Magie Frankie hoofdact Bluesrock Night Brogum Dubbelconcert in 't Beest Concert Thoolse band Jolly Beggars MEDIA-OVERZICHT Bob de Moor in 't Beest De vrouwe van de Oldehoeve I zierikzeesche nieuwsbode lub to Classics Party met DJ Daan DJ Sjoerd op 6 februari ZIERIKZEE - In podium voor muziek en theater Bro gum in Zierikzee wordt vrijdag 6 februari een Club to Classics Party gehouden met DJ Daan DJ Sjoerd. Zaterdag 7 februari is er een Bluesrock Night met Magie Frankie, en in het voorprogramma Be Ca reful. 'Gangster of the blues'Magie Frankie. (Foto: Harrie Muis) De hoofdelementen van de Club to Classics Party be staan uit mellow trance old- style en classics. De richtlijn van de avond is om de club •van dit moment om te zetten naar de house van toen. Kort om de hele avond wordt er ge draaid van mellow tot oldsty- le met daartussen een flinke dosis trance. De aanvang is om 21.00 uur. De dag na de Club to Classics Party is het de beurt aan Ma gie Frankie. De titel van zijn nieuwe cd is 'Lucky'De zan ger/gitarist die zich de afgelo pen jaren nadrukkelijk als de 'Gangster of the blues' mani festeerde, wordt op dit album voor het eerst sinds lange tijd weer bijgestaan door zijn be geleidingsgroep The Blues Disease. In de twaalf voorna melijk zelfgeschreven num mers laat Magie Frankie meer dan ooit zijn eigen ge zicht zien. Wat dat betreft is 'Lucky' meer een Magie Fran kie- dan een bluesplaat. Bij veel mensen is hij bekend als bluesgitarist, maar hij heeft nog meer in zijn mars. Nie mand minder dan BB King mag hij tot zijn grootste fans rekenen. Magie Frankie ontpopte zich met zijn gepassioneerde bluesmuziek als de smaakma ker op het North Sea Jazz fes tival. Op het podium laat de ze artiest zich niet alleen gelden als een zeer gedreven muzikant, maar ook als een geboren performer. Hij ver liest daarbij bovendien het visuele aspect niet uit het oog. Zo gaat hij steevast ge kleed in een gangster-outfit die Al Capone niet zou heb ben misstaan. Magie Frankie is wat dat betreft in alle op zichten een absolute blikvan ger. Be Careful Be Careful neemt het voor programma van de Blues Rock Night voor zijn reke ning. Deze zesmansformatie speelt al vele jaren met erg veel plezier. Al in 1988 vond hun eerste optreden plaats. Nog steeds is de belangrijkste drijfveer van de band de lol die ze zelf hebben in het spe len. Er wordt geen repetitie overgeslagen. Het leukste van alles blijven de optre dens. Samen met het publiek een feestje bouwen is wat Be Careful het liefste wil. Het maakt niet uit of dat een feest, een bruiloft of een kroeg is. Zweet Het motto luidt: 'Wij spelen altijd en overal. Het zweet moet van de muren druipen'. In oktober 1996 kwam hun eerste cd 'Down Payment Blues' uit. Zij zijn geïnspi reerd door Red Devils, Wil Dixon, Muddy Waters, Bin- tangs en Cuby and the Bliz zards. Be Careful bestaat uit Sven van de Berg (zang/ mondharmonica), Hans Gran- dia (drums), Jan van Maren (basgitaar), Theo Poort (te norsax), Fred Smit (slaggi taar) en Kees Verhoeks (solo gitaar). De Blues Rock Night begint om 22.00 uur. GOES - Bob de Moor is vrij dag 13 februari in 't Beest in Goes te zien met zijn voorstel ling 'Grasland'. De Moor is bekend door zijn regie en spel bij De Koore. In 'Grasland' speelt hij de rol van Freddy van Durme. 'Wat doet ge op eén kerstavond als ge met twee flessen wijn zit en niet zo direct weet en met wie ze te drinken? Ge zoekt gezelschap?' Dat is wat Van Durme doet. En hij wil met ie mand spreken. 'Ge moet we ten, er is de laatste tijd zo een en ander gebeurd. Dat ge sprek moet niet zo nodig over hem en zijn problemen gaan, liefst niet zelfs, we mogen toch af en toe wel eens lachen, zeker? Of kunnen we ook sa men dromen van grasland?' Grasland staat voor Grace- land, want Van Durme is een fanatieke Elvisfan. Lang zaam wordt duidelijk dat zijn bewondering voor Elvis een vlucht is. Aanvang 20.30 uur. TONEEL DREISCHOR - Leden van de Plattelands Jongeren Zuid (PJZ) voeren zaterdag 14 fe bruari het toneelstuk Het zaad der twijfel op in het dorpshuis van Dreischor. De voorstelling begint om 20.00 uur. Donderdag 29 januari NEDERLAND 1 18.04 uur The nanny. 18.32 uur Get the picture. 19.01 uur Fast forward. Jon gerenmagazine over ergernis sen, idealen, acties, sentimen ten en solidariteit. 