0,29 r NIEUWSBODE 7/ SUCCESJES FOTO VERSCH00RE DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? 0111-453538 VERHUISBERICHT J. B. Visser, huisarts FOTO'S 2 dé kabelkrant pan schou-TPt en-duiveland DEZE WEEK 6 haien 5 betalen 6 haien 5 betalen SS?r TEL. 0111-401267 'iïOety&MyivPut e*t 'TC.&iayeF&tul Structuurvisie voor één Schouwen-Duivelond Discussieavonden 8 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Heel gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter SARAH JOHANNA JACOMINE (Sarah) 19 maart 1998 DOLF en MARIJE ROKS Bogerdweg 54 4315 CD Dreischor tel. 0111-401612 Marije en Sarah rusten van 12.30 - 15.00 uur en na 21.00 uur. VERRASSEND LEUKE GEBOORTEKAARTJES VOOR EEN VRIENDELIJKE PRIJS LnO drukkerij/uitgeverij - Zierikzee Tel. 0111 -453535 Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle be zoeken, kado's, bloemen en kaarten, die wij mochten ontvangen na de geboorte van onze dochter en zusje Anouk. JOHN en CATY PRAET-REMEEUS Marije Nieuwe Haven 95 4301 DK Zierikzee Mede namens onze kinderen zeggen wij iedereen hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen en ge schenken, die wij bij ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen. J. VAN EGMOND L. A. VAN EGMOND-BAL Bruinisse, maart 1998 Dag lieve opa NIEMANTS VERDRIET Wij zullen u missen. RIANNE en WENDY NIEMANTSVERDRIET 19 maart 1998 Hierbij delen wij U mede, dat op 19 maart j.l. te Emmeloord is overleden onze zwager LEENDERT DE MUNNIK echtgenoot van A. v. d. Welle op de leeftijd van 91 jaar. Red Deer Canada: M. de JONGE-v. d. WELLE Zierikzee: A. J. SCHULTS-v. d. WELLE Goes: C. v. d. WELLE Zierikzee: N. v. d. VELDE-v. d. WELLE Vlissingen: Th. FLIPSE-v. d. WELLE A. C. FLIPSE Zierikzee: A. v. d. WELLE J. A. v. d. WELLE- KOEVOETS Zierikzee, 19 maart 1998 Abba, vader, U alleen. Stil en verdrietig geven wij u-kennis van het over lijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma AWIT HILLEBRAND sinds 23 januari 1971 weduwe van Machiel Hillebrand Bogor, Indonesië, 1 juli 1912 t Zierikzee, 20 maart 1998 Met grote dankbaarheid denken wij terug aan de kundige, liefdevollezorgopafd. "Zandplaat" van het verpleeghuis "Corneliastichting". Los Angeles: M. L. HILLEBRAND R. HILLEBRAND- VAN KERKVOORDEN Zierikzee: P. W. J. ALOFSEN- HILLEBRAND J. L. ALOFSEN Goes: J. HILLEBRAND 's-Gravenhage: E. BURCK-HILLEBRAND T. W. BURCK Zierikzee: W. N. HILLEBRAND E. E. HILLEBRAND-BOLHUIS en kleinkinderen Correspondentie-adres: Touwbaan 16 4301 HJ Zierikzee De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden woensdag 25 maart in het kerkcentrum van de Gasthuiskerk, Havenplein te Zierikzee, aanvang 10.30 uur (ingang en parkeren via parkeerplaats Hoge Molenstraat), waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene be graafplaats te Zierikzee, omstreeks 11.30 uur. Voor de dienst is er vanaf 9.45 tot 10.25 uur gele genheid tot condoleren in het kerkcentrum. Als de loopbaan is gelopen het doel bereikt met laatste kracht dan gaat de Hemel voor haar open is zij voor eeuwig thuis gebracht Verdrietig, maar dankbaar voor de liefde en zorg die zij ons heeft geschonken, geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde tante en oud-tante MARTINA VAN DOMMELEN sinds 1981 weduwe van Johannes van Zuidland in de leeftijd van 100 jaar. P. H. IJZELENBERG-VAN ZUIDLAND C. IJZELENBERG TONNIE en GRETHA ANDRÉ enCORIEN PETER en MARGREET MARCEL en CONNIE Bruinisse, 20 maart 1998 Verzorgingstehuis "In 't Opper" Correspondentie-adres: Weststraat 