nda Overname taxibedrijf De Keijzer in Renesse Volkswagen richt zich op toekomst Auberge Maritime begint '98 volgens traditioneel recept HET^fK\MUWSBLAD WOENSDAG 7 JANUAR11998 HfT EXTRA NIEUWSBLAD Gratis rubriek voor éénmalige activiteiten en exposities. Schriftelijke of telefonische opgave kan tot maandag 17.00 uur. Van alle datumgebonden berichten die op de redactie binnenkomen wordt automatisch melding gemaakt in deze rubriek. WrWW'J/ Van maandag 12 tot en met vrijdag 23 januari Middelharnhi Tentoonstelling werk cursis ten atelier Galathea. Diek huus Tijdens openingstijden Diekhuus. Toten met vrijdag 9 januari Ih-Haamstede len Herman Piet en ke ek Ida Wendrich en Lies- Mullemeister. Galerie 't Idek. Donderdag van tot 17.00 uur. Vrijdag .3.00 tot 17.00 uur. Totzondag 11 januari Zierikzee Werken van Joke Blom. Rob Jansen. Rijnhard Sehre- gardus en Samia. Stubs Art pallery. Donderdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.30 uur. Toten met zondag 18 januari Zierikzee Schilderijen Ytsen Engels- ma. Atelier 4b, Verrenieuw- straat 32. Vrijdag tot en met zondag van 12.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak via 0111—414912. T/m vrijdag 30 januari Zierikzee Aquarellen en tekeningen ^\rie Berkulin. Galerie Gale rij. Tijdens schooluren. Toten met woensdag 4 maart IVliddelharuis Schilderijen Rinus Groenen- daal. Gemeentehuis. Tijdens openingstijden gemeente huis. GOEREE-OVERFLAKKEE Woensdag 7 januari Dirksiand Bingo-avond. Victoriahal. 20.00 uur. Middelbar nis Informatie-avond borstvoe ding. Oost Voorgors 119. 20.00 uur. Donderdag 8 januari Dirksiand Vergadering adviescommis sie algemene bestuurszaken. Gemeentehuis. 19.00 uur. Middelharnis Gemeenteraadsvergadering. Gemeentehuis. 19.00 uur. Ooltgensplaat Gemeenteraadsvergadering. Oude gemeentehuis. 19.30 uur. Geldbingo. Verenigingsge bouw 't Centrum. 19.30 uur. Vrijdag 9 januari Ouddorp Donateursavond Stichting Goereese Gemeenschap met lezing 'genealogie' door*mr. T. N. Schelhaas. Dorpstien den. 20.00 uur. Middelharnis Begin wekelijkse bijeenkom sten Gezond Bewegen vol mensen met chronische ziek te of handicap. Diekhuus. 9.30 uur. Nieuwjaarsconcert met The Merwely Brothers. Diek huus. 21.30 uur. Zaterdag 10 januari Ouddorp Jeugdklimmen, kinderen van 8 tot 12 jaar. Port Zélande. 14.00 tot 15.00 uur. Bowlingtoernooi voor ieder een vanaf 12 jaar. Port Zélan de. 14.00 tot 16.00 uur. Tennistoernooi vanaf 16 jaar. Port Zélande. 20.00 tot 22.00 uur. Stellendam Nieuwjaarsconcert fanfare orkest De Hoop. Chr. HAVO Het Spectrum. 20.00 uur. Zondag 11 januari Ouddorp Klimmen en abseilen op klimmuur, vanaf 13 jaar. Port Zélande. 14.00 tot 15.30 uur. Maandag 12 januari Middelharnis Voorlichtingsavond leerlin gen die vakkenpakket moe ten kiezen. RSGO. Vanaf 19.30 uur. Vergadering adviescommis sie algemene bestuurszaken. Gemeentehuis. 19.30 uur. Dinsdag 13 januari Ouddorp Klimmen en abseilen op de klimmuur, vanaf 13 jaar. Port Zélande. 14.00 tot 15.30 uur. Squashtoernooi vanaf 16 jaar. Port Zélande. 14.00 tot 16.00 uur. Informatie-avond borstvoe ding. Rustburg 44. 20.00 uur. Middelharnis Begin cursus kalligraferen voor beginners. Het Diek huus. 13.15 tot 14.45 uur en 19.00 tot 20.30 uur. Donderdag 15 januari Ouddorp Badmintontoernooi voor be ginners en gevorderden. Port Zélande. 