it d a Nieuwe out-fit Excelsior Schaatsmedaille voor tochtrijders LOUIS LUISTERTIP EXTRA uncle sam laat een flinke skate Grote schoonmaak HET NIEUWSBLAD WOENSDAG 18 FEBRUAR11998 HET EXTRA NIEUW Gratis rubriek voor eenmalige activiteiten en exposities. Schriftelijke of telefonische opgave kan tot maandag 17.00 uur. Van alle datumgebonden berichten die op de redactie binnenkomer wordt automatisch melding gemaakt in deze /ubriek. Tot en met woensdag 4 maart Middel hurnis Schilderijen Rinus Groenen- daal. Gemeentehuis. Tijdens openingstijden gemeente huis. Tot en met zaterdag 14 maart ■erikzee Japans schilderwerk Skan- dy-sign. Atelier 4B Verre- nieuwstraat 32. Op afspraak viaOiU-414912. Tot en met zondag 15 maart ^|erkingen Kunstnijverheidsartikelen Kunstbende. Theetuin De Bongerd. Vrijdag, zater dag en zondag van 10,30 tot 20.30 uur. Tot en met vrijdag 20 maart Zierikzee Pentekeningen van Felicia de Zwart, geïnspireerd op de Oosterschelde. In expositie gang van verpleeghuis Corneliastichting. Dagelijks geopend van 08.00 tot 20.00 uur. Toten met zaterdag 4 april Goedereede Werk 17 kunstenaars. Het Rö- derhaus. Woensdag, donder dag en zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot jt8.00 uur. Ook op afspraak. Vergadering adviescommis sie financiën. Gemeentehuis. 19.30 uur. Afdelingsavond NBvP Mid den Flakkee. Diekhuus. 19.45 uur, GOEREE-OVERFLAKKEE Woensdag 18 februari Middelharnis Tentoonstelling Afval. Bos- seschool. 18.30 tot 20.15 uur. Oude-Tonge Open huis christelijke basis school De Bron. Melkweg 75. 18.30 tot 21.00 uur. Vergadering adviescommis sie maatschappelijke aange legenheden. Gemeentekan toor. 19.15 uur. Voorlichtingsbijeenkomst over gezondheidszorg. Gemeentekantoor. 20.00 uur. Donderdag 19 februari Oude-Tonge Vergadering adviescommis sie financiën. Gemeentekan toor. 19.30 uur. Vrijdag 20 februari Middelharnis Concert jazz-kwartet Martinez Move. Diekhuus. 21.30 uur. Zaterdag 21 februari Ouddorp Concert Jostibandorkest. Dorpstienden. Middelharnis Vogelbeurs EFVV. Diensten centrum. 13.30 tot 16.30 uur. Oude-Tonge Bingo-avond. Parochiehuis bolbaeken. 20.00 uur. Maandag 23 februari Goedereede Politieke avond met RPF- Tweede Kamerlid Dick Stel lingwerf. Gebouw Oostdam. 20.00 uur. Dirksland Informatie-avond podothera- pie. Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. 19.30 uur. Dinsdag 24 februari Soinmelsdijk Zweminstuif. Zwembad De Stayer. 10.00 tot ,15.30 uur. Woensdag 25 februari Middelharnis Lezing over de bijbel door R. Pieper. Diekhuus. 20.00 uur. Oude-Tonge Discussie-avond over veilig heid. Grutterswei. 19.30 uur. Donderdag 26 februari Middelharnis Lezing Gnosis en de Rozen kruisers. Gemeenschaps Bibliotheek. 20.00 uur. Filmvoorstelling Sopyonje. Diekhuus. 20.00 uur. Vrijdag 27 februari Ouddorp Italiaanse avond. Restaurant Havenzicht. Vanaf 19.00 uur. Zaterdag 28 februari Ouddorp Indoor menwedstrijd'vaar digheid. Manege Ouddorp. Maandag 2 maart Dirksland Jaarvergadering Oranje vereniging. De Schakel. 19.30 uur. SCHOUWEN-DUIVELAND Woensdag 18 februari Zierikzee Start Internet-cursus voor be ginners, SK W De Lichtboei. MFC. 19.30 uur. Kerkwerve Jaarvergadering NCVB afde ling Kerkwerve, Dorpshuis Zuudende; 19.30 uur. Re nesse Informatiebijeenkomst Jeugdsoos. Ruimte achter dorpshuis. 20.00 uur. Brouwershaven Viering 45-jarig bestaan NBvP Brouwershaven. Tbnnenmagazijn. 19.30 uur. Ouwerkerk Thema-avond NBvP over Te ven en gezondheid'. Dorps huis. 19.30 uur. Donderdag 19 februari Zierikzee Start cursus meubels stoffe ren. Poststraat 37. 9.30 uur. Inloopmiddag Fibromyalgievereniging. Multi Functioneel Centrum. 14.00 tot 16.00 uur. Raadsvergadering in Theater Mondragon. 