Extra reis naar Normandië De mooiste kleurplaat SCHOUWEN-DUIVELAND LEEUWE UW KRANT VAN RESERVERINGSBON ifim Nieuwe 'ruimteversie' Astra stationwagon Horeca-leverancier Groenten en Fruit Programma Radio Schouwen-Duiveland SPORTSPONSOR Vogelruilbeurs in Bruinisse ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE I dé krant van schouwen - duwland! WOENSDAG 14 JANUARI 1998 HET EXTRA NIEUWSBLAD Grote belangstelling voor reizen met de Zierikzeesche Nieuwsbode ZIERIKZEE - Er is grote belangstelling voor de ^lieuwsbodereizen van dit jaar. Om aan de vraag te kannen voldoen is een extra reis naar Normandië ge organiseerd. Op de twee reizen naar het Engelse Brighton zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus van Van Oeveren. voor de lezersreis van de Zierikzeesche Nieuwsbode JA. ik meld mij aan als deelnemer aan de lezersreis naar Enge land en. of Frankrijk: Geb. datum Man/Vrouw 3 Ik kies voor de Frankrijkreis van: donderdag 9 t/m zaterdag 11 april 1998 Ik kies voor de Engelandreis van: -1 donderdag 26 t/m zaterdag 28 maart 1998 maandag 6 tm woensdag 8 april 1998 Ik ben wel geen*) abonnee van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Ik betaal de reissom vooraf na ontvangst van een acceptgiro kaart. De reissom bedraagt 355,- p.p. (niet-abonnees 380,-). Correspondentie-adres: Naam: Straat:... Woonplaats Postcode: Telefoonnummer: Ik wens wel/geen*) éénpersoonskamer (toeslag 75,-). Ik wens wel/geen*) reisverzekering af te sluiten. Doorhalen wat niet van toepassing is. Deze reserveringsbon zenden aan: Redactie Zierikzeesche Nieuwsbode, Postbus 1,4300 AA Zierik- zee. of afgeven aan de receptie van de krant aan het Jannewek- ken 11 te Zierikzee. De extra (derde) reis naar Normandië vindt plants van 9 tot en met 11 april. Reisleider Rinus van der Voorden had 34 nog niet geplaatste boekin gen voor deze bestemming. Om niemand teleur te hoeven stellen werd contact gezocht met het hotel De la Plaee in Lisieux. Daar bleek op ge noemde data nog ruimte voor een busgezelschap. Op deze Nieuwsbodex-eis zijn dus nog een tiental plaatsen beschik baar. De reserveringen voor de rei zen naar Brigthon lopen vol gens verwachting, maar ze zijn nog niet geheel volge boekt. Voor beide reizen van donderdag 26 tot en met zater dag 28 maart en van maandag 6 tot en met woensdag 8 april zijn nog enkele plaatsen be schikbaar. De reis naar Brighton gaat via de Kanaaltunnel. Op weg naar Brighton wordt de ty pisch Britse badplaats Has tings aangedaan. De eerste dag eindigt met een diner en overnachting in hotel The Royal Albion te Brighton. De tweede dag wordt geheel be steed aan de vele beziens waardigheden van Brighton. De slotdag voert door West en East Sussex, onder meer naar het sprookjesslot Bo- diam Castle uit 1385. Door de Chunnel keert het gezelschap terug naar het Continent, waar via Antwerpen de thuis reis wordt gemaakt. Uiter aard wordt de reis besloten met een uitstekend verzorgd afscheidsdiner. In het drie-sterren Royal Al bion Hotel hebben alle ka mers bad of douche, toilet, te levisie, telefoon en koffie/thee-faciliteiten. Er is een lift, een smaakvol inge richt restaurant en een gezel lige bar. Het hotel ligt op loopafstand van het centrum en tegenover