'Doodgewaande' volleybalclub MEVO'80 is weer springlevend tM;- Schouwse schutters naderen de ontknoping Benauwde overwinning MEVO'80 in Rotterdam Programma Delta Sport 'eenvoudiger' dan HEC Tennisser Quaak wint en verliest eindstrijd Ploeg van Pentury heeft na 1-0 zege op Breskens minste verliespunten 4e klasse zondag Plannen voor komend seizoen hijna rond Kritiek Koss op schaatsunie Publiek bemoeit zich met volleyballers Verlies van Zierikzeese handballers Zeeuwse indoorkampioenschappen MAANDAG 9 FEBRUARI 1998 NR 26329 Zierikzee terug in race ZIERIKZEE - Het enige dat zondagmiddag op sport park Den Hogen Blok telde, was een overwinning van Zierikzee op Breskens. Dat de minimale 1-0 zege absoluut geen gouden randje verdiende, maakte de ploeg van trainer Bert Pentury niets uit. Want, Zie rikzee is terug in de strijd om de titel, en heeft op pa pier de minste verliespunten van de twaalf ploegen ih de vierde klasse A. Zonder partij te trekken vol deed Breskens gisteren niet aan de verwachtingen van een koploper. Afgaande op de cijfers van de ranglijst spreekt alles in het voordeel van de Zeeuws-Vlaamse for matie van coach Piet Puype. Het heeft - ook na de neder laag tegen Zierikzee - de meeste punten, de meeste goals voor en de minste tegen. Met name aanvallend schoot Breskens letterlijk en figuur lijk tekort. Zierikzee zat op haar beurt niet al te lekker in het vel. D^or twee weken van afge lastingen was het na de win terstop niet aan spelen toege^ komen. Anderzijds kwamen de twee speelloze zondagen goed uit omdat drie basisspe- lèrs (John van der Have, Mar co Jonker en Jacco van der Schee) op vakantie waren. Opzien Met het drietal weer in de ba sis startte Zierikzee behoor lijk. Het verzorgde spel van de thuisploeg resulteerde in de vierde minuut in een schot Van Patrick Roggeband op de .lat'. Niet zijn schot baarde in •de eerste tien minuten het meeste opzien, maar het rtrekgedrag' van de Middel burgse scheidsrechter Wim Broekhoven. Maar liefst vijf mensen (twee van Zierikzee -dn drie van Breskens) slinger- .de de leidsman op de bon. In ■nog geen tien minuten! „Mijn god," dacht Broekhoven, ,*waar moet dat heen? Je zet •\vel een lijn." De fluitist had wel gelijk, geen van de vijf kaarten oogden onterecht of dubieus. Desalniettemin zet te hij wel een trend. Waar moest dat inderdaad heen? Na het hectische begin leek het allemaal wel mee te val len. Zierikzee was de betere, voetballende ploeg en liet de bal goed rond gaan. Deze speelwijze werd Breskens in de 22e minuut te machtig toen Zierikzee een aanval door het midden opzette en de bal steeds een keer raakte. Op zijn Braziliaans dus. Hans Lafeber passte op John van der Have, waarop de aan voerder meteen doortikte naar de vrije man, Patrick Roggeband. Zijn schot werd door Breskens-doelman Ste fan Dijkers met de vingertop pen beroerd. De bal leek zijn doel te missen, maar plofte toch achter Dijkers in het net. Een ffaaie, snel uitgevoerde, aanval werd beloond, 1-0. Breskens had geen enkel ver weer tegen de achterstand en probeerde met schoten vanuit de tweede lijn het Zierikzee- goalie Van der Schee lastig te maken. Die moest zich slechts strekken bij een vrije trap van Breskens, die de ploeg net voor het rustsignaal mocht nemen. Dit maakte Mark Boeckhout niet mee. De spits van Breskens kreeg tien minuten voor de pauze