. Daarbuiten, de derde zone, wordt weer gewoon met de bekende taximeter gewerkt. Het nieuwe systeem heeft dus veel gelijkenissen met bij voorbeeld dat van de trein taxi. Verschil is wel dat het in drukke tijden kan voorko men dat iemand die om een taxi vraagt met een grote bus naar de plaats van bestem ming wordt gebracht. Dit is afhankelijk van de drukte in de uitgaansgelegenheden. ,,Wij zorgen voor voldoende capaciteit. Wanneer het rus tig is, rijden we met taxi's, als het drukker wordt met taxi busjes en op piekuren met een grote bus met begeleiding," aldus Hage. Hoewel de kaartjes met het bijbehorende tarief 24 uur per dag geldig zijn, verwacht Ha ge vooral gebruik ervan tus sen 20.00 en 3.30 uur. Want voor die tijd zullen mensen vooral gebruikmaken van de gratis trarisferiumbussen. Mobiliteitscentrum Om al het vervoer van de dis cogangers soepel te laten ver lopen zal er een mobiliteits- Met het nieuwe systeem van (nacht)vervoer in Schouwen-West hopen de initiatiefnemers op kortere wachttijden en daardoor minder vernielingen. (Archieffoto) centrum worden gebouwd in Renesse. Meest voor de hand liggende plaats hiervoor is volgens Hage de plek voor het oude VVV-kantoor aan de Zeeanemoonweg in Renesse. „Om te coördineren, moet je in het centrum zitten. Dan weet je wat er afspeelt en kun je beter inspelen op de be hoefte." Lang wachten is er niet bij. „Binnen tien minu ten na het instappen vertrekt», de taxi." Kaarten voor de taxi/busrit- ten zijn te verkrijgen in de ho recagelegenheden en op de campings. Hage: „Voorwaar de is wel dat de kopers'aan kunnen tonen dat ze op een camping zitten. Het systeem van vooraf kaarten kopen gaat een stuk vlugger dan het steeds apart afrekenen bij de chauffeurs. Bovendien is het voor hen veiliger omdat ze veel minder geld bij zich heb ben." Na ontvangst Four Freedoms Award MIDDELBURG (ANP) - De Zuid-Afrikaanse eme ritus aartsbisschop Desmond Tutu houdt op 3 mei tijdens de normale zondagsdienst in de Nieuwe Kerk in Middelburg een preek in de Engelse taal. Hij is dan in de Zeeuwse hoofdstad omdat hij daar een dag eerder de Roosevelt Four Freedoms Award in ontvangst neemt voor zijn inzet voor de godsdienst vrijheid. Voorafgaand aan de uitrei king is er op 28 april in de Zeeuwse Bibliotheek een avond over Zuid-Afrika. Daar wordt de documentai re Mandela, son of Africa, father of a nation vertoond. De film wordt ingeleid door de Zuid-Afrikaanse ambas sadeur in Nederland, dr. Carl Niehaus. Hij bracht wegens zijn verzetsdaden vele jaren in gevangenschap door en was tot zijn benoe ming tot ambassadeur naas te medewerker van Mande- la. Na de uitreiking van de onderscheidingen op 2 mei krijgen vijf Zeeuwse scho lieren de gelegenheid om de vijf laureaten in het Engels een vraag te stellen. CNN Het gaat behalve Tutu om Mary Robinson, voormalig president van Ierland en nu Hoge Commissaris voor de Mensenrechten bij de Ver enigde Naties; de Franse di plomaat Stéphane Hessel; directeur Chris Cramer van de nieuwszender CNN en oprichter Craig Kielburger van de Canadese organisa tie Free the Children. Nationale wedstrijd Creatief '98 RENESSE - Kunstenares Emmy Alma in Renesse heeft de derde prijs gewonnen van de nationale wed strijd Creatief '98 in de Rai in Amsterdam. Zij won deze prijs - een bedrag van vijfhonderd gulden - met haar inzending 'Glamour 1894' in de categorie textie le werkvormen. 