Margriet Eshuijs treedt op in Theater Mondragon Open dag op de Visserij school Single nieuwe 2 Unlimited Op weg naar de toekomst Door K. van der Geest Film Marian in 't Beest Zeeuws Vocaal Ensemble viert het tweede lustrum Lezing over dromen M E D I A - O VERZICHT Open avond Hogeschool Zeeland 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Met breekbare ballads en rocknummers ZIERIKZEE - Zangeres Margriet Eshuijs doet .op haar toernee met een nieuw theaterconcert zaterdag '14 maart Theater Mondragon in Zierikzee aan. Zij treedt daar vanaf 20.00 uur op met een gevarieerd programma van breekbare ballads tot rocknum mers. Eshuijs wordt begeleid door haar eigen band, bestaande uit Maarten Peters (zang, gi taar), Ruud de Grood (toet sen), Ron van Stratum (drums) en David de Marez- Oyens (bas). Zij is een van die Nederlandse artiesten, die met een soort vanzelfsprekendheid theater zalen weet te vullen. Een ras- muzikante die niet afhanke lijk is van hits om verzekerd te zijn van publiek Zij heeft gestaag gebouwd aan haar carrière, met een ze kere eigenzinnigheid en oog voor kwaliteit. Als peuter al speelde zij op haar eigen ma nier accordeon en later legde zij zich toe op de gitaar. Nog voor haar tienerjaren speelde zij in verschillende popgroep jes. Klassieker De imposante carrière van Margriet Eshuijs begon ech ter in 1974 met de hit 'House for sale.' Een nummer dat een klassieker werd in de Neder pop. Dit nummer, dat ze des tijds zong met de groep Luci fer, staat nog steeds op haar repertoire, zij het in steeds verschillende, verrassende arrangementen. Het succes na 'House for Sale' kwam snel. Het eerste album van Lucifer (met Hennie Huisman op drums) 'As We Are' behaalde in 1975 goud en het tweede album 'Margriet' bevatte veel eigen composi ties, waaronder 'Selfpity' en 'Someone is waiting for you.' Haar eerste solo-album 'On the move' werd onder meer bekroond met een Edison en de Pall Mali Export Prijs. In de tweede helft van de jaren tachtig bouwde Margriet Es huijs haar activiteiten uit en kwam haar veelzijdigheid duidelijk naar voren. Zij Jse- gon in 1987 met lesgeven aan het conservatorium in Alk maar, presenteerde de Teleac- cursus Rock School en begon steeds vaker solo op te treden achter de vleugel, ook voor te levisie. Ze gaf concerten met onder meer het Rotterdams Philharmonisch Orkest, het Noorder Philharmonisch Or kest en het Symfonieorkest van Forum. Met haar laatste tour bewees Eshuijs samen met haar band dat niet alleen subtiele luis terpop gedijt in de theateram- biance, maar dat ook robuus te rock daar op zijn plaats is. De laatste serie optredens was meteen een voorberei ding op de cd Shadow Dan cing die direct daarna werd opgenomen. Soul Haar nieuwste toer heeft ze in januari in gang gezet. Zelf zegt ze erover: ,,Soul heeft er aitijd ingezeten. Dat ik nu uit kan pakken heeft te maken met de liedjes die Maarten Pe ters op maat voor mij schrijft. Margriet Eshuijs geeft zaterdag 14 maart een concert in Theater Mondragon in Zierikzee. (Foto: Patricia Steur) Het is ook een kwestie van los durven laten. Als een liedje qua emoties zeer doet, mag je in je keel ook wel wat voelen. En na meer dan twintig jaar, weet ik precies, wat ik zoék, wat ik wil en wat ik me kan veroorloven." Kaarten voor dit theatercon cert van Margriet Eshuijs en haar band zijn in voorver koop verkrijgbaar bij Theater Mondragon, van maandag tot en met vrijdag van 11.00 tot 14.00 uur, tele foon: 412670. Aan Deltahaven in Stellendam STELLENDAM - Op de Visserijschool aan Deltaha ven 4 in Stellendam vindt zaterdag 21 maart een open dag plaats, tussen 10.00 en 14.00 uur. Tijdens deze dag is informa tie te krijgen over de twee verschillende beroepsoplei dingen voor de visserij en kan kennis worden gemaakt met de docenten, de leermiddelen en de praktijklokalen van de school. Met name het prak