Einde seizoen nadert snel PROGRAMMA Kwiek-ploegen voeren in vier poules de boventoon ós^k.\j TOPSCORERS Cees Hagesteijn nieuwe jeugdtrainer Bruse Boys 'Kleine' eilandelijke voetbalclubs malen niet om afgelastingen Competitie recreatievolleybal Onderdak Trinity en WIK naar eindstrijd Van Dongen kaapt hoofdprijs voor neus Mastenbroek weg Oud-speler Willemse coördinator Canadese zustermoord om sprintgoud op de 500 meter VRIJDAG 13 FEBRUARI 1998 NR 26332 Brouwer kan dit voetbaljaar gang maar moeilijk hoogte krijgen van wat het district Zuid 1 precies wil. Zo kreeg ZIERIKZEE - Het seizoen na de winterstop is ko mend weekeinde al toe aan de vierde speelronde. Voor Ouwerkerk, Dreischor en MEVO wordt het pas de eerste 'kennismaking' met bal en gras na de regle mentaire onderbreking. Om nu te zeggen dat deze ei- landelijke voetbalverenigingen het erg vonden dat ze niet konden spelen, daar is nauwelijks sprake van. Ouwerkerk-trainer Jakkoo Brouwer en Toine Tiggelman, coach van Dreischor, conclu deerden al voor de winter stop dat het seizoen voor de zesdeklasser wel erg snel zou zijn afgelopen. Mits de weer somstandigheden het toela ten. Die spelen de laatste we ken een zeer aangename rol. Onbespeelbare terreinen zijn er bijna niet. Neem bijvoor beeld VOV, poulegenoot van vijfdeklasser MEVO. De ver eniging speelt morgen tegen Cadzand zijn zeventiende competitieduel. Om verwar ring te voorkomen, de strijd in de vijfde, klasse A gaat over achttien partijen. Achterop geraakt MEVO is door de afgelastin- gen enigszins achterop ge raakt en heeft vijf wedstrij den voor de boeg. Hetzelfde - aantal moeten Ouwerkerk en -Dreischor afwerken. Als het weer meer meewerkt, zijn ze eind maart ver klaar met de competitie. En dat stuit ze nou net tegen de borst. Brouwer en Tiggelman den ken er sterk aan nadat de competitie in de zesde klasse B voorbij is een halve compe titie op te starten. Als het niet anders kan buiten de KNVB om. ,,We hebben allemaal hetzelfde probleem," zegt Tiggelman. ,,Zie maar eens een tegenstander te vinden. We zijn op elkaar aangewe zen." de speler/trainer van Ouwer kerk onlangs een brief met het speelschema van week ze ventien en dan blijkt zijn ploeg niet te hoeven spelen. Diverse keren heeft Brouwer het bondsbureau in Breda ge beld om tekst en uitleg over verschillende zaken. 'We zijn het nog nader aan het bekij ken' krijgt hij dan te horen. Zorgen of niet, zondag moet Ouwerkerk weer aan de bak in de uitwedstrijd tegen het laaggeklasseerde Vivoo. De week erop ligt de hele compe titie eruit vanwege carnaval en weer een week later is er een inhaalprogramma. Met anderen woorden, echt bevor derlijk voor het wedstrijdrit me is het speelplan van de KNVB niet. Brouwer: ,,Ik speel liever een reeks achter elkaar." Om toch bezig te blijven oefent de bespeler van sportpark 't Eultje regel matig. Vorige week verloor Ouwerkerk met 6-2 van pou legenoot Val Aan. Volgende week zondag treft Ouwer kerk vriendschappelijk