Scoop wandelt op Schouwen Spirituele sociëteit verhuisd Film in 't Beest Ska-band uit New York MEDIA - OVERZI.CHT De vrouwe van de Oldehoeve Theaterstuk 'Soms mis ik je' in 't Beest 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MIDDELBURG - De spiritu ele sociëteit Zeeland heeft haar domicilie voorlopig ge kozen in café/cinema Schut tershof in Middelburg. De kosten van de zaalhuur in de Stadsschouwburg in Mid delburg liepen dermate op dat de sociëteit het niet ver antwoord vond daar te blij ven. In de afgelopen maanden heeft men zonder succes naar een ander gebouw gezocht. De eerste lezing van 1998 vindt zondagochtend 18 janu ari plaats en begint om 10.30 uur. Spreker is de heer Medhi Jiwa, patholoog anatoom en als filosoof en kenner van de adviata vendanta. oprichter van de stichting filosofie en meditatie te Amsterdam. Hij zal spreken over de kracht van meditatie. Voor meer in lichtingen 0416-391323. GOES - In 't Beest in Goes wordt donderdag 29 en vrij dag 30 januari 'Ma vie en ro se' vertoond. De film vertelt het verhaal van Ludovic, die zegt dat hij nu dan misschien een jongetje mag zijn, maar dat hij later een meisje wordt. Zijn ouders maken zich nog geen zorgen en accepteren hun zoontje zo als hij is. Als Ludovic vertelt dat hij later met de zoon van zijn vaders baas wil trouwen en de jurken draagt van het overleden dochtertje van de baas, is de maat vol. De rela tie tussen zijn vader en moe der en die tussen hem en zijn ouders komt onder hoogspan ning te staan. Ludovic weet nog maar één uitweg... De aanvang is om 20.30 uur. CURSUSSEN MIDDELBURG - Bij Arte- mis, buro voor vrouwenhulp verlening aan de Koudekerk- seweg in Middelburg start dinsdag 3 februari om 19.30 uur de cursus Van offeren naar investeren. Dit is een op- stapcursus naar het onderne merschap. Deze opleiding wordt ook vanaf donderdag 5 februari gegeven. Aanvang 13.30 uur. De assertiviteits- training begint vrijdag 6 fe bruari. De deelnemers maken in tien bijeenkomsten een reis op weg naar persoonlijke groei en zelfontplooiing. Aan vang 19.15 uur. Voor meer in lichtingen over beide cursus sen: telefoon 0118-642979. GOES - De New Yorkse band Mephiskapheles geeft zater dag 31 januari een concert in 't Beest in Goes. Zij spelen ska-muziek. Ska is weer helemaal terug. Op een enkele band na was het even stil aan het ska- front. In de Verenigde Staten is deze muzieksoort momen teel populairder dan ooit en de bands verrijzen als padde stoelen uit de grond. Mephis kapheles speelt ska ver mengd met hardcore en punkrock, en zelfs een enkele keer met een toefje jazz. Hun tweede cd heeft de titel 'Maxi mum perversion' meegekre gen en als ondertitel 'We got ta shake up this goddamn scene'. Het optreden begint om 21.30 uur. rawMBBSre Dinsdag 13 januari NEDERLAND 1 18.09 uur The nanny. 18.37 uur Get the picture. 19.07uur Lieve Martine. 19.53 uur Uitzendingpolitieke partijen: CDA. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.23 uur Netwerk. 20.56 uur NOS-Weerover- zicht. 21.04 uur Oud geld. 21.59 uur De keerzijde. 22.49 uur AVRO Close-up: De spoorlijn door de hel: Het wa re verhaal van de film The bridge on the river kwai. 23.42 uur The Untouchables. NEDERLAND2 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 19.00 uur Jong. 19.35 uur Koninginnen van de jacht. 20.20 uur Het,ziekenhuis. 20.50 uur Man/Vrouw. 21.30 uur De taal van de Taiga (Metterdaad). 22.00 uur De verandering. 22.30 uur Geldwerk. 23.00 uur Studio NOS. Om ca. 23.30 uur NOS-Journaal. 