3 4311 EH Bruinisse De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. woensdag 25 maart in het Herv. verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Brui nisse, aanvang 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats te Bruinisse, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in bovengenoemd gebouw. Heden overleed in de leeftijd van 100 jaar onze lie ve tante M. VAN ZUIDLAND-VAN DOMMELEN C. A. HEIJBOER-VAN DOMMELEN J. C. HEIJBOER C. G. HEIJBOER G. E. HEIJBOER-VAN DE KASSTEELE Scharendijke, 21 maart 1998 In de hoge leeftijd van 100 jaar is overleden onze geliefde tante en oud-tante MARTINA VAN ZUIDLAND-VAN DOMMELEN Nieuwerkerk: J. VAN DOMMELEN- KOOPMAN Nieuwerkerk: A. A. VAN DOMMELEN Thrneuzen: A. GOUDZWAARD VAN DOMMELEN I. A. GOUDZWAARD Zonnemaire: C. KALKMAN VAN DOMMELEN Nieuw-Beijerland: W. KOSTERS VAN DOMMELEN L. KOSTERS Nieuwerkerk: G.DEBRUINE- VAN DOMMELEN A. DE BRUINE Bruinisse, 20 maart 1998. Met leedwezen geven wij u kennis van het overlij den van onze geliefde tante en oud-tante MARTINA VAN DOMMELEN weduwe van J. van Zuidland op de hoge leeftijd van ruim 100 jaar. M. KIK A. KIK-KLOK H. IJZELENBERG-KIK J. KIK L. KIK-PANNEKOEK D. VAN KLINKEN-KIK J. HUIGE-KIK M. DEN BOER-KIK J. DEN BOER H. KIK J. KIK-VAN EENENNAAM Kinderen en kleinkinderen 20 maart 1998 LIEVE TANTE TINE Rust zacht CORNE BART STEPHANIE CHARELLE Bruinisse, 20 maart 1998 Psalm 687. Van ons is heengegaan onze lieve buurvrouw M. VAN ZUIDLAND-VAN DOMMELEN Fam. L. OTTENS MARIANNE, ROY, WILMAR Bruinisse, 20 maart 1998 Al heeft zij ons verlaten, zij laat ons niet alleen. Wat wij in haar bezaten, is altijd om ons heen. Na een leven vol zorg voor alles wat haar lief en dierbaar was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn innig geliefde vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma WILLEMINA PLAISIER-DE BRUIN in de leeftijd van 66 jaar. Scharendijke: B. C. PLAISIER Burgh: WILLY en THEO 1 Linda en Martin Jordy Scharendijke: MARIAN en WIM Sander Sebastiaan Justin Eikerzee: RIAenBAS Wendy John 21 maart 1998 Elkerzeeseweg 22 4322 AJ Scharendijke Donderdag 26 maart is er een samenkomst voor familie en belangstellenden in "De Putmeet", In- gridstraat 32 te Scharendijke, aanvang 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de alge mene begraafplaats te Scharendijke omstreeks 14.15 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in "De Putmeet". "Deze dagen liever geen bezoek aan huis. Zondagmorgen is, geheel onverwachts, van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en onze lieve opa PI ETER VAN OOST echtgenoot van Th. J. W. VAN OOST-SIEBELINK op de leeftijd van 85 jaar. Zwaar valt ons dit verlies. Renesse: TH. J. W. VAN OOST-SIEBELINK Herman en Jeannie Rob en Benita Barbara Suzanne Peter en Addy Sharon Silvie Lisa Jaap Zierikzee, Zweedse Rode Kruis Ziekenhuis, 22 maart 1998 Correspondent ie-adres Mauritsweg 48, 4325 AH Renesse De overledene is opgebaard in het rouwcentrum op de begraafplaats .Vredehof" te Haamstede, Oude Lagezoom 3, waar woensdag 25 maart van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid tot afscheid nemen is. De drematie zal plaatsvinden op 26 maart a s, om 14.00 uur in het crematorium te Middelburg, Wes telijke Oude Havendijk 3. Degene die deze crematie wenst bij te wonen wordt beleefd verzocht tijdig in het crematorium aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren in de condoleance ruimte van voornoemd crematorium na afloop van de