14.00 tot 16.00 uur. Middelharnis Jaarvergadering Huurders vereniging Middelharnis. Het Prieel. 19.30 uur. Den Bommel Winterse maaltijd 50-pIus- sers. 't Westerlicht. 12.00 uur. Vrijdag 16 januari Melissant Ledenvergadering Oranje vereniging. Verenigingsge bouw Melishof. 20.00 uur. Ooltgensplaat Bingo pv de Zwaluw. Dorps weg 2. 20.00 uur. Zondag 18 januari Dirksiand Interkerkelijke dienst voor verstandelijk gehandicapten. Nederlandse Hervormde kerk. 14.45 uur. SCHOUWEN-DUIVELAND Woensdag 7 januari Zierikzee Nieuwjaarsbijeenkomst NBvP. Mondragon. 19.00 uur. Nieuw jaarsreceptie gemeen te Schouwen-Duiveland in Theater Mondragon. Van 19.30 tot 21.30 uur. Donderdag 8 januari Haamstede Nieuwjaarsbijeenkomst van PCOB in Gereformeerde, kerk. 14.15 uur. Brouwershaven CZAV-informatiebijeen- komst akkerbouw in het Ton nenmagazijn. 19.15 uur. Vergadering commissie grondgebieaszaken, openba re werken en milieu in het stadhuis. 19.30 uur. Vrijdag 9 januari Zierikzee Vergadering PvdA-fractie. Vergaderkamer 78. Gemeen tehuis. 15.00 uur. Zaterdag 10 januari Kerkwerve Sportvereniging WIK haait oud papier op. 9.30 uur. Renesse Vesperconcert met Grego riaans gezang en orgelwer ken van Bach. Jacobuskerk. 19.00 uur. Brouwershaven Vlooienmarkt Luikse Markt. Tonnenmagazijn. 10.00 tot 16.00 uur. Zonnemaire Harmonievereniging Nut en Uitspanning haalt oud papier en karton op. 9.30 uur. Nieuwerkerk Contactbijeenkomst gehandi capten. Gebouw Salem. 14.15 uur. Maandag 12 januari Zierikzee Vergadering commissie grondgebiedszaken, ruimte lijke ordening en economi sche zaken in Theater Mon dragon. 19.30 uur. t Dinsdag 13 januari Brouwershaven Vergadering commissie maatschappelijke aangele genheden,in het stadhuis. 19.30 uur. Woensdag 14 januari Kreaclub SKW De Lichtboei. MFC. 13.30 tot 15.30 uur. Bijeenkomst ouderen NCVB. Hervormd kerkcentrum. 14.30 uur. Borst voedingsinformatie avond. Mastgatstraat 90. 20.00 uur. Donderdag 15 januari Zierikzee Start cursus sacrale dans. MFC. 19.45 uur. Begin cursus kunstgeschiede nis. De Driehoek. 20.00 tot 22.00 uur. Vrijdag 16 januari Dreischor Bloemschikles door Liesbeth Giltay. Molenweg 15. 19.30 tot 21.30 uur. Zaterdag 17 januari Brouwershaven Hobby- en creatiefbeurs. Tonnenmagazijn. 10.00 tot 15.30 uur. Zonnemaire Nieuwjaarsborrel voor buurtbewoners. Restaurant De Gele Hoed. Van 16.00 tot 17.30 uur. Dinsdag 20 januari Nieuwerkerk Jaarvergadering van de NBvP 'afdeling Duiveland in het dorpshuis. 19.30 uur. Woensdag 21 januari Burgh-Haamstede Bijeenkomst Ned. Ver. van Huisvrouwen. Dorpshuis de Schutsé. 19.30 uur. KANDIDATENLIJST LIJST HOOGZAND MIDDELHARNIS - De ver- eniging Lijst Hoogzand heeft de kandidatenlijst voor de ge meenteraadsverkiezingen van Middelharnis op 4 maart vastgesteld. De lijst bestaat uit: 1. W. J. v. d. Kamp (Middelharnis), 2. D. Holleman (Nieuwe-Tonge), 3. M. M. v. d. Nieuwendijk- Groenendijk (Sommelsdijk), 4. J. C. de Bonte (Stad aan 't Haringvliet), 5. E. Kievit (Middelharnis), 6. J. Lodder (Middelharnis), 7. S. H. van Driel (Stad aan 't Haring vliet), 8. J. v. d. Slik (Middel harnis), 9. P. A. M. Verhoef-v. d. Heijden (Sommelsdijk), 10. K. van Zielst (Sommelsdijk), 11. J. van Brussel-Faasse (Sommelsdijk), 12. P. v. d. Boogert (Sommelsdijk), 13. C. A. Jacobs (Middelharnis), 14. J. van Rossum (Stad aan 't Haringvliet). 