19.30 uur. Scharendijke Opvoering toneelstuk 'Poese kater' ZSC (voor ouderen). De Putmeet 14.30 uur. Start lessen countrydansen. Gebouw bij kerk Platteweg. 20.00 uur. Nieuwerkerk Grote oefenavond van de af deling Duiveland van de KNV EHBO en Lotus in het dorpshuis. 20.00 uur. Vrijdag 20 februari Zierikzee 'Bemoei d'r niet mee'. Mu ziektheaterprogramma rond Simon Carmiggelt. Theater Mondragon. 20.00 uur. Bruinisse Samenzangavond. Gereformeerde kerk. 19.30 uur Zaterdag 21 februari Zierikzee Workshop naaktmodelteke nen van Schildersclub Per spectief uit Zierikzee. 9.30 tot 11.30 uur. Tk wil hier weg', Jeugdko- medie Amsterdam. Theater Mondragon. 15.30 uur. Haamstede Twaalfuurs klaverjastoer- nooi. Dorpshuis De Schutse. 10.00 uur. Concert Mixed Up. Muziek café Brandenburgh. 20.00 Brouwershaven Model-treinbeurs. Tonnen- magazljn. 10.00 tot 15.30 uur. Tafelvoetbaltoernooi in Jeugdsoos The Trump. Scou- tinggebouw. 20.00 - 24.00 uur. Bruinisse Vogelruilbeurs ODW De Nachtegaal, Clubgebouw Mo lenweg; 10.00 -12.00 uur. Zondag 22 februari Zierikzee Prijsklaverjassen in sport- café Onderdak. 13.00 uur. Maandag 23 februari Zierikzee Begin cursus striptekenen voor kinderen. Multi Functioneel Centrum. 10.00 tot 11.30 uur. Openbare vergadering PvdA- fractie in kamer 78 van het gemeentehuis. 19.30 uur. WD-debat tijdens algemene vergadering in theater Mon dragon. 20.00 uur. Dinsdag 24 februari Vakantie Bijbel Club. Multi functioneel Centrum. 13.30 tot 16.00 uur. Actie Watermusic in Ver pleeghuis Corneliastichting. 14.30 uur. Actie Watermusic in Theater Mondragon. 20.00 uur. Burgh-Haamstede Excursie NVvH afdeling Wes- terschouwen, vanaf de Schut se. 8.30 uur. Brouwershaven Vergadering en inspraak avond Jeugdsoos The Trump. Scoutinggebouw. 20.00 uur. Woensdag 25 februari Zierikzee Vakantie Bijbel Club. Multi functioneel Centrum. 13.30 tot 16.00 uur. Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Donderdag 26 februari Zierikzee Bingomiddag. ANBO Zierik zee, gebouw Paternoster. Aanvang 13.30 uur. Vakantie Bijbel Club. Multi functioneel Centrum. 13.30 tot 16.00 uur. Openbare vergadering PvdA- fractie in kamer 78 van het gemeentehuis. 19.30 uur. Nieuwerkerk Dorpsraadvergadering met verkiezing in Ons Dorpshuis. 20.00 uur. Vrijdag 27 februari Kerkwerve Dia-reisverslag Guatemala. Chr. Geref. Pniëlkerk. 19.30 uur. Zaterdag 28 februari Renesse Open klaverjasavond. Dorps huis. 19.30uur. Scharendijke Playstationmiddag van jeugdsoos Panik in De Put meet. 16.00 tot 18.00 uur. Brouwershaven Feestelijke opening van de Markt op de Markt en in het Tonnenmagazijn. Vanaf 13.15 uur. Carnaval-kinderdisco Jeugdsoos The Trump. Scou tinggebouw.19.00 - 22.00 uur. Maandag 2 maart Zierikzee Start cursus Beleggen voor beginners. RSG Professor Zeeman. 19.30 uur. Dinsdag 3 maart Zierikzee Start tiendelige ZVU-cursus Frans op reis in RSG Profes sor Zeeman. 19.30 uur. GENOMINEERDEN SPORTVERK1EZINGEN MIDDELHARNIS - In het ge meentehuis in Middelharnis wordt donderdag 19 n^aart bekend gemaakt wie de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar zijn in de gemeente Middelharnis. De Stichting Sportraad Mid delharnis droeg de atleten E. Peeman en L van Putten en de wielrenner J. W. Roos voor als kandidaat voor de titel sportman. De atlete L. van Ast en de zwemster M. van Kempen ko men in aanmerking voor de titel sportvrouw. En de korf- gbalploeg Good Luck 1, de damesvolleybalploeg Inter mezzo, en de damesrecreatie- volleybalploeg Sparta Hygië- na maken kans op de titel sportploeg. Voor de titel 'Meest verdien stelijke vrijwilliger in de sport' werden J. Masten broek, L. Minheere en R. Rij ke voorgedragen en voor de aanmoedigingsprijs de zwem mer Michiel de Gelder en de judoka Lannah Evers. JAZZ IN HET DIEKHUUS