omwerp? Minister opent Driehoek 'Hij trok de kar door dik en dun, op zijn manier' I ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Circa zes ton afval bij eengesprokkeld Verrassende uitslag en Ouwerkerk en Ren esse LnO Verlies ZSC, MEVO en Dreiseh lot IS HET UN SIRJANSLAND I NU AL KOMKOMMERTIJD? dé hunt van schuwen - duiveland! Jonge ondernemers beginnen met nieuwe manier van komkommerteelt in Sirjansland Auto in de sloot Drugsdealers opgepakt Autodieven opgepakt Aanrijding 1 van Baarle ere-lid VVV-Scharendijke ZIERIKZEESCHE •^\j\NSE BIBL/07*^> LBV®' MASTnj7T5 2 3 MAART 1998 DRUKKERIJ UITGEVERIJ Olll-453535 153e JAARGANG NR 26353 WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1 797-1889 Overwegend zonnig HET WEER >A\ Heldere en koude nacht met een minimumtemperatuur omstreeks min 3 graden. Overdag overwegend /^y Xs zonnig. Middagtemperatuur ongeveer 6 graden. Wind draaiend van oost naar zuidwest, zwak tot matig, rond kracht 3, Vy in het noordelijk kustgebied vrij krachtig, 5. ZIERIKZEE - Ouwerkerk en Renesse viel en zondag middag op positieve wijze op. Ouwerkerk won met 1- 2 van Nieuw-Borgvliet en heeft zicht op ie nacompe- titie. Renesse boekte een 0-3 uitzege op C ;orn Boys en handhaaft zich hiermee in de vijfde klas ;se. Dreischor speelde in de klas se van Ouwerkerk een specta culaire wedstrijd tegen Vo smeer. Het verloor na twee keer te hebben voorgestaan. Vijf minuten voor het einde scoorde de thuisploeg 4-3 en duwde Dreischor naar de laatste plaats in de afdeling. ZSC stond voor de onmogelij ke opgave met negen man een 0-2 achterstand tegen Smer- diek weg te werken. Het restant van de wedstrijd, die wegens onophoudelijk com mentaar op de scheidsrechter zaterdag 31 januari negentien minuten voor het einde werd gestaakt, begon spectaculair. Door een treffer van Barry Dorreman werd het 1-2. Even was Smerdiek in de war, maar herstelde zich tien mi nuten later met een doelpunt en scoorde en er drie minuten voor het einde nog één, 1-4. Het gevolg van de nederlaag is dat de Scharendijkse niet meer op de vierde plaats staat en dat de ploeg op dit moment buiten de nacompetitie valt. Gezien het op papier makke lijke programma (Duiveland, SV en Waarde) lijkt de vierde stek in de vif irde klasse heel reëel. Voor een pi: aats in de nacom petitie is M' EVO na afgelopen zaterdag df ifinitief uitgescha keld. De Z? terikzeese formatie van traine r Ed van Lent, voor wie zich nog geen club heeft gemeld, moest van Cadzand winnen om een theoretisch kans vo or het toetje van de conipet' 4tie te houden. De 2-1 winst van de badgasten de den al) .e hoop verijdelen voor MKVC). As tri d Koole uit Zierikzee he eflmet haar ploeg PKC de nati'onale korfbalfinale .in sp'Oi -tpaleis Ahoy' gewonnen. In c le eindstrijd versloeg het Paf jendrechtse team de toren- ho/ *e favoriet Die Haghe, 19- 14 Het is voor Koole de twee de zege op rij. Vanwege een ai jto-ongeluk speelde Koole s' iechts een paar minuten. Ze v vas teleurgesteld dat haar 1 trainer bij een gelopen koers haar niet meer speeltijd gun de. Koole vertrekt naar alle waarschijnlijk bij PKC aan het einde van dit seizoen. Sport op pagina 7. i Blijf op de hoogte van al1 net nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Ni euwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: I MAAND abonnemer it met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonneme nt met automatische afschrijving 52,50 KWARTAAL abonnemi ant zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnerr tent met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnèr nent zonder automatische afschrijving ƒ104,00 j JAAR abonne' ment met automatische afschrijving a ƒ188,00 I JAAR abonnr jment zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zie rikz eesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! Naam Dhr.Jrw jvr Adres Postcode Plaats: I Telefoon Geb.datunv. Handtek. Bij automatische a fschrijving uw I I ji r t i ii ji ii bank-/gironumme r vermelden: II II II II II II II II II 3» Zend deoon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzer jsche Nieuwsbode abonnementenadministratie. QQ Antwoo rdnummer 12.4300 VB Zierikzee. SIRJANSLAND - Landbouwminister J. van Aartsen verricht zaterdag 4 april de officiële opening van glastuinbouwbedrijf De Driehoek in Sirjansland. 