Nut Uitspanning pakt feestelijk uit Sindbad de Zeevaarder Imbruno in concert Op weg naar de toekomst Gfc Twee dagen feest ter gelegenheid van 125-jarig bestaan TT v. t! Expositie Mathisse Arendsen MEDIA - OVERZICHT Museum in stadhuis op zondag open 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE f® "ftW T-r^4; t.V r- i V 3 V- m!. V 7 ITvijS' i In 1923 werd het 50-jarig bestaansfeest van Nut Uitspanning gevierd. De toenmalige leden werden ter ere van die gelegenheid op de gevoelige plaat vastgelegd. ZONNEMAIRE - Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Harmonievereniging Nut en Uitspan ning in Zonnemaire houdt een speciaal daartoe opge richt comité op 12 en 13 juni een twee dagen durend feest. In een grote tent op het Zonnemairse sportveld worden muzikale optredens, circus, een expositie en een reünie samengebracht. „We hebben een groot feest gehouden bij ons 100-jarig be staan en dat willen we bij het 125-jarig bestaan opnieuw. Het is natuurlijk ook heel bij zonder. We zijn de oudste dorpsharmonie van Zee land," licht, feestcomitévoor zitter W. Hanse toe. De ver eniging pakt groots uit. In een tent van 15 bij 30 meter zullen podium, dansvloer, bar, tentoonstelling en een groot videoscherm worden geïnstalleerd. Deze laatste voorziening is speciaal be doeld voor voetbalfans. Zij kunnen gezamenlijk de wed strijd België-Nederland (we reldkampioenschap) bekij ken. Vrijdag de 12e gaan de feeste lijkheden van start. Die avond maakt de kapel van de Koninklijke Marechaussee haar opwachting. Na afloop van dit eerste optreden wordt de expositie N U - 125 jaar geopend. De tentoonstelling is samengesteld uit onder meer oude reglementen, fo to's, verslagen en medailles. Op deze avond zijn ook alle oud-leden uitgenodigd. ,,Een reünie dus. Zo'n beetje alle adressen van oud-leden, en dat zijn er nu 122, hebben we al achterhaald," aldus Hanse. De volgende dag gaat Nut Uitspanning al weer vroeg van start. Om 9.30 uur ver trekt vanaf de school een la- waaioptocht door het dorp. Kinderen kunnen met dek sels, trommels en andere ma terialen hun steentje aan de feestvreugde bijdragen. Twee uur lang worden zij vervol gens vermaakt door kinder circus Hogerop uit Goes. In de middaguren wordt ge concerteerd in de categorieën harmonie, fanfare en brass. Het feestcomité heeft enkele grote namen gecontracteerd. Na de opening door Nut Uitspanning is het de beurt aan fanfare de Hoop uit Stel lendam en aansluitend aan brassband Excelsior uit Kloe- tinge. In de avonduren wordt het programma met een ver rassing gevolgd. De oude ver enigingskapel de Gruttepik- kers zal in de jaren 460-samenstelling bigband- muziek ten gehore brengen. Hanse: Iedereen heeft mu ziek opgestuurd gekregen. Twee van hen, een klarinet tist en een trompettist, zijn inmiddels niet meer als muzi kant actief. Speciaal voor dit optreden pakken ze het weer op." Daarna volgen optredens van slagwerkgroepen, want ook de drumband maakt volwaar dig deel uit van de Zonne mairse muziekvereniging. De drumband viert dit jaar even eens haar verjaardag. Het eerste officiële optreden vond - twintig jaar geleden - in Scharendijke plaats op 11 maart 1978. Ook wat het slag werk betreft is gezocht naar optredens in drie categorieën, waarbij uiteraard de eigen drumband van de partij is. De Zeeuwse band Take Five rond het programma af. Nut en Uitspanning telt mo menteel 57 leden, waarvan 41 leden deel uitmaken van de harmonie en zestien van de drumband. Vijf leerlingen maken zich op voor latere deelname en zeker wat klari netspelers betreft hoopt de vereniging op nog meer uit breiding. Door de jaren heen heeft de club de nodige top pen en dalen doorlopen. Maar