MIDDELHARNIS - In het Diekhuus in Middelharnis is vrijdag 20 februari een con cert van jazz-kwartet Marti- L nez Move. Martinez Move heeft een ei gentijdse muziekstijl die een combinatie is van bebop-jazz met. soul, funk en hiphop. Uit de jazz-traditie zijn de be zetting en klank van het .kwartet afkomstig, uit de popmuziek het ritme. Aan- y vang 20.00 uur. GNOSIS EN DE ROZENKRUISERS MIDDELHARNIS - 'Gnosis en de Rozenkruisers' is de titel van een lezing, die donderdag 26 februari wordt, gehouden in de Gemeen schapsbibliotheek in Middel harnis. De lezing is een initiatief van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis. Die organiseerde de lezing in het kader van de expositie over de Gnosis, die momenteel in de bibliotheek is te zien. Tijdens de lezing wordt toege licht. wat de Gnosis is en een beeld gegeven van de beteke nis van de Gnostieke School van het Gouden Rozenkruis. Aanvang 20.00 uur Het gemengd koor Excelsior in de nieuwe out-fit. Koor bestaat bijna negentig jaar DIRKSLAND - Smokings voor de mannen en goud kleurige blouses met daaronder een zwzlrt topje en nieuwe rokken voor de vrouwen. Het gemengd koor Excelsior uit Dirksland is voorzien van een nieuwe out-fit. Het koor, dat in 1.90.9 door onderwijzer Kaat werd opgericht als kerkkoor, treedt op in de hele re gio. In verband met het negentig-jarig bestaan, vol gend jaar, is het bestuur op zoek naar het eerste ver slagboek van het koor dat zoek is geraakt. De ongeveer zeventig vrou welijke leden van het koor. pasten in december reeds hun nieuwe rokken. Nu kregen zij een goudkleurige, wijdval lende blouse en een zwart top je met kanten bovenrand om daarboven te dragen. De he ren werden in een nieuwe smoking gestoken. Het eerste grote optreden dat het koor in nieuw ornaat gaf, was het Kerstconcert op Port Zelan- de. ,,Wij worden ieder jaar ge vraagd om kerstsfeer in Port Zélande te brengen," aldus Ina Krijger, voorzitter van Excelsior. Groot repertoire Ieder woensdagavond repe teert het negentig leden om vattende koor in verenigings gebouw De Schakel te Dirksland, onder leiding van de professionele dirigent Bas van Houten. Ina Krijger: ,,Wij hebben een heel groot re pertoire Dat moet ook wel. want op verzoek komen wij overal zingen In september beginnen wij weer met de re petities voor een klassiek re pertoire." Excelsior heeft een goed gevulde jaaragenda. Op 28 maart treedt het koor op in de Rooms Katholieke kerk in Oude-Tonge waar zij de Hoogmis zingt ter gelegen heid van de viering van het 100-jarig bestaan van de pa rochie. „Ieder jaar werken we mee aan het Vier-korencon- cert in de Grutterswei. Ons ei gen jaarconcert presenteren we dit jaar ook in de Grut terswei. In Brielle worden we jaarlijks gevraagd voor een culturele avond, die steeds een ander thema heeft. Afge lopen jaar was dat. 'Italië'. Toen hebben we alles van Verdigezongen." Regionale functie De Stichting HOT uit Helle voetsluis nodigde Excelsior uit voor een openluchtcon cert. Op Koninginnedag ver zorgt het koor een optreden, in samenwerking met de Oranjevereniging ,,Ons eerstvolgende optreden is op 25 februari in de Geldershof in Dirksland. We vervullen echt een regionale functie, on ze leden komen overal van daan." Volgens Ina Krijger blijkt in de praktijk wel dat de be stuursfuncties vón het koor moeilijk te vervullen zijn. Zelf is zij zowel voorzitter als secretaris van Excelsior. „Vrouwen hebben tegen woordig naast het maken van carrière wel behoefte aan ver enigingsleven, maar vaak hebben zij geen tijd meer om iets in het bestuur van die vereniging te doen." Omdat het koor volgend jaar negentig jaar bestaat is de vereniging op zoek naar een van haar eerste jaarboeken. „Hoe het precies