tijklokaal visserijkunde met demonstraties netten maken, de visserijsimulator en de machinekamer zijn een be zoek waard. De twee beroepsopleidingen van het Scheepvaart en Transport College verschillen in opleidingsduur, gewenste vooropleiding en de te beha len vaarbevoegdheid. Voor de driejarige opleiding is een Vbo/Mavo-diploma noodza kelijk. Bij de tweejarige opleiding is een diploma niet vereist. Gediplomeerden kunnen volgens de organisa tie, verzekerd zijn van een baan. Het Produktschap Vis maakt zich zelfs zorgen om dat in de nabije toekomst een groot tekort aan bemanning wordt verwacht. De open dag duurt vn 10.00 tot 14.00 uur. Meer informatie is te verkrij gen bij de Visserijschool: 0187 -491968. GOES - Na het magische 'The Garden' is in 't Beest in Goes nu de film 'Marian' te zien en wel op donderdag 12 en vrij dag 13 maart. 'Marian' is een indringende en eerlijke film over een Tsje chische jongen die in de mar ge van de samenleving wordt gedrukt. Die jongen - Marian - vraagt na de nodige omzwer vingen in weeshuizen en in ternaten hulp aan een docent, maar die kan hem alleen tij delijk helpen. Aanvang 20.30 Concert in Grote Kerk Goes GOES - Het Zeeuws Vocaal Ensemble viert het tien jarig: bestaan met een aantal opmerkelijke concer ten. Het ensemble gaat onder meer naar het Duitse Krefeld. In de herfst van het vorige jaar maakte het ensemble een concertreis naar Letland en Litouwen. Nu is de zanggroep uitgenodigd om een concert te verzorgen in de Sankt Ste- fanskirche in Krefeld. Hun concert maakt onderdeel uit van een concertserie waaraan ook de Wiener Sangerknaben hun medewerking verlenen. Het concert in Krefeld staat gepland voor zaterdag 28 maart. Het passie-concert dat daar gegeven wordt valt ook in Goes te beluisteren en wel op vrijdag 13 maart. Dat is in de 40-dagentijd na Carnaval, een periode van inkeer en bezin ning op weg naar Goede Vrij dag. Het programma bestaat geheel uit koorliederen, mo tetten en psalmcomposities die geschreven zijn met het oog op de 40-dagentijd. Tijdens het concert worden werken uitgevoerd van Pur- cell (Psalm 3), Boyce (Psalm 51), Wesley, Bach, Reger en anderen. Het concert wordt geopend en afgesloten met een toonzetting van psalm 25, de eerste uit de beginperiode van de Reformatie. Het con cert in de Grote Kerk in Goes begint om 20.00 uur. MIDDELBURG - 'Dröfiien en hun spirituele betekenis in ons dagelijks bestaan'. Dat is de titel van een lezing door de Spirituele Sociëteit Zeeland op zondag 15 maart in Middel burg. Spreekster is Lieke van Rooijen. Zij is afgestudeerd Humanistisch raadsvrouwe en volgt opleidingen voor droombegeleidster. Ze leeft vanuit de visie dat mensen willen leven vanuit hun diep ste verlangens en overtuigin gen. De lezing begint om 10.30 NEDERLAND1 18.03 uur The nanny. Ameri kaanse comedyserie. 18.28 uur Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Ju dith de Bruijn. 18.56 uur Alle dieren tellen mee. Informatief dierenpro- gramma. 19.24 uur Waku Waku. Spel- programma. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.23 uur Netwerk. Actuali teitenprogramma 20.56 uur NOS-Weerover- zicht. 21.05 uur Villa Felderhof. Se rie gesprekken vanuit een schilderachtig chalet in een Zwitsefs bergdorp. 22.01 uur Taxi. Serie opmer kelijke gesprekken in een taxi. Chauffeurs: Loes Luca en Hans Kesting. 22.29 uur NCRV-Dokument: Liefdeszaken. 23.08 uur Denkwijzer. 23.36 uur Miniatuur. De bij zondere plek in het leven van Frederike de Jong, schrijfster en filosofe. 23.47 uur Cheers. Amerikaan se comedyserie. Afl.: A house is not a home. Diana haalt Sam over een huis te kopen, de huidige bewoners kunnen echter geen afscheid nemen. NEDERLAND 2 18.00 uur NOS-Journaal, 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.01 uur Radar. Consumen tenprogramma. 19.47 uur TROS Triviant. Spelprogramma. Presentatie: Tineke Verburg. 