BETER WONEN mm mm ■nppfl WONINGBOUWVERENIGING ZIERIKZEE mmmm MM WOENSDAG 14 JANUARI 1998 HE7 EXTRA NIEUWSBL T HUU U bent op zoek naar een huurwoning op Schouwen- Ouiveland en u wilt zelf bepalen naar welke woning. Beter Wonen geeft u die keus. Hoe werkt het? In deze advertentie staan woningen die binnenkort voor verhuur beschikbaar komen. U kunt reageren als u bij Beter Wonen als woningzoekende staat ingeschreven. Dit kan als u 18 jaar of ouder bent. De kosten bedragen ƒ20,-. Bij Beter Wonen is een inschrijf formulier verkrijgbaar. Van uw registratie als woningzoekende ontvangt u een bevestiging en een aantal woonbonnen waarmee u op de geadverteerde wonin gen kunt reageren. Bij elke woning staan de voorwaarden waaraan u moet voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Heeft u belangstelling voor een woning en voldoet u aan de voorwaarden, stuur dan een woonbon in. Uw woonbon moet uiterlijk volgende week dinsdag vóór 12.00 uur in ons bezit zijn. U kunt per advertentie op maximaal drie woningen reageren door voor elke woning van uw keuze een woonbon in te sturen. Bonnen die te laat binnen komen of onvoldoende zijn gefrankeerd, worden niet in behandeling genomen. Ziet u een aantrekkelijke woning en bent u nog niet geregistreerd als woningzoekende, handel dan snel. Laat u onmiddellijk inschrijven zodat u nog op tijd kunt Wie krijgt de woning aangeboden? Als er meerdere woningzoekenden reageren op dezelf de woning, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels staan in de folder "Informatie woningverdeling Beter Wonen", die u bij uw inschrijving ontvangt. Woningen met een huur tot f 660,00 per maand kunnen met voorrang worden toegewezen aan huishoudens met een maximum bruto-jaarinkomen over 1996 vol gens onderstaande tabel. maximum bruto-jaarinkomen 1996 Leeftijd eenpersoonshuish. (ook zonder kinderen) meerpersoonshulah. 18 t/m 22 jaar 28.100 37.000 23 t/m 64 jaar ƒ34.800 46.200 vanaf 65 jaar ƒ30.700 40.200 5 in aanmerking komt, De woningzoekende die als e ontvangt een aanbieding. De overige woningzoekenden krijgen geen bericht. Wel wordt het aantal reacties per woning in de volgende advertentie gemeld. Urgentie Voorrang wordt slechts zelden verleend. Uitsluitend in geval van dakloosheid buiten schuld, levens bedreigende situaties en wanneer de huidige woning niet aan een plotseling opgetreden handicap kan wor den aangepast. Meer informatie kunt u lezen in de fol der "Informatie urgentieverklaring". Abonnement Wanneer u buiten het verspreidingsgebied van "Het Extra Nieuwsblad" editie Schouwen-Duiveland woont dan kunt u een abonnement nemen voor minimaal een kwartaal. De kosten bedragen 13,00 per kwartaal. U kunt het abonnement op twee manieren aanvragen. Telefonisch (0111 -453538) of door een briefkaart te sturen naar: "Het Extra Nieuwsblad" t.a.v. afdeling abonnementen Postbus 1 4300 AA ZIERIKZEE Op de briefkaart vermeldt u "abonnement Het Extra Nieuwsblad" en het adres waarnaar het blad verzonden moet worden. Vervolgens ontvangt u een bevestiging en een machtigingskaart voor automatische betaling. "Het Extra Nieuwsblad" wordt u wekelijks toegestuurd na ontvangst van de machtigingskaart door de uitgever AANTAL REACTIES OP DE ADVERTENTIE VAN 24 DECEMBER 1997 Straat Plaats Aantal Beddeweeg 5e Zierikzee 1 Plevierstraat 22 Zierikzee 8 Zijpestraat 18 Zierikzee 11 Mastgatstraat 43 Zierikzee 8 Phoenixstraaf 11 Ouwerkerk 4 Burgemeester Boumanstr 28 Nieuwerkerk 2 Burgemeester v Eetenstr 52 Nieuwerkerk 0 De Saele 0 Oosterland 0 Dé Saele 18 Oo9terland 1 De Saele 38 Oosterland 0 Kerklaan 26 Sirjansland 0 Grevelingenstraat 6 Sirjansland 2 Deestraat 18 Brulnisse 1 Prinses Irenestraat 23 Bruini9se 1 Deltastraat 5 Bruinisse 2 Julianastraat 12 Zonnemaire 1 Nleuwstad 17 Brouwershaven 3 Jan Willem Frfsoweg 51 Renesse 11 Havenkwartier Advertentienummer 980114.001 Lange Sint Janstraat 31 Woningtype 1/2 pers.huishoudens Aantal slaapkamers 2 Kale huur f719,15 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar medio februari Kenmerken cv-combi, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. aantal personen max. 2 Buijse Advertentienummer 980114.002 Hofferstraat 11 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f597,18 Servicekosten f 14,25 Beschikbaar begin februari Kenmerken cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. aantal personen min. 2 lager inkomen (zie tabel) Poortambacht Advertentienummer 980114.003 Krammerstraat 31 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f810,12 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar begin februari Kenmerken vlizotrap, cv, ged. geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.004 Zijpestraat 12 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 739,73 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar eind januari Kenmerken vlizotrap, cv, ged. geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.005 Vlakestraat 24 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 763,82 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar begin februan Kenmerken vaste zoldertrap, cv, ged. geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. la n d Advertentienummer 980114.006 Wielingenstraat 13 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f734,71 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar begin februari Kenmerken vaste zoldertrap, cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.007 Wielingenstraat 61 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 769,22 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar medio februari Kenmerken vaste zoldertrap, cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.008 