zijn tweede geel wegens een over treding en dat is nog altijd rood. Zierikzee had zich in de tweede periode veel ellende kunnen besparen door in de eerste helft de kansen te be nutten die het wel degelijk kreeg. Breskens beriep zich na rust op een oude voetbal wet: tegen tien man is het o zo lastig voetballen. Het leek er eerder op of Zierikzee met minder personen op het veld stond. Niet dat Breskens su- perveel mogelijkheden kreeg, maar Zierikzee stond met de rug tegen de muur en kwam er moeilijk uit. „In de tweede helft kwamen we wedstrijdritme tekort," had Pentury als excuus voor het matige spel van zijn ploeg in de tweede 45 minuten. Pe ter van der Linde sloot zich bij de mening van de coach aan. „De tweede helft hebben we niet best gevoetbald. Het is altijd moeilijk tegen tien man." Van de tegenstander had Van der Linde evenmin een hoge pet op. „Als ik Bres- Patrick, Roggeband, de maker van het enige Zierikzeese doelpunt, wordt op de huid gezeten door Carlo de Smit van Breskens. (Foto: Marieke Mandemaker) kens zo zie voetballen, denk ik dat ze meer punten verlie zen." Breskens creëerde na rust welgeteld een uitgespeel de kans. Van der Schee pa reerde dé kopbal van William Faes op de juiste manier. Lang spannend Dat het op sportpark Den Ho gen Blok lang spannend bleef, was te wijten aan de on macht van Zierikzee, het ka rakter van Breskens en de manier van fluiten van de scheidsrechter. Op de woor den van de grensrechter van Breskens afgaand heeft Broekhoven kennelijk een naam in het Zeeuwse voetbal. „Morgen staat die weer in de krant. Dat vindt hij prach tig." Dezelfde vlaggenist kreeg het diep in de tweede helft aan de stok met Broek hoven en kreeg rood. De scheidsrechter bleef verba zing opwekken door werke lijk een kwartier te laten doorspelen. Op de vraag van Jarno Vermeulen hoe lang het nog duurde, zei hij doodge moedereerd: 'drie minuten'. Het was toen 16.27 uur! Nou goed, in de laatste drie minuten gebeurde er niets bijzonders, behalve in de ldatste seconde. Toen haalde Zierikzee opgelucht adem omdat het drie hele dure pun ten rijker was. Oftewel: Zie rikzee is terug in de kam pioensrace. Zierikzee - Breskens 1-0 (1-0) - 22. P. Roggeband 1-0, rode kaart: Boeckhout (Breskens, tweemaal geel), gele kaarten: M. van der Schee, Jonker, Ha- ge, R. Roggeband (Zierikzee), Boeckhout, Buitendijk, Faes, grensrechter (Breskens), scheidsrechter: W. Broekho ven (Middelburg). Opstelling Zierikzee: J. van der Schee, M. van der Schee, De Jonge 80. Van Beveren), P. Roggeband, Hage, Van der Have (69. Vermeulen), Van der Linde, R. Roggeband, Van Oeveren, Jonker, Lafe ber (86. Winkels). .Clubkampioenschappen schietvereniging .NIEUWERKERK - Twee maanden krijgen de sport- Schutters van SV Schouwen-Duiveland de gelegen heid te schieten voor het clubkampioenschap. Tot 15 februari speelt de onderlinge strijd zich in alle hevig heid af in de schietaccommodatie van het clubge bouw te Nieuwerkerk. De belangstelling dit jaar -was groter dan ooit te voren. In acht schietsportdisciplines wordt door een record aantal schutters deelgenomen. In tegenstelling tot veel andere schietsportverenigingen lij- 'k~en op Schouwen de geweer disciplines sterker vertegen woordigd dan het 'pistool- gebeuren'. 