tegen Zierikzee 2. De afgelastingen van de laat ste tijd hebben als voordeel dat langdurig geblesseerde voetballers in alle rust kun nen herstellen. Zo geeft Brou wer tegen Vivoo Erwin van der Maas waarschijnlijk een aantal speelminuten. Op een met zijn rug kampende keep er Marcel Oostdijk na is ie dereen fit. Wegens blessures is speler/trainer Jakkoo niet veel aan voetballen toegekomen in zijn eerste seizoen bij Ouwerkerk. (Foto: Marijke Folkertsma Tiggelman heeft de verlengde winterstop eveneens ge bruikt om spelers te laten te rugkomen. Zijn selectie voor het duel tegen Lepelstraatse Boys, de koploper, is gezond. Slechts zoon Jaime ontbreekt vanwege een langdurige schorsing. Dat een duel met de lijstaanvoerder als eerste op de rol staat, deert Tiggel man nauwelijks. ,,Je moet er toch een keer tegen spelen." Het mogelijk snelle einde van de competitie is niet typisch een probleem voor de zesde klasser. Ook andere voetbal ploegen van Schouwen-Dui- veland hoeven nog maar vijf of zes keer in actie te komen. Dan rest er weinig meer, afge zien van de nacompetitie waarvoor Zierikzee, Bruse Boys en DFS zich hebben ge plaatst. De KNVB in Breda kon donderdag niet zeggen wanneer de nacompetitie be gint noch wanneer de laatste officiële speeldag is. ,,Er is nog niets gepland," liet com petitieleider Vissers weten. Voor Zonnemaire kan de com petitie niet lang genoeg du ren. Dan heeft de vereniging tenminste de tijd naar een nieuwe trainer uit te kijken. De hoop de huidige coach Wim Kommer na zijn beslis sing alsnog over de streep te trekken, is zeer ij del. Zonne maire wil in eerste instantie buiten de eigen deuren kij ken, pas dan binnen eigen ge lederen. Bestuurslid Stoffel Duinhouwer heeft door de ja ren Zonnemaire verschillen de malen getraind. Eind deze maand moet er duidelijkheid komen wat Zonnemaire gaat doen. Duinhouwer („Wie wil er nou Zonnemaire trainen?") is niet bang dat Zonnemaire geen trainer kan krijgen. In het verleden heeft Zonnemai re wel vaker in dergelijke si tuaties gezeten. Duinhouwer: „Het komt wel goed." ZIERIKZEE - De voljeybalploegen van Kwiek heb ben de macht in de recreatiecompetitie volleybal in sporthal Onderdak. In vier van de zes groepen staan ze aan kop. Nobelpoort/Kwiek 3 lijdt de dans in de poule B en kende tijdens de laatst gehouden speelronde weinig problemen met Zeelandia 3. HCR de Kroon/Wiska ligt vooralsnog als enige op de loer. De Vanger/Kwiek 5 liet na de poulesplitsing geen punten liggen in poule D. Marleco Cluzona 2 kan de Bruse for- matie als enige volgen met - -hetzelfde puntentotaal. In de damespoule B heeft Brink- i man/Kwiek Dl de maximale score uit drie partijen. Buys/Kwiek 4 is koploper in groep C. Het moet de koppo sitie delen met WEA/ME- VO'80 2. Uitslagen: Buys/Kwiek 4 - Verfbron Goes 3-0, HCR de Kroon/Wiska - Surf Inn/De Putters 2-1, Strayer Noord- welle - CZ Groep 3-0, Zeelan dia 3 - WEA/MEVO'80 3 3-0, Boekhandel de Vries - Pav. de Schorpioen 