23.35 uur Kwintessens. NEDERLAND3 18.00 uur Villa Achterwerk. Kindermagazine met om 18.00 Arthur. 18.14 uur Sesamstraat. 18.29 uur NOS-Jeugdjour- naal. 18.42 uur Het klokhuis. 19.00 uur Lingo. 19.22 uur Barend Witte- man. 19.55 uur Tijdcodes. 20.20 uur Het labyrint. 20.50 uur Single luck. 21.20 uur Twee voor twaalf. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.15 uur NOS-Sportjournaal. 22.33 uur Nova. 23.03 uur NOS-Den Haag van daag. 23.25 uur Hans Teeuwen: Met een Breierdeck. 00.55-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 18.05 Xena. 18.55 StreetliVe. 19.25 Onderweg naar morgen. 20.00 Denktank. 20.30 't Dak d'r af. 21.25 Veronica goes back home. 22.00 The packa ge. 23.50 Unhappily after. RTL 4 18.00 RLT Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Wolff. 21.30 Jambers. 22.30 RTL Actueel: Peter R. de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catharine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Voet bal in het land. 18.30 Real sto ries of the Highway Patrol. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Geld, roem geluk. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 One man force. 22.20 5 in het land. 22.45 De gopden koets. 23.15 Business update. 23.35 RTL Nieuws sportnieuws. 00.05 Nachtprogramma. SBS6 18.10 Jerry Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Real tv. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.30 The lon gest day. 22.30 Hart van Ne derland/Hart van de regio. '23.00 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.05 The longest day. 00.10 Silk stalkings. 00.55 Jerry Springer. 01.40 Days of our lives. BRT 1 18.00 Journaal. 18.10 Blok ken. 18.35 Mooi en meedogen loos. 19.00 Journaal. 19.35 Man bijt hond. 19.50 Weerbe richt. 19.55 Thuis. 20.20 De drie wijzen. 20.55 Waar ge beurd: Filipina dreamgirls. 22.59 KENO-uitslagen. 23.00 Journaal. 23.20 Weerbericht. 23.25 Librado. 23.35 Pacific Drive. 23.57-09.00 Doorlopen de herhaling van het journaal en weerbericht. BRT 2 18.00 Hey Arnold. 18.25 Stu- dio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Histories. 21.15 Leuven centraal. 22.00 TerZake. 22.30 Fawlty to wers. 23.00 De late shift. 23.30-02.00 Doorlopende her halingen van TerZake. Woensdag 14januari NEDERLAND 1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel, ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.07 uur De ochtenden. 09.56 uur De keerzijde. 10.44 uur AVRO Close-up: De spoorlijn door de hel: Het wa re verhaal van de film The bridge on the river Kwai. 11.34 uur Jos op 1. 12.28 uur NOS-Tekst tv. 15.18 uur My sy called life. Amerikaanse serie. Afl.: Hal loween. 16.05 uur Jos op 1. Gevarieerd middagmagazine. Presenta tie: Jos Brink. 17.02 uur Alles kits. Kinder programma. Met om 17.02 Ju les en Jules; 17.28 Quatro; 17.53 Alles kits kwis. 18.07 uur The nanny. Ameri kaanse comedyserie. 18.32 uur Get the picture. 19.00 uur Studio RKK. 19.29 uur Weg van de snelweg: Europa. 20.00 uur NOS-Journaal. 20.23 uur Netwerk. 20.57 uur NOS-Weerover- zicht. 21.06 uur Ongelooflijke ver halen. 21.59 uur ZOZ. 22.25 uur Sound on film: Gif. 22.41 uur In the wild. 23.37 uur Retourtje. Program ma over de vraag wat de jaren '60 ons hebben opgeleverd. Afl.: Kerk. Presentatie: Ma- ritte Braspenning. NEDERLAND2 09.00 uur Koekeloere. 09.30 uur Ik Mik Lorfeland. 10.00 uur Profiel. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.05 uur De Vereenigde Oost- indische Compagnie. 13.30 uur De rooie draad. 