plechtigheid. Plotseling is overleden onze oud-buurman PIET VAN OOST Wij bewaren goede herinneringen aan hem. Annie Kooman-Hart Piet en Els de Ronde Mien v. d. Kasteele Ineke Priemis Dick en Jan de Jong Job en Henny Priemis Cor en Coby Kooman Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. Renesse, 22 maart 1998. Uw hartelijk medeleven na het overlijden van onze ge liefde zoon en broer CORNELIS RENTIER Kees heeft ons veel troost en steun gegeven in ons groot ver driet. Hartelijk dank daarvoor. P. RENTIER A. RENTIER-KRISTALIJN Gerrit en Karina Marco Kerkwerve, maart 1998 Bel dan ons lezersservice telefoonnummer: Onze lezersservice-telefoon is bereikbaar tijdens kantoor-uren van MAANDAG t/m VRIJDAG: van 8.30 tot 17.00 uur tijdens de avond-uren: MAANDAG - DINSDAG DONDERDAG en VRIJDAG: (niet op woensdag) van 18.00 tot 20.00 uur. Koop je scooter bij de man die 'm ook repareren kan. Ihmerus Motorservice, tel. 0111-421664. Jonge andijvie, gesneden 1,98; sperziebonen, 'A kilo ƒ2,98; Hollandse bloemkool, 2 voor 2,98. P. Pieper. Óosterland. Super lage prijzen voor al uw tuinhout, tuinscher men, deuren, palen, plan ken, enz., enz. Vergelijk onze prijzen, doen!! Alles franco thuis. Rombouts Tuinwinkel, Verrenieuw- straat 48, Zierikzee. 20 telefoonkaarten 20,-. Tel. 0111-413991. Bak met 24 violen 7,95; bloeiende primula's en kaaps viooltje, 3 voor 5,00. P. Pieper, Óoster land. 4 tuinstoelen, goede staat, wit. 4 stuks ƒ30,00. Tel. 0113-343473. Boeken o.a. rijpe mais, M. Teekens, Woord en Daad., Joostdijk 80, Óosterland, 642464. Wij hebben weer Holland se aardbeien, bloemkool, andijvie, tomaten enz. P. Pieper, Óosterland. Kinderledikantjes 50,-, salontafel met lektuur- bak 150.-. 0111-652857. Kamer gevr. voor 200,- (incl.) in Zierikzee met ge bruik v. douche, keuken, toilet. Per 12 april. Tel. 0111-420542. Afvoer verstopt. Bel 0111- 413495 Schoonmaakbe drijf De Jong. Ook voor verhuur schoonmaakap- paratuur, 24 uur service. JE LEEST 'T IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Poststraat 32, 4301 AD Zierikzee Nieuw praktijk- en woonadres per 01-04-1998: Meelstraat 25, 4301 EA Zierikzee I.v.m. de verhuizing is de praktijk gesloten van 26 maart t/m 7 april 1998 Waarneming der praktijk (alleen voor spoedgevallen): A t/m F: drs. M. W. Audier, tel. 401480 G t/m L: drs. C. H. G. Daniels, tel. 413410, M t/m R: drs. A. W. van Geer, tel. 412080 S t/m Z: drs. J. de Jonge, tel. 412280 1 uur service ƒ0,99 Jj Dam 5 - Zierikzee 24 uur per dag op kanaal 1 1 Frequentie 21 8.25 of kanaal 10, frequentie 210.25 NIEUW: CAMPUS BROOD met o.a. brandnetels en pompoenpitten en rijk,aan vitamine D CAKE WEEK bij alle soorten 25 PUNTEN EXTRA GEVULDE KOEKEN PAAS SPIJSKOEKJES 250 gram halen 200 gr betalen EXTRA KOOPJE: bij besteding van 10,- 6 ZACHTE ZONNEBOLLETJES voor slechts 2,98 weekend GELE ROOM HOORNS PIKANTE KAAS BROODJES 6 voor maar 2,98 vleeswaren 100 gram FRIKANDO maar 2,75 200 gram SAKS maar 1,49 100 gram SURIMI SALADE maar 2,29 kaas 500 gram BELEGEN KAAS maar 6,98 Spaar mee voor een prachtige beer!! geldig van 23 tot 28 maart 1998 HET JUISTE ADRES VOOR KWALITEITS PRODUKTEN T&y/ CHIP-KNIP Elektra Riolering» Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie - Onderhoud ^ruimtelijke ^komst van Schouwen-Duivelond. U kunt nu meepraten De toekomst van Schouwen-Duiveland gaat iedereen aan: inwoners, ondernèmers en andere belanghebbenden. Het gemeentebestuur nodigt u uit mee te denken over zaken als: "Hoe gaan we om. met de belangen van de