zo zwaar als in het prille be gin wordt het waarschijnlijk nooit meer. Toen liepen de leerlingen eens in de twee we ken van Zonnemaire naar Zierikzee om les te kunnen krijgen van Sjoerd Klimmer boom. Als tegemoetkoming aan zijn ijverige leerlingen gaf de docent ook wat terug. Door om de andere week zelf naar Zonnemaire te wande len, kregen de leden van Nut en Uitspanning elke week les. BERGEN OP ZOOM - In de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom concerteert zondag 1 maart de - in Neder land wonende - Italiaanse organist Matteo Imbruno. Imbruno brengt een afwisse lend programma ten gehore, waarbij hij zich bedient van het Ibach-hoofdorgel, het his torisch koororgel en het kist- orgel. Het grootste gedeelte van zijn concert voert hij uit op het hoofdorgel. De werken die Imbruno speelt zijn van J.S. Bach, Frans Liszt en Jan Welmers. Op het koororgel speelt hij rpuziek van Scheidt en Sweelinck, het kistorgel wordt onder meer voor werk van Frescobaldi gebruikt. Het concert van Imbruno be gint om 16.00 uur. De ingang van de kerk ligt aan de Kerk straat. GOES - In het Museum voor Zuid en Noord-Beveland in Goes zijn tot en met 25 april schilderijen te zien van Mathisse Arendsen. Arendsen werd in 1948 gebo ren in Arnhem en volgde daar ook de kunstacademie. Sinds 1970 woont ze in Goes. De kunstenares heeft tot dusver re dertig series geschilderd, van steeds zo'n tien tot vijf tien werken, die onderling sterk verschillen. Arendsen heeft bewust voor deze varia tie gekozen, om zich als beel dend kunstenaar niet te snel aan een bepaalde stijl te bin den. De laatste serie is een sa mengaan van de sterkste kan ten uit deze series. Het resultaat is een naar abstrac tie neigend gestileerd beeld. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur. Maandag 23 februari NEDERLAND 1 18.03 uur The Nany, 18.32 uur Get the picture. Kennisquiz. Presentatie: Ju dith de Bruijn. 19.00 uur Alle dieren tellen mee. Informatief dierenpro- gramma. 19.29 uur Waku Waku. Spel- programma. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.25 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. 20.58 uur NOS-Weerover- zicht. 21.08 uur Tussen kunst en kitsch. 21.59 uur Taxi. 22.26 uur Denkwijzer. 22.53 uur NCRV-Dokument: De opvoeding. 6-delige docu mentaireserie over opvoeden. Afl.: Hoe houd je hem op het rechte pad? 23.36 uur Miniatuur. De bij zondere plek in het leven van Hans Stolp, pastor en schrij ver. 23.45 uur Cheers. Amerikaan se comedyserie. Afl.: The Godfather (3), Sam moet van haar ouders een oogje op Joy ce Pantusso houden. Wanneer hij de taak overdraagt aan Woody, krijgt hij daar al snel spijt van. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.01 uur Radar. Consumen tenprogramma. 19.35 uur Nooit meer gewoon. 8-delige serie over hoe men sen hun ziekte of aandoening beleven. Afl.: Astma. 20.05 uur Ik ben je moeder nietNederlandse comedie- serie. Afl.: De zus van Trudy. Het weerzien na dertig jaar tussen Trudy en haar zus is niet bepaald hartelijk. Wat is er vroeger gebeurd? 20.35 uur ^lind vertrouwen. Amerikaanse tv-film uit 1995. 22.00 uur Het elfde uur. Serie gesprekken. 22.57 uur Socutera. 23.00 uur Studio NOS. Sport- magazine. Met om ca. 23.30 NOS-Journaal. 23.35 uur Human resource management. Afl. 3: Presta tiesturing. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Alfons Aberg; 18.10 Stu dio Achterwerk. 18.15 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Moe. 18.30 uur NOS-Jeugdjour- naal. 18.43 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. Afl.: Kamerbode. 19.02 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.27 uur Barend Witte- man. Praatprogramma. Pre sentatie: Sonja Barend/Paul Witteman. 