15. H. de Krij- ger (Middelharnis), 16. L. R. v. d. Weide-van Wezel (Mid delharnis), 17. C. D. Bakker (Nieuwe-Tonge). 18. E. Dries- se (Middelharnis), 19. J. J. Gouswaart-Koppelman (Sommelsdijk). 20. T. C. van Prooijen (Sommelsdijk). 21. I J. v. d. Valk (Stad aan 't Ha ringvliet), 22. M. v. d. Doel (Sommelsdijk), 23. A. van Heemst (Nieuwe-Tonge), 24. G. Groenendijk-van Slie- dregt (Sommelsdijk). 25. D. Verhage-v. d. Waal (Middel harnis), 26. A. T. van Biert (Sommelsdijk), 27. P. v. d. Valk (Middelharnis), 28. J, van Dongen (Sommelsdijk), 29. Joh. Snijder (Middelhar nis). 30. A. van Noort (Som melsdijk). NIEUWJAARSBAL GOES - Vriendenkring Kapa- si houdt zaterdag 10 januari een nieuwjaarsbal voor al leenstaanden vanaf 25 jaar. De avond is in wijkcentrum De Spinne in Goes. Aanvang 21.30 uur. Voor nadere iniich- i tingen telefoon 0113-230616. RUSTIGE JAARWISSELING MIDDELHARNIS - De jaarwisseling op Goeree- Overflakkee is volgens de politie zonder ernstige problemen verlopen. De politie was in totaal bij 66 incidenten, varië rend van brandjes, balda dige jeugd en vernielin gen die werden aangericht. Er werd één aannoudig verricht. In Oostflakkee werd een schaftwagen in brand ge stoken. Het onderkomen is eigendom van een be drijf uit Heinkenszand en stond op het parkeerter rein aan het einde van de Steigerdijk. Han de Keijzer (rechts) en Cees Hage, die sinds 1 januari met zijn echtgenote taxibedrijf De Ke- ijzer runt. (Foto: Marieke Mandemaker) Hart de Keijzerzet uitvaartonderneming voort RENESSE - Ze ontmoetten elkaar op het transferium in Renesse, waar Cees Hage uit Middelburg namens Carlier Touringcars het gratis vervoer van toeristen naar het strand regelde. Toen Hage tijdens een kof fiepauze het taxibedrijf van Han de Keijzer in Renes se bewonderde, vroeg die gekscherend: kopen? Een geintje met serieuze gevolgen. Sinds 1 januari is taxi bedrijf De Keijzer eigendom van Hage en zijn echtge note Ans Hage-de Laater. Het echtpaar Hage gaat in Burgh-Haamstede wonen en runt het taxibedrijf daar van af industrieterrein de Roterij, waar het wagenpark van het bedrijf wordt gestald. De vier personenwagens en drie bus jes worden, als vanouds, be stuurd door de drie full-time krachten, in de zomer aange- vuldt met een aantal partti mers, die bij taxibedrijf De Keijzer werken. Zij kwamen in dienst bij de nieuwe eige- Uitvaartondernemer De 55-jarige Han de Keijzer blijft actief als uitvaarton dernemer Hij besloot zijn taxibedrijf te verkopen om het wat rustiger aan te kun nen doen. „Mijn vrouw en ik zijn nu nog goed gezond. Dat willen we graag blijven. Daarom denken we dat het goed is de stress van het werk wat af te bouwen. Het komt voordat ik achttien twintig uur per dag in touw hen. Je kunt met. een taxibedrijf en uitvaartonderneming altijd worden opgeroepen." De Keijzer begon zijn activi teiten dertig jaar geleden met een autorijschool. „In die tijd nam de welvaart toe, zodat steeds meer mensen een auto kochten. Vooral veel ouderen wilden hun rijbewijs halen." Omdat hij toch beschikte over een aantal auto's breid de De Keijzer zijn bedrijf drie jaar later uit met een taxibe drijf. In 1972 werd hij ook uit vaartondernemer. „Dat ont stond ook vanzelf. Wanneer