's Middags is er open huis voor alle belangstellenden. De Driehoek, een komkommerteeltbedrijf, is een ini tiatief van vier jonge firmanten: Aat Dijkshoorn, Henk Lie, Raymon Noomen en Arjan Krijgsman. Nationale Natuur Schoonmaakdag: OUWERKERK - Werden in de provincie Utrecht onder meer een pistool en twee kluizen aangetrof fen, de buit op Schouwen-Duiveland bleek on schuldiger van aard. In deze regio werd tijdens de Nationale Natuur Schoonmaakdag zaterdag zo'n zes ton vuil verzameld. Leden van wildbeheereen heid (WBE) De Gouwe, de Vereniging van Sportvis sers en Staatsbosbeheer trokken door gedeeltes van het gebied gelegen tussen Brouwershaven, Zierikzee en Bruinisse. Afval werd geraapt in de gebieden waar de organisaties zelf gebruik van maken. ,,Er was zelfs iemand die vrijdag al kwam rapen, omdat hij zaterdag niet kon," vertelt bestuurs lid J. de Vlieger van de WBE. Op Schouwen-Duiveland werden vooral lege blikjes en flesjes aangetroffen. Ook hout, een paar dakpannen, autobanden en puin bleken her en her in de bosschages te zijn gedumpt. ,,Geen as best gelukkig, maar je merkt gewoon dat deze jaar lijkse actie haar vruchten afwerpt," concludeert De Vlieger. Landelijk werd in totaal 1,3 miljoen hectare natuurgebied afgestruind, door een kleine 11.000 vrij willigers. In totaal 3800 ku bieke meter afval werd uit de struiken geplukt. Daar bij zaten verschillende op merkelijke vondsten, zoals matrassen en meubilair, een dood schaap en een in een plastic zak gestopte hond. Ook afval van een hennepplantage, lege en ge vulde portemonnees en kleine hoeveelheden che misch afval werden aange troffen. Afgenomen In heel Nederland bleek het zwerfvuil iets te zijn afge nomen. Vorig jaar werd nog 4200 kubieke meter rommel geruimd. Donderdag 23 april wordt opnieuw schoongemaakt. Ditmaal op het strand. Naar schatting 4000 scholieren, waaronder Schouwen-Duivelandse, doen die dag mee aan de Landelijke Strand Schoon maakdag. OOSTERLAND - Een 19-jari- ge automobilist uit Ooster- land belandde vrijdag met zijn auto in de sloot doordat hij moest uitwijken voor een fietser. Het ongeluk gebeurde om on geveer 14.45 uur. De auto werd door de uitwijkmanoeu vre zwaar beschadigd aan de linkervoorzijde. De fietser, waarvoor de Oosterlander uitweek reed door en bleef daardoor onbekend. AUTOKRAAK RENESSE - Een 39-jarige in woner van het Duitse Ove- rath deed bij de politie aan gifte van diefstal uit zijn auto. Deze stond zondagmid dag geparkeerd aan de Ramp- weg bij Renesse. Uit de auto werd een handtas gestolen die later op de parkeerplaats aan de Vroonweg werd terug gevonden. Alle reis- en ande re documenten zaten er nog in maar eurocheques en het bij behorend pasje waren ver dwenen. De rekening bij de bank werd geblokkeerd. ZIERIKZEE - Twee inwoners van de gemeente Schouwen- Duiveland zijn na een politie- inval in een woning in het Havenkwartier in Zierikzee aangehouden. Vanuit dit pand werd gedeald in drugs. Betrokken zijn de hoofdbe woner, een 38-jarige Zierik- zeeënaar, en een 31-jarige man uit Bruinisse. Beide mannen zijn in verzekering gesteld. In de woning werd 42 gram amfetamine en hasj aangetroffen en in beslag genomen. De inval door de politie Schouwen-Duiveland vond vrijdag plaats. Vandaag