14.05 uur Man/Vrouw. 14.50 uur De avonturen van Toekie en Tek. 15.00 uur Spreekuur. 15.55 uur Uitzending politie ke partijen: SP. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.10 uur NOS-Studio sport. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 uur NOS-Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Actualiteiten. 18.43 uur NOS-Sportjournaal. 18.51 uur NOS-Hoofdpunten uit het nieuws gevolgd door het weer. 18.59 uur De wortels van het kwaad: De kunst van caba ret. 19.30 uur Rail away. Docu mentaireserie over markante spoorlijnen overal ter wereld. Afl.: Roemenië. 20.01 uur De leukste thuis. Programma met home-video bloopers. 20.30 uur NOS-Studio sport. Sportprogramma. 21.56 uur Derrick. Duitse po litieserie. 23.00 uur Studio NOS. Sport- magazine. Met om 23.30 uur het NOS-Journaal. 23.36 uur Sesjun. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. Pre sentatie: Hanneke Groente man. 13.00 uur NOS -journaal. 13.09 uur Van gewest tot ge west. 13.34 uur Barend Witte- man. 13.59 uur Villa Achterwerk. 16.00 uur NOS -journaal. 16.08 uur Hans Teeuwen. 17.05 uur Heartbreak High. Australische serie. 18.00 Villa Achterwerk. Kin dermagazine met om 18.00 Werk in uitvoering; 18.08 Teuntje en de leeuw. 18.14 uur Sesamstraat. Kleu terprogramma. Afl.: Geheim. 18.29 uur NOS-Jeugdjour- naal. 18.42 uur Het klokhuis. Infor matief kindermagazine. 19.01 uur Lingo. Woordspel. Presentatie: Frangois Bou- langé. 19.23 uur Barend Witte- man. Praatprogramma. Pre sentatie: Sonja Barend/Paul Witteman. 19.55 uur Wat is nou echt? 20.31 uur Mad about you. Amerikaanse comedyserie. Afl.: Get back. Paul moet doorgeven dat Jamie niet op haar werk komt omdat ze rugklachten heeft. Hij moet echter met zijn vader naar de dokter en dan gaat er toch iets mis 21.01 uur Dossier weerwerk. 8-delige documentaireserie over mensen die voor hun principes opkomen. Afl. 2. 21.26 uur Kaap de Goede Hoop. Magazine over inspire rende mensen en nieuwe ini tiatieven. 21.53 uur Uitzending politie ke partijen: CD. 22.00 uur NOS-Journaal. 22.14 uur NOS-Sportjournaal. 22.29 uur Nova. Actualitei tenprogramma. Presentatie: Maartje van Weegen. 22.59 uur NOS-Den Haag van daag. Parlementaire rubriek. Presentatie: Ferry Mingelen. 23.16 uur VPRO-Laat: Zee man met boeken. Literair dis cussieprogramma. Presenta tie: Michael Zeeman. 00.08-07.00 uur NOS-Tekst tv. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 The secret world of Alex Mak. 16.45 Spellbinder. 17.10 Weird science. 17.35 Paradise Beach. 18.05 Robin Hood. 18.55 StreetliVe. 1,9.25 Onder weg n'aar morgen. 20.00 Denk tank. 20.30 Who's talking? 21.30 Films sterren. 22.00 Bij de politie. 22.35 The Senti nel. 23.30 Seinfeld. 23.50 Jake and the fatman. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Goof troop. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Car toon express: Goof troop. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beautiful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden, slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Win frey show. 11.45 Santa Barba ra. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunch kids: Animaniacs. 13.30 Eigen huis tuin. 14.30 Het staat slot op lokatie. 15.05 As the world turns. 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. 18.00 RTL Nieuws weer. 18.10 Superscore. 18.30 The bold the beautiful. 19.00 Lucky letters. 19.30 RTL Nieuws weer. 20.00 Goede tijden, slechte tijden. 20.30 Waargebeurde verhalen: In broad daylight. 