ik met de taxi als volgauto in een begrafenisstoet moest rij den, was ik wel eens te vroeg aanwezig. Dan hielp ik bij het sluiten van de kist en het in de auto plaatsen ervan. Zo groeide de liefde voor het vak." Vervoersector De Keijzer stopte in 1983 met zijn autorijschool omdat hij het steeds drukker kreeg met de twee andere onderdelen van zijn bedrijf. Dezelfde re den waarom hij nu het taxibe drijf overdeed aan Hage. Deze veertig-jarige Middel burger heeft een ruime erva ring in de vervoersector. Hij werkte bij de technische dienst van het vervoersbe drijf BBA in Tholen en bij touringcarbedrijf Krijger Tours in Goes. Zeventien jaar was hij eigenaar van Carlier Touringcars in Middelburg. Een periode waarin het be scheiden bedrijf uitgroeide tot een onderneming met hon derd personeelsleden. Twee jaar geleden verkocht Hage het Middelburgse tou ringcarbedrijf. Hij bleef er wel werken als bedrijfslei der. Zijn aanbod om taxibe drijf De Keijzer over te ne men heeft veel te maken met de omgeving waarin het ligt. „Het is een schitterend be drijf dat in een van de mooi ste gebieden van Zeeland ligt. De mensen zijn hier bijna al tijd vrolijk, omdat ze vakan tie hebben. Wanneer je hier woont en werkt heb je zelf ook het gevoel vakantie te hebben." Hage handhaaft, de naam Taxibedrijf De Keijzer. „En ook de service en kwaliteit die de mensen daarbij ge wend zijn." Hij is niet gericht op uitbreiding van het be drijf. „Dat heeft zijn be staansrecht met het huidige aantal auto's." Het taxibe drijf zal vooral worden ge rund door mevrouw Hage. Hage zelf blijft ook actief als vervoorscoördlnator bij de stichting Arduin, din zich in zet voor verstandelijk gehan dicapten. Nieuwe Golfen een Beetle BROUWERSHAVEN - Aan het eind van de periode, waarin op tal van manieren is stilgestaan bij vijftig jaar Volkswagen in Nederland, blikt Volkswagen vooruit. Met de nieuwe Golf geeft Volkswagen aan dat het met realiteitszin naar de toekomst kijkt. Met een aantal studies liet Volkswagen in het recente verleden al zien in welke richting de ontwikkelingen zich zullen ontvouwen. Volgens Volkswagen telt vooral de gedachte achter een concept. Bijvoorbeeld de Volkswagen Nöah, die in 1995 Werd gepresenteerd. Hoewel de auto in de getoonde vorm wellicht nooit de showrooms zal bereiken, laat de Noah wél zien hoe de ontwerpers van Volkswagen met de toe komst omgaan. De Noah is niet alleen heel ruimtelijk van opzet, maar heeft ook ei genschappen die het leven veraangenamen en verge makkelijken. Zoals de cen traal geplaatste zijdeuren die omhoogklappen voor een op timale toegang tot het interi eur. Belangrijk in deze visie is het materiaalgebruik. De Noah heeft een aluminium spanten frame dat extra stevigheid, veiligheid èn een lager ge wicht combineert. Hij heeft gerecycled hout op de vloer. Zo'n negentig procent van de auto is recyclebaar. Elemen ten van het. design zullen mo gelijk terugkeren in toekom stige productie-Volkswagens.De serieuze toon werd in 1996 voortgezet toen Volkswagen de koers bepaalde voor de ontwikkeling van de 3-liter auto. Een voertuig met een gemiddeld verbruik van drie liter brandstof per honderd kilometer. 