recreatie? Hoe verhouden natuurontwikkeling en economische ontwikkeling zich tot elkaar? In welke kernen willen we meer woningen en waar zijn mogelijkheden voor bedrijfsvestiging? Is de wegen structuur nog goed? Op welke plaatsen komen windturbi nes?" Kortom: hoe wordt de ruimtelijke ordening van Schouwen-Duiveland ingekleurd? Aantrekkelijk, Welgevormd en Kerngezond, dat moet Schouwen-Duiveland worden en blijven in de toekomst. Zo luidt de doelstelling in het Beleidsprogramma van bet gemeentebestuur. Om samen die nieuwe totaalvisie voor het hele eiland te kun nen ontwikkelen en bespreken is het volgende nodig: 1 Een discussiestuk (een voorzet van Burgemeester en wethouders) met daarin de grote lijnen van bestaande en mogelijke nieuwe situaties, structuren en bestemmingen. Dit praatstuk is nu gereed: de Discussienota Structuurvisie. 2 Een presentatieronde, met daarin een toelichting op deze discussienota, ledereen moet immers weten waar over het gaat, om zich een mening te kunnen vormen. 3 Een georganiseerd meedenkproces voor inwoners en ondernemers, met discussieavonden en inspraak. Deze fase is de meest belangrijke, want samen kleuren we Schouwen-Duiveland in. Uiteindelijk zal dit hele proces leiden tot de vaststelling van de Structuurvisie Schouwen-Duiveland door de gemeenteraad. Mede op basis van die definitieve Structuurvisie zullen gemeente en particulieren op allerlei beleidsterreinen verder werken aan de ontwikkeling van Schouwen-Duiveland. Het is dus van het grootste belang uw mening, ideeën en visie kenbaar te maken. Wacht niet tot allerlei beslissingen genomen zijn! Eerst de presentatie Voorafgaand aan de werkelijke discussies rond de Discussienota Structuurvisie worden de plannen eerst in algemene zin gepresenteerd aan het publiek. 'f Deze presentaties zijn als volgt gepland: Maandag 23 maart in Zierikzee (Theater Mondragon) aanvang 19.30 uur Dinsdag 24 maart in Bruinisse (Dorpshuis) aanvang 19.30 uur Donderdag 26 maart in Renesse (Dorpshuis) aanvang 19.30 uur Vragen van algemene aard ("wat is nu een Structuurvisie en hoe maken aspecten als wonen, werken, natuur, landbouw, visserij en recreatie daar deel van uit?") zullen door het gemeentebestuur worden beantwoord binnen de context van eilandbreed gemeentebeleid. Inhoudelijke en vergelijkende belangendiscussies, voorstellen en meningen komen pas aan de orde tijdens de discussie avonden, volgens onderstaand programma. Maandag 20 april, Dorpshuis Renesse aanvang 19.30 uur Dinsdag 21 april, Theater Mondragon Zierikzee aanvang 19.30 uur Woensdag 22 april, Dorpshuis Bruinisse aanvang 19.30 uur Enkele voorbeelden waarover de discussie zal gaan zijn: N 59, verleggen of niet? Zierikzee en Bruinisse: dè centra van bedrijvigheid? Zierikzee groeistad? Recreatie, hoe verder? Natuurontwikkeling, goed voor recreatie? Waar gaan we wonen? Prioriteit landbouw overal gelijk? Grevelingenkust: natuur en/of recreatie? Dammen verder ontwikkelen voor recreatie? Windturbines? Waar dan? Voor alle presentatie- en discussieavonden geldt: iedereen van harte welkom en de koffie staat klaar. Gemeente Schouwen-Duiveland Exemplaren van de Discussienota Structuurvisie en bijlage liggen vanaf 23 maart a.s. ter inzage in gemeen tehuis, bibliotheken en gemeentelijke servicepunten en hef informatiepunt Brouwershaven. Vanaf 23/3 ook tegen kostprijs verkrijgbaar in gemeente huis en gemeentelijke servicepunten in Bruinisse en Burgh-Haamstede.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 8