Wereldtop onderhoudt j eugd 'Eerlijk gezegd was het me niet zo goed bekomen' Damteams GZC bekeren verder In de schijnwerper Heeg debuteert met verlies bij MEVO'80 Kwiek-teams blijven in bovenste regionen Holkers tweede met Nederland Overmars en Ajax ruziën over contract Geslaagde korfbalclinic van Zierikzeese vereniging All-Ready Driebander Broeders neemt revanche op De Bruin Basketbalheren ten onder in Goes Zaterdag vertrek naar Calgary Schaatser Van der Wielen clubkampioen van De Poel Recreatiecompetitie volleybal 6 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZIERIKZEE - René Holkers is met de Nederlandse B-juni- oren bij een interland in Duitsland als tweede geëin digd. De Zierikzeese atleet kwam uit op de onderdelen kogel stoten en 4x200 meter estafet te. Op het werpnummer be reikte hij afgelopen zaterdag een afstand van 14.68 meter, goed voor een vierde plaats. Op het sprintonderdeel wer den Holkers en zijn teamge noten derde in een tijd van 1.32.18 minuten. De B-meisjes van Nederland werden eer ste. ZEIST (ANP) - Ajax en Mare Overmars vlogen elkaar maandagavond in Zeist voor de arbitragecommissie van de KNVB in de haren. Overmars eist van zijn oude werkgever 3 miljoen gulden, 20 procent van de door Arsenal betaalde transfersom van 15 miljoen. De commissie doet volgende maand uitspraak. Volgens de aanvaller heeft hij daar recht op gezien een clau sule in zijn contract. Ajax be strijdt dit: de clausule zou met instemming van Over mars zijn vervallen. In 1996 gingen de partijen akkoord met een verbintenis die nooit is getekend. Volgens Ajax heeft zaakwaarnemer Rob Jansen namens Overmars be vestigd dat de speler akkoord was. Dit ja-woord is voor Ajax de basis van haar standpunt. In de conceptversie van het con tract werd immers niet ge sproken over de 20-procents- clausule. Logisch, dacht Overmars, omdat die clausu le altijd bij Ajax in een aan hangsel is opgenomen. Dat aanhangsel zou ongewijzigd blijven, meende de speler. Ajax achtte het logisch dat als tegenprestatie voor een loonsverhoging het afstoten van de clausule gold. Volgens penningmeester Van Os is dat ook mondeling met Overmars afgesproken. Overmars be streed dit. ZIERIKZEE - Wat is er voor een jong korfballertje nu mooier dan training te krijgen van en een wedstrijd te spelen niet wereldkampioen Dennis Voshart? Een slimme vogel zou antwoorden: zelf wereldkampioen worden. Ieder ander weldenkend kind is blij dat hij of zij kan deelnemen aan een clinic waar Voshart doodgewoon rondloopt, aanwijzingen geeft, grapjes maakt en mooie treffers maakt. Het idee om een clinic te orga niseren, gisteravond in sport hal Onderdak, kwam van va der Jan Voshart. Als lid van de technische commissie van de Zierikzeese korfbalclub All-Ready en korfballiefheb ber pur sang was hij graag bereid de handen uit de mouwen té steken. Geheel vreemd was Voshart niet met het fenomeen korfbalclinic. Zoon Dennis doet er zo'n acht per jaar in Nederland. Het lijntje was dus zo gelegd. Een net zo makkelijk lijntje werd gelegd met Hans Leeu wenhoek, ploeggenoot van Voshart bij Deetos, ex-inter national en vier keer winnaar van de zaalfinale in Ahoy'. „Ik hoop dat het een leerzame avond wordt en jullie er heel veel van opsteken," sprak Jan Voshart in zijn openings woorden. Gezien de aanwe zigheid van Dennis Voshart en Leeuwenhoek, respectie velijk nu en vroeger tot de wereldtop behorend, was dat geen probleem. Enthousiasme Dat werd het niet. Het en thousiasme en de leergierig heid van de kleine dertig jeugdleden van All-Ready, variërend in de leeftijd