mi mn T3 10,29 rupsl GRATIS SUCCESJE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODES TV DE VERSSPECIALISTEN VAN NIEUWERKERK 150,- dé krant van schouwen - duiveland! 7,50 1,45 2,95 TYPESCHOOL KOETSDIJK TEL. 0111-401267 ASBEST, UW PROBLEEM? JAC HANSE MONTAGE OPGELET! ENTHOUSIASTE DAMES JONKER FUNSPORTS, HAAMSTEDE JONKER FUNSPORTS Veilig vlees, een schone zaak! van 200,- deze week Slagerij Floresteijn 'joro 's Z WEH&ZDXg-EiAC 1 FOTO VERSCH00RE SLOTEN HERMAN JANSEN DE KRANT NA 18.00 UUR NOG NIET ONTVANGEN? SUCCESJES dé kabelkrant - U~iweh-duiveland H.H. LANDBOUWERS Fa. van de Velde Zn. DEZE WEEK BIJ 1988-1998 Qebr. den Boer MAGERE STOOFLAPPEN Q Q_ KIPPE-POTEN LEVERKAAS KRAB-SALADE SCHWARZWALD KOTELETTEN VARKENSHAASJES 5 betalen 6 haien 5 betalen 2,89 4 betalen 1,59 1,29 3,25 2,19 3 krentenbollen gratis" 8 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze vriend LEO SIMMERS Wij wensen Ria, de kinderen en kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe. WILLY en JAN GELEIJNSE Zierikzee, 19 februari 1998 Neem Heer, mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan d'eeuwige stranden de ruste vind. Gezang 232la Verdrietig, maar dankbaar voor de goede dingen die we samen mochten beleven, geef ik u kennis dat na een moeizame levensavond is overleden mijn lieve man ADRIAAN JUMELET in de leeftijd van 89 jaar. L. J. JUMELET-VAN DEN BERGE 20 februari 1998 Verzorgingstehuis "In 't Opper" Dr. de Kockstraat 13, K. 13 4311 EK Bruinisse De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. woensdag 25 februari in de aula van "In 't Opper", aanvang 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de alge mene begraafplaats te Bruinisse, omstreeks 14.15 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de aula van "In 't Opper". Ontroerd delen wij u mede dat, omringt door allen die hem lief waren, uit ons midden is wegge nomen onze lieve pleegvader, opa, zwager en oom JOHANNES JUMELET sinds 1988 weduwnaar van Maria Otte t Zierikzee, 21 februari 1998 Bruinisse, 25 april 1910 "We zullen hem missen.' Mierloo: J. EGBERTS-VAN KOOTEN T. H. A. EGBERTS Janti Anne en Jos Etten-Leur: J. J. PLEUNE W. M. A. PLEUNE-VAN DOMMELE Angeliek Chantal Bruinisse: S. JUMELET en verdere familie Oudestraat 10 4311 AW Bruinisse Gelegenheid tot condoleren woensdag 25 februari van 19.30 tot 20.30 uur in de aula van de Herv. Kerk te Bruinisse. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. donderdag 26 februari in het Herv. verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse, aanvang 10.30 uur, waarna de begrafe nis zal plaatshebben op de algemene begraaf plaats te Bruinisse, omstreeks 11.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in bovengenoemd gebouw. Degene die geen rouwbrief hebben ontvangen kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. "De herinneringen blijven" Zaterdagavond overleed onze onvergetelijke buurman JOHANNES JUMELET MAARTEN en GRÉ BRUIJNES "De Heer is mijn Herder" Bedroefd om het verlies geven wij u kennis dat na een zorgzaam leven rustig is ingeslapen onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder PIETERNELLA JOHANNA OKKERSE-ROUKEMA sinds 1974 weduwe van Marinus Okkerse in de leeftijd van 87 jaar. Bruinisse: J. MULLER-OKKERSE H. J. MULLER Dreischor: L. BARENDREGT-OKKERSE H. BARENDREGT Bruinisse: A. KIK-OKKERSE J. KIK T. BOLIJN-OKKERSE CHR. BOLIJN M. E. ROOZEMOND-OKKERSE L. E. ROOZEMOND Klein- en achterkleinkinderen Bruinisse, 22 februari 1998 Verzorgingstehuis "In 't Opper" Correspondentie-adres: Kerkstraat 27 4311 BB Bruinisse Gelegenheid tot condoleren donderdag 26 febru ari van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van "In 't Op per", Dr. de Kockstraat 13 te Bruinisse. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. vrijdag 27 februari in de zaal van "In 't Opper", aanvang 13.30 uur, waarna de begrafenis zal plaatshebben op de alge mene begraafplaats te Bruinisse, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in bovengenoemde zaal. Geen bloemen Zondag is plotseling overleden, onze tante PIETJE OKKERSE-ROUKEMA Wij wensen haar kinderen, klein" en achterklein kinderen, veel sterkte bij dit hele grote verlies. L. ROUKEMA G. ROUKEMA M. ROUKEMA-ALSEMGEEST TH. P. DE BOO-ROUKEMA A. L. DE BOO 22 februari 1998 UW ADVERTENTIE IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE EEN GOEDE KEUS Een kaart een bloem een zoen ze kunnen zoveel voor je doen en geven kracht om door te gaan. Met dit gedichtje willen wij u bedanken voor de hart verwarmende woorden, zowel persoonlijk als schrifte lijk, na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa VVIEBE HENRICUS KEIKES MIES KEIKES-BAKKER Kinderen en kleinkinderen Grouw, februari 1998 Langs deze 'weg willen wij u hartelijk dank zeggen voor uw blijken van medeleven en belangstelling na het plotselinge overlijden van onze lieve zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder WILLEMINA VERWIJS-VAN DER ZANDE Uw medeleven na het plotselinge verlies van onze moeder en oma doet ons beseffen dat u begrijpt wat dit verlies voor ons betekend, en dat wij met de herin neringen aan haar die ons lief was verder moeten gaan. Hartelijk dank voor uw medeleven. Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Bruinisse, februari 1998 REGELMATIG ADVERTEREN IS OMZET VERGROTEN! VRAAG NAAR ONZE ADVERTENTIE-TARIEVEN 01 1 1-453540 Goed leren TYPEN ook op de computer???? Dan naar Al meer dart 60 jaar een begrip Goede lessen in een prettige sfeer. Lage leskosten en cursusgarantie. De nieuwe cursussen starten in: ZIERIKZEE: Zaterdag 28 februari 1998, in Huis van Nassau, Lange Nobelstraat. Aanvang 8.30 uur. Wilt u meer inlichtingen? Bel of schrijf naar: TYPESCHOOL KOETSDIJK - A. REIJENGA Meirstraat 55, 4751 AC Oud Gastel, tel. 0165-511488 Elektca Riólering« Nieuwbouw - Verbouw - Renovatie - Onderhoud Uw toilet of wastafel is defect? Waar haalt u zo vlug mogelijk nieuw vandaan? Vaak is dit op korte termijn wel door ons te vervangen. KONSTRUKTEURS INSTALLATEURS JULIANASTRAAT 40, 4301 NC ZIERIKZEE TEL. 0111-412647 FAX 0111-417249 WIJ LOSSEN HETVOOR U OP tel. (01 I 1)641976 fax (01 I 1)642230 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf Dillingsweg I 4308 NV Sirjansland Tevens kunt u bij ons terecht voor HANDEL en MONTAGE van DAK- GEVELBEPLATING Wij zijn op zoek naar voor werkzaamheden in onze sportshop in Haamstede of voor een paar uur in de week of de zomermaanden Lijkt het iets voor jou bel: 0111-651566 of 0111-652412 RENESSE, 0111-461220, HAAMSTEDE, 0111-652412 Kwaliteits Controle KGR Runderen vul voordelig uw diepvries met eigen geslacht vee 1/2 VARKEN Q_ panklaar nu per kilo 4yOO RUNDER VOORVOET - 0 (dikbil) nu per kilo RUNDER ACHTERVOETEN (dikbil) nu per kilo 11,00 VLEESPAKKET 2V' kilo rundergehakt 27' kilo rublappen 27' kilo braadlappen 27' kilo Hamlappen 27' kilo RIBKARBONADE Ook het adres voor al uw HUIS- of BEDRIJFSSLACHTINGEN Raadhuisstraat 13 - Ouddorp alles gratis thuisbezorgd TELEFOON 0187-681348 1 uur service 0,99 Dam 5 - Zierikzee Deltastraat 12-14 NIEUWERKERK Tel. 0111-641465 Bel dan ons lezersservice telefoonnummer: 0111-453538 Onze lezersservice-telefoon is bereikbaar tijdens kantoor-uren van MAANDAG t/m VRIJDAG: van 8.30 tot 17.00 uur tijdens de avond-uren: MAANDAG - DINSDAG DONDERDAG en VRIJDAG: (niet op woensdag) van 18.00 tot 20.00 uur. Verse aardbeien 2 Hollandse rode bessen 2,98; zoete pruimen 7zki lo 2,98. P. Pieper, Ooster- land. Sla-, bloem- en spitskool- planten. P. C. Geluk, Zwa- nenburgseweg 11, Capelle, tel. 412791. Gesneden andijvie 1,49; gesneden koolraap 0,98; Veldsla, 100 gram 0.98. P. Pieper, Oosterland. Kraamkadootjes Woord en Daad, St. Joostdijk 80, Oosterland. Tel. 642464. Bosje narcissen 1,95; bakje cocktailtomaatjes 0,98, 3 voor 2,50; Hol landse andijvie xh kilo 1,98. P. Pieper, Ooster land. Mobiele telefoon Pocket- line Newton. Thl. 0111- 413705. Afvoer verstopt. Bel 0111- 413495 Sqhoonmaakbe- drijf De Jong. Ook voor verhuur schoonmaakap- paratuur, 24 uur service. DRUKWERK? LnO drukkenj/uilgeven| IH (Maximaal 1 bon per week per opdrachtgever/telefoonnummer). Uitsluitend