'Naast de sterk bezette klein- kaliber-geweerdiscipline ont wikkelt zich tegelijkertijd een sterke ploeg kleinkali- "ber-karabijnschutters die be reid is zich op landelijk ni- ."veau te meten. Opmerkelijk dit jaar is dat het aantal jeugdschutters voor de nieu we discipline 'luchtgeweer opgelegd' alle verwachtingen Overtreft. Van de acht disci plines voor het clubkam pioenschap telt luchtgeweer de meeste deelnemers. De meeste van de acht klein- .kaliber-geweerschutters heb ben met nog een week te gaan het benodigde aantal van vier kampioenschapsbeurten ach- 'ter hun naam staan. Aan kop gaat Frans Evers met een ge middelde van 594,33 punten gevolgd door een sterk opge komen Piet Goetheer met 591,97. Clubrecord Na haar onlangs geschoten clubrecord op de vijf schots- kaart staat Willy Goetheer nu ^stevig op de derde plaats met 590,33 punten. Jarno Goet- *heer, terug van werkzaamhe den in het buitenland, staat ondanks lange afwezigheid toch nog op een vierde plaats. Deze vier schutters weten zich nu al verzekerd van een plaats bij de laatste zeven voor de extra 10-schotsronde die de uiteindelijke clubkam pioen zal gaan bepalen. Voor de drie nog openstaande plaatsen komen nog vier schutters in aanmerking: Cor van Ast (583,00), Ad de Jonge '(582,66), Alexander Grofics (577,33) en Werner Grofics (574,25). Cor van Ast moet mi nimaal nog twee maal in de 580 schieten, om Werner Gro fics definitief uit de finale te kunnen houden. Bij de kara- bijnschutters staand lijken de kaarten geschud als Leen Fun nog eenmaal in de 570 punten schiet.. Met een' gemiddelde van 570,30 gaat Fun op dit moment nog aan de leiding voor de steeds beter preste rende Hans van de Werf die met 565,75 punten. Net als Fun heeft Van de Werf een beste score van 574 punten achter zijn naam staan. Jan Hofman staat na vier beurten met 559,33 punten op de derde plaats. Onbereikbaar Met nog één beurt te gaan, lijkt recordhouder Ad de Jon ge met een gemiddelde van 596,00 onbereikbaar voor nieuwkoomster Anneke de Groot die met 583,50 punten verrassend de tweede plek in neemt. Hoewel René de Groot op dit moment na vier beur ten met 581,67 op de derde plaats staat, kan Jan Hofman met nog twee goede beurten in de 580 nog wel degelijk èen bedreiging vormen voor de Groot. Na vier beurten staat Lanah Evers in de discipline luchtgeweer nog steeds op de eerste plaats met een gemid delde van 274,33 punten. Hoe wel Robert van de Wielen for meel nog op de tweede plaats staat met 270 punten uit één schietbeurt, ziet het er niet naar uit dat hij nog het vereis te aantal beurten haalt. De kans de recordhoudster Mar jolein Volaart met 269,00 pun ten op tweede plaats komt lijkt daarom vrij groot. Hoe wel George Heukelom dapper blijft trachten een dikke 270'er te schieten, is hij daar na zeven beurten nog steeds niet in geslaagd. Hoewel slechts vierde met 265,16 blijft hij toch nog een serieuze medaillekandidaat. Gezien het grote aantal deelnemers overweegt de wedstrijdcom missie om voor de jeugd net als bij de kleinkaliberge- weerschutterseen extra 10- schots finale-ronde te schie ten. ZIERIKZEE - WEA/MEVO'80 zat op een dood spoor, maar ziet weer licht aan het einde van de tunnel. Zo mag de wederopstanding van de Zierikzeese volley balvereniging best omschreven worden. Bestuur- loosheid maakt plaats voor vastberadenheid. Wie tot twee maanden gele den had verkondigd dat ME: VO'80 in februari 1998 de toe komst zonnig tegemoet