van tien tot en met zestien jaar, had zijn positieve weerslag op de korfballers van Deetos. Leeuwenhoek: „Zo'n groep als vanavond is perfect." En Voshart zei, de vergelijking trekkend met andere vereni gingen waar de motivatie niet altijd aanwezig is: „Ze hadden er zin en waren en thousiast. Dan is het leuk om les te geven." Eén van de deelnemers, Mark Hakbijl, beaamde dat het een geslaag de avond werd. „Het was hardstikke leuk. Je leert er een hoop nieuwe dingen bij." De korfbalclinic in de Zierik zeese sporthal bestond uit drie delen. In het eerste ge deelte werd de doorloopbal getraind, het tweede deel stond het schot van afstand centraal en in het afsluitende bedrijf stonden er partijtjes op het programma waarin Voshart en Leeuwenhoek meededen en het niet konden laten hun kwaliteiten te to nen. Bij de doorloopbal en het schot werd een één-tegen-één- Dennis Voshart (midden) in discussie met een jeugdlid van All-Ready tijdens de eerste korfbalclinic in Zierikzee. (Foto: Marijke Folkertsma) spelletje met Voshart en Leeuwenhoek gekoppeld. De kunst was zo lang mogelijk de ervaren spelers van het sco ren af te houden. De tijd waarbinnen het duo scoorden lag tussen een aantal secon den en een minuut. Iedereen had zichtbaar plezier in het spelletje waarbij de jeugdige korfballers door Leeuwen hoek en Voshart van het kast je naar de muur gestuurd. Zo gaat dat nu eenmaal in een clinic. De profs spelen de kat, de amateurs zijn het arme muisje. Tips Het Deetos-duo was niet te beroerd de korfballers van All-Ready van tips te voor zien tijdens de oefeningen. Leeuwenhoek nam de tijd voor een groepje A-junioren bij de doorloopbal. „Moet je daar naar toe? Nee! Daar moet je naar toe," gebaarde hij naar de korf. „Daar is het doel." Leeuwenhoeks aan wijzingen sorteerden niet meteen effect. „Nou kan ik het helemaal niet meer," zei Leonie van Nieuwenhuijze na een paar mislukte pogingen. Leeuwenhoek is zich ervan bewust dat de kinderen bin nen twee uur veel informatie krijgen die ze niet allemaal kunnen verwerken. Het is volgens hem de taak van de trainer daar mee verder te gaan. Voor de korfballer is de aandacht tijdens een clinic 'het mooiste wat je op zo'n moment kunt krijgen'. „Dat is heel dankbaar." De voldoening voor Voshart, die na het WK in Australië een einde aan zijn interland loopbaan wil maken, is dat hij hele grote verschillen zag bij het begin en aan het einde van de avond. „Er lopen best wel wat talentjes rond." Zeer terecht wordt de ge slaagde clinic met applaus be sloten. Als het aan organisa tor Jan Voshart ligt, blijft het niet bij deze ene keer. Waar schijnlijk zonder de dolen thousiaste en korfbalgekke Leeuwenhoek. Voshart: „We hoeven niet zo gauw te reke nen op Hans. Hij heeft het hardstikke druk." OOSTKAPELLE - De twee viertallen van de dam- combinatie Goes-Zierikzee hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de Zeeuwse beker. Beide teams zegevierden met 8-0 in de achtste finale. Beide teams troffen het bij de loting want ze werden gekop peld aan op papier niet zo sterke teams. Het eerste team speelde tegen Oostkapelle al snel een gewonnen wedstrijd na snelle zeges van Cees Rijk en Andries van de Berge. Het tweede team speelde tegen een jeugdig 's-Gravenpolder 5. Johan Tilroe en Cor Boot legden met hun winstpunten de basis voor een goede uit slag. De kwartfinales worden op dinsdag 17 maart in Vlissin- gen gespeeld. De volgende teams hebben zich geplaatst: GZC I, GZC II, 's-Gravenpol- der, Middelburg, Lammeren- burg, Souburg, Aagtekerke en Tholen. Karakteristieken GZC I - Oostkapelle 8-0 - A. van de Berge-G. Jobse 2-0, C. Rijk-A. Smit 2-0, A. Walra- ven-J. Verstraate 2-0, J. de Wild-J. Poppe 2-0. GZC II - 's-Gravenpolder 5 8-0 - M. van Riet-M. Elenbaas 2-0, 2. J. Schot-P. de Zeeuw 2-0, J. Tilroe-M. van de Hart 2-0, C. Boot-C. Scherbeijn2-0. In de schijnwerper. Zo heet de rubriek die elke dinsdag op deze pagina verschijnt. Sporters die op een opvallen de manier in het nieuws ko men, worden uitgenodigd om op trefwoorden te reageren. Deze aflevering staat Rogier van Ouwerkerk 'In de schijn werper'. De karter van Delta Racing was afgelopen zondag niet te stoppen tijdens de vijfde race in de strijd om de nationale kampioenschap pen. Van Ouwerkerk dubbel de iedereen in de C-klasse, de op één na hoogste afdeling. De Nieuwerkerker leidt te vens in de tussenstand van het NK. Naam: Rogier van Ouwerkerk. Geboren: 8 september 1976 in Dirks- land. Woonplaats: Nieuwerkerk. Sport: Karten. Partner: Claudia. Club: Delta Racing. Beroep: Automonteur. Hobby's: Karten. Laatste boek: Suske en Wiske. TV-programma's: Alleen maar films. Kranten: Algemeen Dagblad. Tijdschriften: Karttrack, Formule 1. Muziek: Van alles wat en Gregori aans. Eten: Alles behalve witlof. Drinken: Bier. Uitgaan: Plaatselijke kroeg Charly. Mooiste plekje op Schouwen- Puiveland: Mijn bed. Favoriete stad in Nederland: Rotterdam. Vakantie: Drunen. Geloof: Alles mag. Heeft hekel aan: Alles waar ik last van heb. Slechtste eigenschap: Wat zijn de goede eigenlijk? Beste eigenschap: Dat ik bier lust. Mooiste spoctmoment: Vandaag. Vervelendste sportmoment: In Den Bosch heb ik vier weken geleden een gaskabel gebroken. Blessures: Rug, ribben. Sportief doel: Zo hard mogelijk gaan. Sporter van Zeeland: Zijn die er dan? Beste karter: Jan-Willem de Coninck. Slechtste karter: Walther van Stipriaan. Politiek: Geen bal verstand van. Walther van Stipriaan: Lachen. Winnen: Kan niet vaak genoeg zijn. Hardrijden: Nog harder. Winter in Zeeland: Wanneer komt de zomer? Waar blijf je voor thuis: Mijn bed. Grootste angst: Niks te doen hebben. Karton op Schouwen-Duive- land: Goed materiaal. Lachende gezichten bij Richard de Bruin (links) en Ad Broeders voor aanvang van de demon stratiepartij. Laatstgenoemde lachte na afloop het hardst. (Foto: Marijke Folkertsma) ZIERIKZEE - Het was alweer vijfjaar geleden, maar in zijn herinnering leek het pas vijf dagen terug. Ad Broeders wist nog heel goed dat hij toen van een jong broekie uit Zierikzee had verloren in een drieban denwedstrijd voor het lolletje. „Eerlijk gezegd was het me niet zo goed bekomen." Zaterdagavond kreeg Broeders zijn revanche tegen Richard de Bruin. Broeders had wat goed te ma ken in café Old Dutch, een Zierikzeese horecagelegen heid aan de Lange Nobel- straat. „De vorige keer was het een afgang en liep het voor geen meter. Ik probeer iets recht te zetten, anders is het de laatste keer dat in Zie rikzee ben geweest," vertelde Broeders. De Oosterhouter, die met zijn Zundertse team uitkomt in de nationale eredivisie drieban den, was dus gebrand op een goed resultaat (lees: een over winning). Broeders had ten opzichte van De Bruin het voordeel dat hij meer erva ring heeft op de grote wed strijdtafel. De Zierikzeese biljarter is meer een persoon van de kleine matchtafel. Hierop is De Bruin al vijf keer Zeeuws kampioen ge worden. Broeders: „Ik weet dat Richard een goede pot kan biljarten. Hij is de co ming man." Broeders had echter weinig te duchten van het 'groentje' uit Zierikzee. Meteen in de twee de beurt beantwoordde de ras-Brabander een serie van zes caramboles van De