de Palace Pier. Verblijf op basis van halfpen- Het Musee de la Bataille in het Normandische Bayeux, maakt de gebeurtenissen van D-Day in zichtelijk. (Foto: Maison de la France) sion (Engels ontbijt en drie gangen keuzemenu) Extra De extra Nieuwsbodereis gaat naar het Franse Lisieux in Normandië. Via Brugge, Calais en Boulogne wordt de aan de Seine gelegen stad Rouen aangedaan voor een bezichtiging. Hierna rijdt de bus verder naar het einddoel Lisieux, de beroemde bede vaartplaats van de heilige Thérèse Martin. De tweede dag staat geheel in het teken van D-Day 1944. Al lereerst wordt in Bayeux het indrukwekkende museum 'La Bataille de Normandië' bezocht. Vervolgens gaat de bus langs de landingsstran den Sword beach, Juno Beach en Omaha Beach met de be ruchte Pointe de Hoe. Verder een bezoek aan Arromaches met de Winstonhaven, waar men met behulp van caissons een kunstmatige haven aan legde. De caissons kregen na de oorlog een tweede leven, onder meer in Ouwerkerk en bij de Schelphoek. De slotdag van deze Nieuws bodereis voert door het dal van de Somme en Frans Vlaanderen naar Kortrijk voor een bezoek aan deze mooie Vlaamse stad. Door het Waalland en de'Kennedytun- nel keert de bus terug haar Zeeland. Ook deze reis wordt vanzelfsprekend besloten met een goed diner. Het hotel De la Place heeft drie sterren. Alle kamers heb ben bad/douche, toilet, tele visie en telefoon, In het fraai vernieuwde hotel is een lift, een verrassend smaakvol res taurant en een bar. Ook hier verblijf op basis van halfpen- sion (ontbijtbuffet en drie gangen menu) Reserveren Reserveren voor de Nieuws- bodereizen kan via de bon el ders op deze pagina. Indien gewenst kan voor het bedrag van 9 gulden per persoon een. reisverzekering worden afge sloten. De Nieuwsbodereizen zijn een initiatief van de Zie rikzeesche Nieuwsbode in sa menwerking met Touringcar- bedrijf Van Oeveren in Zierikzee. CESAR OEFENCROEP GOES - In Goes en Vlissingen gaan oefengroepen van start voor fibromyalgiepatiënten. Fibromyalgie is een reuma aandoening. Voor mensen die hieraan lij den is bewegen van groot be lang. Bewegen met een groep mensen die dezelfde klachten heeft blijkt een positieve uit werking te hebben op de pijnervaring. Daarom nam de Fibromyalgievereniging in samenwerking met Cesar the rapeuten Mariëlla van 't Wes- tende en Annelien Kole het initiatief voor de oefengroe pen. Zij beginnen dinsdag 20 januari in Ter Valcke in Goes en donderdag 22 januari in de Petruskerk in Vlissingen. beiden om 14.00 uur. Nadere informatie via telefoonnum mer 0113-655621. ZWANGERSCHAP- EN HALTHAYOGA NOOHDGOUWE - Docente Marianne Raad-van den Haak geeft vanaf deze maand de cursussen zwangerschap- syoga en Hatha-yoga in kuur oord de Schouw aan de Don- kereweg in Schuddebe urs. Bij de cursus zwangerschap- syoga staat het bewust bele ven van de zwangerschap staat centraal. De deelnemers doen adem-, bewegings- en ontspanningsoefeningen. Ademhaling en ontspanning zijn volgens de docente zowel van belang tijdens de zwan gerschap als bij de bevalling. Bij de beoefening van Haltha yoga vormen beweging, adem en ontspanning een eenheid en staat de eigen ervaring centraal. Het gaat om het vin den van een evenwicht tussen