worden beide verdachten voorgeleid bij de rechter-com- missaris in Middelburg. ZIERIKZEE - Twee mannen uit Den Haa^ van respectie velijk 34 en 26 jaar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag in Zierikzee aangehouden we gens autodiefstal. Beide verdachten werden aangetroffen met een voer tuig dat niet verzekerd was terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een rijbe wijs. De auto werd in beslag genomen en op het politiebu reau gestald waarna beide mannen in Zierikzee een auto stalen. De Hagenaars zijn weer in vrijheid gesteld. OOSTERLAND - Bij een aan rijding in Oosterland raakten zaterdag twee auto's bescha digd. Er vielen geen gewon den. Het ongeluk gebeurde toen een 36-jarige inwoner van Oosterland vanuit een oprit de zuidelijke parallelweg op wilde rijden. Hij verzuimde daarbij voorrang te verlenen aan een over de parallelweg naderende auto bestuurd door een 35-jarige dorpsge noot van de Oosterlander. Het leven is een voortdurend afscheid nemen. Elise von Heyking 3 BESTE BUUR Heieen Vermeer gekozen tot Beste Buur van Schouwen-Duiveland. 4 KUNST EER Huzarenstukje harmonie Kunst en Eer in afgeladen Theater Mondragon. 5 NORMANDIË Waaidagen in Normandië tijdens-eerste Nieuwsbodereis 1998. 7 VOETBAL Ouwerkerk mag dankzij een cruciale overwinning op Nieuw-Borgvliet meedoen aan de nacompetitie. Dit nummer bestaat uit 8 pagina's Zij besloten bij de start van een nieuwe teeltmethode hun glastuinbedrijf vanuit Moer- kapelle - tussen Gouda en Zoetermeer - te verplaatsen naar Schouwen-Duiveland. Aanvankelijk waren er nog twee locaties, die voor vesti ging in aanmerking kwamen: Steenbergen of elders in het Westland. Het werd Schou wen-Duiveland vanwege drie belangrijke factoren: meer zonuren en een hogere gemid delde temperatuur in deze re gio, de relatief gunstige grondprijzen en de actieve medewerking van Delta Nuts. Vooral dat laatste legde veel gewicht in de schaal. Met de bouw van twee warmte krachtinstallaties ter plaatse met een gezamenlijk vermo gen van twee megawatt werd het mogelijk op relatief goed kope wijze elektriciteit in plaats van warmte te trans porteren. Het vrijkomend rookgas wordt, volgens Dijkshoorn, optimaal gerei nigd en daardoor kan De Driehoek ook optimaal ge bruik maken van de rest warmte ten behoeve van het assimilatieproces. Elders la gen die omstandigheden min der gunstig en dus werd het Sirjansland als vestigings- plek voor De Driehoek. Hoge draadteelt Het verschil tussen de nieuwe en oude teeltmethode van de komkommers lijkt simpel: verticaal in plaats van hori zontaal. Hoge draadteelt, zo- SCHARENDIJKE - Voorzitter J. van Baarle van VVV-Scharendijke is vrijdag benoemd tot ere-lid van die organisatie. Dat gebeurde vrijdag tijdens een afscheidsbijeenkomst in De Putmeet in Scharendij- ke. Van Baarle is 20 jaar voorzitter geweest van de VVV-Scharendijke die nu opgaat in de VVV Schou wen-Duiveland. Ook informatrice Wiets de Voogd, die 20 jaar lang in haar eentje het kantoor bemande, werd in het zonnetje gezet. Van Baarle kwam, zo memo reerde VW-Scharendijke-be- stuurslid N. den Broeder, twintig jaar geleden als 'jong broekie' de bestuursgelede- ren van de VW-Scharendijke versterken. ,,Hij was zelfs de jongste voorzitter die onze VW ooit heeft gehad," aldus Den Broeder. „Hij heeft vele ups en downs meegemaakt, maar heeft altijd in 'zijn' VVV geloofd. Hij was de stu wende kracht. Trok de kar door dik en dun. Op zijn ma nier," stak Den Broeder de loftrompet over Van Baarle. Van Baarle is, zo stelde Den Broeder, ook de voortrekker geweest van de promotiebus. „Daar geloofde hij heilig in. Hij reed zelfs de bus naar beurs of evenement." Als voorzitter heeft Van Baarle het lang niet altijd gemakke lijk gehad. In 1993 zag het er zelfs even naar