oole grootste kanshebber PROGRAMMA rinity: kampioen na beker Nauwelijks spanning bij winnaar Den Boer Kapelle eenvoudige hindernis Scaldina Atletiekfestijn op sportpark Bannink T®PSC®RERS Van Lottum opgeroepen 'RIJDAG 27 MAART 1998 NR 26356 11 Werkgroep eilandelijke sportverkiezing brengt nominaties naar buiten *£RIKZEE - Op basis van geleverde prestaties en et niveau is korfbalster Astrid Koole uit Zierikzee e grootste kanshebber op de eilandelijke titel sport- ian/vrouw van het jaar 1997. Bij de sportploegen gt een uitverkiezing van SKNWK voor de hand. Het arlijkse sportgala, voor het eerst een eilandelijk enement, heeft zaterdag 25 april in sporthal On- ■rdak plaats. oole is één van de zes geno teerden voor de beste >orter van vorig jaar. De an- •re vijf zijn biljarter Ri- lands kampioen in gewiehts- klasse D, de zwaarste afde ling. Om de titel binnen te ha len moest hij twaalf races ard de Bruin, korfballer rijden waarvan hij tijdens ?nnis Voshart. karter Walt- r van Stipriaan, amazone ther Tuinman en voetbal- Wilco de Valk. Slechts De uin behoorde bij de laatste rkiezing tot de uitverkore- c-uwkomer Koole is de gro- favoriet. De speelster van Papendrechtse PKC won '997 de nationale zaalfina- n Ahoy' door het Deetos Scharendijkenaar Vos- vorig jaar Zeeuws sport- *n, te verslaan. Dat die zege ?n toevalstreffer was, Bek afgelopen zaterdag ■n PKC voor de tweede er op rij de beste in de zaal s. Koole kreeg vanwege de olgen van een auto-onge- maar een paar minuten eltijd. edjaar concurrenten kunnen neens terugkijken op een jaar. De Bruin uit Zie- zee werd voor de vijfde :r Zeeuws kampioen drie- iden op de kleine matchta- en speelt met zijn ploeg in op één na hoogste klasse Nederland. De Ooster se Tuinman boekte in nationale en intematio- successen en werd gese- eerd voor het Nederlands iorenteam. Stipriaan uit Brouwers- was in 1997 Neder- acht ervan winnend over de streep reed. Voor hem deed niemand dat Van Stipriaan na. Misschien zijn zijn presta ties wel beter dan die van Koole. De onbekendheid van buitenstaanders met de sport kon hem wel eens parten spe len bij de stemming. Boven dien is korfbal één van de langst beoefende sporten op Schouiven-Dui veland Afgaande op de populariteit van voetbal behoort De Valk tot de top drie van de genomi neerden. De voetballer van SKNWK, al jaren achtereen clubtopsco rerpromo v ee rde in het seizoen 1996/1997 naar de tweede klasse. Verder maakte De Valk deel uit van het nationale studententeam dat in het Italiaanse Palermo meedeed aan de U ui vers iade. De ploeg eindigde op de ze vende stek. Favoriet Met SKNWK is meteen favo riet nummer één voor de sportploeg van 1997 genoemd. De nominatie is meer dan verdiend aangezien de drie voorgaande seizoenen steeds naast promotie werd gegre pen. De Nieuwer kerkse voet ballers moeten op het sport gala zien te winnen van de meisjes B van Kwiek (dis- trictskampioen en zevende van Nederland), het eerste he renteam van tafeltennisver eniging Scaldina (kampioen tweede klasse A afdeling Zee land), Brouwershaven (kam pioen vierde klasse A KNVB zaterdagvoetbal) en het eer ste gemengde team van bad- Astrid Koole juicht na een doelpunt tijdens de zaalkorfbalfinale uit 1997 in Ahoy'. De speelster