PERSONEEL V 1 ervaren all-round monteur-bankwerker PERSONEELGEZOCHT aankomend metaaldraaier SMEDERIJ SANDERSE schoonmakers m/v VERPLEEGHUIS CORNELIASTICHTING ArbEidsW^Eureau DE SPIRT B.V. de spart VERPLEEGHUIS CORNELIASTICHTING Maaskant Shipyards HET HUIS VAN DE STRANDjUTTER OENSDAS IS FEBRUARI 199S HIT [XTKA NllUWSBLAD Hanse& Verbeek Het Arbeidsbureau staat voor u klaar. flf/OtK ONS SHOWPARK MIT RUIM 20MOWItfV lnrriNn en pta.ilunc dnm hwl Vrdml/intt flrl tww RMli* fclrurrnhftN huw mrl firij«lij«t TM. 1040) 283 91 0b FAX (040) 2B» 92 73 op de bouw en reparatie van voornamelijk visserijschepen en machine bouw. Wij streven naar een optimale dienstverlening, kwaliteit, flexibiliteit en vakmanschap. Voor onze vestiging te Bruinisse zijn wij op zoek naar een het gebied van schoonmaakonderhoud en beveiliging Eén van haar werkmaatschappijen CSU Schoonmaak B-V., is o.a. gespecialiseerd in hel schoonmaakonder houd van bungalowparken en recreatiecentra. Lnóne 32,4325 EI. Renesse Ons bedrijf heelt sinds de oprichting in (983 een heei eigen plants verworven in de Schouw se horeca. Duur het sei/uenpatruun in uns bedrijf hebhen wij ter aanvulling van ■^e vaste kern van medewerkers altijd vakantiekrachten en opruepkrachten in dienst utigezien een aantal medewerkers uit de<*e groep, onder meer door het afronden van hun studie, uns bedrijf heeft verlaten, moeken wij ter aanvulling van onze personeelsbe zetting vuur het komend seizoen (en volgende jaren'.'). 1Vakantiekrachten voor de bediening, en 2) Vakantiekrachten als afvvas-/keukenhulp wij denken daarbij aan scholieren/studenten die tijdens het hoogseizoen zo'n zes weken aaneengesloten beschikbaar zi jn, w aarin minimaal de periode tussen half juli en half au gustus valt. Onze voorkeur gaat uit nuar jongelui die ook. tijdens een aantal weekends voor en na het seizoen kunnen werken, ruwweg in de periode april tot oktober. Vaststel ling van deze werkzaamheden buiten het seizoen gebeurt altijd in overleg, maar het spreekt voor zich dal beschikbaarheid tijdens een aantal weekends als Pasen, Pinksteren '^(emehaart gewenst is. 3) Oproepkrachten voor de bediening SS ij denken hierbij aan mensen die naast hun normale bezigheden tijd en energie over houden om met enige regelmaat bij ons wat bij te verdienen. Doorgaans zal dat in de avonduren zijn. Vaststelling van werktijden ge be uit in overleg, maar in de maanden juni augustus hebben w ij deze mensen wat vaker nodig. Als het tt iets lijkt, neem dan con- -vt op, zodat wij kunnen kijken of wij uw mogelijkheden en onze wensen op elkaar kunnen aansluiten. Voor het komende seizoen zoeken wij nog diverse personeelsleden voor verscheidene functies, zowel full-time als part-time. We zoeken o.a. Voor het opzetten en coördineren van onze werkzaamhe den op hel nieuwe en schitterende park De Soeten Haert in Renesse zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een Groepsleider Huishoudelijke Dienst m/v Als groepsleider bent u verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken (kwaliteitscontrole, personeel, adminis tratie) rondom het schoonmaken en inventariseren van de bungalows en op langere termijn voor het schoonmaken en de huishoudelijke dienst van het hotel en de openbare gebouwen zoals de centrale plaza. Tevens bent u verant woordelijk voor een tijdige vervanging van klein inventaris in de bungalows. De linnenverzorging valt ook onder uw verantwoordelijk heid. SERVEERSTER/KELNER GASTVROUW ONTBIJT SCHOONMAAKSTER KEUKENHULP ONTBIJT Het Huis van de Strandjutter Dennis Dijst, Dorpsstraat 3, Scharendijke, 0111-672195 Wij vragen voor de 1 e functie: - zelfstandig kunnen werken - minimaal 4 jaar ervaring als monteur-bankwerker - opleiding LTS-B aangevuld met vakopleiding - enige kennis pneumatiek en hydrauliek