uit dat de VW-Scharendijke opgehe ven zou moeten worden. „Het was toen echt erop of eron der," licht Den Broeder des gevraagd toe. „Tot die tijd was het een eenmanspost, maar dat kon niet meer. Er moesten mensen bijkomen en daar was geen geld voor." Postkantoor Na veel onderhandelen werd de oplossing gevonden: een combinatie van WV-kantoor en postagentschap. Een gou den greep volgens Den Broe der. „Want de VW bleef be staan en het PTT-kantoor - dat dreigde te verdwijnen - bleef behouden." Vervolg op pagina 2. Voorzitter - en nu erelid - J. van Baarle omringd door (links van hem) informatrices Majorie, Wiets en (rechts van hem) Marianne. (Foto: Marijke Folkertsma) als dat in de proefstations in Naaldwijk en Horst werd on derzocht, wil zeggen dat de planten in de lengte groeien in plaats van breeduit zoals voorheen gebruikelijk was. Voordelen zijn, dat er con stant een uniforme kwaliteit kan worden geleverd, con form de huidige vraag van de supermarkten. Nadeel is dat de gewasverzorging intensief dient te zijn. De groei in de hoogte moet voortdurend be geleid worden, c^oor de plan ten de juiste richting te wij zen en de oude bladeren te verwijderen. Er werken straks ongeveer, vijftig men sen bij De Driehoek, onder wie ongeveer twintig in full- timeverband. Onder de part timers kunnen vooral ook huisvrouwen en scholieren geplaatst worden gezien de flexibele werktijden. Het oogstseizoen van komkom mers begint in februari en heeft zijn piekperiode in de maanden mei en juni. Er zijn nog maar weinig glas tuinbouwbedrijven die de ho ge draadteelt met komkom mers in de praktijk brengen. De Driehoek komt derhalve in aanmerking om als demon stratieproject dienst te doen. Dat wil zeggen het vastleggen van gegevens en teeltervarin gen ten behoeve van branche genoten met daartegenover een welkome subsidie. De aanvraag daartoe is inge diend, maar op een toezeg ging wordt nog gewacht. De afzet van de komkommers van De Driehoek wordt gere geld door The Greenery, de De komkommerteelt door glastuinbouwbedrijf De Driehoek in Sirjansland ging per 1 januari dit jaar van start. (Foto: Marijke Folkertsma) afzetorganisatie voor de 10.000 tuinders in Nederland. Voor het bedrijf in Sirjans land verloopt vrijwel alle verkoop nu nog via de veiling in Barendrecht. Dijkshoorn benadrukt het streven naar een meer rechtstreekse band met de afnemers. In overleg met twee deskundigen van The Greenery worden thans de mogelijkheden voor afzet van de Driehoek-komkom mers in Engeland en Duits land onderzocht. Nu vertrek ken alle komkommers nog in standaardverpakking voor de veiling vanuit Sirjans land, maar wellicht wordt in de toekomst ter plekke inge speeld op verpakkingseisen van de buitenlandse afne mers. Het kwartet van jonge onder nemers in Sir staat open voor •nieuwe bedrijfontwikkelin- gen en het creëren van een meer op de wensen van de af nemers toegespitste verkoop afdeling zou er een van kun nen zijn. Aat Dijkshoorn volgde een opleiding als bio-procestechnoloog en was vervolgens als zodanig werk zaam bij de Shell: De bedoe ling was aanvankelijk niet het glastuinbouwbedrijf van zijn vader in Pijnacker over te nemen. Toch gebeurde dat wel in 1985. Vier jaar later startte Dijkshoorn jr. een nieuw bedrijf in Moerkapel- le. Hij koos er vervolgens voor de verantwoordelijk heid te delen met twee deskundige werknemers. Zij werden firmanten. Arjan Krijgsman, aanvankelijk ad viseur gewasbescherming, versterkte als vierde firmant de gelederen in 1997. Voortvarend management, nieuwe teeltmethode, ver plaatsing vanuit de 'glazen stad' naar de Duivelandse polder zijn argumenten voor minister Van Aartsen dit mo derne glastuinbouwbedrijf zaterdag 4 april persoonlijk te komen openen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1