19.29 uur Haagse klasse. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.25 uur Netwerk. Actuali teitenrubriek. Presentatie: Liesbeth van der Kruit. 20.58 uur NOS-Weerover- zicht. 21.04 uur Het andere gezicht. 21.37 uur Over de liefde. 10- delige serie verhalen over liefde tussen mensen. 22.04 uur Zin in zondag. 5-de- lige serie waarin iedere week twee mensen worden gevolgd die hun zondagen heel ver schillend invullen. 2*2.24 uur Wilde Ganzen. 22.33 uur New York Police. Amerikaanse politieserie. Afl.: Where's the Van Gogh? De vrouw van een Europese prins is zwaargewond ge raakt tijdens de roof van en kele schilderijen. 23.19 uur Cheers. Amerikaan se comedyserie. Afl.: Dia mond Sam. Sam belooft een kostbare verlovingsring voor Diane te kopen, maar als die toch wel erg duur blijkt te zijn schaft hij maar een dupli caat aan. Diane vertrouwt het zaakje-niet. 23.46 uur Modern atheïsme. 6- delige serie informatieve de batprogramma's. Presenta tie: Johan Anthierens. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur Socutera. 19.04 uur Bassie en Adriaan. 19.10 uur Toppers in die sneeuw. 19.47 uur Homerun. 21.08 uur TROS Tv show. Ivo Niehe met spraakmakende gasten en spectaculair amuse ment. 22.14 uur TROS Aktue me disch. 23.00 uur Studio NOS. Met aandacht voor de belangrijk ste gebeurtenissen in de sportwereld. Met om ca. 23.30 uur het NOS-Journaal. 23.36 uur De beslissers. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Casa Poëtica; 18.10 Nonsense and lullaby es. 18.14 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Vergelij ken. 18.29 uur NOS-Jeugdjour- naal. 18.42 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. 19.01 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.22 uur Barend Witte- man. Praatprogramma. Pre sentatie: Sonja Barend/Paul W-itteman. 19.554 uur Waskracht! Satiri sche actualiteiten. Presenta tie: Sanne Wallis de Vries en Thomas van Luyn. 20.24 uur Goede daden bij daglicht 20.50 uur Zembla: Illegaal verhuurd. 21.30 uur Met het mes op ta fel. Kennis-/blufquiz. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.15 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. 23.03 uur NOS-Den Haag van daag. 23.20 uur Lang leve Neder land. 00.00 uur Stardust: Filmfesti val Rotterdam 00.20 uur Filmfestival Rotter dam: Caro diario (Lief dag boek). 01.50-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 MANTIS. 18.55 Street- IiVe. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 De 'X-Files. 21.20 In de Vlaamsche Pot. 21.55 De ster ke arm. 22.30 The Marshal. 23.25 Live from the House of Blues. RTL 4 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore! 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 De magic mystery show. 21.30 Rintje Ritsma. 22.30 RTL Ac tueel: Peter R. de Vries mis daadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 RTL 5 sport. 18.30 Attentie: Nood oproep! 19.00 5 in het land 19.25 Weer vèrkeer. 19.35 Excentriekelingen. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer ver keer. 20.30 New Classic: Eiger Sanction. 22.50 Wie dénken ze wel dat ze zijn. 23.15 Business update. 23.35 5 in het land. 00.00 RTL Niêüws. 00.30 N achtprogramma. SBS6 18.10 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Medische detectives. Aansl. Trekking Lucky 10.. 20.30 The Odyssey. 21.30 Mil lennium. 22.30 Hart van Ne derland/Hart van de regio. 23.00 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.05 De Heeren van Amstel Live. 23.35 De nachtrijder. 00.05 Jerry Springer. 00.45 Days of our lives. 01.40 Nachtprogramme ring: Actienieuws. 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.50 Weerbe richt 19.55 Thuis. 20.20 Hon- derdsteboven. 20.50 De schrikkeljaren. 21.50 Sterke verhalen. 22.15 Panorama. 22.49 KEN O-uitslagen. 22.50 Journaal. 23.10 Weerbericht. 23.15 Pacific Drive. 23.37- 09.00 Doorlopende herhaling van journaal en weerbericht. BRT 2 18.00 Hey Arnold. 18.25 Stu dio. KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Rare streken. 21.25 Per seconde wijzer. 22.00 TerZake. 22.30 De spot op sport. 23.00 Full Wax. 23.30-02.00 Doorlopende her halingen van TerZake. 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Met om 07.