mm Concert musici Mauritsschool n cl WW Russisch koor treedt op in Nieuwe Kerk Middelburg HET NIEUWSBLAD Expositie Jopie Vroegop WOENSDAG 1 APRIL 1998 HET EXTRA NIEUWSBLAD Gratis rubriek voor eenmalige activiteiten en exposities Schrittaliike of telefonische opgave kan tot maandag 17.00 uur. Van alle datumgebonden berichten die op de redactie binnenkomen wordt automatisch melding gemaakt in deze rubriek. Tot en met zaterdag 4 april Goedereede Werk 17 kunstenaars. Het Rö- derhaus. Woensdag, donderdag en za terdag van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Ook op afspraak, f- Tot en met 13 april Re nesse Paastentoonstelling in mu seum De Blikvanger. Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur en op zondag 29 maart en tweede paasdag 13 april van 12.00 tot 16.00 Tot en met zondag 19 april Herkingen Foto's Peter Moree. De bon gerd. Dagelijks van 10.30 tot 22.30 uur, behalve donderdags. Tot en met 28 april Zierikzee Expositie schilderijen schil dersclub 't Bru's Palet. Verpleeghuis Corneliastich- ting. Dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur. Toten met woensdag 29 april Middelharnis Aquarellen, etsen en tekenin gen Arno van Iperen. Ge meentehuis. Maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur. Tot en met dinsdag 5 mei Ouddorp Aquarellen en pastels Jopie Vroegop. Bezoekerscentrum Grevelingen. Dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Toten met zaterdag 30 mei Zierikzee Acryl en aquarel schilderijen Nelly van Nieuwenhuijzen. 't Lange Uus. Tijdens winkelopeningstij den. Tot en met woensdag 3 juni Goedereede Abstracte aquarellen van Sonja Hol. Galerie Het Röderhaus. Woensdag, donderdag en za terdag van 11.00 tot 13.00 uur en 16.00 tot 18.00 uur. GOEREE-OVERFLAKKEE Donderdag 2 april Goedereede Lezing over combinatietui- nen door Julia Voskuil. Ver enigingsgebouw Oostdam. 19.30 uur. Vrijdag 3 april Dirkslarid Dansavond Country-Line- Dancing. De Schakel. 20.00 uur. Zaterdag 4 april Ouddorp Kleding- en speelgoedbeurs. Peuterspeelzaal De Gornet. 09.00 tot 12.00 uur. Plantenruilochtend. Oudelandseweg 62. 10.00 tot 12.00 uur. Dirksland Activiteiten zwembad De Gooye. 10.00 tot 16.00 uur. Overhandiging opbrengst kaartenactie Tafelronde ten bate van de harmonievereni gingen. Gemeentehuis. 11.00 uur. Dinsdag 7 april Sonunelsdijk Gezongen Paasverhaal door gospelkoor In Touch. Exodus- kerk. 20.30 uur. Middelharnis Demonstratie textielverven. Gemeenschapsbibliotheek. 14.00 tot 17.00 uur. Paasdrive klaverjas- vereniging Klaverboer. Café Zaayer. 19.30 uur. Nieuwe-Tonge Begin cursus ziekenverzor ging thuis. Wijkgebouw Zorg en Welzijn Groep. 19.30 uur. Woensdag 8 april Melissant Kledingbeurs. Melishof. 19.00 tot 21.00 uur. Middelharnis Informatiebijeenkomst borstvoeding. Emmalaan 23. 20.00 uur. Donderdag 9 april Ouddorp Informatiebijeenkomst borstvoeding. Rustburg 44. 20.00 uur. Dirksland Country Westernavond. Discotheek Thunderbird. Victoriahal. 19.30 uur. Geldbingo. Victoriahal. 20.00 uur. Melissant Kledingbeurs. Melishof. 9.00 tot 10.00 uur. Ooltgensplaat Afscheidsbijeenkomst CDA- raadslid C. L. M. de Wit. Fort Prins Frederik. 20.30 uur. Vrijdag 10 april Dirksland Country en Westernavond. Victoriahal. 