strekt tot aanbeveling Voor de 2e functie vragen wij: - opleiding LTS-B eventueel praktijkopleiding draaien - enthousiasme om zich bovengenoemde eisen eigen te maken. Wij bieden: - afwisselend werk - ruimte voor eigen initiatief - opleidingsmogelijkheden - goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden HET EXTRA NIEUWSBLAD NIEUWS UIT UW BUURT WEKEtIJKS GRATIS IN UW BRIEVENBUS Functie-eisen: - Teambuilder - Leidinggevende kwaliteiten en ervaring - Flexibele instelling - Ervaring in recreatiebranche is een pré - Administratieve ervaring SCHOORSTEEN KAPPEN modern of klassiek op maat gemaakt div. mod. windwijzers Schore bij Hansweert Telefoon 0113-344322 De werktijden zijn zeker in hel begin wisselend evenals het aantal te werken uren. Echter het minimum aantal uren per week bedraagt 20. U bent in het begin bereid om indien nodig zelf mee schoon te maken U kunt uw sollicitatiebrief vóór 26 februari a.s. sturen naar: CSU Total Care, t.a.v. Hans van der Lee, Postbus 7086, 5605 JB Eindhoven. Tel. 040-2661805 Voor alle vacatures, met name in de bediening, geldt dat enige ervaring een voordeel is, maar geen absolute vereiste. Voor de vakantiehulpen geldt dat wij voorkeur hebben voor longelui die eigen vervoeren slaapplaats hebben. Lukt dat niet, dan kunnen wij probe- èn dat probleem te helpen oplossen. Wij verwachten uw schriftelijke sollicitatie met C.V. graag binnen 14 dagen, Maaskant Shipyards, Postbus 12,3250 AA Stellendam, afd. personeelszaken Bel voor reacties en meer informatie ons nummer 0111-46!637 (b.g.g. Oil l-468025) en vraag naar Jan Vroon. VRAAG NAAR ONZE ADVERTENTIE- TARIEVEN0111 -453540 Tevens zijn wij op zoek naar Werktijden op maandag en vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. (In opstartperiode bereidheid tot werken op meerde re dagen per week). Voor deze functie kunt u telefonisch contact opnemen met: CSU Total Care, Truus Heesakkers, tel. 040-2661816 Op kortè termijn zijn wij voor de stafafdeling Personeel, Organisatie en Opleiding op zoek naar kandi daten voor de functie van Het Arbeidsbureau organiseert De Corneliastichting is het verpleeghuis voor Schouwen-Duiveland. Van de 150 plaatsen zijn 60 medewerker PO&O m/v voor gemiddeld 12 uur per week (verdeeld over de dinsdag-, en donderdagmiddag en de vrijdagoch tend), met de bereidheid om meeruren te werken. Het betreft een tijdelijke aanstelling in verband met vervanging wegens zwangerschap- en bevallings verlof (periode juni tot en met oktober 1998). Na deze periode is de mogelijkheid aanwezig dat u als oproepkracht voor de afdeling PO&O werkzaam blijft. somatische patiënten en 90 voor psycho-genatnsche patiënten. Aan het verpleeghuis is een afdeling dagbehandeling verbonden met 9 plaatsen De Corneliastichting verleent tevens zorg in het substitutieproject voor Schouwen-Duiveland tezamen met de verzorgings centra en de thuiszorg, in totaal werken er in de Corneliastichting ruim 3 00 medewerkers, die direct en indirect bide zorgverlening betrokken zijn. De Corneliastichting kan voor haar personeelsleden bemiddelen bij kinderopvang via de Stichting Kinderop vang Schouwen-Duiveland. Functie-informatie: Als medewerker PO&O ontvangt u leiding van het hoofd PO&O en ontvangt u functionele aanwijzingen van de opleidingscoördinator. Uw hoofdtaken zijn: u draagt zorg voor de administratieve voortgang van de praktijkbegeleiding behorende bij de beroeps begeleidende opleidingen binnen de instelling; u draagt zorg voor de administratieve werkzaamheden die verband houden met procedures op het gebied van opleidings- en stagebeleid; u verricht secretarieel ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de opleidingscoördinator; u verricht, bij afwezigheid van de collega werkzaamheden op het gebied van