Schouwenbank 85 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f817,72 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar begin februari Kenmerken vaste zoldertrap, cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.009 Zweedsestraat 12 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 580,77 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar begin februari Kenmerken cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. lager inkomen (zie tabel) Advertentienummer 980114.010 Den Domp 22 Woningtype ouderenwoning Aantal slaapkamers 2 Kale huur f 690,06 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar begin februari Kenmerken vaste zoldertrap, cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2 Inlichtingen Openingstijden Advertentienummer 980114.011 Burgemeester v Eetenstr 40 Woningtype servicewoning Aantal slaapkamers 1 Kale huur f 749,47 Servicekosten f 156,20 Beschikbaar begin februari Kenmerken vaste zoldertrap, cv-combi, goed geïsoleerd, concierge Bijzonderheden woning gelegen in "Steenzwaenshof" Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2 Advertentienummer 980114.012 Burgemeester v Eetenstr 52 Woningtype servicewoning Aantal slaapkamers 1 Kale huur f 634,57 Servicekosten f 156,20 Beschikbaar medio januari Kenmerken cv-combi, goed geïsoleerd, concierge Bijzonderheden woning gelegen in "Steenzwaenshof" Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2 Advertentienummer 980114.013 Margrietstraat 39 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 773,52 Servicekosten f 3,00 Beschikbaar medio januari Kenmerken vaste zoldertrap, cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.014 De Saele 6 Woningtype servicewoning Aantal slaapkamers 1 Kale huur f 742,00 Servicekosten f 160,00 Beschikbaar medio januari Kenmerken vaste zoldertrap, cv-combi, goed geïsoleerd, concierge Bijzonderheden woning gelegen in de Saele zorgabonnement: fl 60,- Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2 Advertentienummer 980114.015 De Saele 38 Woningtype servicewoning Aantal slaapkamers 1 Kale huur f 742,00 Servicekosten f 160,00 Beschikbaar medio januari Kenmerken vaste zoldertrap, cv-combi, goed geïsoleerd, concierge Bijzonderheden woning gelegen in de Saele zorgabonnement: fl 60,- Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr, aantal personen max. 2 Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend. Afdeling verhuur en bewonerszaken Calandweg 51 Postbus 82 4300 AB Zierikzee Telefoon 0111-414251 Maandag t/m vrijdag van 8.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. Zaterdag van 9.00-12.00 uur Advertentienummer 980114.016 Kerklaan 26 Woningtype ouderenwoning Aantal slaapkamers 1 Kale huur f617,27 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar medio januari Kenmerken vaste zoldertrap, cv-combi, goed Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2 lager inkomen (zie tabel) Advertentienummer 980114.017 Deestraat 18 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 602,51 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar medio februari Kenmerken cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer starter leeftijd vanaf 23 jr. lager inkomen (zie tabel) Advertentienummer 980114.018 Prinses Wilhelminalaan 42 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 736,76 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar begin maart Kenmerken vaste zoldertrap, cv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.019 Koningin Julianastraat 6 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 564,01 Servicekosten f 3,75 Beschikbaar eind februari Kenmerken goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. lager inkomen (zie tabel) Advertentienummer 980114.020 Botterstraat 9 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 3 Kale huur f 802,52 Servicekosten f 3.75 Beschikbaar begin februari Kenmerken vaste zoldertrap, cv, ged. geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.021 Welleweg 12 Woningtype gezinswoning Aantal slaapkamers 2 Kale huur f 734,67 Servicekosten f 3,00 Beschikbaar eind februari Kenmerken vlizotrap, cv, ged. geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 23 jr. Advertentienummer 980114.022 Margrietstraat 6 Woningtype ouderenwoning Aantal slaapkamers 1 Kale huur f 576,30 Servicekosten f 12,75 Beschikbaar begin februari Kenmerken vlizotrapcv, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2 lager inkomen (zie tabel) Advertentienummer 980114.023 Middelplaatstraat 9 Woningtype ouderenwoning Aantal slaapkamers 1 Kale huur f 604.67 Servicekosten f 12,25 Beschikbaar eind januari Kenmerken vaste zoldertrap, cv. goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2 lager inkomen (zie tabel) Advertentienummer 980114.024 Middelplaatstraat 10 Woningtype ouderenwoning Aantal slaapkamers 1 Kale huur f 542.66 Servicekosten f 12.00 Beschikbaar begin februari Kenmerken vlizotrap. cv Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2 lager inkomen (zie tabel) Advertentienummer 980114.025 Emmaweg 30 Woningtype 1 /2 pers.huishouden! Aantal slaapkamers 1 Kale huur Servicekosten Beschikbaar Kenmerken vlizotrap, cv. ged. Voorrang wanneer starter leeftijd vanaf 23 jr. aantal personen max. 2 lager inkomen (zie tabel) f601.90 f 12.75 medio februan Advertentienummer 980114.026 's Gravenmeet 3 Woningtype ouderenwoning Aantal slaapkamers 2 Kale huur f 777,10 Servicekosten f 3.75 Beschikbaar medio februari Kenmerken cv-combi, goed geïsoleerd Voorrang wanneer doorstromer leeftijd vanaf 55 jr. aantal personen max. 2

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 8