20.31 uur Ameria's funniest home video's. Amusements programma met home-video bloopers. Presentatie: Bob Saget. 20.55 uur VVCS-gala. Recht streeks verslag van het veer tiende WCS-gala vanuit de RAI te Amsterdam. Presenta tie: Jack van Gelder en Mart Smeets. 22.10 uur Het elfde uur. Serie gesprekken. Presentatie: An- dries Knevel. 23.00 uur Studio NOS. Sport- magazine. Met om ca. 23.30 NOS-Journaal. 23.35 uur Human resource management. NEDERLAND 3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Alfons Aberg; 18.10 Stu dio Achterwerk. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Kunst jes. 18.30 uur NOS-Jeugd jour naal. 18.43 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. Afl.: Rechtbank. 19.04 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.29 uur Barend Witte- man. Praatprogramma. Pre sentatie: Sonja Barend/Paul Witteman. 19.58 uur With a little help from my friends. Muziekpro gramma waarin bekende pop groepen optreden met het Me- tropole Orkest o.l.v. Dick Bakker. Presentatie: Jan Douwe Kroeske. 21.27 uur Curagao: Van Wa- tamula tot Punt Kanon. Serie verhalen over Curagao. Afl.: Oud en nieuw. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Rob Trip. 23.08 uur Het uur van de wolf: Samuel Beckett. Portret van de kluizenaar Samuel Bec kett. 00.24-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 Hercules. 18.55 Zwart/ Wit. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Walker. 21.25 Voetbal len doe je zo. 22.00 112 Week end. 22.30 't Is hier verschrik kelijk gezellig. 23.05 Erotisch dagboek. 23.35 De heilige koe. 00.05 The sound of radio. RTL 4 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Postcode loterij record show. 21.45 Breekijzer. 22.30 RTL Actueel: Peter R. de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.15 Sportnieuws. 23.30 Ca therine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Ster ke staaltjes. 18.30 Elke secon de telt. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Voetbal in het land. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 The ice runner. 22.45 Wat een week. 23.15 Bu siness update. 23.35 5 in het land. 00.00 RTL Nieuws. 00.30 N achtprogr amma SBS 6 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Explosief. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.30 Lock up. 22.30 Hart van Nederland. 22.55 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.00 Red light zone. 00.00 Jerry Springer. 00.45 Street justice. 01.35 Nachtprogrammering: Ac tienieuws BRT1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbe richt. 20.00 Thuis. 20.25 FC De Kampioenen. 21.05 Afrit 9. 21.35 Herexamen. 22.20 Nieu we maandag. 23.04 KENO- uitslagen. 23.05 Journaal. 23.25 Weerbericht. 23.30 Christen-Democratische Om roep. 23.40 Pacific Drive. 00.01-09.00 Doorlopende her haling van journaal en weer bericht. BRT 2 18.00 Hey Arnold. 18.25 Stu- dio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Kwesties. 21.10 Mr. Bean. 21.35 Over de liefde. 22.00 Terzake. 22.30 Ed McBain's 87th precinct: Ice. 00.00-02.00 Doorlopende her halingen van TerZake. Dinsdag 10 maart NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.06 uur De ochtenden. 09.53 uur Vinger aan de pols magazine. 10.29 uur NCRV-Dokument: Liefdeszaken. 11.06 uur Jos op 1. 11.59 uur Uitzending politie ke partijen: RPF. 12.02 uur NOS-Tekst tv. 15.13 uur Praktijkperikelen. Engelse serie. Afl.: In voor- en tegenspoed. 16.05 uur Jos op 1. 17.02 uur Alles kits. Met om 17.03 Robbedoes; 17.28 Sky- trackers; 17.53( Alles kits kwis. NEDERLAND2 09.30 uur Zig zag: Bontekoe, schipper bij de VOC. 10.00 uur Kernpunt (V). 10.30 uur Sybe satellyt. 11.15 uur Iedereen kan scha ken. 12.00 uur Agrarisch journaal. 12.15 uur 't Zal je gebeuren. 12.45 uur Agrarisch journaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur NL-tv. 13.20 uur Jong. 13.45 uur Gospelclips. 