FANTASTISCHE DR00MBANK NU MET EXTRA PAASK0RTING! DEURLOO x Nieuwe Sony met gratis inbouw! ute,o ns VERPLEEGHUIS CORNELIASTICHTING Initial VAREL SON Y met gratis' inbouw! iÜAUTY f CENTERS, &t-CAg$ SMEDERIJ SANDERSE V INTER'/WEUBEL Arbeidsiïï Bureau De Heer WOENSDAG 1 APRIL 1998 Da Cornaliastichtmg is hat varplaaghms «oor Scnouwan-Ouiva/anJ Van da 150 plaatsan u/n 60 p laatsan üasfamd «oor somatische patiënten en 90 voor psycho-geriafrische patiënten. Aan Hat verpleeghuis is aan afpaling dagbehandeling «eröondan maf 9 plaatsan. Oe Carneliastichting va/taant tevens iorg in haf SuOstifufiepra/ect «oor Schauwen-Ouivefand fa samen maf da verzorgings centra en da thuiszorg, /n totaal werten ar m de Corne/iasfichfing ruim 300 medewerkers, die direct en indirect Pt/ da zorgverlening betrokken zi/n. De Cornehastichting kan voor Haar personeelsleden bemiddelen bii kinderopvang via da Stichting Kinderop vang Schouwen-Ouivetand. RECTIFICATIE POSTBUSNUMMER Wi| zoeken voor de zomerperiode van 1998: VAKANTIEHULPEN M/V In de verpleging/verzorging: Deze werkzaamheden worden gedurende 30 uur gemiddeld per week verricht op de diverse clusters. Ervaring met verzorgende werkzaamheden bijvoorbeeld door stage of eerder vakantiewerk is vereist. Hiervoor zoeken wij mensen die minimaal 3 weken aaneengesloten beschikbaar zijn in de periode van 22 juni t/m 6 september 1998. Voor de huishouding op de clusters: Voor werkzaamheden op diverse clusters (afdelingen) gedurende 20 uur gemiddeld per week, in de ochtenduren van 07.00 tot 13.00 uur. Voor deze vacature dien je minimaal 2 weken aaneengesloten beschikbaar te zijn in de periode van 27 juli t/m 6 september 1998. Voor de huishouding in het hoofdgebouw: Oeze werkzaamheden worden eveneens gedurende 20 uur gemiddeld per week, in de ochtenduren van 07.15 tot 11.15 verricht op maandag tot en met vri|dag. Voor deze vacature dien |e minimaal 2 weken aaneengesloten beschikbaar te zijn van 27 juli t/m 28 augustus 1998. Ten behoeve van het magazijn/intern transport: Voor de periode vanaf 15 juni t/m 5 juli 1998 voor 36 uur per week, verdeeld over 4 dagen. Deze werk zaamheden bestaan ondermeer uit het beheren van goederen en het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden in het centrale magazijn, het verzorgen van het intern transport van en naar de clus ters. De werktijden zijn van 07.30-16.00 uur en in bovengenoemde periode zal 1 weekend gewerkt moeten worden. Ten behoeve van de technische dienst: Voor de periode van 6 juli t/m 7 augustus 1998. De werktijden zijn van 07.30-16.00 uur. ,Wij zoeken voor deze vacature iemand voor gemiddeld 36 uur per week met een LTS- of MTS-achtergrond. Ten behoeve van de afwaskeuken: Voor werkzaamheden in de afwaskeuken zoeken wij iemand die ruim 3 weken in de maand augustus gemiddeld 20 uur per week (inclusief weekend) beschikbaar is. Wil jij als vakantiehulp bij ons komen werken dan moet je: - minimaal 15 jaar oud zijn - van aanpakken weten - goed met oudere en zieke mensen kunnen omgaan. Je verdient als vakantiehulp het minimum jeugdloon. Voor nadere informatie kan je bellen naar de afdeling P.O.&O. van de Corneliastichting, telefoonnum mer 0111-412651. Heb je interesse, vul dan onderstaande bon volledig in en stuur deze op t.a.v. de afdeling P.O.&O. naar het onderstaande adres. Doe dit wel vóór 13 april 1998. POSTBUS 215, 4300 AE ZIERIKZEE Ja, ik heb belangstelling voor vakantiewerk in de Corneliastichting. Naam: Geboortedam: Adres: Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer: Ik solliciteer naar de funktie van: Opleiding en ervaring: Ik ben beschikbaar vant/m (data invullen) VAN KAMPENHOUT GROEN gerechtsdeurwaarders St. Joris Doelstraat 7, De betaalbare specialist bij o.a.: incassozaken. huurgeschillen, arbeidsconflicten, juridische procedures, taxaties en veilingen. Sommelsdijk, postbus 47, 3240 AA Middelharnis tel. 0187-484700 fox. 0187-486007 Dé adviseurs met incasseringsvermogen! ADVERTEREN IS VERKOPEN! Vestiging Goes/Terneuzen Livingstoneweg 42, 4462 GL Goes Telefoon: (0113) 21 20 33 (0115) 617631 .Telefax: (0113) 23 29 98 (0115) 61 13 81 Met 19 vestigingen door héél Nederland dag BORG gecertificeerd INBRAAKBEVEILIGING BRANDBEVEILIGING TOEGANGSCONTROLE TERREINBEVEILIGING VIDEO-OBSERVATIESYSTEMEN SECURITY MANAGEMENTSYSTEMEN ALARMCENTRALESERVICE SERVICE EN ONDERHOUD nacht bij u in de buurt! CDX-4180 radio/CD-speler PWNlEU»-Wogen aroot V® bass Snelle en vak kundige inbouw RDS/EON 4 x 40 Watt, hoog vermogen 20 voorkeuze stations Fade In/Out versterker 2 Pre Out D-bass versterker CD-speler met intro scan 4-kleurig display optie Safety Commander 'Gratis inbouw is exclusief evenluele aansluilmalerialen. Hobb»ma«trtat 1 3241 AC Middelharnis 0107-466144 Langaweg Sc 3261 IJ Oud-Beljerland 0106-614440 Wijngaardstraat 60 4416 DD Goea 0113-232630 Klein Vlaandaran 91-93 4331 HJ Middelburg 0116-640664 SCHOORSTEEN KAPPEN modern of klassiek op maat gemaakt div. mod. windwijzers Schore bij Hansweert Telefoon 0113-344322 Happy Service FINANCIEEL ADVIES Happy Service Financieel Advies Is een snelgroeiende, dynamische organisatie. Onze buitendienstmedewerkers adviseren dagelijks honderden cliënten door heel Nederland op het gebied van (stu- dle)verzekerlngen, aanvullende pensioenen, hypotheken, financie ringen etc. In verband met grote expansie vragen wij landelijk SALESPROMOTORS die op door ons verstrekt materiaal en een gedegen Interne oplei ding, adviezen uitbrengen met het doel onze producten te verko pen. Inkomensindicatie 60 000 - 100.000.- óf meer. (Ref: SP) Tevens hebben wl| plaats voor: CONSULENTEN (m/v) die zich na een gedegen Interne opleiding voor minimaal 12 uur per week volledig In kunnen zetten. De werkzaamheden bestaan uit het bezoeken van |onge gezinnen met als doel (studle)spaarplannen te verkopen. Een Inkomen van ƒ20.000,- tot 50.000.- behoort tot de mogelijkheden. (Ref: C) BIJ belde functies denken wl) aan ambitieuze mensen, die het leg gen van kontakten op alle niveaus In de vingers hebben, met mini maal een mfddelbare opleiding. Bent u representatief, In bezit van een auto. telefoon en de nodige durf en tact en bent u ouder dan 25 Jaar, dan komt u wellicht In aan merking voor één van bovengenoemde functies. Spreekt bovenstaande u aan. dan nodigen wl) u uit schriftelijk te reageren vóór 10 april a.s. met bl|voeglng van c.v. onder vermel ding van de desbetreffende referentie. HAPPY SERVICE FINANCIEEL ADVIES T.a.v. de Directie. Postbus 187, 3980 CD Bunnlk J^roombank welke verkrilgbaar is in 2-, 2m- en 3-zits uitvoering. De losse hoes bekledingsstor is chemisch relnigbaar en van 100% polyestervezels vervaardigd. De pootjes zijn leverbaar in blank, zwart of kersen. Als afgebeeld In 2m-zUs uitvoering nu lijdelijk met 350.- korting van 2345.-voor 1005.-. Wr Harlngvlietplefn 4, Zierikzee, tel.: 0111-456161 ONTELBARE WOONOPLOSSINOEN Adverteren doet verkopen! Woonvormen Schouwen-Duiveland biedt huisvesting, verzorging en begeleiding aan mensen met een verstandelijke handi cap. Het team zoekt: 1 vaste kracht voor 20-40 uur. 3 invalkrachten (in verband met doorstroming van onze huidige krachten naar een vast dienstverband). 1 vakantiekracht voor de maanden juni, juli erf augustus. Al deze krachten worden benoemd in de functie assi stent begeleider. Ons werk vormt een uitdaging voor creatieve en enthousias te mensen. De cliënt staat bij ons centraal. Spreekt je dit aan? Sollicitaties vóór 14 april naar H. Soepenberg (hoofd ad interum). Touwbaan 14, 4301 HJ Zierikzee, tel. 0111-416292 BESTEL/BEDR. AUTO'S dfv. dub. cab. div. P.Up's. In* en verkoop. Niemantsvcrdrict Auto Poortvliel, 0186-612680 Deze week bij de Arbeidsbureaus in Zeeland MEDEWERKER HELPDESK/ SYSTEEMBEHEERDER Voor een werkgever in de Kanaalzone zijn we op zoek naar een helpdesk/ systeembeheerder. De functie omvat de volgende werkzaamheden: het aan nemen en verwerken van helpdesk calls, het verlenen van telefonische support aan klanten, het onderhouden van de WEB-site in technische zin, het beheren van het serverpark, het uitvoeren van netwerkbeheer, het ontwikkelen van in- tranet-applicaties op HTML/SQL ni veau. Functie-eisen: gedegen