Bruin met een reeks van zeven. Geïmponeerd of niet, De Bruin maakte in de zeven er op volgende beurten slechts één punt, Broeders produ ceerde er elf. Dus kwam de tussenstand na negen herne mingen op 8-19, in een drie bandenpartij een behoorlijke voorsprong. Voorschot Broeders consolideerde de voordelige marge op De Bruin en nam in de veertien de beurt een voorschot op de eindzege. Met een fraaie reeks van negen caramboles stortte hij het fundament. Bijzonder hoogstaand was het duel niet, getuige de ge middelden van beide biljar ters. De Bruin toonde in de twintigste en 23e beurt zijn kunnen door tweemaal vijf punten te maken. Genoeg voor winst was het uiteraard niet. Met een serie van zes be sloot Broeders de partij, 46-60 in 44 beurten. „Ik ben toch wel tevreden," zei Broeders. „Ik heb gepro beerd spectaculair, te spelen en dat gaat wel eens ten koste van de punten." De Bruin was eerlijk in zijn oordeel over de revanchepartij. „Ik heb geen kans gehad. Ik heb het in het begin laten liggen. Ik had hem graag weer ge pakt, maar het zat er niet in." Voor De Bruin (27) is de toe komst belangrijker. Met zijn team Partyservice Ocken- burgh staat hij bovenaan in de eerste divisie. Bij promo tie komen De Bruin en zijn teamgenoten uijt in de eredi visie. Dan ontmoet hij weke- lijk spelers van het kaliber Broeders. GOES/MIDDELBURG/OOST-SOUBURG - Gilbert Heeg, de nieuwe aanwinst van de herenploeg van basketbalvereniging Coltof MEVO'80, debuteerde vrijdag met verlies. In Goes tegen Volharding werd het 60-54. Heeg had bij zijn debuut voor de eilandelijke ploeg dertien punten achter zijn naam staan en viel met zijn spel goed in de smaak bij zijn teamgenoten, liet speler Mar tin Pikard weten. Het kwam MEVO goed uit dat Heeg voor het eerst zijn opwachting maakte. Paul van der Snep pen (definitief gestopt), Mar co Rave, Arthur Tol en Louis van Erkel meldden zich af voor het duel over de brug. MEVO keek snel tegen een ruime achterstand aan omdat de thuisploeg twee makkelijk scorende junioren binnen de gelederen had, 11-2 na een paar minuten. Deze achter stand maakte de Schouwse formatie in de rest van de wedstrijd niet meer onge daan. Dichterbij dan zes pun ten kwam MEVO niet. „We hebben het wel gepro beerd," zei Pikard. „Indivi dueel zijn we goed geweest, als team schort er nog wel wat aan." Met het cadettenteam van MEVO is al een seizoen lang niets mis. Dat bewees de ploeg tegen BV Souburg an dermaal, 22-51. Volgens coach Pikard leek de competitie wedstrijd meer op een oefen duel. „Een probeerseltje." De dames van MEVO moes ten het zonder Serrano doen, de Spaanse aanwinst die plot seling terug naar huis is ge gaan. Hierdoor deed coach Bob Noomen een beroep op een gastspeelster voor het du el tegen Dynamo'70. De Mid delburgse opponent won met 60-16. Doelpuntenmakers heren: L. Pikard 21, Heeg 13, M. Pikard 7, Scherpenzeel 6, Van Donk 3, Noomen 2, cadetten: Ezinga 14, Berman 11, Padmos, Van Beek 7, Meyer 6, M. Pikard 4, Stuut 2, dames: Van der Schaaf 6, Van der Have 4, Van de Velde 2. DEN HAAG - Leon van der Wielen heeft de derde hoofdprijs van het seizoen te pakken. Na de Zuid- Hollandse langebaan-titel en het Zeeuws kampioen schap marathon werd de schaatser afgelopen zondag clubkampioen van IJsclub de Poel. De rijder uit Zierikzee vestig de op de Haagse Uithof een persoonlijk record op de 500 meter en zette het op 40.28 meter. Met deze tijd werd hij tweede achter Corné Lepoe- ter. Op de 1.500 en 3.000 meter maakte Van der Wielen de achterstand op Lepoeter ruimschoots goed. Op beide afstanden moest Lepoeter