personeelszaken, in opdracht van de personeels functionaris en het hoofd PO&O. Haven Noordzijde 1 Vezekeringen 4318 AB Brouwershaven Telefoon 0111.69.13.14 Telefax 0111.69.19.14 Arbeidsvoorziening Zeeland organiseert in samenwerking met de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Isolatiebedrijf (O.O.I.) en een aantal isolatiebedrijven een opleiding tot isolatiemonteur. Opleidingsinformatie. Stichting De opleiding start 23 maart a.s., duurt 4 maan- den en wordt afgesloten met SOM-examens /f i""\ en PBNA Veiligheid k Een stageperiode van 6 weken maakt deel uit van de opleiding. Na het succesvol afronden van de opleiding komt u gegarandeerd in dienst bij één van de deelnemende stagebedrijven. Hanse en Verbeek Verzekeringen is een aktieve mid delgrote onderneming op het gebied van verzekerin gen. Op korte termijn zoeken vrij een medewerk(st)er binnendienst Zijn/haar taal zal voornamelijk bestaan uit het voe ren van de volledige financiële administratie en de controle over de assurantie-administratie. Het advise ren van onze relaties over verzekeringen, in het bij zonder op het gebied van de financiële planning, em ployee benefits en de gevolgen van de nieuwe sociale wetgeving. Functie-eisen Als medewerker PO&O voldoet u aan de volgende eisen; u bent in het bezit van het MAVO-diploma aangevuld met een administratieve/secretariële opleiding; u beschikt over ervaring met secretarieel/administratieve werkzaamheden, waaronder tekstverwerking en geautomatiseerde gegevensverwerking; u kunt zelfstandig, ordelijk en accuraat werken; u beschikt over goede contactuele eigenschappen en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Toelatingseisen. De toelatingseisen zijn: minimaal een half jaar werkloos,- ingeschreven bij het Arbeidsbureau; technische ervaring en/of affiniteit; de Nederlandse taal beheersen; geen hoogtevrees; bereid zijn aan te pakken, vroeg te beginnen, in weer en wind te werken; de verantwoor delijkheid kunnen dragen om veilig te werken. De functie is ingedeeld in functiegroep FWG 25 en het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring, minimaal 2.390,- en maximaal 3.568,- bruto fulltime per maand. De overige arbeids voorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuiswezen. Meer informatie over deze functie kunt u Inwinnen bij mevrouw J. van Beek, hoofd PO&O, of bij mevrouw E. van Eijken, opleidingscoördinator, tel. 0111-412651. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 1 maart a.s. richten aan mevrouw J. van Beek, afdeling PO&O van Voor deze baan zoeken wij iemand die in het bezit is van: - Een hogere administratieve opleiding - Automatiseringskennis met betrekking tot het behe ren van een netwerk - Assurantiekennis op B-niveau - Beheersing van de Duitse taal - Interesse in watersport - Goede contactuele eigenschappen - Collegiale instelling - Een representatief voorkomen Aanmelden/informatie. U kunt u aanmelden bij het Arbeidsbureau waar u staat ingeschreven. Samen met u wordt dan bekeken of u voor deze opleiding in aanmer king komt. Postbus 215, 4300 AE Zierikzee, tel. 0111-412651 Voor deze baan bieden wij een passend salaris. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Telefonische informatie over deze functie kunt u krij gen bij mevr. D. H, Hanse-Verbeek, tel. 0111-691314. Met ingang van 1 april 1998 ontstaan ten behoeve van het cluster Somatiek zes vacatures voor de nieuwe functie van De Corneliastichting is het verpleeghuis voor Schouwen-Ouiveiand. Van de 150 plaatsen zijn 60 plaatsen bestemd voor somatische patiënten en 90 voor psycho-geriatrische patiënten. Aan hel verpleeghuis is een a/deling dagbehandeling verbonden met 9 plaatsen. 