22.10 Mag ik even binnenkijken? 22.30 RTL Actueel: Peter R, de Vries misdaadverslaggever. 22.45 Shownieuws. 23.00 Nieuws. 23.30 Catherine. 00.15 The Oprah Winfrey show. 01.00 Santa Barbara. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws; 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. 18.00 RTL Nieuws. 18.05 Nieuws nonsens. 18.35 Geld, roem geluk. 19.00 5 in het land. 19.25 Weer verkeer. 19.35 Voetbal in het land. 20.00 RTL Nieuws. 20.20 Weer verkeer. 20.30 Lena's holiday. 22.25 5 in het land. 22.45 De kwestie. 23.15 Business update. 23.35 RTL Nieuws sportnieuws. 00.05 N achtprogramma SBS6 13.15 Hart van Nederland. 13.45 De avonturen van T- Rex. 14.15 Goudkust. 14.40 Vakantie-tv. 15.15 Pacific Drive. 15.40 Days of our lives. 16.25 Phenom. 16.50 Party of five. 17.40 Married with children. 18.10 Jerry ■Springer. 19.00 Goudkust. 19.30 Actienieuws. 19.55 Xtreem wild. Aansl. Trek king Lucky 10. 20.25 De be valling. 21.00 Trauma Team: Op leven eri dood. 21.30 Re portage special. 22.30 Hart van Nederland/Hart van de regio. 23.00 Weer. Aansl. Trekking Lucky 10. 23.05 Pri me time magazine. 23.45 Der König. 00.40 Jerry Springer. 01.20 Days of our lives. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Forsthaus Falkenau. 14.15 Upstairs, downstairs. 15.10 World of geo. 16.00 Home, sweet home. 16.25 De muziek doos. 17.10 Pacific Drive. 17.35 Buren. 18.00 Journaal. 18.10 Blokken. 18.35 Mooi en meedogenloos. 19.00 Jour naal. 19.30 Joker- en Lotto trekking. 19.35 Man bijt hond. 19.50 Weerbericht-. 19.55 Thuis. 20.20 Vip Vip. 20.55 Derrick. 21.55 Per slot van re kening. 22.25 De kip of het ei. 22.58 Winstverdeling Joker en Lotto. 22.59t KENO-uitsla gen. 23.00 Journaal. 23.20 Weerbericht. 23.25 Pacific Drive. 23.47-09.00 Doorlopen de herhaling van journaal en weerbericht. BRT 2 16.00 KETNET: Samson Gert. 17.00 Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Tom en Tim. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. 18.00 Hey Arnold. 18.25 Studio.KET. 18.40 Via via. 19.05 Ready or not. 19.30 Married with children. 20.00 Canvas: Journaal. 20.30 Val- mont. 22.45 TerZake. 23.20 In siders. 00.10-02.00 Doorlopen de herhalingen van TerZake. Donderdag 15 januari NEDERLAND1 07.00 uur NOS-Journaal. 07.05 uur Get the picture. 07.29 uur Ontbijt tv. Actueel ochtendmagazine met om 7.30, 8.00 en 8.30 uur NOS- Journaal; 7.43, 8.15 en 8.45 uur NOS-Sportjournaal. 09.00 uur NOS-Journaal. 09.07 uur De ochtenden. 09.55 uur Retourtje '60. 10.31 uur Studio RKK. 10.56 uur De katechismus van de katholieke kerk. 11.06 uur Jos op 1. 11.55 uur Uitzending politie ke partijen: VVD. 12.03 uur NOS-Tekst tv. 15.19 uur My so called life. Amerikaanse serie. 16.05 uur Jos opl. 17.02 uur Alles kits. Kinder programma. Met om 17.03 Ju les en Jules; 17.28 Tussen de wilde dieren; 17.53 Alles kits kwis. NEDERLAND2 09.00 uur Kramerije. 09.30 uur Kernpunt (IV). 11.15 uur Liedmachien. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.07 uur NOS-Studio sport. 14.32 uur Kukulkan. Popu- lair-wetenschappelijk pro gramma. 15.00 uur Spreekuur. Service- programma. Thema: Dieren. Presentatie: Martin Gaus. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.10 uur Jody en het herte- jong. Tekenfilmserie. Afl. 18: Jody en Joep op reis. 16.32 uur Billy the cat. Ani matieserie. 17.00 uur WK zwemmen. 17.21 uur Uitzending politie ke partijen: GroenLinks. 17.29 uur 2 Vandaag. Met om: 17.30 ur NOS- Journaal. 