ge noegen nemen met een twee de plaats. Van der Wielen sluit het voor hem lange en succesvolle win terseizoen af op de Olympic Oval in Calgary. Hij vertrekt aanstaande zaterdag naar Ca nada voor internationale re cordwedstrijden. Zijn eerste wedstrijddag is dinsdag 17 maart. Vermoedelijk doet hij mee op de 500, 1.000, 1.500, 3.000 en 10.000 meter. Hij keert 24 maart terug. Het clubkampioenschap voor veteranen van.IJsclub de Poel werd gewonnen door Fop Fonteijne. De schaatser uit Burgh-Haamstede eindigde als derde op de 500 meter en schreef de 1.500 en 3.000 meter op zijn naam. Bij de C-junio- ren was Vincent de Vrieze ze vende. ZIERIKZEE - De recreatieteams van volleybalver eniging Kwiek blijven bovenin meedraaien in de ver schillende poules van de recreatiecompetitie in Zie rikzee. Buys/Kwiek 4 zit na een 3-0 zege van afgelopen vrijdag op ZWN koploper WEA/ME- VO'80 2 op de huid in poule C. Het verschil tussen de twee formaties is twee punten. Overige ploegen doen in deze afdeling niet meer mee om het kampioenschap. In poule D leed De Vanger/ Kwiek 5 een 2-1 nederlaag te gen Zeelandia 3 waardoor de verliezer afstand moest doen van de koppositie. De eerste plaats is ingenomen door Marleco/Cluzona2, dat Stads- café de Banjaard met 3-0 opzij zette. Net als in poule C is de marge tussen de nummers één en twee op de ranglijst twee punten. Uitslagen: ATLAS/Korstanje - Nobelpoort/Kwiek 3 1-2, Boekhandel De Vries - Sport- huis Zierikzee 1-2, Pav. De Schorpioen - De Stulp 3-0, HCR De Kroon/Wiska - Ver meer/ Cluzona 2-1, Stadscafé De Banjaard - Marleco/Cluzo- na 2 0-3, WEA/MEVO'80 2 - Schouwen LMB 3-0, De Van ger/Kwiek 5 - Zeelandia 3 1-2, Café De Vlinder - Zeelandia 2 3-0, Timmerman Natuursteen - WEA/MEVO'80 3 0-3, Buys/ Kwiek 4 - ZWN 3-0. Programma: Sporthuis Zie rikzee - Smashers, WEA/ME- VO '80 2 - Bouwman Sleep dienst, Strayer Noordwelle - Pav. de Zandsnor, W02 - WEA/MEVO '80 3. Boekhan del de Vries - Zeelandia 1, AT LAS/Korstanje - Vermeer/ Cluzona, Dries Herenmode/ WIK 2. ATLAS Dames, De Vanger/Kwiek 5 - Marleco/ Cluzona 2. WEA/MEVO '80 1 - Vish. van Beveren/ASV, Vol leybal Nieuw dorp - Verfbron Goes, Brinkman/Kwiek Dl - WEA/MEVO '80 meisjes, CZ Groep - Mosselh. K., Schot/ WIK 1, Nobelpoort/Kwiek 3 - Surf Inn/De Putters, Schou ten LMB - ZWN, Fennet/Re- nesse - Bolle Dier Tuin/ WIK 3, Stadscafé de Ban jaard - Timmerman Natuur steen. Standen Poule A Pav. De Schorpioenlö 13 2 37 Zeelandia 1 1512 3 35 Sporth. Zierikzee 14 10 4 29 Boekh. De Vries 15 9 6 24 De Smashers 15 7 8 23 1 De Stulp 17 5 1219 WEA/MEVO'80 1 14 4 1010 Vish. Van Beveren/ ASV 15 015 3 Poule B HCR de Kroon/ Wiska 17 14 3 39 Nobelp./Kwiek 3 17 15 2 36 Vermeer/Cluzona 16 8 8 28 ATLAS/Korstanje 17 8 928 Café De Vlinder 1810 828 Zeelandia 2 18 41413 Surf Inn/ De Putters 17 116 8 Poule C WEA/MEVO'80 2 5 5 013 Buys/Kwiek 4 5 4 113 Bouwman Sleepd. 5 2 3 6 Schouten LMB 5 2 3 5 Volleybal Nwdorp 4 1 3 4 Verfbron Goes 4 1 3 4 ZWN 4 1 3 3 Poule D Marleco/Cluzona 2 5 5 015 De Vanger/KwiekS 5 4 1 13 Zeelandia 3 5 3 2 8 Timmerman Nat. 5 2 3 5 VVOZ 5 1 4 4 WEA/MEVO'80 3 4 1 3 3 Stadscafé De Banjaard 3 0 3 0 Poule DA Strayer Noordw. 6 6 017 Mosselh. K. Schot/ WIK 1 5 4 110 CZ Groep 5 3 2 8 Fotogr. L. Koper/ Cluzona D 6 2 4 8 Pav. de Zandsnor 5 3 2 7 WEA/MEVO'80 D2 6 0 6 4 WEA/MEVO'80 Dl 5 1 4 3 Poule DB Bloemensh. Krokus/ASV 5 5 013 Brinkm./Kwiek Dl 5 4 1 12 Atlas Dames 5 3 2 8 Fennet/Renesse 5 2 3 7 Dries Herenmode/ WIK 2 4 2 2 6 WEA/MEVO'80 meisjes 5 1 4 4 Bolle Dier&Tuin/ WIK 3 5 0 5 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6