f onlb mm mm I© GRATIS SUCCESJE ZIËRIKZEESCHE NIEUWSBODE BH NIEU li Bekendmaking SCHOON AARD 0111-402000 r dé krant van schouwen - duiveland! b," Nog een paar stapjes SUCCESJES 150 GIRO 6868 DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? ORNEE-BOLIER BB BAKKERIJ dé kabelkrant en-duiveland Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat »»«AGE 20 H en dat vieren we met div. aanbiedingen 750 gram gemengde drop zoet en/of zout of winequms i^tuk6TS$S« DINSDAG 17 MAART 1998 NR 26350 Hoera, we hebben een dochter! CÉLINE JOSEPHINE ELISABETH Geboren op 17 maart 1998 STEVEN en ANDREA MARTEIJN-HAMELINK Dijk van Bommenede 20 4316 AS Zonnemaire 0111-402144 Bel ons even als je langs wilt komen. LEENDERT JACOBUS (Sander) Zo heet het broertje van Martin dat geboren is op 17 maart 1998 Weegt 3980 gram en is 51 cm lang. ANDRÉ, JACOLIES en MARTIN KOSTER VAN DER WEELE Voorburglaan 9 4318 BL Brouwershaven Als u beschuit met muis jes wilt komen eten, laat het ons dan even weten. Tel.: 0111-691700. Wij hopen op D.V. 25 maart te herdenken dat on ze ouders en grootouders J.G. VOSHOL D. VOSHOL-BONHOF 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. HANS, JENNY ALICIA MARIAN, ADRIE PATRICIA MARTIN Wilt u hen hiermee feliciteren is hier voor gele genheid van 19.30 tot 21.00 uur in café "Bom menede", Dijk van Bommenede 50, Zonnemaire. Kadotip IS Rietdijk 11, 4316 AR Zonnemaire Heden nam de Heere uit ons midden weg onze schoonzuster en tante CORNELIA BERREVOETS-D^ LOOZE Weduwe van W. Berrevoets op de leeftijd van 91 jaar Zierikzee: P. BERREVOETS Kerkwerve: C. M. BERREVOETS- DEN HAAN Zierikzee: C. BERREVOETS VAN DER SANDE A, J. BERREVOETS J. BERREVOETS Neven ên nichten Zierikzee, 14 maart 1998 ALS JE OM MENSEN GEEFT, GEEF JE AAN HET NEDERLANDSE RODE KRUIS. STEUN ONZE STRIJD TEGEN EENZAAMHEID. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS 't Is I nog wat schuiven en meten maar dan is 4 het weer leuker op Schouwen Mooi hè, zo'n scooter? Ta- merus Motorservice, tel.: 0111-421664. Super lage prijzen voor al uw tuinhout, tuinscher men, deuren, palen, plan ken, enz., enz. Vergelijk onze prijzen, doen!! Alles franco thuis. Rombouts Tuinwinkel, Verrenieuw- straat 48, Zierikzee. Dames sportfiets Raleigh. Compressor 110 L tank 12 atm. Ganzeneieren en slachtkippen. L. N. Han- se, Platteweg 6, Zierikzee. Startonderbrekers. Auto Elektra Zierikzee, tel. 0111-413977. Startmotoren/dynamo's, verkoop, revisie, repara tie. Auto Elektra Zierik zee, 0111-413977. 25 jaar Natuur en Milieu Lees de 25 grootste successen van de milieubeweging in het dubbeldikke jubileumnummer. Bel: 030-2331328 Bel dan ons lezersservice telefoonnummer: 0111-453538 Onze lezersservice-telefoon is bereikbaar tijdens kantoor-uren van MAANDAG t/m VRIJDAG: van 8.30 tot 17.00 uur tijdens de avond-uren: MAANDAG - DINSDAG DONDERDAG en VRIJDAG: (niet op woensdag) van 18.00 tot 20.00 uur. Meedoen. Je eigen leven inrichten. Helads... De regels worden alsmaar ingewikkelder. Door een handicap ben je te vaak een uitzondering en blijf je "buitenstaan". Bekijk 't dan eens samen met de ANIB. U kunt op een rechtstreekse, persoonlijke benadering rekenen. De ANIB verzorgt voor mensen met een handicap en arbeidsongeschikten belangenbehartiging en des kundig advies. In 80 afdelingen door heel Nederland. Postbus 850 3800 AW Amersfoort Telefoon (033) 465 43 43 BOND VAN GEHANDICAPTEN EN ARBEIDSONGESCHIKTEN 75 Deze week: Satéschnitzels uit eigen keuken, 100 gram Satéburgers 5 halen 4 betalen 1, Magere runderlappen 100 gram Boerenham 100 gram 1,™ 2 35 Slagerij St. Domusstraat 8 0111-412469 Deze week: 75 Zonnebruin 400 gram 1 j Broodjes: Oat bran bolletjes 5 halen 4 betalen 3 Gebakje van de week - gg Slagroom cakegebak 1 j Weekend q gg Slagroomschnitt O, Aanbiedingen gelden ook voor nummer 11 te Noordgouwe en Dorpswinkel De Rijke, Zonnemaire Bakkerij St. Domusstr. 32, 0111 -412993 Appelmarkt 8, 0111 -450465 MODE DIE VOELT WAT JE BEDOELT Kerkring 31 - Nieuwerkerk VERRASSEND LEUKE GEBOORTEKAARTJES VOOR EEN VRIENDELIJKE PRIJS LnO drukkerij/uitgeverij Zierikzee BEGRAFENISONDERNEMING Verzorging van uitvaarten over geheel Schouwen-Duiveland Blindeweg 11 4315 CG Dreischor Indien gewenst opbaring in ons eigen rouwcentrum te Zierikzee (Maximaal 1 bon per week per opdrachtgever/telefoonnummer). Uitsluitend voor particulieren voor aanbiedingen met een maximum prijsvermelding van 500,-. Zie onderstaande voorwaarden. Een gratis succesje mag niet langer zijn dan 3 regels. Voor elke letter, leesteken en ruimte tussen de woorden gebruikt u één vakje. I Bon s.v.p. In blokletters invullen f "3 Naam: Adres: Telefoon: Postcode:_ Woonplaats: I Bon uitknippen en opsturen naar: Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1 4300 AA Zierikzee. In de linkerbovenhoek van de envelop vermelden "Succesje". U kunt deze bon ook afgeven op ons kantoor Jannewekken 11 te Zierikzee. Voorwaarden: Uitsluitend voor aanbiedingen van particulieren (geen handelaren). Alleen voor te koop aangeboden artikelen. Per advertentie één artikel. In uw advertentie de prijs tot max. 500,- en uw telefoonnummer vermelden. Gratis succesjes kunnen alleen via bovenstaande bon worden opgegeven, geen totokopieën. Indien plaatsing voor de eerstvolgende uitgave niet mogelijk is wordt uw succesje automatisch in de daarop volgende uitgave geplaatst. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor advertenties, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Voor schade van welke aard dan ook ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaatsen van gratis succesjes zijn wij niet aansprakelijk. "Succesjes", zakelijk en particulier Zowel voor de zakelijke als particuliere "Succesjes" bli|ven de mogelijkheden ongewijzigd. Het tarief bedraagt: 1 t/m 4 regels 7.65 elke regel meer 1.95 (excl. 17,5% BTVV). Voor brieven onder letter of nummer wordt 5.- in rekening gebracht. 24 uur per dag op kanaal 1 1 Frequentie 21 8.25 of kanaal 10, frequentie 210.25 Verkeersbesluit inzake aanwijzing verplicht fietspad en diverse ver keersmaatregelen op een gedeelte van de noordelijke en zuidelijke parallelweg langs rijksweg N59 ter hoogte van km 17,750 en km 18,200 in de gemeente Schouwen-Duiveland De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat hij heeft besloten om ter plaatse van de gemaakte asverleg- gingen in de noordelijke en zuidelijke paral lelweg langs rijksweg N59, ter hoogte van km 18,200 respectievelijk 17,750 een gedeelte van de bestaande parallelwegen aan te wijzen als verplicht fietspad en op de gecreëerde asverlegging bestemd voor het gemotoriseerde verkeer een maximum snel heid van 60 km per uur vast te stellen met aanvullende verkeersmaatregelen. De betreffende weggedeeltes zijn gelegen in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het besluit ligt met ingang van vrijdag 13 maart 1998 gedurende zes weken ter inzage op de volgende adressen en tijdstippen. 1. Rijkswaterstaat, directie Zeeland, Koestraat 30 te Middelburg (kamer 1.58) op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. 2. Rijkswaterstaat, dienstkring Noord en Midden Zeeland, Evertsenstraat 98 te Goes (kamer 2.02) op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Op grond van de Algemene wet bestuurs recht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dat is bekendgemaakt (verzonden of uitgereikt) een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Verkeer en Watersaat en gezonden aan de hoofd ingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. vermelding van de datum en het ken merk van dat besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; d. een opgave van de redenen waarom men zich met dit besluit niet kan verenigen. Indien een bezwaarschrift is ingediend is hét mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de President van de Arrondisse mentsrechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: a. de naam en het adres van de verzoeker; b. de dagtekening; c. vermelding van het bestuursorgaan dat dé' beschikking heeft genomen en de datum en het kenmerk van de beschikking; d. de gronden van het verzoek (motivering); Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de bevoegde president een voorlopige voor ziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de betrokken Arrondissementsrechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het grif fierecht en bericht de verzoeker binnen wel ke termijn en op welke termijn het verschul digde griffierecht moet worden voldaan. Goes, 4 maart 1998, de minister van Verkeer en Waterstaat, namens deze, de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat in de directie Zeeland, namens deze, het hoofd van de dienstkring Noord en Midden Zeeland, ing. A.M.J. van der Zeijst Ministerie van Verkeer en Waterstaat 'MZEWEEKBisWr WOENSDAG t/m ZATERDAG voor een jubileumprijsje En bij een besteding van 20,- een KLEINE ATTENTIE APP.lmork. 21. 0111«16264 WOENSDAG en DONDERDAG 4 broden voor 1 O,00 Appeltaartje 5, 6 broodjes halen 4 betalen VRIJDAG en ZATERDAG 6 eierkoeken halen 4 betalen 250 gram roomboter koekjes 5,S0 Rozijnen feestbol Z,5° Gevulde rWarme Bakker de Visser 'V-SKSES""*- koeken 1,"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7