0-3, Volleybal Nieuwdorp - Schouten L.M.B. 1-2, Fennet/Renesse - WEA/ MEVO'80 meisjes 3-0, De Vanger/Kwiek 5 - Timmer man Natuursteen 3-0, WEA/MEVO '80 1 - Zeelandia 1 0-3, Nobelpoort/Kwiek 3. - Zeelandia 2 3-0, WEA/ME- VO'80 D2 - Foto L. Koper/Cluzona 1-2, VVOZ - Stadscafé de Banjaard 3-0, Vish. van Beveren/ASV - De Stulp 0-3, Vermeer/Cluzona - Café de Vlinder 1-2, Dries He- renmode/WIK 2 - Bolle Dier Tuin/WIK 3 3-0, Bouwman Sleepdienst - ZWN 2-1. Programma: Nobelpoort Kwiek 3 - Café De Vlinder, Volleybal Nieuwdorp - ZWN, Pav. De Zandsnor - WEA/ME- VO'80 Dl, Bloemenshop Kro- kus/ASV - Bolle Dier Tuin/WIK3, Vish. Van Beve ren/ASV - Sporthuis Zierik zee, WEA/MEVO'80 2 - Verf bron Goes, Mosselh. K. Schot/ WIK 1 - Strayer Noord- welle, De Vanger/Kwiek 5 - Stadscafé De Banjaard, Smashers - Boekhandel De Vries, VVOZ - Timmerman Natuursteen, Fennet/Renesse -ATLAS Dames, Zeelandia 2 - Surf Inn/De Putters, Zeelan dia 1 - De Stulp. Buys/Kwiek 4 - Schouten LMB, WEA/ME- VO'80 D2 - CZ Groep, HCR de Kroon/Wiska - ATLAS/Kor- stanje. Standen Poule A Zeelandia 1 14 Pav. De Schorpioenl2 Sporth. Zierikzee 11 De Smashers 12 Boekh. De Vries 12 De Stulp 13 WEA/MEVO'801 13 Vish. Van Beveren/ ASV 13 Poule B Nobelp./Kwiek 3 14 HCR de Kroon/ Wiska 13 ATLAS/Korstanje 14 Vermeer/Cluzona 13 Café De Vlinder 14 Zeelandia 2 14 Surf Inn/ De Putters Poule C Buys/Kwiek 4 WEA/MEVO'80 2 Bouwman Sleepd. WEA/MEVO'80 2 Schouten LMB ZWN Volleybal Nwdorp 11 333 10 228 7 422 6 619 7 518 5 817 4 910 013 3 13 131 10 329 8 6 25 7 624 7 719 2 12 8 Verfbron Goes Poule D De Vanger/Kwiek 5 Marleco/Cluzona 2 VVOZ Zeelandia 3 Stadscafé De Banjaard WEA/MEVO'80 3 Timmerman Nat. Poule DA Strayer Noordw. Mósselh. K. Schot/ WIK 1 Fotogr. L. Koper/ Cluzona D Pav. de Zandsnor CZ Groep WEA/MEVO'80 D2 WEA/MEVO'80 Dl Poule DB Brinkm./Kwiek Dl Fennet/Renesse Dries Herenmode/ WIK 2 Bloemensh. Krokus/ASV Atlas Dames WEA/MEVO'80 meisjes Bolle Dier&Tuin/ WIK 3 10 10 0 1 0 1 0 2 3 3 0 9 3 3 0 8 3 2 16 2 0 5 1 2 3 0 3 1 0 3 0 14 113 8 2 2 2 1 1 1 1 4 0 3 3 0 1 1 0 2 1 BADMINTON BURGH-HAAMSTEDE - Het zesde Zierikzeesche Nieuws- bode-badmintontoernooi, morgen in Sport- en Recre atiecentrum Westerschou- wen, telt iets minder deelne mers dan in 1997. Voor het overige klaagt organisator Leo Verseput niet. Er doen badmintonners van 28 ver schillende verenigingen uit Brabant, Zeeland en Zuid- Holland mee. Zelfs mensen uit Zwolle hebben zich aange meld. Het evenement begint om half tien met de dubbels voor dames en heren, 's mid dags wordt er gemixed tot half vijf. Niels Gebraad rtv— RlOÓt'r Vl KIOpSCARftES Gebeurd tjA ftVsTKmn nfeI bij vne. hfcb\ ZIERIKZEE - Trinity en WIK spelen maandag 23 maart te gen elkaar in de bekerfinale van het zaalvoetbal in Zierik- De finalisten plaatsten zich woensdagavond in sporthal Onderdak na overwinningen in de kwart- en halve finales. WIK versloeg eerst De Pupe- kop met 9-2 en was voor een plek in de eindstrijd veel te sterk voor Autobedrijf Van der Have, 13-3. Trinity, de ongeslagen koplo per uit de eerste klasse, liep in de kwartfinale over Bra- ber Groenv. heen, 13-4. De lijstaanvoerder ondervond tegen Toren Boys iets meer hinder, maar kwalificeerde zich met 7-4 wel voor de eind strijd. Uitslagen Kwartfinales WIK-De Pupekop 9-2, Toren Boys-De Gouwe Geit 8-3, Au tobedrijf Van der Have-Vani- ty/Banjaard 6-4, Trinity-Bra- ber Groenv. 