uit Zierikzee is één van de zes genomineerden voor de eilandelijke titel sportman/vrouw van het jaar. (Foto: Marijke Folkertsma) mintonclub Zierikzee (dis trictskampioen en promotie naar de landelijke vijfde divi sie). Naast sport man/vrouw en - ploeg wordt op 25 april ook de organisatieprijs uitgereikt. Kandidaten hiervoor zijn gymnastiekvereniging Delta Sport vanwege de Demogyja- da. Dit was een uitstekend be zochte dansshow met ruim 450 deelnemers in Sport- en Recreatiecentrum Wester- schouwen. Hockeyclub Schouwen-Dui- veland is de tweede genomi neerde wegens een jeugdcli- nic voor 160 kinderen in de leeftijd van acht tot en met elf jaar. Nummer drie is Bowls vereniging Schouwen voor de organisatie van de Neder landse kampioenschappen single op 13, 14 en 15 maart in Burgh-Haamstede. De verkiezingen voor de sportman/vrouw en -ploeg bestaan uit twee delen. Alle eilandelijke sportverenigin gen (ruim 140) krijgen een brief met twee stembiljetten, één voor de sportman/vrouw en één voor de ploeg. De bil jetten worden op 25 april door een bestuurslid afgegeven bij de werkgroep. De vereni- gingsstem telt voor zeventig procent. De stem van het aan wezige' publiek telt, om vriendjespolitiek tegen te gaan, voor dertig procent mee. De organisatieprijs wordt beslist door 150 aanwe zigen in sporthal Onderdak. Zij krijgen een biljet en moe ten die weer inleveren. Het programma van de avond komt in grote lijnen overeen met dat van voorgaande ja ren. Wat dat betreft weinig nieuws. Nieuw wordt wel de opvolger van Leon van der Wielen, de sportman van 1996. Wellicht Koole? Of Van Stipriaan? Misschien wel De Valk? yploper tweede klasse verliest met ruime cijfers schap bij Trihity na het behalen van het kampioenschap in de eerste klasse van de Zierik- zaalvoetbalcompetitie Van links naar rechts staan Erwin Nelissen, Ad Nieuwenhuize, el Bouwman. Michiel Hootsen en zitten Mark Evertse, Wilfred Nelissen en Serge Berre- (Foto: Marieke Mandemaker) tIKZEE - Trinity werd woensdagavond in sport- )nderdak kampioen in de eerste klasse van de kzeese voetbalcompetitie. De winnaar van de rfinale van afgelopen maandag haalde de titel ieel binnen na een 9-4 zege op De Gouwe Geit. WIK 16 10 4 2 34 98- 54 Toren Boy* 15 9 I 5 28 90- 77 Dc Keien 15 8 0 7 24 75 - 65 Aulobedr. v/d Have 16 7 I 8 22 63- 76 kampioenschap van I *»y was al lang officieus, ■ker en bloemen werden ■trgisteren door het zaal- albestuur uitgereikt. 'kampioenswedstrijd' De Gouwe Geit kwam ry moeizaam op gang. In 'gin hield de Nieuwer- formatie voet bij stuk nd het zelfs even voor. |?g tien minuten te spe- aaide Trinity de tegen- ;r helemaal dol en werd het nog een ruime overwin ning. Door de winst is Trinity niet meer te achterhalen door WIK. verliezend bekerfina list en nummer twee uit de eerste klasse. Na zestien van de twintig wedstrijden is het gat veertien punten. A.imhedr v/d Have - De 8 Triniiy - Dc Gouwe Geit Studio "t Mnrittje WIK PTT - Ca/é 'i Ockje 5-5 Sportsurf Jonker Dc Gouwe Geil De Pupekop PTT Café 't Ockjc Studio 'I Marklje 2e Kla.«.*e Egelantier - Brabcr Grocnv. 