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal en 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-journaal. 09.08 uur De ochtenden. 09.56 uur Lieve Martine. 10.41 uur Ramadan 4. 11.12 uur Jos op 1. 12.07 uur Er is meer tussen he mel en aarde. 12.43 uur NOS-Tekst tv. 15.20 uur Praktijkperikelen. 16.05 uur Jos op 1. 17.02 uur Alles kits. Met om 17.03 Jules.en Jules; 17.27 The adventures of Shirley Hol mes; 17.51 Alles kits kwis. NEDERLAND2 09.00 uur Koekeloere. 09.30 uur Nieuws uit de na tuur. 10.30 uur De rommelkast. 11.00 uur Schooltv-Weekjour- naal. 11.30 uur Mentor magazine. 12.00 uur Agrarisch journaal 12.45 uur Agrarisch journaal 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur Como dice (Spaans voor beginners). 13.40 uur Omega. 14.30 uur Nederland zingt. 14.55 uur Gospelclip. 15.00 uur Spreekuur. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Open Australische tenniskampioenschappen. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.08 uur Uitzending politie ke partijen: VVD. 13.11 uur Noorderlicht. 13.39 uur Barend Witte- man. 14.05 uur Lingo. 14.26 uur Zembla: Illegaal verhuurd. 15.03 uur De show van je le ven. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Lang leve Neder land. 16.47 uur Turner cartoon. 17.05 uur Heartbreak High. Australische serie. Tot grote ergernis van de leerlingen wordt er avondonderwijs ge geven, waardoor zij geen ge bruik kunnen maken van de computerruimte en niet meer mogen basketballen. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 Madison. 16.45 Sweet Valley High. 17.10 Step by step. 17.30 Paradise Beach. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Aladdin. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon express: Aladdin. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffietijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45' Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriana. 13.00 Lunchkids: Two stupid dogs. 13.30 Travelmagazine. 14.05 Expedition earth. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuvys. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS6 13.00 Hart van Nederland. 13.35 De avonturen van T- Rex. 14.00 Goudkust. 14.30 Vakantie-tv. 15.00 Pacific Drive. 15.25 Days of our lives. 16.10 Malcolm Eddie. 16.40 Rabo Top 40. 17.45 Bru tale meiden. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Forsthaus Falkenau. 14.20 Due South. 15.10 Destin ani mal. 16.05 Dempsey and Makepeace. 17.00 Open op zondag. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Buren. BRT 2 17.00 KETNET: Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Tom en Tim. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Donderdag 29 januari 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-nieuwsbulle- tin. Vrijdag 30 januari 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 07.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.12 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Zwemer. Program ma over de Zeeuwse taal met Jan Zwemer. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws, met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. Presentatie: Jeroen Nieuwenhuize. 16.03 uur Zeeuwse kringen, politiek café live vanuit De- safinado in Middelburg. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.33 uur Zeeuws Diep. Dis cussieprogramma live vanuit Desafinado in Middelburg met om: 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30 en 17.30 NOS-nieuwsbulletin. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Extra, achtergrond reportage. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur herhaald tot 09.00 uur. Vrijdag 30 januari 16.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. In podium 't Beest in Goes is zaterdag 14 fe bruari een dubbelconcert van I Against I en Human Alert. I Against I speelt vrolijke punkpopliedjes met een snelle, maar melodi euze sound. Een jaar geleden had de band nog geen platencontract en slechts twee demo's op zak. Toen een demo bij platenbaas Brett Gure- witz op z'n bureau belandde ging het snel. Als eerste Europese band tekende I Against I bij platenmaatschappij Epitaph. Al snel volgden de grote festivals. I Against I speelde op Low lands, Noorderslag en D.o. De zevenmansfor matie Human Alert (zie foto) snelt door alle stijlbarrières heen. Hardcore, punkrock, ska, pop... Alles kan zolang het maar heftig en eer lijk is. Eerst krijgen de modebewuste skate- kids er van langs in 'I don't like skateboards Anymore', vervolgens Duitsland en Frank rijk in 'Volk en Vaderland' en als laatste de Nederlandse regering in 't nummer 'Punk Verzet'. Het dubbelconcert begint om 21.00 BRT 1 NEDERLAND 1 OMROEP ZEELAND TV ummmi.mmm Door MIEN VAN T sKImt 's Avonds belt Sjouk haar al op. 