'Glamour 1894' is een beeldje van synthetische klei, een vrouwenfiguurtje, dat van Alma fraaie uitgaanskledij heeft gekregen: een lange blauwe japon van zijde met bontgarnering, tule en parel tjes. De kunstenares heeft het beeldje een kapsel van echt haar gegeven, dat met bloe men naar boven is opgesto ken. Emmy Alma volgde de Academie de Couture en was geruime tijd werkzaam in de commerciële vormgeving. Daarna leefde zij zich als kun stenares veel meer uit op het maken van menselijke figu ren. Gebruikmakend van haar kennis op het gebied van kledinghistorie, kleedde zij de beeldjes tot in de details in de kostuums van een bepaal de tijdsperiode. Alma stuur de voor Creatief '98 ook werk in voor twee andere catego rieën: een aquarel met als af beelding een mollig vrouwtje met in haar haar een veertje verwerkt. Dit kreeg de titel: „Zo licht als een veertje." Verder maakte zij twee kera miek beeldjes van een dikke man een even dikke vrouw aan het strand, beiden met ontbloot bovenlijf. Deze twee inzendingen din gen samen met het beelde 'Glamour 1894' nog mee naar de publieksprijs. Dubbel feest in huize Glerum in Nieuwerkerk NIEUWERKERK - Het is dubbel feest in huize Gle rum aan de Kerkring in Nieuwerkerk. Donderdag ochtend kwam vader Paul Glerum thuis na acht maanden vastgehouden te zijn in Iran en in de nacht van donderdag op vrijdag beviel de vrouw van Paul van een dochter. Het was gisteren al een ko men en gaan van vrienden en bekenden in Nieuwerkerk. Het huis aan de Kerkring stond vol bloemen en om het kwartier stopte er weer een bezorger die een nieuw boe ket kwam brengen. De verza melde pers aan wie eerder in terviews waren toegezegd, werd echter op bevel van werkgever Smit alsnog bui ten de deur gehouden. „De fa milie wil eerst een dag rust. Wellicht is er in de komende dagen wel tijd om vragen te beantwoorden," aldus eenbe- drijfswoordvoerster die gi sterenmiddag arriveerde om de familie bij te staan. Vanmorgen stond de voor de vijfde keer vader geworden Glerum de pers wel te woord. „Het is fantastisch om weer thuis te zijn en gelukkig nog net op tijd om de geboorte van mijn dochter mee te ma ken." De baby heet overigens Julia en moe der en dochter maken het goed. Glerum: „Ik denk dat de zwangerschap van mijn vrouw de vrijlating wel heeft bespoedigd. In de onderhandelingen is daar rekning mee gehouden. Smit heeft steeds aangegeven wat er speelde." Glerum werd sinds 8 septem ber vorig jaar samen met een Britse en een Phillipijnse ka pitein vastgehouden in de Ir- aanse havenplaats Bandar Ir- man Khomeiny. Twee schepen van de bergings maatschappij werden aan de ketting gelegd. Dat alles ge beurde omdat de bergings- ploeg van Smit een Ameri kaanse helikopter had geborgen. Volgens de Iraanse autoriteiten was dat illegaal gebeurd en werd Glerum be schuldigd van spionage. Tijdens de drie weken dat hij verhoord werd, heeft de Nieu- werkerker hij het zwaar ge-f had. „Dat was een moeilijk' periode, zo iets gaat door merg en been. De eerste paar weken verliepen de verhoren op een rustige manier. Daar na werd de druk opgevoerd. Ik werd vaak en hard ver hoord, soms met dri^e mensen tegelijk. Ze bleven continu dezelfde vragen herhalen, maar ze hebben me nooit aan geraakt." De weken daarna werd hij gevangen gehouden in een quest-house. „Ik werd op een slaapkamer vastgezet. Dat was erg eenzaam. De eni ge die ik zag was de bewaker. Ik had geen televisie en geen boek, zelfs geen schrijfpa pier. Ik wist ook verder niet wat er speelde." Na zijn deteqtie mocht Gle rum weer aan het werk. De bemanning was inmiddels af gelost door een nieuwe. Op het schip kon Glerum weer beschikken over telefoon. Hij mocht alleen het land niet verlaten. „Tijdens het werk heb ik alleen maar vriendelij ke mensen meegemaakt. Mijn gebeurtenissen in Iran hoef ik ook niet te verwerken. Dat heb ik daar al gedaan. Maar bij zo'n thuiskomst komt er toch veel op je af." Voorlopig neemt Glerum nu twee maan den vrij om bij zijn gezin door te brengen. Daarna gaat hij weer aan het werk. „Als ik weer een klus krijg in Iran krijgen, dan ga ik weer. Dat is mijn werk. Maar het ge rechtelijk onderzoek dat daar momenteel loopt, moet dan wel afgesloten zijn." Ter ere van de thuiskomst van vader Glerum hadden zijn kinderen de omgeving van het woon huis aan de Kerkring versierd. (Foto: Marijke Folkertsma) GOES - Bij het Calvijncollege in Goes kwam donderdag om 13.50 uur een telefoontje bin nen dat een bom in het school gebouw zou ontploffen. De politie trof na een zoekactie geen explosieven aan. Het