17.35 uur Actualiteiten. Pre sentatie: Victor Deconinck. NEDERLAND3 07.00 uur NOS-Tekst tv. 12.00 uur NOS-Journaal. 12.07 uur MiddagEditie. Ac tueel magazine met om 12.30 uur NOS-Sportjournaal. 13.00 uur NOS-Journaal. 13.09 uur Simek ontmoet.' 13.37 uur Barend Witte man. 14.02 uur Lingo. 14.25 uur Dossier weerwerk: De zaak José. 14.51 uur Kaap de Goede Hoop. 15.16 uur Wat is nou 15.48 uur Een dag om nooit te vergeten. 16.00 uur NOS-Journaal. 16.07 uur Oppassen. 16.32 uur Het labyrint. 17.05 uur Heartbreak High. VERONICA 07.00 Veronica FM. 09.00 Ve ronica live: Winkel van Sin- kei. 11.00 Onderweg naar morgen. 11.25 Veronica live. 11.30 Way of life. 12.00 Game time. 14.00 Live line. 16.15 California Dreams. 16.45 Are you afraid of the dark. 17.10 Boy meets world. 17.40 Paradise Beach. RTL 4 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Car toon express: Lion King's Ti- mon Pumbaa. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Cartoon ex press: Lion King's Timon Pumbaa. 08.00 RTL Nieuws. 08.08 The bold the beauti ful. 08.30 RTL Nieuws. 08.35 As the world turns. 09.00 RTL Nieuws. 09.10 As the world turns. 09.30 Goede tijden slechte tijden. 10.00 Koffie tijd! 11.00 The Oprah Winfrey show. 11.45 Santa Barbara. 12.30 Lunchkids: Calimero Valeriano. 13.00 Lunchkids: Van het land> 13.30 Van het land. 14.05 Expedition earth. 15.05 As the world turns 16.00 RTL Nieuws. 16.10 Catherine. 17.00 RTL Nieuws. 17.05 5 uur show. RTL 5 06.40 Business update. 07.00 RTL Nieuws. 07.10 Business update. 07.30 RTL Nieuws. 07.40 Business update. 08.00 RTL Nieuws. 08.10 Business update. 08.30 Ochtendpro gramma. SBS6 13.15 Hart van Nederland. 13.45 De avonturen van T- Rex. 14.10 Goudkust. 14.40 Vakantie-tv. 15.10 Pacific Drive. 15.35 Days of our lives. 16.25 Simon. 16.50 Law less. 17.40 Married with chil dren. BRT 1 12.35 Blokken. 13.00 Jour naal. 13.25 Weerbericht. 13.30 Forsthaus Falkenau. 14.15 Upstairs, downstairs. 15.10 World of geo. 16.00 Dempsey énd Makepeace. 17.00 Open op zondag 17.10 Pacific Drive. 17.35 Buren. BRT 2 17.00 KETNET: Musti. 17.05 De boomhut. 17.20 Toni en Tim. 17.25 Disney Festival. 17.55 Tik Tak. OMROEP ZEELAND RADIO Dinsdag 13 januari 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale met landelijke en in ternationale actualiteiten. 18.30 uur NOS-nieuwsbulle- tin. Woensdag 14 januari 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45 uur: overzicht ochtendbla den; 7.55 uur: de agenda en agendatip. 08.02 uui; Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.12 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en internationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Bomeu met de bos wachter, natuurprogramma. Productie en presentatie: Ti- tia Dijkstra. Vmdaag: Het werk van een op2ichter. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd progranma met Bert van Leerdam 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraag gesprek; 12.55 uur de agen da. 13.02 uur Oinroei Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieiws Cen trale met landelijkeen inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. Presentatie: Jeroen Nieuwenhuize. 16.03 uur Muis Leeuv, kin derprogramma van Peter Ad- riaanse en Erik Holm. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar, met om 17.55 uur: de agenda. 18.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 18.05-18.30 uur Radio Nieuws Centrale. Op de hele uren en om 07.30, 08.30, 12.30, 13.30, 17.30 en 18.30 uur NOS-nieuwsbulle- tin. Donderdag 15 januari 07.