zou kunnen zien, was volkomen voor gek verklaard. Maar toch is het zo. De perspectie ven voor de club zien er in één woord geweldig uit, dankzij een aantal dolenthousiaste mensen die bijna dagelijks in de weer zijn met 'hun' club. Wat is er de afgelopen twee maanden gebeurd, of liever wat zijn de resultaten van de inspanningen? Er is een jeugdbeleid, een jeugdcoördi- nator, een damesteam voor de NeVoBo en een bestuur. Door het niet of nauwelijks functioneren van het volley balcollege kwam er dus wei nig van de grond, van 1997 intensief ging bezig houden met de 'doodgewaan de' vereniging. Met restanten van het vorige bestuur heeft de steungroep een inventari satie gemaakt. Daar schrok Gerard Janse, betrokken bij de steungroep en sinds vorige week de nieuwe voorzitter van MEVO'80, behoorlijk van. Actieplan In december werd er een ac tieplan opgesteld. Er stonden drie hoofdpunten in. Er moet jeugdbeleid- en kader komen en men wil het vorig jaar op gedoekte damesteam terug brengen in de districtscompe titie van de NeVoBo en het verenigingsgevoel terugkrij gen. Het laatste moet groeien w£nt gevoel, kun je nu een maal niet forceren. Aan de andere twee punten is hard gewerkt, en met succes kan zonder twijfel geconclu deerd worden. Clemens van den Berg, de huidige trainer van de eerste herenploeg, is aangesteld als jeugdcoördina- tor. Verder wordt de jeugd warm gemaakt voor het vol leybal door eilandelijke scho len te benaderen en clinics te organiseren. „We willen ge richt bezig zijn met volley bal," zegt Janse, die het Bru- se Kwiek als een goed voor beeld beschouwt hoe het op een volleybalclub zou kunnen gaan. Van den Berg sluit zich bij zijn voorzitter aan en heeft er alle vertrouwen in. „De goe de mensen zitten op de goede plaatsen. Dat is voor mij de reden er in te stappen." Het opzetten van iets nieuws is aan de man uit Nisse wel be steed. Bij zijn vorige club. Ze bra's uit Oudenbosch, hakte hij met hetzelfde bijltje. Het damesteam, waarvoor derde klasse is aangevraagd, krijgt in de al genoemde Van den Berg een nieuwe trainer en in Cor Juffermans een kersverse coach. Juffermans speelt in de recreatiecompeti tie en is een oud-gediende bij MEVO'80. Voor de eerste da- mesploeg hebben zich zeven tot acht personen aangemeld. MEVO'80 denkt zelfs aan nog een vrouwenteam. „Dat is een optie," neemt Janse voor zichtigheid in acht. Niets raars Voor de heren blijft alles in globale lijnen bij het oude. Clemens van den Berg: nu nog trainer van de heren van ME- VO'80, volgend seizoen jeugdcoördinator en damestrainer. (Foto: Joop van Houdt) Als er niets raars gebeurt, speelt MEVO'80 volgend sei zoen in de derde divise van de NeVoBo-competitie. Niet met Van den Berg als verantwoor delijke, maar met een ander. Over maxima,al drie weken hoopt Janse met een coach, waarschijnlijk uit Goes, rond te komen. Zo is MEVO'80 de afgelopen maanden uit zijn as herrezen en heeft Janse er met de leden van het nieuwe bestuur (Jo Nieuwlands, Willy en Mieke van der Post, Lydia Mol) heel veel zin in de vereniging bloeiend te maken. Een aantal jaren geleden was Janse ook gevraagd om tot het bestuur toe te treden. Toen lag er te veel nadruk op het eerste herenteam en hin gen andere delen er maar bij. Anno 1998 is het de omgekeer de wereld. „Je moet zorgen dat je actief bezig bent en heel veel