inspanning en ontspanning, controle en overgave, kracht en souplesse, waardoor vol gens Raad meer harmonie in het leven komt. Deze lessen worden vanaf maandag 28 ja nuari gegeven, aanvang 21,00 uur. Voor nadere inlichtingen of aanmelding: telefoon 401442. BIJEENKOMST VAN DEANBO ZIERIKZEE - De Algemene Nederlandse Bond van Oude ren. afdeling Schouwen-Dui- veland, houdt zaterdag 17 januari nieuwjaarsbijeen komst in de zaal van Theater Mondragon in Zierikzee. Gewestelijk voorzitter J. van Wezel blikt terug op het oude en doet enkele prognoses voor het nieuwe jaar. Tot le ring en vermaak geven Tho- masvaer en Pieternel hun vi sie op het. voorbije 1997. De bijeenkomst begint, om 14.00 uur. Kleuradviseuse Peggy Terol overhandigde de eerste prijs aan Ninya de Haan uit Ellemeet. (Foto: Marijke Folkertsma) RENESSE - Ninya de Haan uit Ellemeet maakte vol gens de jury de allermooiste kleurplaat. In Delta Wa renhuis werd zij daarvoor gehuldigd en voorzien van prijzen. Ninya deed mee aan de 'Kid's Colors kleurwedstrijd' van Decorette Hubo Renesse. De prijzen die zij daarmee won werden haar overhandigd door kleurenadviseuse Deco rette Renesse Peggy Terol. Behalve Ninya wonnen nog vijf kinderen hoofdprijzen met hun kleurplaat. Het zijn Sanne Tolhuysen uit Renesse, Wendy van den Nieuwendijk uit Serooskerke, Tamara Vroegop uit Brouwershaven, Vincent Bergen uit Bruinisse en Melissa Schrier uit Burgh- Haamstede. Twintig anderen kwamen in aanmerking voor een troost prijs. Advertentie De scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Spijkenisse, Hellevoetsluis, Hoogvliet, Brielle en Rozenburg hebben zich onder de naam PENTA college verenigd in een brede scholengemeenschap. -f Jacob van Liesveldt MM C S G M Fazantenlaan 2 Hellevoetsluis Telefoon: 0181-316866 voor MAVO, HAVO, Tweetalig VWO en VWO (met gymnasiumopleiding) Op de MAVO, de HAVO en het VWO kan tekenen als examenvak worden gekozen. De school kent een meer jarige brugperiode. De school heeft vanaf het eerste leerjaar een aparte stroom voor TWEETALIG VWO. Aanmelding van leerlingen: Bij voorkeur via de directeur van de basisschool, of anders het/i| telefonisch (0181 316866) hetzij schriftelijk aan onderstaand adres: PENTA rolJege CSG Jacob van liesveldt. Postbus 119, 3220 AC Hellevoetsluis SPECIALE VOORLICHTINGSAVOND over TWEETALIG ONOERWJJ5 (TTO) MAANDAG 19 JANUARI om 20.00 uur In ons schoolgebouw OPEN HUIS ZATERDAG 24 JANUARI van 09.30 tot 12.30 uur NOORDGOUWE - Tijdens de autosalon van Brussel onthult Opel de 1998 versie van de Astra Stationwa gon. Een uitvoering die hoort bij de tweede Astrage- neratie. De 'ruimteversie' van de Astra is de best ver kochte stationwagon van Europa. De 1998 Astra Stationwagon staat vanaf het voorjaar in de showrooms. Samen met de nieuwe Astra hatchback modellen. Evenals de drie- en vijfdeurs hatchback is de 1998 Astra stationwagon een model van de tweede generatie. De auto is nieuw ontworpen, terwijl er ook vertrouwde elementen inzitten. De nieuwe station wagon heeft een dynamische styling en is er veel aandacht besteed aan de praktische bruikbaarheid. Twee belang rijke argumenten voor de hui dige kopers. Een opvallend technisch detail is de gegalva niseerde 'carrosserie. Die