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 07.31 uur: het weer in de provincie; 07.45- uur: overzicht ochtendbla den; 07.55 uur; de agenda en agendatip. 08.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 08.12 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 08.31 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 08.55 uur: de- agenda. 09.02 uur Muziek door de week, non-stop muziek. 10.02 uur Zeeuwse Streken. Een programma over typisch Zeeuwse zaken met Bert van Leerdam. 11.02 uur 'n Uurtje Bert. Ge varieerd programma met Bert van Leerdam. 12.05 uur Omroep Zeeland Nieuws, met om 12.31 uur: het weer in de provincie; 12.37 uur: reportage, vraagge sprek; 12.55 uur: de agenda. 13.02 uur Omroep Zeeland Nieuws in het kort. 13.05 uur Radio Nieuws Cen trale met landelijke en inter nationale actualiteiten. 13.31 uur De Passage. De cul turele agenda voor Zeeland. 14.03-16.00 uur Muziek in be drijf. Verzoekplaten van Zeeuwse bedrijven en instel lingen. Presentatie: Jeroen Nieuwenhuize. 16.03 uur Rondje Zeeland. Programma over Zeeuwse muziek met Piet Brak man rechtstreeks vanuit 't Zwaantje in Oost-Sou burg. 17.03 uur Omroep Zeeland Nieuws met om 17.31 uur: het weer in de provincie. 17.38 uur Zegt u 't maar, met om: 17.55 uur: de agenda. Op de hele uren en om 7.30, 8.30, 12.30, 13.30 en 17.30 uur NOS-Nieuwsbulletin, OMROEP ZEELAND TV Dinsdag 13 januari 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Extra, achtergrond- reportage. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur herhaald tot 09.00 uur. Woensdag 14 januari 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. 18.00 uur NOS-Journaal. 18.15 uur Omroep Zeeland Nieuws. 18.30 uur Extra, achtergrond- reportage. 18.35-18.38 uur Toeren, een rit ergens door de provincie met een daaraan verbonden prijs vraag. Het programma wordt op elk heel uur herhaald tot 09.00 uur. Donderdag 15 januari 17.56 uur Bas de Boekenbeer, programma voor de aller kleinsten. Door MIEN VAN T SANT Sietske is nu dubbel blij dat ze voor gesteld heeft haar toelage te vermin deren. Zo helpt ze ongemerkt mee aan de veranderingen, die op de Oldehoe ve op komst zijn. Ze wil er niet aan denken hoe het schrijnt dat iemand, die er pas veertien dagen is, datgene gedaan gekregen heeft, waarvoor zij zoveel jaren vergeefs gevochten heeft. Het feit, dat er moeilijk goed personeel te krijgen is, zal er wel niet vreemd aan zijn. Als ze begin maart de post op haar matje vindt, ligt daar eerder van ze verwacht heeft haar diploma voor steno. Blij valt ze ermee op de bank en als ze de mooie cijfers ziet, komt er opnieuw een groot gevoel van dank baarheid over haar, dat ze weer een trapje hoger op de kantoorladder staat. Voor ze naar haar werk gaat, loopt ze naar de banketbakker, koopt voor ie der van het personeel, de baas incluis, een gevulde koek. Ze wil vandaag mensen om zich heen hebben, die met haar mee blij kunnen zijn. Nauwelijks zit ze 's middags weer achter haar bureau of er komt een seintje, dat ze bij de baas moet ko men. Even is ze weer de oude Sietske, die de schrik om het hart slaat bij de gedachte, dat ze vanochtend haar boekje te buiten gegaan is. Maar de baas maakt geen enkele aan merking. Hij feliciteert haar met haar succes, voegt er meteen aan toe: 'Gaat u even zitten! Ik wilde u een brief dicteren. Probeert u hem in ste no op te nemen en straks uit te wer ken.' Haar hart maakt een dwaze galop. Ze weet dat het meisje dat anders dit