ROUW GRATIS SUCCESJE ZIERIKZEESCHEÜ NIEUWSBODE M\ Tjongejonge... Tjongejongjonge Tjoooooooooo oongejonge! Van Geesbergen Mode DAMES en HERENMODE collectie winter '97-'98 SCHOON AARD 0111-402000 Warme bakker De Visser SUCCESJES 154 199 9,95 U itvaartverzorging Schouwen-Duiveland J. W. de Keyzer VERLIESVERWERKING dé kabelkrant en-duiveland dé krant van schouiven-duiveland! i ORNEE-BOLIER 2< 0 BB BAKKERIJ APPELMARKT 1A - ZIERIKZEE ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE (9 90 jaar ft fx Op 11 januari 1998 hoopt onze vader, V) J.BEZUIJEN (9 90 jaar te worden. >2 Voor vrienden en kennissen die hem daarmee 7) ft willen feliciteren houden wij een receptie. ft U bent van harte welkom in de Putmeet te Scha- v) ft rendijke, van 16.30 tot 18.00 uur. FAMILIE BEZUIJEN Nieuwerkerk: Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet opendoen, want Gij hebt het gedaan. Psalm 3910 Diep bedroefd delen wij u mede, dat de Heere heeft thuis gehaald, Zijn moegestreden kind, mijn innig geliefde man, onze zeer zorgzame va der en lieve opa MARINUS ADRIAAN KIK 18 maart 1928 t 5 januari 1998 Ouwerkerk:* A. KIK-VAN SCHAIK Nieuwerkerk: I.M. DE GAST-KIK M. DE GAST Steven Mark Delia H. KIK M. J. KIK-DE RONDE Martijn Lilia7i Amanda Renate Oostweg 2/118 4305 NA Ouwerkerk Gelegenheid tot condoleren donderdag 8 januari van 19.30 tot 20.30 uur in "Salem", Molenstraat 16 te Nieuwerkerk. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. vrijdag 9 januari in de kerk van de Ger. Gemeente te Nieuwerkerk, aan vang 13.30 uur, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatshebben op de algemene begraafplaats aan de Muyewegte Nieuwerkerk, omstreeks 14.30 uur. Na de begrafenis is er alsnog gelegenheid tot con doleren in "Salem". Geen bezoek aan huis~ Geen bloemen Heden behaagde het de Heere na een ernstige ziekte van onze zijde weg te nemen onze geliefde broer, zwager en oom MARINUS ADRIAAN KIK Echtgenoot van A. van Schaik in de leeftijd van ruim 69 jaar. Zierikzee: A. C. KIK C. KIK-BIL Nieuwerkerk: C. A. KIK L. KIK-HEIJBOER K. KIK W. KIK-DE BRUINE Oosterland: W. J. DOOGE-KIK Eindhoven: D. J. KIK A. KIK-KIEVIT Goes: TH. KIK M. T. KIK-ADRIAANSE Neven en nichten 5 januari 1998 Ouwerkerk De Heere, in Wiens Handen onze tijden zijn, heeft uit ons koor weggenomen, ons trouw en gewaar deerd lid, de heer op de leeftijd van 69 jaar. Moge de Heere zijn vrouw, kinderen, kleinkinde ren en verdere familie ondersteunen in dit smar telijk verlies. Dirigent, bestuur en leden "Duivelands Mannenkoor" J. VAN 'T HOFF, voorzitter J. T. WESDORP, secretaris Oosterland, 5 januari 1998 "Ik zal de halmen niet meer zien, noch binden ooit de volle schoven, maar doe mij in de oogst geloven, ■waartoe ik dien.... Met droefheid geven wij u kennis dat ons werd weggenomen mijn lieve man, onze zorgzame va der, schoonvader en opa WILLEM JACOBUS DE VRIEZE in de leeftijd van 81 jaar. Haamstede: L. M. DE VRIEZE-GELUK Scharendijke: JAN en CARLA DE VRIEZE Robbert, Marit, Karl Middelharnis: ANNELIES en CEESGEBUIJS Casper, Liesbeth, Crispijn, Diederik Scharendijke; PETER en LIA DE VRIEZE Erik, Ronald Longues sur mer: MIEKE en CHRISTIAN BRACONNIER Julien, Elise, Sarah 5 januari 1998 Grevelingenlaan 12 4328 EV Burgh-Haamstede De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden donderdag 8 januari in ver enigingsgebouw "de Putmeet", Ingridstraat 32 te Scharendijke, aanvang 13.30 uur, waarna aanslui tend de begrafenis zal plaatshebben op de algeme ne begraafplaats te Scharendijke, omstreeks 14.15 Na de begrafenis is er in de Putmeet" gelegenheid tot condoleren. Xet droefheid geven wij u kennis dat van ons is «ngegaan onze lieve zwager en oom WILLEM JACOBUS DE VRIEZE ^ftijd van 81 jaar. Leersum: DGKLOET J. STOLS-GELUK loord: J. H. VAN HOEVE-GELUK ^orp: H. GELUK-ZUIDERVAART L. J. GELUK H. GELUK-VISSCHER Neven en nichten Ilogezoom 144 4325 CM Renesse Heeft een