1 op 33. In 1996 kondigt de onderneming aan dat nog voor het jaar 2000 een dergelijke auto op de markt zal worden gebracht. In het segment onder de Polo wordt een nieuwe, compacte Volkswagen gepresenteerd, die als basis zal dient voor de 3-liter auto. Volkswagen ont- wilkkelt deze 3-liter auto op basis van het TDI- motorcon cept. De toekomstige spaar- Volkswagen beschikt over een aërodynamische carrosse rie met een lage luchtweer- stand. De bandenkeuze wordt bepaald door een zo laag mo gelijke weerstand. Van de volgende blik in de toekomst is al veel meer be kend: de nieuwe Beetle. Een auto die in de loop van 1998 gaat leiden tot een herleving van de 'Beetle-mania'zo wordt verwacht. De vormge ving van de nieuwe Beetle is een nostalgische weerspiege ling van het origineel. De techniek is aangepast aan de eisen van deze tijd. De lucht- gekoelde motor van weleer heeft plaatsgemaakt voor een watergekoelde viercilinder lijnmotor, die niet meer ach terin maar voorin is opge steld. Het merendeel van de techniek van de Beetle is overgenomen van de nieuw ste Golf. De nieuwe Beetle aan Volks wagens moet aan rigoureuze veiligheidseisen voldoen. Dat heeft consequenties voor de constructie, met extra verste vigingen en een onderstel dat een veilige dynamiek garan deert. Dat alles neemt niet weg dat de nieuwe Beetle ge maakt is voor mensen die zich in hun lifestyle willen onder scheiden, maar die niet wil len inleveren op veiligheid, comfort cn milieubewustzijn. De nieuwe Volkswagen Beetle begon zijn leven als studiemo del moor gaat de komende jaren daadwerkelijk in produklie. Vanaf deze plaats wil ik u, en allen die u dierbaar zijn, een goed en zinvol 1996 toewensen en hoop ik u via de ze rubriek ook dit jaar weer wetenswaardige zaken te vertellen. In dat kader valt naar mijn mening zeker iets te schrijven over een fenomeen van de laatste jaren: de kunstmake laar. Natuurlijk is bemiddeling in kunst wellicht zo oud als de kunst zelf, en ook de naam 'kunstbemiddelipg' is een be kend begrip. De mate waarop en waarin bemiddeld wordt is echter aan grote verschillen onderhevig. Ook de reguliere kunsthandel of handelaar is in feite natuurlijk ook een bemiddelaar. Zelfs de kenmerken van een 'kunst makelaar' zijn al eeuwen oud. Echter tussen de kunstma kelaar die ik u wil schetsen en alle andere hierboven ver melde vormen van kunstbemiddeling is naar mijn mening een wezenlijk en kenmerkend verschil vast te stellen. Was en is voor alle vormen van kunstbemiddeling ken merkend dat het een, vaak klein, deel van het beroep is en in grote mate een besloten karakter heeft, is dat bij de kunstmakelaar vaak geheel anders. De profilering van en door de kunstmakelaar is veelal niet erg bescheiden en besloten te noemen. De laatste tijd staan in vele kunst-, dag-, week-, maand- en opiniebladen vaak grote, zelfs paginagrote advertenties, soms met 'portret' van de makelaar en, haast vanzelfsprekend, een afbeelding van een schilderij met naam en toenaam en, vooral, de prijs waarvoor het is gekocht 'voor een op drachtgever'. Ook worden in sommige kunstbladen 'analyses' van de aangeboden stukken en opbrengsten op veilingen bijna in het geheel gegeven door een paar kunstmakelaars. Vaak zijn die het niet geheel met elkaar eens en wordt fijntjes de mening van de ander bekritiseerd. Al naar gelang de groei van het begrip kunstmakelaar zullen dit soort za ken verhevigen, vrees