kwalitatieve stap vooruit on derstreept Opel met een 12 jaar durende anticorrosie ga rantie. Ook de ruimte gaat er op vooruit. De wielbasis werd met 97 millimeter ver lengd tot 261 centimeter. De nieuwe Astra Stationwagon werd twintig millimeter bre der. De wielen staan ook in de breedte verder uit elkaar. Net als bij de nieuwe Vectra en Omega werd het interieur aanzienlijk vergroot. De voorruit is in vergelijking met dehuidige Astra 12 centi meter naar voren geplaatst. De Stationwagon heeft een passagiers compartiment met meer zitruimte voorin en beenruimte achterin en een grote bagageruimte. Met neergeklapte achterbank heeft de beschikbare ruimte een fikse 1.500 liter. Er is veel aandacht besteed aan de ergonomie en de rij ei genschappen van de nieuwe Astra Stationwagon. Dat is terug te vinden in het door dachte ontwerp van zijn inte rieur en techniek. Zo is de stijfheid van de nieuwe car rosserie bijna twee keer zo groot. Met alle bijbehorende voordelen voor de rij-eigen- schappen, de veiligheid en zelfs het geluidscomfort. Dat is terug te voeren op de totaal nieuwe structuur, maar ook het gebruik van extra sterke staalsoorten. Ondanks zijn robuuste opbouw is het ge wicht laag gebleven. Dat werd mogelijk door het ge heel computergestuurd te ontwerpen en veel alumini um en magnesium componen ten in de auto toe te passen. Het bescheiden gewicht helpt mee om de prestaties te ver beteren en het brandsto.fver- bruik te drukken. De nieuwe versie 1998 van de Astra stationwagon Advertentie Dagelijks vers gesneden Panklare groenten Rauwkosten Bxotott produktieproccs volgens H.A.C.C.P-normcn gekoeld transport, dageli jkse levering Zuidwclkwcg 2,4326 SG Noordwcllc, 0111 -461768 107.1 FM/88.5 KABEL Maandag 11,00/11.30 Bedrijvig Schouwen-Duiveland (inter view met een ondernemer van ons eiland); 11.45/12.00 Rabo bank Beursberichten; 12.00/10.00 Non-stop Muziek; 15.00/16.00 Zijn Of Niet Zijn (herhaling van zondag); 16.00/17.00 INFO-Aperitief (lichtvoetig informatief); 18.00/19.1)0 INFO (de eilandelijke actualiteiten); 19.00/22.00 Muziek als Medicijn; 22.00/24.00 Non-stop Muziek Dinsdag 00,00/07.00 Non-stop Muziek; 07 00/08.00 lnfo-Ape- ritief (lichtvoetig informatie, herh); 08.00/09/00 INFO (ei- landelijke actualiteiten, herh 09.00/10.00 Non-stop Mu ziek; 10.00/12.00 Muziek als Medicijn (herh,); 12.00/15.00 Non-stop Muziek; 15.00/16.00 Kunstgolven; 16.00/17.00 De Klapbank (markante eilanders aan het woord); 17.00/18.00 Info-Aperitief (lichtvoetig informatie); 18.00/19.00 INFO (de eilandelijke actualiteiten); 19.00/21.00 De Silo Show (een jongerenprogramma); 21.00/22.00 Baggerak (jongeren praat programma); 22.00/24.00 Non-stop Muziek. Woensdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info- Aperitief (lichtvoetig informatie, herh), 08.00/09/00 INFO (eilandelijke actualiteiten, herh 09.00/11.00 Ochtendmix (een koffieprogramma); 11.00/12.00 Kunstgolven; 12.00/15.00 Non-stop Muziek; 15.00/16.00 De schatkist (een bijbels kinderprogramma).; 17.00/18.00 Info-Aperitief (licht voetig informatie); 18.00/19.00 Info (de eilandelijke actu aliteiten); 19.00/20.00 Kruispunt; 20.00/22.00 Groove Is ln The Heart; 22.00/24.00 Non-stop