19.58 uur NPS. Doe.: Slaven van de fiets. Reportage over Belgische (ex-) profwielren ners. 20.30 uur Dans op 3: Sabine Kupferberg, danseres met duizend gezichten. 21.29 uur Curagao: Van Wa- tamula tot Punt Kanon. Serie verhalen over Curagao. Afl.: Qq 1 petbv 22.00 uur NOS-Journaal. 22.16 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Rob Trip. 23.03 uur NOS-Den Haag van daag. Parlementaire rubriek. Presentatie: Ferry Mingelen. 23.22 uur Het genie Salvador Dali. Portret van de keizer van de schilderkunst Salvad or Dali. 00.23-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 Hercules. 18.55 Zwart/ Wit. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 Walker. 21.20 Voetbal len doe je zo. 21.55 112 Week end. 22.30 Sex voor de Buch. 23.30 De heilige koe. 00.00 The sound of radio. RTL 4 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Postcode loterij record show. 21.45 Breekijzer. 22.30 RTL Actueel: Peter R. de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.15 Sportnieuws. 23.30 Ca therine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Stu dent-talent. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Voetbal in het land. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Kalifornia. 22.45 Live vanuit de recht bank. 23.15 Business update. 23.35 5 in het land. 00.00 RTL Nieuws. 00.30 Nachtprogram- SBS 6 18.05 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Real tv. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.25 The ka rate kid. 22.40 Hart van Ne derland/ Hart van de regio. 23.10 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.15 Red light zo ne. 23.45 Jerry Springer. 00.30 Days of our lives. 01.25 Nacht- programmering: Actienieuws BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.55 Weerbe richt. 20.00 Thuis. 20.25 De kop van Jut. 20.55 Afrit 9. 21.25 Herexamen. 22.15 Nieu we maandag. 23.04 KENO- uitslagen. 23.05 Journaal. 23.25 Weerbericht. 23.30 Christen-Democratische Om roep. 23.40 Pacific Drive. 00.02-09.00 Doorlopende her haling van het journaal en weerbericht. BRT 2 18.00 Hey Arnold. 18.25 Stu- dio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Kwesties. 21.25 Dood doet leven! 22.00 Terzake. 22.30 A search for justice. 00.00-02.00 Doorlo pende herhalingen van Ter- Zake. Dinsdag 24 januari NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.08 uur De ochtenden. 09.56 uur Vinger aan de pols magazine. 10.32 uur NCRV-Dokument: De opvoeding. 11.13 uur Jos op 1. 12.07 uur Uitzending politie ke partijen: AOV. 12.10 uur NOS-Tekst tv. 15.13 uur Praktijkperikelen. Engelse serie. 16.05 uur Jos op 1. Gevarieerd middagmagazine. 17.02 uur Alles kits. Met om 17.03 Robbedoes; 17.28 Genie from down under; 17.53 Alles kits kwis. NEDERLAND2 12.00 uur 12.15 uur 12.45 uur 13.00 uur 13.05 uur 13.20 uur 13.45 uur 14.00 uur 14.26 uur 15.00 uur 16.00 uur 16.08 uur 16.30 uur 16.55 uur 17.29 uur 17.30 uur 17.35 uur Agrarisch journaal, 't Zal je gebeuren... Agrarisch journaal. NOS-Journaal. NL-tv. Nooit meer gewoon. Gospelclips. Stapel op auto's. Natte neuzen. Spreekuur. NOS-Journaal. Coco Jappe. De vijf. Woeste streken. 2 Vandaag. Met om: NOS-Journaal. Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. Pre sentatie: Harmke Pijpers. 13.00 uurNOS-Journaal. 13.08 uur Urbania, een stads- triptiek. 13.38 uur Barend Witte man. 14.04 uur Lingo. 14.26 uur De plantage. 15.22 uur Sportpaleis De Jong. 15.52 uur Histoir de papier. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Waskracht! 16.33 uur Loladamusica. 17.05 uur Heartbreak High. Australische serie. De nieuwe leraar Gerard Albers jaagt de leerlingen tegen zich in het harnas als hij hen een lesje wil leren over discriminatie. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 Saved by the bell: The new class. 16.40 Homeboys in outer space. 17.05 Paradise Beach. 17.35 Family matters. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Snorkels. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon express: Snorkels. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriana13.00 Lunchkids: Tom Jerry kids. 13.40 Postcode loterij re cord show. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 Staatsloterij trekking. 17.10 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS6 13.10 Hart van Nederland. 13.40 De avonturen van T- Rex. 14.05 Goudkust. 14.35 Vakantie-tv. 15.05 Pacific Drive. 15.30 Days of our lives. 16.15 Ned and Stacey. 16.40 Bugs. 17.35 Hangin' with Mr. Cooper. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Zuster Stefanie. 14.20 Hans Kazan. 15.10 Les favorites. 16.00 Dempsey and Makepe ace. 16.55 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Bu- BRT2 09.00 KETNET Seabert. 09.25 Gemini (tweelingen). 16.00 Samson Gert. 17.00 Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Tom en Tim. 17.25 Disney Festi val. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale, met landelijke en internationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-Nieuwsbulle- tin. Dinsdag 24 februari 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Oogappels en muil peren. Programma over op voeding ,en onderwijs. Pre sentatie: Anke Tanihatu. Vandaag: Kinderen met am bities. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. 16.03 uur Gefeliciteerd! Ver zoekplaten en gelukwensen. Presentatie: Piet Brakman. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar met om 17.55 uur: de agenda. OMROEP ZEELAND TV Maandag 23 februari 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Sport, overzicht van het afgelopen weekend. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur tot 09.00 uur her haald in combinatie met Tekst-TV. Dinsdag 24 februari 09.20 uur Omroep Zeeland Tekst-TV, met actueel Zeeuws nieuws. 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. Door K. van der Geest Terwijl Pete dadelijk gevraagd had: ,,Ja Moeke kan dat wel? Ik be doel... jullie zijn allebei niet zo jong meer en je laat hier veel achter." Als Watse in Townsville 's morgens naar de fabriek ging, nam hij nauwe lijks afscheid van zijn moeder en wachtte hij niet op zijn vader of Maarten en Pete, maar haastte hij zich naar een troep jonge vrouwen en meisjes, die ook in de stad werkten, om luidruchtig gekscherend, pratend en lachend met hen op te lopen, hoe wel hij thuis haast nooit eens iets te vertellen had en maar heel zelden lachte. Pete daarentegen zou nooit de deur uit gaan, zonder zijn moeder goedendag te zeggen; hij keek ook tel kens, als hij met zijn vader en Maar ten het mulle pleintje overstak, naar haar om en wuifde zelfs nog tegen haar, als ze aan de kant van de stoffi ge weg tegenover de uitgang van het barakkenkamp op de bus stonden te wachten. Als hij 's avonds thuis kwam, vroeg hij allereerst: ,,Hoe heb je het vandaag gehad, moe ke? Druk? Is er nog iets bijzonders ge weest?" Als hij thuis was en moeke eens even naar de buren ging of naar een van de andere Nederlandse fami lies in het kamp, waarbij ze dan wei eens wat lang wegbleef, verzon hij al gauw een boodschap om haar op te kunnen halen. Hij nam haar zoveel mogelijk werk uit handen. Hij haalde water voor haar, zodat ze niet zelf in de brandende zon naar de kraan mid den op het plein hoefde. Hij bracht boodschappen voor haar mee uit de stad. Hij leerde haar met eindeloos