13.59 uur Het vragenuurtje. 15.00 uur Spreekuur. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.08 uur Bassie en Adriaan. 16.16 uur Coco Jappe. 16.40 uur De Vijf. 17.00 uur Op reis naar het Noordpoolgebied. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.05 uur MiddagEditie. Met om 12.30 uur NOS-Sportjour naal. 13.00 uurNOS-Journaal. 13.07 uur Urbania, een stads- triptiek. 13.39 uur Barend Witte man. 14.04 uur Lingo. 14.26 uur De plantage. 15.22 uur Sportpaleis De Jong. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.08 uur Waskracht! 16.34 uur Loladamusica. 17.05 uur Heartbreak High. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 Saved by the bell: The new class. 16.40 Homeboys in outer space. 17.10 Paradise Beach. 17.35 Family matters. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Snorkels. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon express: Snorkels. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Tom Jerry kids. 13.40 Postcode loterij re cord show. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS 6 09.05 Days of our lives. 09.45 Cybill. 10.10 The Jeff Fox- worthy show. 10.35 Pacific Drive. 11.00 Hart van Neder land. 11.30 The Susan Powter show. 11.55 Days of our lives. 12.35 Popeye. 12.45 Pacific Drive. 13.10 Hart van Neder land. 13.40 Vakantie-tv. 14.15 Goudkust. 14.40 Ned and Stacey. 15.05 Bugs. 16.00 Days of our lives. 16.45 Team Knight Rider. 17.35 Hangin' with Mr. Cooper. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Zuster Stefanie. 14.16 Weer bericht. 17.00 Open op zon dag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Buren. BRT 2 17.00 KETNET: Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Tom en Tim. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Maandag 9 maart 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale, met landelijke en internationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-Nieuwsbulle- tin. Dinsdag 10 maart 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Oogappels en muil peren. Programma over op voeding en onderwijs. Pre sentatie: Anke Tanihatu. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37. uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Gefeliciteerd! Ver zoekplaten en gelukwensen. Presentatie: Piet Brakman. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar met om 17.55 uur: de agenda. OMROEP ZEELAND TV 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Sport, overzicht van het afgelopen weekend. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Dinsdag 10 maart 09.20 uur Omroep Zeeland Tekst-TV, met actueel Zeeuws nieuws. 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. VLISSINGEN Hogeschool Zeeland houdt donderdag 12 maart een open avond. Tus sen 19.00 en 21.30 uur passe ren alle opleidingen van de Hogeschool de revue. Dit ge beurt in het Atrium, de cen trale ontmoetingsplaats in Vlissingse school. Gekozen is dit jaar is dat de overdracht van informatie in hoofdzaak via persoonlijke gesprekken met aankomende studenten zal plaatsvinden. Ieder kwartier vindt een rondleiding door de school plaats door ouderejaars, waarbij onder meer informa tie wordt gegeven over stu diefinanciering en studenten verenigingen. Via brochures, studiegidsen, lessentabellen en stage-opdrachten krijgen belangstellenden meer in zicht in de mogelijkheden van Hogesschool Zeeland, Ook over de Mastersopleidin- gen wordt informatie ver schaft. Enkele van de opleidingen die in Vlissingen te volgen zijn zijn bedrijfseconomie, communicatie, elektrotech niek, chemie en maritiem of ficier. In het hele noordelijk Territorium stond hij bekend als een niet alleen bekwaam, maar ook bedachtzaam en strikt rechtvaardig man, die echter het uiterste vergde, niet alleen van de negers en blanken, die voor hem werkten, maar ook van zichzelf. ,,Dat is