20.30 uur. Maandag 13 april Middelharnis Paasbrunch voor SOS-kinderdorpen. Restaurant Chapeau. Dinsdag 14 april Dirksland Informatie-avond maag lever damstichting. Hervormd Verenigingsgebouw. Onder de Wiek. 19.45 uur. SCHOUWEN-DUIVELAND Donderdag 2 april Zierikzee Workshop bloemschikken van SKW De Lichtboei in het MFC. 14.00-16.00 uur. Opvoering musical 'Het ge heime dagboek van Adrian Mole'Aula RSG Prof. Zee man. 20.00 uur. Vrijdag 3 april Zierikzee Openbare fractievergadering PvdA. Vergaderkamer 78, ge meentehuis. 15.00 uur. Discussiebijeenkomst RPF met lijsttrekker Leen van Dijke in Theater Mondragon. 19.45 uur. Lezing 'Van Cairo tot Kaap stad', festival Gekleurd Schouwen-Duiveland in het MFC. 20.00 uur. Opvoering musical 'Het ge heime dagboek van Adrian Mole'. Aula RSG Prof. Zee man. 20.00 uur. Uitvoering verkorte versie Mattheus Passion J. S. Bach door koor Quodlibet. Nieuwe Kerk. 20.30 uur. Nieuwerkerk J aarvergadering/huldigings- avond FNV afdeling Duive- land. Dorpshuis. 20.00 uur. Zaterdag 4 april Zierikzee Rommelmarkt bewoners commissie. De Veste, Man huisstraat. 9.00-15.00 uur. Live-muziek en infostands onder De Beuze, festival Ge kleurd Schouwen-Duiveland. 14.00 uur. Optredens Rabasa en Jacques Toubangida tijdens slotfeest festival Gekleurd Schouwen- Duiveland in het MFC. 20.00 uur. Opvoering musical 'Het ge heime dagboek van Adrian Mole'. Aula RSG Prof. Zee man. 20.00 uur. Deep River Quartet. Theater Mondragon. 20.00 uur. Serooskerke Open dag reisbureau Jubo. Frederikstraat 4. 9.30 tot 15.00 uur. Burgh-liaanistede Optreden jeugdtheater Stich ting Retteketet. Jongerencen trum Big S. 14.00 uur. Re nesse Uitvoering muziekvereni ging Luctor et Emergo. Dorpshuis. 19.30 uur Brouwershaven Hobby-paasmarkt. Tonnen- magazifn. 10.00-16.00 uur. Zondag 5 april Zierikzee 'De Vogelman', voorstelling door Fred Fred Star. MFC. 15.00 uur. Neeltje Jans Natuurexcursie. Start bij naambord natuurorganisa ties parkeerplaats. 14.00 uur. Maandag 6 april Zierikzee Commissievergadering GGZ/ROEZ in Theater Mon dragon. 19.30 uur. Renesse Algemene Ledenvergadering Ondernemerskring Schou wen-Duiveland. Hotel de Zeeuwse Stromen. 19.30 uur. Dinsdag 7 april Zierikzee Workshop bloemschikken van SKW De Lichtboei in het MFC. 14.00-16.00 uur. Leing ZVU over Spaanse ste den Sevilla en Cordoba. RSG Professor Zeeman. 19.30- 21.30 uur. Burgh-Haamstede Lezing over Indiaanse bevol king in de oerwouden van Ve nezuela door pastoor Gilliet. NVvH. De Schutse. 14.00 uur. Brouwershaven Commissievergadering Maat schappelijke Aangelegenhe den in het stadhuis. 19.30 uur. Dreisthor Paasmund maken bij Lies- bethGiltay. Molenweg 15. 19.30-21.30 uur. Noordgouwe Paasversieringen maken NBvP. Verenigingsgebouw kerk. 13.00 en 15.00 uur. Woensdag 8 april Zierikzee Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Paasmiddag voor kinderen van drie tot zeven jaar. Speel- o-theek Leentjebuur. MFC. 14.30 tot 16.00 uur. Workshop bloemschikken ZVU. Schoolgebouw Janne- wekken 19. 19.00-21.30 uur. Serooskerke Prijsklaverjasavond. Dorps huis. 20.00 uur. Donderdag 9 april Zierikzee Thema-avond epilepsie. Ge reformeerde kerk Sint Do- musstraat. 19.30 uur. Vrijdag 10 april Ouwerkerk Lentedagen. Boerderij De Stelle aan de Stelweg. 