geduld een beetje Engels, zodat ze zich verstaanbaar kon maken, en leg de haar telkens weer uit, wat het vreemde geld waard was, dat ze kreeg. Hij verzekerde haar ook, dat ze niet lang meer in het kamp hoefden te blijven, maar wel werk zouden vin den op het land, waar zijn vader beter kon aarden. Pete zelf had een opleiding gevolgd aan een middelbare tuinbouwschool. Bij een boer in Friesland, bij wie hij daarna een paar jaar werkte, kon hij nauwelijks genoeg verdienen voor kleren en zakgeld. Van de toekomst in Australië verwachtte hij veel. Maar de stad met haar werkplaatsen en fabrieken, haar scheepswerven en het oorverdovend geraas van machi nes, de moordende hitte overdag, het stof en het vuil, benauwde hem. Evenals zijn moeder voelde hij zich eerl beetje onzeker, maar hij was zo veel jonger dan zij en verdroeg het be ter. Zijn oude Friese trots en een scha mel beetje geloof, dat hij diep in zijn hart bewaarde, brachten hem er toe niet alleen te berusten in het onver mijdelijke, maar het ook te aanvaar den en een weg te zoeken naar de toe komst, zoals hij zich die had voorgesteld. Als hij van de fabriek kwam, zwierf hij door de stad, waar hij met veel mensen sprak. Hij las ook alle kran ten, die hij machtig kon worden. En op een Saterdag kwam hij thuis met het bericht, dat ze werk konden krij gen op een kwekerij bij Mount Isa. Watse weigerde dadelijk, vastbeslo ten om in Townsville te blijven. Hij had een ambachtsschool afgelopen en in Dokkum op een machinefabriek gewerkt. ,,Ik ga nu niet op een kwekerij," zei hij en er kwam een harde trek om zijn mond met de dunne, stijf op elkaar geknepen lippen. Pete zelf drong er ook niet op aan. En moeke moest toe geven, al was het schoorvoetend, dat Watse niet helemaal ongelijk had. Al leen zei ze: ,,In Mount Isa zullen toch ook wel fa brieken zijn, waar je werk kunt vin den?" (wordt vervolgd) ZIERIKZEE - Het Stadhuis- museum in Zierikzee opent vanaf vrijdag 1 mei voor het eerst ook in de weekeinden haar deuren. Ondanks de principiële be zwaren van de fracties SGP/GPV en RPF ging de ge meenteraad afgelopen week akkoord met deze uitbreiding van openingstijden. Het andere gemeentelijke museum in Zierikzee, het Ma ritiem Museum, was al lange re tijd in de weekeinden geo pend. Bezoekers kunnen er voor taan terecht van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Ook het aantal te bezichtigen ruimtes is uit gebreid. In verband hiermee zijn de prijzen verhoogd. Volwasse nen betalen voortaan 4 gul den voor een kaartje en 6 gul den voor een passepartout. Kinderen, houders van een 65-pluskaart en groepen van meer dan twintig personen kunnen voor twee gulden naar binnen. Hakim, bekend van Sesamstraat, speelt zon dag 1 maart in de Prins van Oranje in Goes 'Sindbad de Zeevaarder'. Deze muzikale theatervoorstelling is bedoeld voor iedereen vanaf zes jaar en gebaseerd op de verhalen uit de vertellingen van Duizend-en-één-Nacht. Sindbad is een oude, rijke man die m een mooi en duur paleis woont. Op een dag verschijnt er een jongetje aan de poort, die toevallig ook Sindbad heet en zich afvraagt hoe de oude man zo rijk is geworden. De man nodigt hem binnen en vertelt zijn levensverhaal. Hakim vertaalt dit verhaal naar onze tijd. Hij speelt een jongen van nu, vol van verlangen om rijk te worden. Het blijft voorlopig bij verlangen, want van het bezorgen van pizza's word je niet rijk. Zijn vriendin wil de wens van Ha kim vervullen, maar dan moet hij wel in sprookjes geloven en het gevaar niet uit de weg gaan. De voorstelling begint om 15.00 uur. Voor reserveringen: telefoon 0113-215154. (Foto: Jaap Vrenegoor)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4