UW BELASTING AANGIFTE EEN PROBLEEM? S 1 O L7< WIJ KUNNEN HET WEL LEUKER MAKEN maar... Wij adviseren u graag! A/ a. boekee wi:a De belastingdienst kan het niet, iKantoor Waaijers BELASTINGAANGIFTE De Vogel BV Administratiekantoor De honing REG IOv£* BANK Deloitte Touche Ondernemend Alert dat resultaat telt... KNULST RAAD Hoek Administraties Meuer Wulfaertslrant 7 WOENSDAG 18 FEBRUARI 1908 Hf T EXTRA NIEUWSBLAD Het is weer zover: het aangiftebiljet moet weer worden inge- vulü. Voor velen een vervelende klus en voor anderen een sport om zoveel mogelijk aftrekposten te vinden. Belasting betalen moet nou eenmaal, maar hoe minder hoe beter! leder jaar neemt de belastingdienst een bepaalde aftrekpost of inkomstenbron onder de loupe. Voor het jaar 1996 betrof dat de post beroepskosten. Bij de controle van de aangiften inkom stenbelasting over 1997 zal de belastingdienst extra letten op de rubriek "Eigen woning". Dat voor 1997 de aandacht zich op het huurwaardeforfait richt, is niet vreemd. Het jaar 1996 was namelijk het laatste jaar waarin u zelf de waarde van het huis kon aangeven om zo het huurwaardeforfait te berekenen. Voor 1997 is de WOZ-waarde het uitgangspunt; de waarde die door de gemeente bij beschikking is vastgesteld. Als u geen bezwaar heeft gemaakt tegen deze beschikking, bent u voor een perio de van vier jaar aan die waarde gebonden. Een andere wijziging ten opzichte van 1996 is de aftrek van rente. In 1997 is slechts 10.000,- (gehuwden 20.000,-) aan betaalde consumptieve rente aftrekbaar. Rente voor een aantal specifieke leningen, bijvoorbeeld leningen in verband met ziek te, blijven wel aftrekbaar. Ook de rente op leningen die zijn aan gegaan om een bron van inkomen te verwerven blijft volledig aftrekbaar. Dit betreft onder meer de rente op een hypothecai re lening voor de financiering van een eigen woning. Of er spra ke is van consumptieve rente of zogenaamde bronrente zal nog veel discussie met de belastingdienst opleveren. Bij ondernemers zijn kosten van voedsel, dranken, representa tie e.d. met ingang van 1997 voor 90% aftrekbaar. Tot en met 1996 was dit 75%. De ondernemer kan echter ook kiezen voor een winstbijteliing van 3.000,- in combinatie met volledige aftrek. Voor aanmerkelijk belanghouders, dat zijn aandeelhouders die ten minste 5% van de aandelen in een vennootschap hebben, is er in 1997 ook veel veranderd. Zo is onder andere afzien van salaris, rente of huur fiscaal niet meer mogelijk. Voorts wordt vanaf 1997 rente door de belastingdienst in reke ning gebracht of vergoed over de verschuldigde of te ontvan gen belasting. Hierboven zijn slechts enkefe wijzigingen genoemd. Uw aangif te over 1997 kan dus op veel punten afwijken van die over 1996. Daarom is deskundige hulp en bijstand daarbij zeker geen overbodig luxe. Bron: Mr J Zandee-Dingemanse Delcvtts A Touche belastingadviseurs Zierikzee ADMINISTRATIEKANTOOR Burgemeester C. Zaayerlaun 17, 3247 AB Dirksland, tel./fax 0187-603221 Het kantoor voor: - (hetlrijfsad minis tril ties - belastingzaken - hypotheken - financieringen - sparen en beleggingen - assurantiën DOZE Het adres voor: De belastingaangifte De administratie De Loonadministratie Bednjfsbegeleiding en advisering Bogerdweg 33' 4315CB Dreischor telefoon 01 IJ-406060 telefax; O) 11-406063 Voor al uw fiscale en administratieve adviezen Oude Haven 39b, 4301 JK Zierikzee telefoon 0111-412070 fax 0111-417330 Ook buiten kantooruren zijn wij u gaarne van dienst Voor het invullen van uw administratiekantoor Lid van het Ned. College van Belastingadviseurs Ribesstraat 20 - Nieuwerkerk - Telefoon 0111-641557 b.g.g. A. U. Dorst 0111 -643146 R Schiettekatte 0111 -642496 J. A. Scbiettekatte 0111-642886 assurantiekantoor I)è financieel adviseur van Gueree-Overflakkee. BETAAL MINDER BELASTING!! Vraag bij ons vrijblijvend een advies over de fiscaal aftrekbare LIJFRENTEPOUSSEN en PENSIOENEN en BELASTINGVRIJ SPAREN (eventueel te combineren met uw bedrijlsspaarregeling) Uiteraard adviseren wij u eveneens graag over BANKZAKEN, BELEGGINGEN, HYPOTHEKEN en overige VERZEKERINGEN REGIO jti* BANK Bel ons voor een afspraak! tijdens kantooruren: kantoor Ouddorp (0187-) 68 10 77 kantoor Oude Tonge (0187-) 64 30 44 na kantooruren A. C. Pape J. K. Hoekman A. C. de Wit L. v/d Nieuwendijk (0187-) 68 17 76 (0187-) 60 99 43 (0187-) 65 24 15 (0187-)'60 14 22 DE BAN KI E DIE E KENT Oudestraat 13, 4311 AV Bruinisse Telefoon 0111-481557 - - ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS Oude Haven 34,4301 CL Zierikzeetel. (0111) 41 29 28 Administratiekantoor Stuy Bedrijfsadministratie Loonadministratie Belastingaangiften Adviezen Verzekeringen Koninginneplein 1-3 4307 BA Oosterland Tel./Fax 0111-641232 Administratiekantoor Ooststraat 1 - 4315 AS Dreischor Telefoon 0111-401951 UW BELASTINGAANGIFTE VOOR SLECHTS 75 GULDEN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTVERLENERS RAAD Schouwen-Duiveland Oost, J.W. van der Linde, Tarwestraat 24, 4311 CK Bruinisse, tel (0111) 481272. Maatschap Westelijke Accountantskantoren Zeeland Zeeancmoonwcg 2, 4325 BZ RENESSE, Telefoon: (0111) 46 15 40 Oostsingel 170 - 172, 4461 KH GOES. Telefoon: (01131 23 2b 20 Molenwater 97, 4331 SG MIDDELBURG.Telefoon: (01 IS) 63 63 63 Nieuwstraat 2, 4301 BD OOSTBURG, Iclcf..,- cl r -m 2" so Bij u ook de blauwe enveloppe in de bus en vindt u het invullen een hele klus? Verrenieuwstraat 25 4301 HX Zierikzee Tel./Fax 0111-415147 Hoek administraties is volledig ingericht voor het verwerken van alle soorten administraties en belastingzaken. 4461 HS Goes Tel, Oil3-230405 fnx Oil3-2332II A DM1 NISTRA Ti EVE DIENSTVERLENING EN BELASTINGADVISEURS ACCOUNTANCY •BEDRIJFSADMINISTRATIES LOONADMINISTRATIES BELASTINGAANGIFTEN WERVING EN SELECTIE PKRSONEEI Lid van N.O.A.B. en Nederlands College \nn Belastingadviseurs

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 6