schoolgebouw werd na overleg met de directie ont ruimd. Een half uur na het vermeende tijdstip van ont ploffing is het gebouw nog maals onderzocht. Ook deze keer werd geen bom gevon den. Om 16.50 uur werd het gebouw vrijgegeven. Het is nog niet duidelijk wie de tele fonische melder is geweest. De politie stelt een onderzoek GOES - Een automobilist kwam donderdag omstreeks 14.15 uur op het fietspad bij het verkeersplein bij de Buijs Ballotstraat in Goes in aan rijding met een 13-jarige fietsster. Hij verleende geen voorrang aan het. meisje, dat vervol gens ten val kwam. De be stuurder stopte en heeft het meisje gesproken. Pas nadat hij was weggereden bleek er een zodanige slag in het voor wiel van de fiets te zitten dat het meisje niet verder kon fietsen. De politie verzoekt de be stuurder zich alsnog te mel den om de schade verder te kunnen regelen. DIEFSTAL KATS - Vanuit een personen auto die geparkeerd stond aan de Molstraat in Kats werd donderdag omstreeks- 16.30 uur een tas met spulle tjes ontvreemd. Benadeelde is een 37-jarige inwoner van Serskamp. BEDREIGING GOEDEREEDE - Een 19-jari- ge inwoner uit Stellendam heeft bij een bushalte in die plaats drie personen met een mes bedreigd. De verdachte werd op heterdaad aangehou den en overgebracht naar het Alles komt als men maar wil wachten Een enkele bui HET WEER Half tot zwaar bewolkt en een enkele bui. Minimumtemperatuur omstreeks 6, middagtemperatuur ongeveer 13 graden. Wind uit zuid tot zuidwest, matig, kracht 3 tot 4, langs de kust af en toe krachtig, 6. 3 SCHOUWENOORD Visie interimdirecteur H. Soepenberg over beleid van Schouwenoord 5 THEATERPALET Veelbelovend theaterpalet tijdens ZCA Eenakterfesti val in Zierikzee. 7 SCHULDEN Nieuw bestuur wil schulden zorgcentrum Duinoord in Haamstede aanpakken. 11 TRAINER Toekomstig WlK-trainer Van de Grieken is een gedre ven (sport)mens. Dit nummer bestaat uit 12 pagina's Voor gebruikers en belangstellenden BROUWERSHAVEN - Beleidsvoornemens voor het Grevelingenmeer voor de jaren 1998 tot 2008 staan centraal tijdens een discussie-avond op donderdag 16 april in Maritiem Duinrestaurant De Punt, naast Be- kerscentrum de Grevelingen in Ouddorp, aan vang 20.00 uur. Gebruikers van het Grevelin genmeer en belangstellenden kunnen hun bijdrage leveren aan de totstandkoming van het nieuwe Beleidsplan door hun mening te geven en sug gesties aan te dragen. Het Be leidsplan ligt reeds in concept gereed. Doel van de discussie avond is dit plan nog beter GOES - Bij een eenzijdig on geval woensdag omstreeks 17.25 uur op de Noordbaan van de Rijksweg A58 bij Goes sloeg een bestelauto over de kop. De 50-jarige bestuurder uit Vlissingen raakte door onbe kende oorzaak de macht over het stuur van de auto kwijt, kwam in de berm, raakte de vangrail en sloeg over de kop. Doordat hij de autogordel droeg kwam hij er zonder let sel vanaf. wordt afgestemd op de wen sen en de behoeften van de ge bruikers. De bijeenkomst wordt geopend door J. He- ijkoop, voorzitter van het Na tuur- en Recreatieschap de Grevelingen. Daarna volgt een presentatie van de evalu atie van het schapsbeleid tot 1998 door J. Lodders direc teur van het schap. Aan de hand van een aantal stellingen kan vervolgens ge discussieerd worden over de beleidsvoornemens. De avond wordt besloten met een discussie over de verdere punten uit het concept be leidsplan. Advertentie BEVEILIG ZEKER met ING. JAAP VISSER RENESSE 0111-468060 Borg installateur (Paul Glerum over gevangenschap) Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen- Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50* KWARTAAL abonnement zonder automatische afschrijving a 55,00' Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats: Telefoon Geb.datum:.. Handtek. Bij automatische afschrijving uw I rn j bank-/gironummer vermeiden: II II II lI L_J IJ II II II «ZZ Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12,4300VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1