10.00 - 17.00 uur. Zaterdag 11 april Zierikzee Rommelmarkt werkgroep Dierenasiel Schouwen-Dui veland.Onder de Beuze. 9.00 - 16.00 uur. Brouwershaven Modeltreinenbeurs. Tonnen- magazijn. 10.00-16.00 uur. Ouwerkerk Lentdagen. Boerderij De Stelle aan de Stelweg. 10.00 - 17.00 uur. Woensdag 15 april Zierikzee Ledenavond NCVB met dia lezing 'Hofjes in Nederland en Zeeland'. Christelijke Ge reformeerde kerk. 19.45 uur. Vrijdag 17 april Zierikzee Eenakterfestival Zeeuws Centrum. Amateurtheater. Theater Mondragon. 20.00 uur. SPREEKBEURT LEEN VAN DIJKE ZIERIKZEE - Een delegatie van de RPF brengt vrijdag 3 april een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland. De de legatie staat onder leiding van Leen van Dijke, lijsttrek ker van de RPF. De delegatie brengt 's mid dags om 14.00 uur een bezoek aan het natuur- en recreatie schap De Grevelingen in het bezoekerscentrum De Punt in Ouddorp. Om 15.30 uur arri veert het gezelschap bij de h zuivelboerderij van de fami- lie De Hoop in Burghsluis voor een bezoek aan dit be drijf. Wethouder Veerhoek ontvangt de RPF-delegatie om 16.30 uur op het transferi um. Leen van Dijke verzorgt 's avonds een spreekbeurt in fcde foyer van Mondragon in Zierikzee- De bijeenkomst be gint om 19.45 uur. Van Dijke spreekt over het thema 'Een hart voor mensen.' Hij pre senteert daarin de politieke speerpunten van de RPF. Van Dijke kwam recent nog in het nieuws wegens een ge- - rechtelijke procedure, die te gen hem werd aangespannen in verband met discrimine rende uitlatingen over homo seksuelen. TEXTIELVERVEN EN CHEMAGE MIDDELHARNIS - Anseline Ti jl uit Nieuwe-Tonge geeft 7, 18 en 24 april demonstraties textielverven en chemage in de Gemeenschapsbibliotheek kaan het Kerkepad in Middel- Fhamis. Het textielverven wordt on der meer gedaan op T-shirts, sweaters, linnen en tasjes. Chemage is een techniek van het bewerken van plaatjes op zeepjes en kaarsen. De de monstraties geven een indruk boe voorwerpen zoals dien bladen. vazen en kastjes ver fraaid kunnen worden met decoraties van servetten. Tijl is 7 en 24 april van 14.00 tot 17 00 uur en 18 april van 10 00 tot 12.00 uur aan het werk te zien. PAASEI CADEAU SOMMELSDUK - leder kind dat zondag 12 april, eerste paasdag, in het zwembad van De Staver in Sommelsdijk komt zwemmen, krijgt een Raasei van chocolade cadeau. Iet zwembad is deze dag geo pend van 10.00 tot 15.00 uur Capella uit Sint-Petersburg MIDDELBURG - Het oudste koor van Rusland 'Ca pella' uit Sint-Petersburg treedt woensdagavond 8 april op in de Nieuwe Kerk in Middelburg met een programma van Russisch orthodoxe paasliederen. Het koor voert werken uit van onder meer Bortnianski enTsjenakov. Voor deze gele genheden zullen de koorleden zich kleden in de traditionele kostuums van de Russisch or thodoxe kerk. In een oud Rus sisch traktaat is te lezen, dat Rusland het Orthodoxe chris tendom aannam 'uit liefde voor de schone zang'. Er zijn ook kronieken bewaard ge bleven, die verhalen over hoe de Russische vorst Vladimir in de tweede helft van de 10e eeuw op zoek ging naar het ware geloof en hiervoor ge zanten op weg stuurde naar de verschillende windstre ken. Zij bezochten vele lan den, maar alleen de kerk van Byzantium maakte op hen een overweldigende