nieuw telefoonnummer: 0111-462600 "A" Voor algehele begrafenissen en crematie Begrafenis- en crematieverzekering Vervoer binnen- en buitenland Reklame donderdag 4 broden voor10,00 wit-zeeuws-bruin-volkoren 6 eierkoeken 2,75 Vrijdag en zaterdag Rozijnenkaneelbol2,75 Appelflappen1,50 Roombotercake5,50 Appelmarkt/Passage 25 Telefoon 0111 -416264 - Zierikzee Soms is de ander... definitief weg In onze maatschappij is de dood een privé-aange- legenheid. Men moet individueel het verdriet ver werken, ook als m'en weinig familie of goede ken nissen heeft. Gevolg: weinig eten, slecht slapen, moeilijk aan iets anders kunnen denken, ?ich neerslachtig voelen, schuld gevoelens, enz. Men sluit zich af. Leven is dan een hel. Giro 18181 NATIONAAL FONDS GEESTELIJKE VOLKSGEZONDHEID Postbus 5103, 3502JC Utrecht. Telefoon (030) &97 11 97 Steun De Vlinderstichting Giro 513.44.25 Voor meer informatie: Postbus 506 6700 AM Wageningen Telefoon 0317 - 46 73 45 BEGRAFENISONDERNEMING Verzorging van uitvaarten over geheel Schouwen-Duiveland Blindeweg 11 4315CG Dreischor Indien gewenst opbaring in ons eigen rouwcentrum te Zierikzee 24 uur per dag op kanaal 1 1 Frequentie 21 8.25 of kanaal 10, frequentie 210.25 I -f?, (Maximaal 1 bon per week per opdrachtgever/telefoonnummer). Uitsluitend voor particulieren voor aanbiedingen met een maximum prijsvermelding van 500,-. Zie onderstaande voorwaarden. Een gratis succesje mag niet langer zijn dan 3 regels. i Voor elke letter, leesteken en ruimte tussen de woorden gebruikt u één vakje. Bon s.v.p. In blokletters invullen I Naam: Adres: Telefoon: Postcode:. Woonplaats: Bon uitknippen en opsturen naar: Zierikzeesche Nieuwsbode. Postbus 1I 4300 AA Zierikzee. In de linkerbovenhoek van de envelop vermelden "Succesje". i U kunt deze bon ook afgeven op ons kantoor Jannewekken 11 te Zierikzee. Voorwaarden: Uitsluitend voor aanbiedingen van particulieren (geen handelaren). Alleen voor te koop aangeboden artikelen. Per advertentie één artikel. In uw advertentie de prijs tot max. 500,- en uw telefoonnummer vermelden. Gratis succesjes kunnen alleen via bovenstaande bon worden opgegeven, geen fotokopieën. Indien plaatsing voor de eerstvolgende uitgave niet mogelijk is wordt uw succesje automatisch in de daarop volgende uitgave geplaatst. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor advertenties, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. Voor schade van welke aard dan ook ontstaan door het niet tijdig of onjuist plaatsen van gratis succesjes zijn wij niet aansprakelijk. "Succesjes", zakelijk en particulier i Zowel voor de zakelijke als particuliere "Succesjes" blijven de mogelijkheden ongewijzigd. Het tarief bedraagt: 1 t/m 4 regels 7,65 elke regel meer 1,95 (excl. 17,5% BTW). IVoor brieven onder letter of nummer wordt 5,- in rekening gebracht. Scheepsbeslag voor mo delbouw in doosjes, di vers p.st. 15,00. Tfel. 0111- 641136. Sla-, bloem- en spitskool- planten. P. C. Geluk, Zwa- nenburgseweg 11, Capelle, tel. 412791. Startonderbrekers. Auto Elektra Zierikzee, tel. 0111-413977. Startmotoren/dynamo's, verkoop, revisie, repara tie. Auto Elektra Zierik zee, 0111-413977. Afvoer verstopt. Bel 0111- 413495 Schoonmaakbe drijf De Jong. Ook voor verhuur schoonmaakap- paratuur, 24 uur service. Deze week: Magere runderlapjes 75 100 gram 1 j 9 Hamburgers 5 haien 4 betalen Boterhamworst 99 100 gram wjp 9 WOENSDAG GEHAKTDAG: 500 gram gehakt 500 gram magere spek- q 93 lappen samen voor Oj Slagerij St. Domusstraat 8 0111-412469 mm Deze week: 1 90 j Surinaamse puntjes 5 halen 4 betalen 35 Ij j' GEBAKJE VAN DE WEEK: QQ Slagroom tompouce 1 9 WEEKENDTAARTJE: Hazelnoottaartje Aanbiedingen gelden ook voor nummer 11 te Noordgouwe en Dorpswinkel De Rijke, Zonnemaire m S7 Bakkerij Si. Domusstr. 32, 0111-412993 Varremarkt 16-18, 0111-415001 Ze artikel /i,oo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 8