iemand, bij wie ik iets kan le ren," dacht Pete Holwerda, toen hij op Eikedra Station om werk vroeg. En de volgende dag begon hem de eer ste van een reeks eindeloos lange da gen, waarop hij met een troep andere drijvers uit het kamp bij een van de drinkplaatsen het vee bijeen dreef en de kalveren brandmerkte. Het waren vermoeiende, uitputtende dagen, al tijd benauwend heet, met stofwol ken, die als een verstikkende, dichte nevel boven de onafzienbare, trooste loze, dorre prairie hingen, met zwer men bromvliegen, vuil en zweet. Bij het eerste krieken van de dag riep Walmudja, de Australische neger, met zijn schelle keelstem de mannen wakker, die in slaapzakken of een grauwe paardedeken gewikkeld op een leger van droog gras en boombla deren rond de kampvuren lagen. Het was dan nog zo donker, dat ze nauwe lijks een hand voor ogen konden zien. De sterren flonkerden aan de diep- duistere hemel, maar in het oosten te kenden zich de vage heuvelomtrek- ken tegen de lucht af, die daar vaal geel begon te. worden. De gure zuidenwind, die elke avond na het on dergaan van de zon opstak en tegen middernacht vaak tot een loeiende storm aanwakkerde, flauwde af en ging eindelijk geheel liggen. De din go's, die zacht grommend en jankend in de duisternis rond het kamp geslo pen hadden, trokken zich schuw te rug in het dichte, warrige kreupel hout. Morrend, slaapdronken en stram na de korte nachtrust, die de lo den moeheid nauwelijks uit hun pijn lijke ledematen hadden kunnen ver drijven, huiverend van de kou, die altijd tegen het aanbreken van de dag het felst was, strompelden ze over eind. De meesten schuifelden, aarzelend en traag, alsof ze niet goed op gang kon den komen, naar de vuren, pookten in de gloeiende as en wierpen er een paar stukken hout op om zich te war men aan d#e vlammen, die dadelijk omhoog laaiden. Ze wreven zich de verkleumde handen en stampten met hun voeten in de zware, leren knie laarzen op de harde grond. Slechts en kelen wasten zich de slaap uit de rood omrande ogen met een beetje water, dat Kokkie in een paar oude, zwart geblakerde benzineblikken warm ge maakt had. Anderen grepen dadelijk naar hun gedeukte schaftblikjes en lepels om het ontbijt van rijst met kerrie, rundvlees, brood en hete thee te halen uit de kombuis van een paar ruw behouwen palen en roestige, ge golfde, ijzeren platen. Veel tijd was de mannen niet gegund. In de grijze schemering, die snel over ging in het licht van de nieuwe dag, doemden bosjes struikgewas op met hier en daar wat hoge eucalypten en de verlaten wildernis, die zich uit strekte tot aan de kale heuvels in het oosten. Walmudja keerde al terug naar het kamp met de paarden, die gedurende de nacht losgelaten waren om zoveel mogelijk te kunnen grazen. Een oude Ier, mager, gebogen en in zichzelf gekeerd, strompelde naar het pompstation, morrelde aan een mo tor, die eindelijk aansloeg en begon de grote vijver vol te pompen met een paar maal tien duizend water, dat door goten naar de lange troggen kon lopen, waaruit het vee gedrenkt moest worden. (wordt vervolgd) De eerste single 'Wanna get up' van de nieuwe 2 Unlimited komt 16 maart uit. De blonde Noord-Hollandse Romy en de uit Kruidingen afkomstige brunette Marion zijn de nieuwe zangeressen en opvolgers van Ray Slijngaard en Anita Doth die in mei 1996 de groep verlie ten. De creatieve motor achter 2 Unlimited, het Belgische duo Jean-Paul De Coster en Phil Wilde, besloot het over een andere boeg te gooien. Bewust is gekozen voor een totaal an dere opzet, waarbij het aspect rap verloren is gegaan. De dames zullen een geheel nieuwe in vulling aan het vocale gedeelte van 2 Unlimi ted geven. Ook aan de muzikale kant is gesleuteld. De techno-beats zijn vervangen door liedjes met een refrein, dat iedereen na één keer horen al mee kan zingen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4