werk doet, over een week weg zal gaan en dat de baas geen van de krachten, die er al langer zijn, gepolst heeft of ze lust hadden haar op te vol gen. Nee! Onmogelijk, dat het in zijn hoofd zou opkomen er haar voor te vragen. Zeker een samenloop van om standigheden, omdat de ander een snipperdag heeft genomen. Toch maken wat ervan te maken is, denkt ze en heel rustig weet ze te zeg gen: 'Ja meneer, ik ben zover.' Na nog geen kwartier zit ze weer ach ter haar schrijfmachine. Ze kijkt op haar horloge. Half drie pas! Als het haar meeloopt, kan ze de uitwerking om vier uur gemakkelijk klaar heb ben. Haar apdere werk wil ze ook nog graag af krijgen. Alles is immers haastwerk op het ogenblik. Het teruglezen valt mee. Op één plaats heeft ze de directeur niet hele maal kunnen volgen, maar ze heeft een goed geheugen en zo-begrijpt ze toch wel wat er had moeten staan. Als ze met een kleur als vuur de laat ste velletjes uit haar machine trekt, valt haar oog op de grote klok tegen over haar. Nog tien minuten voor vier! Valt dat even mee! Het volgende ogenblik staat ze op nieuw in het privé-kantoor en toont niet zonder trots haar werk. 'Meegevallen?' vraagt de directeur. 'Ja!' zegt ze waarheidsgetrouw. 'Op één plaats was ik de draad kwijt, maar het is geloof ik wel weer goed gekomen. U leest het zelf toch wel na?' 'Wis en zeker! Er hangt veel te veel van af.' Zp is de kamer alweer uit en met de zelfde ijver van zopas haast ze zich om het andere werk ook nog klaar te krijgen. Het lukt haar niet! Geen half uur la ter wordt ze opnieuw bij de baas ge roepen en de halzen van de anderen rekken zich als ze weg is. (wordt vervolgd) GOES - Het Veem Theater geeft vrijdag 30 januari in 't Beest in Goes een opvoering van het theaterstuk 'Soms mis ik je'. Deze voorstelling is een com binatie van toneel en dans/ beweging. Twee mannen zijn verbonden door het verdriet. Hun geliefden zijn voor lan gere tijd op reis. De mannen blijven alleen achter. Deze eenzame zielen proberen het missen te verwoorden. De één zoekt het in ontmoeting, de ander in herinneringen. Woorden schieten tekort. Be weging lijkt een uitkomst, maar blijkl dit keer geen op lossing. Hoe moet je leven als je het gevoel hebt dat je on volledig bent? Deze voorstelling is een ode van twee mannen aan hun vriendinnen, de ode aan de liefde, ook al is het soms te gen de klippen op. Luc van Esch won voor deze theater productie de Top Naeffprijs op het lts Internationaal Theaterschoolfestival 1996. Dc voorstelling begint om 20.30 uur. De provinciale welzijnsinstelling, voorheen de Stichting VMC (Volksgezondheid. Maat schappelijk werk erl Cultuur) heeft sinds 1 ja nuari een nieuwe structuur en een nieuwe naam, te weten: Stichting Scoop. De inmid dels lang gepland staande verhuizing van de vestiging in de Rozenburglaan naar het voor malige pand van de CZ-Groep aan Achter de Houttuinen in Middelburg werd maandag ein delijk een feit. Terwijl de verhuizers de volledige inventaris van Scoop in de provinciehoofdstad van het ene naar het andere pand overbrachten, hiel den de medewerkers zich bezig met teambuil ding. Zij deden dat door middel van een be zoek aan de onlangs gerestaureerde Plompe Toren, een wandeling door de Koudekerkse Inlaag en met het bezichtigen van het Streec- en Landbouwmuseum Goemanszorg in Dre - schor. Op de foto: consulenten van de afdeling Cultuur in ganzenpas naar de Plompe Toren. (Foto: Marijke Folkerlsma)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 4