ik. Over de wijze waarop een en an der bijvoorbeeld in advertenties wordt gepresenteerd, heb ik toch wel mijn bedenkingen. Alles moet 'geshowd' worden en vooral met het prijs kaartje in zicht. Normen voor het afschermen van de be langen en privacy van de klant komen daardoor in gevaar en kunnen een relatie ernstig schaden. Vertrouwen is een belangrijk, zo niet het belangrijkste, aspect in het zaken doen, vooral in de wereld van de kunst. De kracht van een vertrouwensrelatie ligt juist in een gepaste terughou dendheid van het naar buiten brengen of aanbieden van informatie, omdat dit persoonlijk is. Het zijn wat korte opmerkingen over een paar aspecten van de vorm van presenteren. Over nog een paar andere belangrijke aspec ten wil ik wat meer vertellen in de volgende aflevering. Dus wordt vervolgd! ZIERIKZEE - Het nieuwe jaar wordt meestal in geluid met vele traditionele bezigheden. Auberge Maritime bijvoorbeeld, het meest veelzijdige restau rant in Zierikzee, begint elk jaar smakelijk met een traditioneel recept: het SpeciaaiMenu. Dit jaar vanaf 5 januari. Dit menu is een uit 4 gangen bestaand feestelijk diner. Het meest bekende ingrediënt proeft u dan wel niet, maar is wel een wezenlijk onderdeel van het jaar lijks terugkerende succes: de prijs. Voor slechts 25,- geniet de gast van een royaal diner in een bijzonder sfeervolle am biance. 'Toen we een aantal jaren ge leden begonnen met de Spe- ciaalMenu's hadden we nooit gedacht dat we dat anno 1998 nog steeds zouden doen," aldus een enthousiaste Johan Brongers, directeur/eigenaar van Auberge Maritime. "We wilden de door gaans stille beginmaanden een bijzonders te komen. Daar staat natuurlijk tegenover dat de prijs laag moet zijn. de feestmaand is immers duur genoeg. Zo ont stond eigenlijk het idee van de SpeciaalMenu's. Maar dat het zo'n succes zou worden..!" Het succes is. naast de lage prijs, mede te verklaren door het feit dat Brongers zijn gasten een keuzemenu aanbiedt. Zo vinden bijvoorbeeld vlees- en vislief- hebbers. maar ook vegetariërs altijd we) een plaatsje bij Auberge Maritime, Reserveren wordt echter wel aanbevolen. U vindt de Auberge Maritime aan de Nieuwe Haven 21 te Zierikzee. Ifelefdon: 0111- extra impuls geven door met iets 412156. Hèl gratis nieuwsblad voor Schouwen-Duiveland én Goeree-Overflakkee. Verschijnt wekelijks op woensdag. Oplage 31.065. Uitgave en druk Drukkerij Lakenman Ochtman bv Kantoor Jannewekken 11 4301 HH Zierikzee Postbus 1 4300 AA Zierikzee Telefoon 0111 -416551 Telefax 0111-414315 Directie W. O. Deddens Redactie Tijdens kantooruren 0111 - 416551 Madeion Lagendijk toestel 225 Na 18.00 uur 0111 -416065 Hoofdredacteur A.N.M. van den Nouweland Advertentie-verkoop Voor Schouwen-Duiveland Frits Koster na 18.00 uur 0111 - 691941 Voor Goeree-Overflakkee Ruud Kraay na 18.00 uur 0181 - 323814 Verkoopleider A.J. van Eendenburg Sluitingstijd advertentie Dinsdag 11,30 uur Bezorging/Lezersservice Voor Schouwen-Duiveland 0111 - 417314 tijdens kantooruren van 8.30- 17.00 uur Voor Goeree-Overflakkee Reklameversprelding Bouwman, 0181-315950 van 9 00 17 00 uur Het Extra Nieuwsblad maakt deel uit van de Zeeland Combinatie huls-aan-ln/ls bladen in Zeeland. Totale oplage 175220

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 9