3-9 Zeelandia I - Profile Tyrcc RR 8-5 Stella Boys - Garage Slager 2-3 15 5 4 6 19 67- 76 14 5 2 7 17 42- 65 14 4 4 6 16 39- 64 14 3 5 6 14 45- 47 16 4 2 10 14 64 - 91 15 0 I 14 I 26- 93 16 16 0 0 48141- 42 Egelantier Braher Grocnv Vanity/Banjaard Wearhoiise FC Kerkwerve Garage Slager Zeelandia I Profile Tyrec RR Stella Boys SV Dreischor IS 13 0 2 39 91- 37 15 9 2 4 29 70 49 13 9 0 4 27 49- 32 15 8 I 6 25 50- 47 13 6 3 4 21 42- 37 15 5 5 5 20 45- 50 16 5 4 7 19 65 62 13 6 0 7 18 57- 74 13 I 2 10 5 25- 63 14 I I 12 4 40- 75 Niels Gebraad 'Huibregtsen' op 1 april voorrechter AMSTERDAM (ANP) - De zaak-Huibregtsen ,komt Qp i april voor de rechter. De oud- voorzitter van het NOCNSF vraagt de rechtbank in Am sterdam vast te stellen dat een artikel in De Volkskrant van 10 februari onrechtmatig In dat artikel beweert schrij ver Van Wissen dat Huibregt sen kritiek had op prins Wil- lem-Alexander door diens aanvaarding van het lidmaat schap van het IOC. Huibregt sen zou daarbij termen als 'ju das' en 'saboteur' hebben gebruikt. In werkelijkheid heeft de oud-voorzitter geen kritiek geuit en heeft even min grievende woorden ge bruikt, aldus zijn advocaat Mr. Boukema. Huibregtsen verwijt Van Wis sen bovendien dat de journa list een vertrouwelijk ge sprek misbruikte voor het ventileren van zijn persoon lijke opvattingen' over de prins en het IOC onder het pseudoniem 'Wouter Hui bregtsen'. Stand: Jan-Willem van Gent (MEVO) 19, Peter Willemse (Bruse Boys) 18. Peter Moer land (Renesse) 16, Niels van de Moezel (ZSC) 15, Jacob van den Berge (Bruse Boys) 14, John van der Have (Zierik zee) 12, Eric Bleiji (Bruse Boys), Marcel de Vlieger (Zonnemaire) 11, Erwin Theu- nisse, Wilco de Valk (SKNWK) 10. And ré van de Berge (Duiveland), 9, Wil liam Smits (Brouwers haven), Martin Kiesenberg (ZSC), Jacky de Bruine (SKNWK), Matthijs van Vul pen (Zonnemaire), Lucien Vroegh (Dreischor), Joeri Pankow (Ouwerkerk) 8, Aneo van der Linde (DFS), Peter Hillebrand (Ouwerkork). Po ter van der Cingel (SKNWK). Erie Wijsman (MEVO), Ro bert Tak (Renesse) 7, Jaeo de Bruine, John Dorst (Duive land), Martin van Ast (Zonne maire), Bayunga Tekadiamo- na (Dreischor), Diek van Splunder (Brouwershaven) 6, Serge van den Bos, Patrick Berrevoets (Dreischor), John Dorreman, Peter Messoma ker, Arnold van der Havo (ZSC). Wilfred Nelissen, El mar Verhage, Richard Stou ten (WIK). Joop Wesdorp (Duiveland). Leon Bakker, Cleme.nt Rijnberg (Renesse) 5, 8 spelers met 4 goals. II spe Iers met 3 goals, 27 spelers met 2 goals, 47 spelers met 1 goal, eigen doel tegenstander 9, weekseore: 10, totaalscore 492. Biljarter beste bandstoter in tweede klasse BURGH-HAAMSTEDE - Cees den Boer, lid van de biljartvereniging de Wig, heeft in Hotel Bom in Burgh-Haamstede het districtskampioenschap twee de klasse bandstoten op zijn naam gebracht. Den Boer was voor zijn vier overige finalisten duidelijk een maatje te groot. Niet al leen het feit dat hij ongesla gen bleef doch ook zijn grote voorsprong in algemean moy enne sprak duidelijke taal. Door de vele afschrijvingen of desinteresse bestond het aantal deelnemers in deze fi nale oorspronkelijk slechts uit vier deelnemers. In aller ijl werd derdeklasser Arie Streefkerk nog aan het vier tal toegevoegd waardoor de organiserende vereniging Witte van Haemstede toch nog een enigszins volwaardi ge finale werd toebedeeld. Gouden greep Dat