0e Corneliastichting verleent tevens zorg in substitutieproject voor Schouwen-Duiveland tezamen met de verzorgings centra en de thuiszorg. In totaal werken er in de Corneliastichting ruim 300 medewerkers, die direct en indirect bide zorgverlening betrokken zijn. De Corneliastichting kan voor haar personeelsleden bemiddelen bij kinderopvang v/a de Stichting Kinderop vang Schouwen-Duiveland. zorgassistent m/v voor 12 uur gemiddeld per week. te werken in avonddiensten van 16.30 tot 22.00 uur inclusief de weekenden. Het betreft In eerste instantie een dienstverband voor bepaalde tijd tot 1 april 1999. Voor deze datum vindt een evaluatie van de nieuwe functie plaats. Sollicitatiebrieven met curriculum vitae binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad aan: Hanse en Verbeek Verzekeringen, Haven Noordzijde 1. 4318 AB Brouwershaven. T.a.v. mevr. D. H. Hanse- Verbeek. Tevens zijn wij op zoek naar enkele kandidaten voor de functie van oproepkracht zorgassistent m/v die op afroep bij ziekte of vakantie kunnen invallen in de bovenstaande diensten (maximaal 16 uur gemiddeld per week) i voor een optimale bergruimte en een prettige werkreimtd. Functie-informatie: De (oproepkracht) zorgassistent ontvangt leiding van het clusterhoofd en werkt volgens richtlijnen en aanwijzingen van de (waarnèmend) teamcoördinator danwel de ziekenverzorgende. De zorgassistent verricht de volgende taken; assisteert de cliënt bij zijn/haar verzorging; begeleidt de cliënt van de ene naar de andere plaats; verricht werkzaamheden ten behoeve van de avondmaaltijd; assisteert bij het eten en drinken van de cliënten; observeert en meldt bijzonderheden bij de verantwoordelijke verzorgende. SNEL EN BETAALBAAR Prefab betonelementen zijn perfect afgewerkt mei vlak grijze buiten kant, houtmotief of steenmotief. Ook dubbelwandige bouw: met degelijke rahatdeten Functie-eisen Van de (oproepkracht) zorgassistent verwachten wij dat deze voldoet aan de volgende eisen: een afgeronde opleiding OVDB-zorgassistent (helpende) of KMBO-verzorging en enige ervaring in assisterende en ondersteunende werkzaamheden in de ouderenzorg; ook degenen zonder boven genoemd diploma maar met ruime ervaring opgedaan in soortgelijke werkzaamheden in de ouderenzorg komen in aanmerking; sociaal vaardig, oplettend en hulpvaardig; bereidheid tot het volgen van een korte cursus tot zorgassistent. Jarenlang plezier voor vlijmscherpe prijzen. Ook zelfbouwpakketten leverbaar. ^vsniï&v luxe met afgerond hord Miwimole opbefp- ruimte in korvw «n kosten. Compleet met koelkast, whouw, gos- eJektwombinalie, atomnutomoal en werkbfmf. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Zfekenhuiswezen. Deze nieuwe functie is ingedeeld in FWQ 25 (minimaal 2390,- en maximaal 3568,- bruto full-time per maand). Voor de functie van op roepkracht bedraagt het uurloon 16,62 bruto, welke wordt vermeerderd met een toeslag van 10%. Nadere informatie over deze functie kunt u tijdens kantooruren inwinnen bij de heer J. van 't Westende, clusterhoofd Somatiek of bij mevrouw J. van Beek, hoofd PO&O. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 1 maart a.s. richten aan mevrouw J. van Beek van de afdeling Personeel, Organisatie en Opleiding. Degenen die gereageerd hebben op de vorige advertentie, hoe ven niet opnieuw te reageren. TAPIJTEN EN KEUKENS ZIERIKZEE - Kromme Elleboog 5 Telefoon 0111-412531/413430 Postbus 215, 4300 AE Zierikzee. tel. 0111-412651 Dr Huuflrf1» 42 (Iwhnlrirtrrrrin f rnrind II) 1I>~4 1M Nurmv» en zetfouten onder voortratiourt Cafe-Restaurant-Speel tu in "SCHOUWER HOECK Stellendam - Bruinisse scheepswerven - machinefabrieken - dokken - reparatie - llerenbouw MAASKANT SHIPYARDS is een gerenommeerd bedrijf dat zich toelegt Visrestaurant Total Care CSU Total Care ie een dienstverlenende organisatie op

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4