'Dag moeder! Heb je een prettige reis ge had? Nu zeker druk met het schoon maken van je huis? Zal ik komen hel pen? Dan heeft mijn gezwoeg op school tenminste nog enig nut.' 'Nee hoor!' zegt ze, blij dat ze haar dochter zo gauw aan de telefoon heeft. 'Ik krijg het best voor elkaar. Blijf jij maar aan je werk deze laatste dagen.' 'Mis moeder! De cijfers worden van daag ingeleverd. Mag het nu?' 'Graag dan.' Alleen geen gezwoeg, hoor! Je mag koffie zetten en ik strijk onderwijl. Morgen begint het drukke leven weer.' Een heel andere Sjoukje dan die van vóór haar reis staat een half uur later bij haar in de kamer. 'Moeder, ik haal het!' zegt ze met haar hoge stem. 'Overmorgen uitslag, maar de direc trice heeft het al aan vader verklapt. Die had natuurlijk weer geen geduld om op de officiële uitslag te wachten. Toe moeder! Bel jij vader nu op over het ziekenhuis? Je hebt het beloofd. 'Morgen tussen de middag,' zegt Sietske beslist. 'Als hij het goed vindt, vraag ik meteen de directrice van het kinderziekenhuis te spreken. Kom overmorgen na de uitslag maar bij me. Mijn dochters succes moeten we samen vieren. Wat zeg jij?' De hele maand augustus werkt Siets ke als een paard. Ze moet het waarne men nu. Froukje zit in Frankrijk, Sjouk is met haar vriendin naar Loosdrecht en Onno is voor drie we ken in een jongenskamp op Vlieland. Van Froukje komen opgetogen brie ven over de gemaakte excursies. Sjouk heeft al twee keer een ansicht gestuurd en Onno heeft op een regen- dag een lange brief vol spichtige ha- nepoten geschreven. Hij heeft het ge lukkig goed naar zijn zin. Met geen woord schrijft hij dat hij naar de za terdagen in Leeuwarden verlangt. Nee, daar nu niet over piekeren! Het kind heeft het de laatste tijd thuis niet prettig gehad. Vanzelfsprekend dat hij in een omgeving, waar regel maat en gezelligheid heersen, tot rust komt en niet naar iets anders haakt. Toch is ze blij, als september in het land is en alles weer gewoon gaat. On no zit in de zesde klas, Froukje heeft ook haar werk weer opgevat en Sjouk is vol goede moed het ziekenhuis in getrokken. Sietske is met haar studie zó opge schoten, dat ze in een roekeloze bui zich meteen voor het examen Neder landse handelscorrespondentie op geeft. Lukt het, dan is het een bof. Duikelt ze, dan is er nog geen man over boord. Onno heeft zijn zaterdagse bezoeken hervat. Een in zichzelf gekeerde jon gen, die het liefst alleen zijn weg zoekt. Maar voor haar het kind, dat nog altijd behoefte aan liefde heeft. Toch kan hij vol trots over vader ver tellen. Vader, die zo sterk is, dat hij de zwaarste kist kan optillen. Die op de rechte weg wel honderdveertig ki lometer rijdt, die het eerst op en het laatst naar bed is. Maar tussen de re gels door hoort Sietskes geoefend oor ook andere dingen. Dat er alweer een andere huishoudster is. 'Ze loopt met haar neus op de grond, moeder en ze doet de hele dag niets dan mopperen. De jongens op het dorp roepen haar na, zo gek loopt ze.' 'Foei! Weet vader dat?' Hij knikt van ja. 'Ze doen het natuur lijk stiekem, als ze vader hebben zien wegrijden. Teuna durft zo'n dag de deur haast niet uit.' (wordt vervolgd) In muziekcafé Brandenburgh in Haamstede geeft de Thoolse band The Jolly Beggars zondag 1 februari een concert. Op ve ler verzoek heeft Brandenburgh de formatie opnieuw gepro grammeerd. Het publiek kan weer rekenen op authentieke, akoestische Ierse volksmuziek, inclusief tin whistles, trekzak en bhodran. Uiteraard staat het nummer The Jolly Beggar- man op de speellijst vermeld. The Jolly Beggars ontstond ooit als gedachtenspinsel aan de keukentafel. Twee maanden later vond het eerste optreden plaats. Inmiddels - ruim twee jaar la ter - kent de band een 32 nummers tellend repertoire. Aanvang 15.00 uur. (Foto: C. de Jong)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4