bleek een gouden greep te zijn geweest. Streefkerk weerde zich kranig en bleek aan het slot van dit toernooi zelfs een definitieve promotie naar deze klasse te hebben overgehouden. Dat den Boer niet ten onrech te als favoriet werd be schouwd, werd al snel duide lijk. Slechts tegen Nico van de Graaf had hij even proble men. Voor de rest van zijn partijen had hij steeds min der dan 25 hernemingen no dig. Het klapstuk van het kampioenschap was echter de confrontatie met Piet Ver- schure. Den Boer had slechts zestien beurten nodig om de 75 caramboles vol te maken en liet Verschure machteloos op 31 achter. Van enige spanning om de ti tel was dan ook geen sprake. Daarvoor speelde Den Boer gewoon te sterk. De strijd om het vicekampioenschap was daaarentegen een stuk inte ressanter. Zowel Verschure, De Graaf en de Streefkerk hielden de kansen in eigen handen. Tuinman viel twee ronden voor het einde eigen lijk al uit de boot. Uiteinde lijk trok Streefkerk aan het langste eind mede dankzij een zege op De Graaf. Einduitslag (achtereenvolgens matchpunten, partijgem., alg. gem. en serie) C. den Boer de Wig 12 4.68 3.30 33 A. StreefkerkWitte van Haemstede 6 3.75 2.84 14 N. vandeGraafOnder Vrienden 6 4.16 2.53 19 P. VerschureOnder Vrienden 4 3.40 2.61 20 N, Tuinmande Wig 2 2.88 2.37 14 at le proof noor de concurrentie. (Foto: Marieke Mandemaker) Kampioenschap gloort aan horizon ZIERIKZEE - Op weg naar het kampioenschap heeft Scaldina donderdagavond Kapelle verslagen. In de Zierikzeese sportzaal aan de Raamstraat werd het 8- 2 in de tweede klasse A afdeling Zeeland. De twee verliespartijen kwa men op naam van Cor Smal- heer en Michel Holm. Smal- heer verloor een driegamer van Jan de Troje. Ook Holm moest later op de avond zijn meerdere in dezelfde tafelten nisser erkennen. Volkeri had als enige van het Scaldina- trio helemaal geen moeite asnet De Troje. Op een drieset ter van Holm na werden alle andere wedstrijden in twee bedrijven gewonnen. Karakteristieken Scaldina - Kapelle 8-2 - M Holm-R. Eversdijk 23-2115-21 21-19, H. Volkeri-G. Vis 21-8 21-17, C. Smalheer-J. de Troje 25-23 15-21 19-21, Holm/Vol- keri-Eversdijk/De Troje 22-20 21-16, Volkeri-Eversdijk 21- 17 21-13, Holm-De Troje 22-20 20-22 13-21, Smalheer-Vis 21- 11 21-15, Volkeri-De Troje 21- 18 21-9, Smalheer-Eversdijk 21-17 21-11, Holm-Vis 21-18 25; 23. DEN HAAG (ANP) - Bondscoach Michiel Schapers heeft John van Lottum opgeroepen voor de Davis Cup-wedstrijd van Nederland tegen België, eind vol gende week in Brussel. De pupil van trainer Van Hulst krijgt een plaats in de ploeg omdat Haarhuis met een blessure uit Key Biscayne terugkeerde en Schalken met griep uit Casablanca. Van Lottum maakt deel uit van de Daviscupselectie van zeven spelers, van wie Scha pers het kwartet Siemerink, Schalken, Haarhuis en El- tingh koos voor het duel uit de eerste ronde van de we- reldgroep. Tweede uitvoering evenement ZIERIKZEE - Atletiekvereniging Delta Sport houdt zaterdag 28 maart voor de tweede maal het Nutgspaarbank Atletiek Festijn (NAF) op sport park Bannink. Op deze Doe-Mee-Dag kan iedereen vanaf groep vier van de basisschool op speel se wijze kennis maken met baanatletxek. Om twaalf uur begint de middag met twee groepen: pupillen (in de atletiek kinderen van acht tot en met elf jaar) en jeugd vanaf twaalf jaar. Een uur lang worden ze be geleid door oudere leden van de Zierikzeese atletiek- club. Halverwege de middag krij gen kinderen van groep vier tot en met acht van de basis school een programma aan geboden waarin de drie ba sisonderdelen van de atle tiek, springen, lopen, en werpen, op het programma staan. Het NAF wordt afgesloten met de uitreiking van pre mies aan Delta Sport-atle- ten voor hun prestaties in 1997. Vanaf de B-junioren wordt een geldbedrag voor een clubrecord uitgekeerd. Vrijdag 27 maart maakt de vereniging in de ledenver gadering bekend wie de Delta Sporter van het jaar Vrijdag 27 maart Basketbal Burgh-Haamstede, Sport- en Recreatiecentrum Wester- schouwen, 19.00 uur: Coltof MEVO'80-Scheldesport (cad etten), 20.30 uur: Coltof ME- VO'80-Scheldesport (heren), Coltof MEVO'80-Voorwaarts (dames). Dammen Zierikzee, UW-gebouw: hal ve finale Zeeuws bekertoer nooi. Zaterdag 28 maart Atletiek Zierikzee, sportpark Ban nink, 12.00 uur: Nutsspaar- bank Atletiek Festijn. Hengelsport Zierikzee. HSV Oosterschel- de, 13.45 uur: dijkwedstrijd. Zierikzee, HSV Dreischor, 13.00 uur: competitiewed- strijd. Hockey Zierikzee, sportpark Ban nink: HSD-Breda A2 (meisjes A). HSD-Forward B3 (meisjes B), HSD-Zevenbergen (jon gens 6E), uitwedstrijden: Ou- denbosch-HSD (jongens A), Ettcn-Leur-HSD (jongens C), Olympia-HSD (meisjes 8D). Korfbal Zierikzee, sportpark Ban- nink, 13.00 uur: All Ready 2- Vios 2, bekerduel: Seolto-All Ready. Tafeltennis Zierikzee, sportzaal Raam straat, 10.30 uur: Scaldina- Reynnert 4 (junioren 1), Scal- dinn-Reynaert 3 (junioren 2). Volleybal Bruinisso, sportzftal de Van ger, 13.15 uur: Kwiek-Vollcy Quirk (meisjes C), Kwiek- Uerkel (jongens D), 14.30 uur: Kwiek-Spirit (jongens C), Kwiek-Siiedreeht Sport (meisjes A-topklasse), 15.45 uur. Kwiek-Vovero (meisjes C), 16.30 uur: Kwiek-Vovero 2 (dames 3), 17.00 uur. Kwiek- Vovero (heren 1), 18.00 uur: Kwiek-DVO (dames 1), Kwiek-Volley Voorne 3 (da mes 2), 19.30 uur: Kwiek-Vol ley "Quick (heren 2). Zierikzee, sporthal Onder dak, 18.00 uur: WEA/ME- VO'80-Vollido (heren 1). Zondag 29 maart Hockey Zierikzee, sportpark Ban nink. 11.30 uur: HSD-Middel- burg (veteranen). 12.45 uur: HSD-Middelburg (dames 1), 14.30 uur: HSD-Vlissingen (heren 1). Paardensport Burgh-Haamstede, manege Lisiduna, RV Zilveren Trens. 9.00 uur: NBVR-dressuur- wedstrijd. Maandag 30 maart Schaken Zierikzee, UW-gebouw. schaakvereniging Zierikzee. 19.30 uur: 26e ronde huishou delijke competitie. Tafeltennis Vlissingen, 20.00 uur: Wester- zicht 4-Scaldina (senioren 2). Zaalvoetbal Zierikzee. sporthal Onder dak, 20.10 uur: PTT-Studio 't Marktje, 20.50 uur: Toren Boys-De Gouwe Geit. 21.30.' uur: Café 't Oekje-Do Pupe kop, 22.10 uur. De Keien- Trinity. Woensdag 1 april Zaalvoetbal Zierikzee, sporthal Onder dak. 20.10 uur: Toren Boys-. Autobedrijf Van der Have, SV Droischor-Egclantier. 20.50 uur: WIK-Dc Pupekop, Wenrhouse-FC Kerkwerve. 21.30 uur: Sportsurf Jonkcv- PTT, Vanity/Banjaard-Stella Boys, 22.10 uur: De Gouwe Geit-Studio 't Marktje. Donderdag 2 april Schaken Souburg, competitie Sou- burg 3-Zierik7oc 2.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 11