13-4. Halve finales WIK-Autobedrijf Van der Ha ve 13-3, Trinity-Toren Boys 7-4. Stand: Jan-Willem van Gent (MEVO), Peter Willemse (Bruse Boys) 17. Niels van de Moezel (ZSC), John van der Have (Zierik zee), Peter Moerland (Renes- se), Jacob van den Berge (Bru se Boys) 12. Eric Bleiji (Bruse Boys) 11, André van de Berge (Duive- land), Erwin Theunisse (SKNWK), Marcel de Vlieger (Zonnemaire) 9, Martin Kie- senberg (ZSC) 8. Anco van der Linde (DFS), William Smits (Brouwersha ven), Peter van der Cingel, Wilco de Valk, Jacky de Brui ne (SKNWK) 5| Matthijs van Vulpen 7, Robert Tak (Renes- se), Jaco de Bruine, John Dorst (Duiveland), Martin van Ast (Zonnemaire) 6. Serge van den Bos, Lucien Vroegh, Patrick Berrevoets, Bayunga Tekadiamona (Drei schor), Peter Hillebrand (Ou werkerk), Dick van Splunder (Brouwershaven), John Dor reman (ZSC), Wilfred Nelis- sen, Richard Stouten (WIK), Leon Bakker (Renesse) 5, 5 spelers met 4 goals, 14 spelers met 3 goals, 23 spelers met 2 goals, 45 spelers met 1 goal, eigen doel tegenstander 7. weekscore: 11, totaalscore: 432. Spannende finale bandstoten vijfde klasse NIEUWERKERK - Armand van Dongen, lid van de biljartvereniging Onder Vrienden, werd in café de Meebaal kampioen bandstoten vijfde klasse. In een zenuwslopend gevecht wist hij de tot dan toe nog on geslagen Martijn Mastenbroek met een verschil van slechts drie caramboles voor te blijven. In de bomvolle biljartarena doorslag kunnen geven. Bei had de organiserende vereni- de spelers begonnen wat ze ging DOS zich geen spannen- nuwachtig aan de voor hen zo der slot kunnen wensen. Mas- belangrijke ontknoping. El- tenbroek gaf eigenlijk het kaar geen duimbreed toege- gehele toernooi de toon aan vend bleef de stand constant en leek regelrecht op de titel in evenwichtig. De meest ge- af te stevenen. Ook van Don- lukkige zou als winnaar uit gen had na een slippertje in de bus moeten komen. Uitein de beginfase het goede ritme delijk werd het met nipt ver te pakken. Uiterst geconcen- schil Van Dongen, die er mis- treerd zette hij zijn overige schien met zijn ietwat betere partijen in winst om waar- techniek ook wel het meeste door de jongeling uit Burgh- recht op had. Bovendien Haamstede in het spoor van smaakte hij het genoegen te- Mastenbroek bleef. vens promotie af te dwingen, In de beslissende partij begon iets wat Ar\e Witsenburg ook Mastenbroek toch licht als fa- kon zeggen mede dankzij een voriet. Zijn ervaring zou vol- formidabele partij van 2.30 gens kenners weieens de gemiddeld'. Einduitslag (achtereenvolgens