zit weet nie mand meer. Door een ruzie is het eerste verslagboek weg geraakt. Misschien ligt het tussen de Haagse archieven of gewoon bij iemand op zol der. Het zou fantastisch zijn wanneer dal bij ons terug zou komen," aldus Ina Krijger. Mijlpaal Het. koor heeft ruim negentig leden. Ondanks dat grote aantal is 'alles wat kan zin gen is welkom', zoals Ina Krijger het uitdrukt. Zelf heeft zij ervaren dat zingen een zeer ontspannende wer king heeft op een mens. „Ik sla geen enkele keer over," Ina Krijger hoopt binnenkort, het honderdste lid voor Ex celsior te kunnen inschrijven. „Dat. lijkt me een mooie mijl paal." MIDDELHARNIS - De provincie Zuid-Holland stelt een medaille beschikbaar voor personen die een aan tal schaatstochten hebben gemaakt in het Groene Hart. Dat zei commissaris van de koningin in Zuid- Holland J. M. Leemhuis-Stout tijdens een bijeen komst in het provinciehuis, waarbij het rapport 'Knelpunten in toerschaatsroutes in Zuid-Holland' werd uitgereikt. In het rapport staan knelpun ten, zoals stukjes weg waar toerrijders moeten klunen, gemalen die voor onbetrouw baar ijs zorgen en te lage bruggetjes. Een aantal knel punten zou eenvoudig op te lossen zijn of bij nieuwe wer ken te voorkomen. Zo kunnen looprichels voor fauna ge schikt worden gemaakt voor schaatsers en zijn bij het op knappen van kades eenvou dig uitstapplaatsen te creë ren. Via overdraagplaatsen voor kano's kunnen schaat sers eenvoudig van het ijs ko men. Zuid-Holland wil zich inzet ten om alle knelpunten op te lossen. Met name in het Groe ne Hart zijn volgens de pro vincie mogelijkheden om bij voldoende ijsdikte mooie tochten te maken. Daarom heeft het Groene Hartteam een schaatskaart ontwik keld, waarop, door de KNSB goedgekeurde en erkende, schaatstochten staan. De kaart geeft inzicht in de opst applaatsen en de lengte van dc toertochten in het Groene Hart. Ook bezienswaardig heden, achtergrondinforma tie en tips staan op de kaart, die kosteloos verkrijgbaar is bij de gemeentehuizen en VVV-kantoren in het Groene Hart. Advertentie inline skates, skateboards en rollerskates DISCUSSIE VEILIG FLAKKEE OUDE TONGE - In de Grut- terswei in Oude Tonge wordt woensdag 25 februari een dis cussie-avond gehouden over een veilig Goeree-Overflak- kce onder leiding van T. van Pelt, burgemeester van Oost- flakkee. Het programma begint om 19.30 uur, de zaal is vanaf 19.00 uur geopend, De laatste jaren neemt op Goeree-Over- flakkee de onveiligheid bij veel mensen toe. Op de dis cussie-avond gaan politie, Pv dA Tweede Kamerlid P. van Heemst, wethouder A. Tig- gelman van Middelharnis en J. van de Mast, voorzitter van de vcrkcerseommissie van het I.S.G.O. op zoek naar de oorzaken van deze ontwikke lingen en - zo mogelijk - naar eventuele oplossingen. i tnclosam showboards ska tos - shoos sohutthaven 10 zierikzee i r>n 'T' r CD-BESPREKI MC- (door Louib Kleingeld) Malevento - Canzoniere della ritta e della Manca Wie Malevento hoort, ziet de zee Het is onmiskenbaar muae- u- pulalre vakantieland Italië komt Natuurlijn door de taai Maar a; ou er i n zongen worden, dan nog is het geluid herkenbaar als mediteraan zo vrolijk Maar in het geval van Malevento is oe sound ook landeiiji .