Muziek. Donderdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 Info- Aperitief (lichtvoetig informatie, herh); 08.00/09/00 INFO (eilandelijke actualiteiten, herh.); 09.00/10.00 Non-stop Mu ziek; 10.00/11.00 Mozaïk (seniorenprogramma van Stichting Welzijn Ouderen, herh.); 11.00/17.00 Non-stop Muziek; 17.00/18.00 INFO-Aperitief (lichtvoetig informatie); 18.00/19.00 INFO (de eilandelijke actualiteiten); 19.00/21.00 On The Rocks (muziek voor jongeren); 21.00/22.00 After Hour (Heavy Metal muziek); 22.00/24.00 Non-stop Muziek. Vrijdag 00.00/07.00 Non-stop Muziek; 07.00/08.00 INFO (Ape ritief (lichtvoetig informatie, herh); 08.00/10.00 INFO (ei landelijke actualiteiten, herh.); 10.00/11.00 Non-Stop Mu ziek; 11.00/12.00 Carrousel (gevarieerd muziekprogramma 12.00/16.00 Non-stop Muziek; 16.00/17.00 Nashville (Country Western programma); 17.00/18.00 INFO-Aperitief (licht voetig informatie); 18.00/19.00 INFO (de eilandelijke actu aliteiten); 19.00/23.00 HitRadio Sensatie (muziek voor jonge ren); 23.00/24.00 Non-stop Muziek. Zaterdag 00.00/08.00 Non-stop Muziek; 08.00/09.00 Ontbijt- kids (kinderprogramma); 09.00/10.00 Hitgalerij (populaire muziek); 10.00/12.00 De Zaterdag Expresse (het weekend in formatief programma); 12.00/14.00 Middag Magazine; 14.00/18.00 Radio Schouwen-Duiveland sport; 18.00/19.00 Seventh Heaven (reli-house); 20.00/21.00 The Party (swin gende zaterdagavond muziek); 21.00/24.00 Non-stop Muziek. Zondag 00.00/08.00 Non-stop Muziek; 08.00/09.00 Ontbijt- kids (herh); 09.00/10.00 Non-stop Muziek; 10.00/11.00 Kerk dienst (rechtstreekse uitzending); 11.00/12.00 Knipoog Naar Muziek; 12.00/13.00 Zijn Of Niet Zijn (een programma over toneel en cultuur); 13.00/14.00 Be my guest (praten over de muziekkeuze van een gast); 14.00/17.00 Radio Schouwen- Duiveland sport.; 17.00/18.00 Ruis Geen Bezwaar (muiziek uit de jaren '40/'50; 18.00/20.00 Non-stop Muziek; 20.00/21.00 Music from Paradise; 21.00/22.00 Non-stop Muziek. Het tweede elftal van asv Brouwershaven werd door sponsor restaurant 'De Chinese Lange Muur' voorzien van nieuwe trai ningspakken. De sponsor schonk ook nieuwe shirts voor de voetballers. BRUINISSE - De Oost-Duive- lenweg in Bruinisse. Er. zijn landse Vogelvereniging De ook vogels te koop. De in wén- I Nachtegaal houdt zaterdag 17 dige mens kan versterkt wor- I januari een vogelruilbeurs in den met koffie. De ruilbeurs!;l het clubgebouw aan de Mo- is van 10.00 tot 12.00 uur. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving èf 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving a 52.50 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving a 55.00 HALFJAAR abonnement met automatische atschri|vlng 99.00 HALFJAAR abonnementzonderoulomaiischeafschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische atschri|ving ƒ188.00 JAAR abonnement zonder automatische afschnjving ƒ198.00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!) PROEF -abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10.00 Naam Dhr ./mevr Adres z,.„ Postcode Plaats Telefoon Geb.datum: Handtek. Bij automatische afschrijving uw bank-/glronummer vermelden: Zond de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie, nrt Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 3