indruk. Toen de gezanten naar hun vorst terugkeerden uit Kon- stantinopel vertelden zij: ,,Wij wisten niet of wij ons op aarde of in de hemel bevon den, want nergens op aarde hebben wij zo'n schouwspel en zo'n schoonheid gezien." Na vele eeuwen heeft deze schoonheid ook buiten Rus land en buiten de kerkmuren bekendheid en erkenning ge kregen. Koor Capella Sint- Petersburg heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Opera Sinds de oprichting van Ca pella Sint-Petersburg in 1479 door Tsaar Ivan de Derde is het koor één van de belang rijkste koren in Rusland. Sterk verbonden met de Rus- Capella Sint-Petersburg, het oudste koor uan Rusland, in de traditionele kostuums nan de orthodoxe kerk. sisch orthodoxe kerktraditie weet het koor de essentie van liturgische liederen te pak ken. Sinds 1783 neemt het koor deel aan opèra-uitvoe- ringen en sacrale composities van klassieke componisten. Het koor had zelfs de premiè re van de beroemde Missa So- lemnis van Beethoven. Na de revolutie kreeg het koor een grote rol in het herstel van de volksliedkunst in Rusland en had het koor geregeld premiè res van beroemde Russische componisten als Sjostako- vitsj en Schedrin. Vanaf 1991 is Capella Sint-Pe tersburg een regelmatige gast op de Nederlandse podia. Pers en publiek toonden zich verbluft over de hoge kwali teit van het gezelschap. Het koor wordt vaak gezien ais een instrument met zestig kelen en dat is te danken aan de lange traditie en aan de ar tistiek leider Wladislaw Chernushenko. Hij is sinds 1974 als artistiek leider aan het gezelschap verbonden. Onder zijn leiding werd het repertoire van het koor aan zienlijk uitgebreid. Zo wer den Middeleeuwse liederen en Russische Koorwerken weer op het repertoire gezet. Het concert in de Nieuwe kerk in Middelburg op woensdag 8 april begint om 20.00 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij de VW Middelburg en bij de Nieuwe Kerk vanaf een uur voor aanvang van het con cert. OPENING VAN HAVENKANTOOR OUDDORP - Burgemeester C. Sinke verricht zaterdag 11 april de opening van het nieu we havenkantoor bij Marina Port Zélande in Ouddorp. De openingshandeling van het aan de Kabbelaarsbank 4 gelegen gebouw staat ge pland om 15.00 uur. De hal zal tijdens het gehele vaarsci- zoen, dat deze dag van start gaat, onderdak bieden aan exposities van op de water sport toegepaste kunst. Deze steeds wisselende collecties worden samengesteld door Les Arts Nautiques uit Rid derkerk. Ook de uitgebreide watcrsportwinkel opent, haar deuren. Met twee koren, harp en jongenssopraan OUDE TONGE - Twee Mauritskoren, de jongens sopraan Arno Klem, de harpiste Lenie de Mey, zan geres Liesbeth Franken, violiste Annette Kik en di verse andere solisten werken mee aan een groot kerkconcert dat vrijdag 3 april wordt gehouden in de Nederlands Hervormde kerk van Oude Tonge. Het concert is onderdeel van een aantal activiteiten waar mee de leden van het koor op muzikale wijze geld bijeen brengen voor hun reis naar Roemenië. Een van de twee Mauritskoren, het boven- bouwkoor Nuove Prima vera hoopt in de week van Pink steren een reis te maken naar het westelijk deel van Roe menië. Daar wonen relatief grote groepen Hongaars-spre kende gereformeerde chnste- Vele