matchpunten, alg. gem. en serie) A. van DongenOnder Vrienden 12 1.00 7 M. MastenbroekZierikzee 12 0.92 7 A. Witsenburg Witte van Haemstede 8 1.02 13 W. KooijmanWRW 8 0.86 12 F. Horlings Renesse 6 0.87 7 A.Jansen 't Klusje 6 0.80 7 J. de VliegerWitte van Haemstede 4 0.68 6 G. Eykemans WRW 0 0.66 5 Armand van Dongen hield zijn zenuwen in de finale van het bandstoten het beste in bedwang. (Foto: Marieke Mandemaker) BRUINISSE - Bruse Boys heeft Cees Hagesteijn aan getrokken als jeugdtrainer. Afgelopen dinsdag avond kwamen het Bruse bestuur en de Zierikzeese coach tot een akkoord. Hagesteijn richt zich in eerste instantie op de B-jeugd, het hoogste elftal in Bruinisse omdat het niet over een A- ploeg beschikt. Verder gaat hij met Cees Willemse, oud speler van Bruse Boys en mo menteel coach van SKNWK, een jeugdplan opzetten. Dit is vooral bedoeld om een goede aansluiting van de jeugd met de seniorenelftallen te be werkstelligen. Die is er anno 1998 niet, de knappe derde plaats van Bruse Boys in de tweede klasse ten spijt. Dig Vleugel benaderde na mens Bruse Boys Hagesteijn in december al. Omdat Hage steijn wegens gezondheidsre den RCS had verlaten en het dus rustiger aan wilde doen, hield hij even de boot af maar zei geen ja noch nee. Vorige maand hadden Vleugel en Ha gesteijn weer contact, twee weken geleden schoof voor zitter Henk Groeneveld aan de tafel voor de finale bespre kingen. Dinsdag werden bei de partijen het eens. „Ik ben er blij mee," zei Ha gesteijn donderdagmiddag. „Ik heb best wel een tikje van de voetballerij gehad. Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan en met Bruse Boys heb ik altijd wat ge- Cees Hagesteijn: nieuwe jeugdtrainer Bruse Boys. had," sprak hij gevoelsmatig. Hij verheugt zich op de sa menwerking met Willemse. „Qua voetbal zitten we op één lijn." Hagesteijn stond naast de in teresse van Brusse Boys in be langstelling bij vier andere clubs. DFS uit Burgh-Haam- stede was er één van. Met het aantrekken van Hagesteijn, oud-trainer van Zierikzee en Luctor'88, heeft Bruse Boys het trainersplaatje voor vol gend seizoen rond. NAGANO (ANP) - Canada vecht om het sprintgoud bij de vrouwen. Op de eerste van de twee 500 meters won de dit seizoen onaantastbare Catriona LeMay- Doan. De favoriete voor olympisch goud kan zich za terdag echter geen misslag permiteren. LeMay-Doan constateerde ontevreden dat het gat met haar landgenote Susan Auch slechts driehonderdste van een seconde bedroeg. De Ja-t panse Tomomi Okazaki staat derde op zestienhonderdste. Marianne Timmer reed met een nationaal record naar de negende plaats. In Nagano probeert LeMay- Doan een nare herinnering aan Hamar uit te wissen. Vier jaar geleden kwam de huidi ge wereldrecordhoudster op de olympische 500 meter ten val. Ze zwichtte daar voor de druk en bekeerde zich vervol gens tot het christendom. Aan de hand van God lukt haar aanmerkelijk meer. LeMay- Doan schaatste dit seizoen naar 37,55 seconden waarmee ze