mobiliseren. Want zon der basis ben je niets," vindt Janse. „We willen een vereni ging met een eigen gezicht." NAGANO (DPA) - Johann Olav Koss liet er geen twijfel over bestaan. De besten had den gewonnen op de 5000 me ter, maar de schaatsunie ISU verdiende een draai om de „Ze hebben zitten slapen," al dus de Noor die vier jaar gele den in Lillehammer op drie afstanden olympisch goud won. „De ISU had die nieuwe pakken met de strips nooit mogen toelaten," oordeelde Koss die in Nagano voor de televisie werkt. „Ze hebben een blunder gemaakt door het materiaal één dag voor de start vrij te geven. Ze hadden zich op de hoogte moeten stel len van de gevolgen." Vol gens Koss hadden weten schappers uit Delft direct bij de introduktie gezegd dat de vernieuwingen vijf seconden scheelden op de 5000 meter. „Romme was de beste," aldus Koss. „Ook zonder strips, maar met gelijk materiaal waren de verschillen kleiner geweest." ROTTERDAM - Het eerste herenteam van volleybal vereniging WEA/MEVO'80 heeft afgelopen zaterdag een benauwde zege op het Rotterdamse VC Nesselan- de behaald, 2-3 (6-1515-10 15-8 4-15 13-15). Voor een lastige wedstrijd te gen de rode lantaarndrager van de derde divisie E was in eerste instantie geen enkele aanleiding. Met verzorgd vol leybal won de Zierikzeese ploeg de eerste set betrekke lijk eenvoudig. Gaandeweg de tweede periode werd het allemaal wat minder. De con centratie viel weg en de blok kering functioneerde even min naar behoren. Bovendien - dat koste ME- VO'80 twee sets - ging het pu bliek in Rotterdam zich op een vervelende manier met de wedstrijd bemoeien. Het had het voorzien op Arnaud de Graaf en Ralph Koper, die met allerlei ziektes en opmer kingen over hun uiterlijk werden toebedeeld. Gevolg was dat heel MEVO'80 weg zakte en meer met elkaar be zig was dan met de tegenstan der. Van coach Clemens van den Berg kon de ploeg kiezen of delen in de vierde set: ou wehoeren op elkaar of volley ballen. Het werd het laatste getuige de setstand (4-15). In de beslissende periode stond MEVO'80 nooit achter en pak te het vooral een morale zege op de toeschouwers. Derde divisie E Uitslagen: Rijswijk-Kangoe- roes 3-0, De Schalmers 2-SR 2 3-2, Leython-Vrevok 3 ge staakt, VC Nesselande 3- WEA/MEVO'80 2-3, Utrecht- Delta 0-3, DOS-Vollido 1-3. Stand: 1. Rijswijk 15-38, 2. Delta 15-37, 3. Leython 14-36, 4. Vrevok 3 14-28, 5. Vollido 15-28, 6. WEA/MEVO'80 15-21, 7. DOS 15-18, 8. Utrecht 15-16, 9. Kangoeroes 15-16, 10. De Scahlmers 2 15-14,11. SR 2 15- 13,12. VC Nesselande 15-2. RAAMSDONKSVEER - Voor 99,99 procent komt het dit seizoen goed met de handballers van Nutsspaar- bank/Delta Sport. Ondanks het verlies van gisteren in Raamsdonksveer (34-27) en ondanks de achtste plaats. Het komt naar alle waar schijnlijkheid goed omdat Delta Sport een op papier simpeler programma heeft dan HEC, de ploeg waarmee het Zierikzeese team gelijk staat in de stand van de twee de divisie C. Beide teams heb ben acht punten. Eén van de twee degradeert samen met DWS, een verenigingdie er zeker uitvliegt.Delta Sport kan volgende week aan alle degradatiezorgen een einde maken door in de eigen sport hal te winnen van, jawel, HEC. „Als we die winnen, is het gespeeld," Jieeft coach Alex de Brauwer er alle ver trouwen en gelooï in dat Del ta Sport behouden blijft in de huidige afdeling. HEC speelt in