kennis van Novell Netware 4X, Windows NT, SCO Open Server en UnixWare, erva ring in database systemen. Meer infor matie bij Ronald de Back of Jolanda Beek, Arbeidsbureau Temeuzen, telefoon 0115-613055. Vacaturenummer 97790-98. ARCHITECT Voor een architectenbureau zijn wij op zoek naar een architect met minimaal drie jaar ontwerpervaring in de utiliteits- en woningbouw. Opleidingseis is een afgeronde TU Bouwkunde of een af geronde opleiding aan de Academie voor Bouwkunst. Meer informatie bij Elly Spaan, Arbeidsbureau Temeuzen, telefoon 0115-613055. Vacaturenummer 97757-98. SCHEEPSSCHILDER Men is op zoek naar een enthousiaste medewerker die zich gaat bezighouden met schilderwerk van jachten in de winterberging. Een schildersopleiding en enige ervaring met (scheeps)schilder- werk is vereist. Affiniteit met de water sport is een must. Meer informatie bij Michel Bremen, Arbeidsbureau Zierikzee, telefoon 0111-412953. Vacaturenummer 97948-98. AANKOMEND ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER Voor een supermarkt te Goes zijn wij op zoek naar een aankomend assistent bedrijfsleider. Het betreft een baan voor 32 uur per week. Heeft u een MMO- oplciding en een commerciële instelling neem dan contact op met Xandra Blankers, Arbeidsbureau Goes, telefoon 0113-240500. Vacaturenummer 97138-98. ZELFSTANDIG WERKEND KOK Voor een hotel-restaurant in Domburg zijn wc op zoek naar een zelfstandig werkend kok. U bent in het bezit van een SVH-diploma of gelijkwaardig en kunt goed in een team werken. Voor meer informatie Riannc Franken, Arbeidsbureau Middelburg, telefoon 0118-683400. SCHOONMAKER Voor een schoonmaakbedrijf zoeken \ve een schoonmaker die op diverse objec ten gaat werken. Dit betekent dat men flexibel inzetbaar is en accuraat kan wer ken. Werktijden worden in onderling overleg geregeld. In principe gaat hei om een fulltime baan. Een specifieke opleiding is niet nodig, het hebben van een rijbewijs is een voordeel. Meer infor matie bij Joke Bijl, Arbeidsbureau Zierikzee, telefoon 0111-412953. Vacaturenummer 97841-98. HORECA-MEDEWERKERS Voor diverse werkgevers op verschillen de locaties zoeken we nog medewerkers voor zowel de keuken als de bediening. U dient gemotiveerd, flexibel en enthou siast te zijn. Voor meer informatie Rianne Franken, Arbeidsbureau" Middelburg, telefoon 0118-683400. BEROEPSMILITAIR BEPAALDE TIJD Wie nu kiest voor een baan als Beroeps militair Bepaalde Tijd (BBT) bij de Koninklijke Landmacht, krijgt naast een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaar den ook gratis 25 rijlessen en een rijexa men. Heb je al een rijbewijs, dan zijn er voor jou andere aantrekkelijke mogelijk-C heden. Meer informatie? Neem contact op met de consulent van Arbeidsbureau Goes, telefoon 0113-421500. SOLDATEN GRONDVERDEDIGING De Luchtmachtbasis te Woensdrecht zoekt met spoed nog enkele Soldaten Grondverdediging die zich bezighouden met 'beveiliging en bewaking'. Om hier voor in aanmerking te komen is mini maal het VBO-A diploma vereist met een voldoende cijfer voor Nederlands en Engels. Verder bent u bij aanvang van de opleidjng (24-08-'98) maximaal 27 jaar en bent u in het bezit van de Nederland se nationaliteit of bereid deze aan te vragen. Meer informatie? Neem contact op met de consulent van Arbeidsbureau Goes, telefoon 0113-421500. ALLROUND MEDEWERKER Voor een zwembad/sauna/beautysalon in Axel zijn we op zoek naar een allround medewerker voor een gastvrouwfunctie gecombineerd met horeca- en schoon- maakwerkzaamheden. Draag je verant woording, ben je vlot, representatief cn kun je aanpakken, dan is dit misschien een baan voor jou. Meer informatie bij Ingrid van Schijndel of Peter Verpleeg, Arbeidsbureau Temeuzen, telefoon 0115-613055. Vacaturenummer 06612-Q8. Voor alle functies geldtm/v Het Arbeidsbureau staat voor u klaar. Een oollactle bruidsjaponnen 995,-| rechtstreeks van labrtkam Middelburg a» BBK m lei ona-eima ÉÉN NlfcUW PROOUK1 li OOK NlfcUWS llfTTrrfTT,™ De Heer..., voor een ontroerend goede hypotheek.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 13