tal van mannelijke deelne mers in Nagano achter zich zou laten. Vrijdag 13 februari Basketbal Burgh-Haamstede, Sport- en Recreatiecentrum Wester- schouwen, 19.00 uur: Coltof/ MEVO'80-Smokkelhoek (cad etten), 20.30 uur: Coltof/ME- VO'80-Voorwaarts (dames), Coltof/MEVO'80-Schelde- sport (heren). Biljarten Zierikzee, café Old Dutch, districtsfinale, 18.45 uur: bandstoten vierde klasse. Dammen Zierikzee, U W-gebouw, 19.30 uur: GZC-Middelharnis. Zaterdag 14 februari Badminton Burgh-Haamstede, Sport- en Recreatiecentrum Wester- schouwen, 9.00 uur: Zierik zeesche Nieuwsbode-toer- Biljarten Zierikzee, café Old Dutch, districtsfinale, 15.00 uur: bandstoten vierde klasse. Handbal Uitwedstrijden, 13.35 uur: Hollandiaan-Delta Sport (DJ), 14.10 uur: Orion-Delta Sport (DJ), 15.00 uur: DES- Delta Sport (JC). Hockey Zierikzee, sportpark Ban- nink, 11.00 uur: HSD-Waran- de (meisjes 8D), 12.45 uur: HSD-Goes (meisjes B), 14.30 uur: HSD-Vlissingen (meisjes A), uitwedstrijden: Breda- HSD (jongens A), Zevenber- gen-HSD (jongens C), Vlissin- gen-HSD (jongens 6E). Korfbal Zierikzee, sporthal Onder dak, 14.00 uur: All-Ready E- TOP E2, 14.50 uur: All-Ready A-Swift A3, uitwedstrijden: Fluks-All-Ready, TOGO B- All-Ready B, Stormvogels CM-All-Ready CM. Tafeltennis Hulst, 10.00 uur: Reynaert 2- Scaldina 1 (junioren), Reyna ert 4-Scaldina 2 (junioren). Volleybal Bruinisse, sportzaal de Van ger, 13.45 uur: Kwiek-Ekspal- vo (jongens D), 14.30 uur: Kwiek-Kangoeroes (jongens C), 15.45 uur: Kwiek-Scho- vocomca (meisjes A-top), Kwiek-Spivo (meisje B), 17.00 uur: Kwiek-Kangoeroes 3 (da mes 3), 17.45 uur: Kwiek-Fu- tora (dames 1), 18.30 uur: Kwiek-Kangoeroes 2 (dames 2), 19.15 uur: Kwiek-DDL (he ren 2), 20.00 uur: Kwiek-Scho- vocomca (heren 1). Zierikzee, sporthal Onder dak, 18.00 uur: WEA/ME VO'80-Leython (heren 1), WEA/MEVO'80-Spivo 4 (he ren 2). Zondag 15 februari Biljarten Zierikzee, café Old Dutch, districtsfinale, 12.00 uur: bandstoten vierde klasse. Handbal Zierikzee, sporthal Onder dak, 14.00 uur: Delta Sport- HEC. Maandag 16 februari Schaken Zierikzee, schaakvereniging Zierikzee, U W-gebouw, 19.30 uur: 20e ronde huishou delijke competitie, DZD 2- Zierikzee 2. Dinsdag 17 februari Tafeltennis Kapelle, 19.30 uur: Kapelle 5- Scaldina 3 (senioren). Woensdag 18 februari Zaalvoetbal Zierikzee, sporthal Onder dak, 20.10 uur: Café 't Oekje- Toren Boys, Garage Slager- SV Dreischor, 20.50 uur: De Pupekop-Trinity, FC Kerk- werve-Zeelandia, 21.30 uur: De Keien-WIK, Braber Groenv.-Wearhouse, 22.10 uur: Studio 't Marktje-Auto- bedrijf Van der Have. Donderdag 19 februari Schaken Uitwedstrijd: Koudekerke- Zierikzee 3. Zaalvoetbal Burgh-Haamstede, Sport- en Recreatiecentrum Wester- schouwen, 19.00 uur: Delta Warenhuis-Soccer X, 19.40 uur: Fennet Boys-Eetcafé Scharendijke, 20.20 uur: Nef- fen d'Eule-De Stulp/Scho- vers, 21.00 uur: AZC-Ankies Kadoshop, 21.40 uur: Sport- centrum-ZV Haamstede.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9