jaren van onderdruk king door het communisme hebben niet kunnen verhin deren dat een eeuwenoude calvinistische cultuur in Hongarije en Roemenië bleef bestaan. Er is zelfs sprake van een opleving van deze cultuur. Van oudsher gerefor meerde scholen worden, na een periode van staatsscho len, opnieuw opgericht. Een van deze scholen bevindt zich in de stad Oradea, een school waarmee de Chr. Scholenge meenschap Prins Maurits uit Middelharnis nauwe banden hoopt aan te knopen. Tijdens de reis naar Roe menië bezoeken de leerlingen deze, maar ook andere scho len en kerken en treden di verse keren op. Momenteel is het koor bezig met de voorbe reidingen van het concertpro gramma. Tijdens het concert in Oude Tonge is reeds iets van het repertoire te horen, waaronder een aantal werken in de Hongaarse taal. Ook het koor van de onderbouw, het Prins Mauritskoor, werkt mee aan het concert. Begeleid door instrumenten zal dit koor een aantal geestelijke liederen zingen, die te maken hebben met de tijd rondom het Paasfeest. Speciale gast tijdens dit con cert is de beroeps-harpiste Le nie de Mey. Toen zij hoorde van dit initiatief bood zij aan om pro deo mee te werken aan dit concert. Samen met zangeres en lerares Frans Liesbeth Franken zal zij een cyclus van vier bijzondere lie deren uitvoeren die Jurriaan Andriessen componeerde op teksten van de bekende dich ter Jacobus Revius. Als solo- werk vertolkt de harpiste enige delen uit een Suite van Bach. J ongenssopr aan Een ander hoogtepunt van de avond is het optreden van brugklasleerling Arno Klem, een jongenssopraan. Hij voert van J.S. Bach twee lie deren uit, waaronder het be roemde Bist du bei mir. Ver der werken aan dit concert mee de blokfluitiste Marieke Koppelaar, met liedvariaties van J.J. van Eyck, Liesbeth Tanis en Bastiana Voogd met een Geistliches Konzert van Heinrich Schutz ,de organis ten Joost de Nooijer en Pieter Verhage,met o.a. koraal voor spelen van Bach en oudleer- hnge Annette Kik uit Brui- nisse. Deze violiste vertolkt het beroemde Air van Bach. Het bovenbouwkoor dat dc concertreis gaat maken, zal ook enigevliederen in het Hon gaars ten gehore brengen. Het concert wordt beëindigd door het bovenbouw en on- derbouwkoor. Het gezamen lijke koor van honderd veer tig leden zingt onder leiding van dirigent Mar van dei- Veer het lied 'Er is een Verlos ser' in drie talen: Nederlands, Hongaars en Engels. Do aan vang van het concert is 19.30 uur. COLLECTE ZIERIKZEE/MIDDELHAR- N1S - Tijdens de Hersenwcok, van 5 tot. en met 11 april, wordt de nationale collecte hersenziekten en psychische ziekten gehouden. Mot de op brengst wordt wetenschappe lijk onderzoek en voorlich ting gefinancierd op het gebied van horsenen en her- senaandooningon Alweer enige jaren geleden werd ik benaderd uit Oost burg, Z-Vl., met de vraag of ik interesse had in een tweetal krijttekeningen van Zierikzee, gemaakt door P. C. Stamperius. Een bezoek aan Oostburg viel te combine ren met een veiling in Gent (B.) en derhalve werd een af spraak gemaakt. Die twee 'vetkrijt' tekeningen heb ik toen gekocht en zo ontstond mijn eerste kennismaking met het werk van de schilder P. C. Stamperius. Via een klant ben ik toen in contact gekomen met de (enige) schoondochter