de laatste fase van de com petitie tegen Hellas 2 en EMM, twee kampioenskandi daten. Delta Sport heeft deze toppers al gehad. Tegen de op ponent van zondag, Mountain Stars, leed Delta Sport te veel balverlies en zat niet iedereen lekker in de wedstrijd. Lars van Zwieten was de nacht er voor ziek geweest en Erwin Bos begon ook niet lekker aan het duel. Bovendien had Erwin Schaal je wat trai ningsachterstand. Met tien goals liet de aanvoerder zien op de goede weg terug te zijn. De kostbare punten bleven echter in Raamsdonksveer, waarmee Mountain Stars re vanche kreeg voor het verlies in Zierikzee. Doelpuntenmakers: Schaaljë 10, Evertse 6, Toubiana 4, Nuyens, Van Zwieten, Groe nendijk 2Vleeshouwer 1 Tweede divisie C Uitslagen: Mountain Stars/ Nutsspaarbank Delta Sport 34-27, HEC-DWS 36-34, EMM- Roda'71 28-21, Westlandia- Animo 16-20, Hellas 2-Wings 21-17. Stand: 1. EMM 14-24, 2. Hellas 2 14-21, 3. Animo 14-21, 4. Westlandia 14-15, 5. Roda"71 14-14, 6. Mountain Stars 14-14, 7. Wings 14-12, 8. Delta Sport 14-8, 9. HEC 14-8, 10. DWS 14-3. GOES - Johnny Quaak heeft op de Zeeuwse in doorkampioenschappen tennis in Goes geen dub belslag kunnen slaan. De tennisser uit Burgh- Haamstede won de Cl-finale en verloor in de C2-klasse. De jeugdspeler versloeg in de Cl-categorie Dennis Re'i- jnhout in twee sets, 6-4 6-2. Reijnhout delfde in de B2-fi- nale zondagmiddag ook al het onderspit. Quaak moest in de eindstrijd van de C2- eindstrijd Alexander Non- nekes met tweemaal 6-4 voorlaten gaan. Andere eilandelijke tennis sers waren in de C2 succes vol. De Brouwse Merlyn Atoon en Jacco de Loof uit Zierikzee hadden in de fina le van het gemengd dubbel weinig problemen om de hoofdprijs op te eisen. An gela van der Horst werd met partner M. Renden eerste in het damesdubel. Uitslagen HEC1: J. Quaak-D. Reijn hout 6-4 6-2. HEC2: A. Nonnekes-J. Quaak 6-4 6-4. DDC2: Van der Horst/Ren- den-Janse/Janse 6-3 6-4 GDC2: Atoon/De Looff- Ton/Buren 6-3 6-3. HDD1: Gan/Meijer-Struyk/ Volkeri 6-3 4-6 6-2. Bowling Renesse Woensdagleague: Drogisterij Belladonna - Bungalowver- huur De Kam 2-2, Koffie-IJs- salon De Babbel - Bom Bouw 3-1, Philippo's Hotel en Grill Bar - Eetcafé Marktzicht 3-1, Pizzeria Schovers - One 4 All 4-0. Stand: Belladonna 39 punten, Marktzicht 37, de Babbel 35, Philippo's 34, De Wig 32, Bom 21, De Kam 17, Schovers 13, One 4 All 12. Hoogst gemiddelde dames: Tiny Staal 195, heren: Riny Hendrikse 192. Donderdagleague: Schilders bedrijf Plandsoen - Brood- en Banket de Jonge 1-3, Bar- Dancing De Bariton - Taxibe drijf De Keijzer 1-3, Alprokon 2 - ING-Bank Renesse 0-4, Al prokon 1 - Café-Rest. Colfcen- trum Molenberg 1-3. Stand: De Jonge 40 punten, Jaap Plandsoen 38, Alprokon I 33,5, ING-Bank 28, De Bari ton 25,5, Molenberg 23, De Keyzer 20, Alprokon 2 16. Hoogst gemiddelde dames: Martha Schippers 181, heren: Riny Hendrikse 209. Burgh-Haamstede: Schutters hof - Bonanza 1-0, Sportcen trum - Braber Bouwbedrijf 0- 3, Stichting Renesse - De Klepperstee 3-0, De Zeeuwse Stromen - Forever Young 2-1. Stand: 1. Bonanza 30 punten, 9609 pins, 2. Bouwbedrijf Braber 25, 9439, 3. Schutters hof 24,5, 8179, 4. Forever Young 19, 9378, 5. Stichting Renesse 16,5, 8409, 6. Cam ping De Klepperètee 15, 8918, 7. De Zeeuwse Stromen 12, 7189, 8. Sportcentrum 2, 7500.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9