<-i in de zin van regionaal. En daarmee onderscheidt ae groep /nja< v i< bands en solo-artiesten uit Italië. die wei buiten i iun land bek ei idt leid i iet geoogst. Hier hoor Je serenades die cultureel gekruid zijn. Gekruid iri Camp r»e om precies te zijn. hef arme gebied rond Napels Er w sdt oor y- in een Napolitaans dialect Voor veel van hun (noordelijke; landgr-n m-j n; natuurlijk geen Italiaans Zoals voor hen Malevento evenmin nanaans groep te noemen is Ze komen uit Campania en dat is heel wat ander .va- voor deze Italianen begint Afrika namelijk al een paar kilometer onder Rome Juist m die mentaliteit en de economische tweedeling van Italic- (noord njl zuid arm) vindt Malevento de kiem van naar ontstaan in het zu der ze. talrijke gebieden waar gesproken kan worden var. stoppen wiji en er ;v, nende armoede. Oe bevolking in die regio's voelt zich genm ach! i steek gelaten door het rijke Rome dat de lakens uitdeelt In o v ,j -.v ai&r. bovendien hun streekcultuur als boers (en dus ondergesrukr.et -:•••■ te delven onder de macht van Rome en hei kapitaal. De band o i Maic vento hebben tegen die minachting en overheersing een - n .v i Zij vonden elkaar tijdens enkele projecten waarin st reekgenot er, pr ,ri>- hun oude cultuur en gebruiken uit Campania meer te L- i de groep - vertaald Slechte Wind - verwijst naar tiet imago o aa- vr i Campania is gaan kleven. Terwijhn diverse liedjes het dage - 3 natuur in de streek liefdevol worden bezongen Malevento is echter wel meer dan dat. Ook facetten uit ander dm uz- r.t uit andere werelden met andere ntmes en timbres komen m hu- rug. Er wordt bijvoorbeeld geraffineerd geleend uit blue éi au Enmzr zm zijn er zelfs wal invloeden urf net Midden Oosten Dat muzikaal talentgecomDineerd met de befaamde Italiaanse ha- pop, levert een bijzonder Malevento-album op, die los van t bat, luisteren als serenades aan de ziel van de mediteranee de Wie luistert zal in Malevento eerder een verfrissende, hartverwa- ie one ontdekken dan een windvlaag onder slecht gesternte Leerlingen van de Bosseschool. voorzien van plat hand schoenen, verwijderen straatvuil. MIDDELHARNIS - 'Afval' is het thema van de jaar lijkse projectweek van de Bosseschool in Middelhar nis. Dat resulteerde onder meer in een grote schoor maakactie, waarbij 260 leerlingen en onderwijzend personeel de straat opgingen om het zwerfvuil op te ruimen. De projectweek wordt van daag, woensdag 18 februari, afgesloten met een tentoon stelling in de school aan de Sportlaan 1. Belangstellen den kunnen daar van 18.30 tot 20.15 uur bekijken welke acti viteiten de leerlingen de afge lopen weken deden in het ka der van het project. Ze verdiepten zich erin wat afval is, wat ermee wordt ge daan en hoe het opnieuw kan worden gebruikt. Ook ver diepten ze zich in de manier waarop dat gebeurt en in mo gelijkheden om minder afval te produceren. In het kader van het project maakten leer lingen ook excursies, onder meer naar Afvalverwerking Rijnmond. Het zwerfvuil dat zij. be schermd door plastic hand schoenen. van de straat haal den werd door de leerlingen gesorteerd en weggegooid in de juiste afvalbak. Hèl gratis nieuwsblad voor Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkei Verschijnt wekelijks op woensdag. Oplage 32.100. Uitgave en druk Drukkenj Lakenman Ochtman b\ Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee -Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon 0111 -453535 Telefax 0111 -453546 Directie W. O. Deddens Redactie Tijdens kantooruren 0111 - 453549 Marijke Vael Na 18.00 uur 0111 -412449 Hoofdredacteur A.H.M. van den Nouweland Advertentie-verkoop Voor Schouwen-Duk-eland Frlts Koster na 18.00 uur 0111 - 691941 Voor Goeree-Overflakkee Ruud Kraay na 18.00 uui 0181 - 323814 Verkoopleider A.J. van Eendenburg Sluitingstijd advertentie Dinsdag 11.30 uur IM/VP adv maandag 17.00 uur Bezorging/Lezersservice Voor Schouwen-Duiveland 0111 - 45353B tijdens kantooruren van 8.30- 17.00 uut Voor Goeree-Overflakkee Reklsmeverspreidlng Bouwman. 0181-315950 van 9 00- 17 00 uur Hof Extra Nieuwsblad mankt deel uit van dp Zeeland Combinatie huls-aan-huls bladen in Zeeland. Totale oplage 175.220.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 7