van de schilder. In een gesprek met haar kon ik een goed beeld vormen van P. C. Stamperius. Krantenknipsels van voor de oorlog en een boeiende bio grafie geschreven door haar man (en enige zoon van de schilder) in 1985 versterkten dit beeld in sterke mate. Van dit gesprek is me ook steeds bijgebleven de warme gene genheid waarmee zij sprak over haar schoonvader. Een blijheid van herinneringen aan een tijd alweer zolang ge leden. Uit die biografie wil ik u een paar citaten geven: „Zijn eerste leraar was de schilder Gerard Jacobs in Vlis- singen aan welke lessen hij veel heeft gehad en de tech niek van het tekenen en schilderen heeft geleerd "In de kring van schildersvrienden waren dat George de Sloovere uit Brugge, maar vooral Alfons Blomme en de Nederlander André Idserda. Idserda was de man van de tekeningen in zwart en bruin (vet)krijt. Deze techniek sprak Stamperius erg aan en hij heeft het dan ook veel toegepast Pieter Cornelis Stamperius werd geboren in Zierikzee op 15 september 1885 en stierf op 10 april 1941, slechts 55 jaar oud De hierbij afgebeelde teke ning in krijt, met afgemeerde hoogaarsen, is gemaakt door zijn vriend André Idserda (1879-1952) in de techniek die ze beiden zo graag gebruikten. Als er in één voorstel ling een grote verwantschap is in de opvatting over uit beelding en techniek dan is het deze wel! Deze tekening is onder meer te zien op de traditionele voorjaarstentoonstelling die gehouden wordt van 6 tot en met 25 april. U bent van harte welkom! OUDDORP - Jopie Vroegop exposeert tot en met dinsdag 5 mei haar aquarellen en pastels in Bezoe kerscentrum De Grevelingen bij Ouddorp. Stilte en uitgestrektheid zijn thema's die in bijna alle schil derijen van Vroegop terug te vinden zijn. Ook zijn stadsge zichten van Goedereede en Ouddorp te zien. Het derde onderwerp is watersport. Vroegbp is met haar man jaarlijks te vinden op het Gre velingen, waar zij dan allerlei indrukken op doet die zij weergeeft in een aantal aqua rellen. Daarnaast tekent de kunstenares portretten en model in pastel waarvan ook een voorbeeld wordt tentoon gesteld. Het Bezoekerscen trum aan de Punt van Goeree is iedere dag van 10.00 tot 17.00 uur geopend Hèl gratis nieuwsblad voor Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee Verschijnt wekelijks op woensdag. Oplage 32.100. Uitgave en druk Drukkerij Lakenman Ochtman bv Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon 0111 - 453535 Telefax 0111 -453546 Directie W. O. Deddens Redactie Tijdens kantooruren 0111 - 453549 Marijke Vael Na 18.00 uur 0111 -412449 Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Advertentie-verkoop Voor Schouwen-Duiveland Frits Koster na 18.00 uur 0111 -691941 Voor Goeree- Ovorflakkpc Ruud Kraay na 18.00 uur 0181 -323814 Verkoopleider A,J. van Eendenburg Sluitingstijd advertentie Dinsdag 11.30 uur IMA/P adv. maandag 17.00 uur Bezorging/Lezersservice Voor Schouwen-Duiveland 0111 - 453538 tijdens kantoomren van 8.30- 17.00 uur Voor Goeree-Overflekhee Reklameversprelding Bouwman, 0181-315950 van 9.00- 17.00 uur Het Extra Nieuwsblad mankt deel uit van de Zeeland Combinatie huls-aan-huls bladen In Zeeland. Totale oplage 175.220 i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9