voor particulieren voor aanbiedingen met een maximum prijsvermelding van 500,-. Zie onderstaande voorwaarden. Een gratis succesje mag niet langer zijn dan 3 regels. Voor elke letter, leesteken en ruimte tussen de woorden gebruikt u één vakje. Bon s.v.p. in blokletters invullen f ■zr Naam: Adres: Telefoon: Postcode:^ Woonplaats: Bon uitknippen en opsturen naar: Zierikzeesche Nieuwsbode. Postbus 1 4300 AA Zierikzee. In de linkerbovenhoek van de envelop vermelden "Succesje". U kunt deze bon ook afgeven op ons kantoor Jannewekken 11 te Zierikzee. Voorwaarden: Uitsluitend voor aanbiedingen van particulieren (geen handelaren). Alleen voor te koop aangeboden artikelen. Per advertentie één artikel. In uw advertentie de prijs tot max. 500,- en uw telefoonnummer vermelden. Gratis succesjes kunnen alleen via bovenstaande bon worden opgegeven, geen fotokopieën. Indien plaatsing voor de eerstvolgende uitgave niet mogelijk is wordt uw succesje automatisch in de daarop volgende uitgave geplaatst. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor advertenties, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Voor schade van welke aard dan ook ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaatsen van gratis succesjes zijn wij niet aansprakelijk. 'Succesjes", zakelijk en particulier Zowel voor de zakelijke als particuliere "Succesjes" blijven de mogelijkheden ongewijzigd. Het tarief bedraagt: 1 t/m 4 regels 7,65 elke regel meer 1,95 (excl. 17,5% BTW). Voor brieven onder letter of nummer wordt 5,- in rekening gebracht. 24 uur per dag op kanaal l l Frequentie 21 8.25 of kanaal 10, frequentie 210.25 JE LEEST 'T IN DE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dit voorjaar staan wij weer voor u klaar met de vol gende zaai- en pootmachines 1 Uien plantmachine 1 Nieuwe zaaimachine voor uien, enkele rijen 2 Zaaimachines voor uien, dubbele rijen 1 Bonen zaaimachine voor alle soorten bonen Tevens: Bieten, cichorei en teunisbloemen zaaien. Aardappelen planten en aardappelbedden frezen Beleefd aanbevolen, loon- en verhuurbedrijf Kerkwerve, tel. 692104 of 0653-630621 Na bijna 10 jaar komt er voor ons een einde aan een m,ooie en leerzame periode, waarvan de fantastische sfeer die deze jaren brqcht in onze herinnering zal blij ven. We geven het roer per 2 maart over aan Leen en Anita Stolk. Dit doen we met veel vertrouwen jegens Leen en Anita, omdat hun ervaringen op het gebied van AGF en bloemen en planten gedurende de inwerkperiode van twee maanden een welkome aanvulling vormden op onze winkelvisie. Onze welgemeende dank gaat niet alleen naar al de klanten die onze winkel bezochten, maar ook naar de buren op de Ring. collega ondernemers, familie, ken nissen, leveranciers en onze medewerkers. afscheidsaanbiedinaen aeldia do 26 feb. tot za 28 feb.: Aanbieding 1: BROCCOLI 500 gram 0,99 Aanbieding 2: TURBANA BANANEN kilo 1,99 Aanbieding 3: RAUWKOST SPECIAAL 200 gram 0,99 reklame dinsdag en woensdag: SPINAZIE kilo 2,50 ELSTAR 2 kilo 3,50 UW SPECIALIST IN KWALITEIT VOOR EEN EERLIJKE PRIJS groenten fruit en bloemen Kerkring 35 Nieuwerkerk Tel. 0111-647077 Reklames. Gehele week aeldia! 500 gram van L8t25 nu voor 0,v/0 heel kilo voor 150 gram nu bakje 100 gram Specialiteit van de week! magere ribkarbonade, mild gekruid met vleugje rooksmaak, q c 3 stuks nu O,yö Weekend-reclame: 250 gram nu 7,50 VOOR EEN (H)EERUJK STUKJE RUND- OF VARKENSVLEES Kerkring 33 Nieuwerkerk Tel. 0111-641224 ZONNEBROODJE ongesneden 1,98 ROGGEBOLLETJES 6 halen KNACKEBROOD kaas - sesam of zonnepitten. per pakje nieuw: HONING PLAATCAKE 5 halen extra koopje: bij besteding van 10,00 6 COCOSMACRONEN voor slechts 3,98 weekend: APPELCARREE'S nieuw: GEVULDE CHOCOSANDWICH maar vleeswaren: 100 gram BOERENMETWORST 100 gram RUNDERROOKVLEES 100 gram NOORDZEE SALADE kaas: Bij aankoop van 500 gram KAAS Hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling tijdens onze openingsdagen geldig van 23 tot 28 februari 1998 HET JUISTE ADRES VOOR KWALITEITS PRODUKTEN CHIP-KNIP

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 8