Snelle Cola-rit over feestvierend eiland -> ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE %g= r@isburo van oeveren T:;ÜM i ~-:iliif jh Agenten mishandeld met honkbalknuppels Oproep aandacht voor rechten van de mens 'Natuurontwikkeling De Val bovenmaats' Het is volop zomer bij Van Oeveren Brandweer houdt ernstig rekening met brandstichting 4 Onrust vooral in vissersdorpen Nieuwjaarsfeesten in Schouwen-Duivelandse horeca Ongenode gast deur gewezen Bushalte opgeblazen Voetganger doodgereden SP Sa Natuur- en Vogelwacht in Sterna: GOOIT KAMERLID KNUPPEL IN HET HOENDERHOK? dé krant van schouwen - duiveland! i i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 2 JANUARI 1 998 1 53e JAARGANG NR 2630S WAARIN OPGENOMEN DE ZIERIKZEESCHE COURANT 1797-1889 Het is nu tijd om uw vakantie te boeken bij: Dam 3 - Zierikzee - Telefoon 0111-451000 Bruse teerschuur is exit BRUINISSE - De bekende zwarte schuur aan de Mo lenstraat in Bruinisse is nieuwjaarsochtend afge brand. De brandweer houdt er ernstig rekening mee dat dit Bruse herkenningspunt langs de N59 is aange stoken. De brandweer werd om 5.30 uur gisterochtend gealar meerd. Toen stond de schuur al in lichterlaaie. Door de ve le teerlagen brandde het ge bouw als een fakkel en was er voor debrandweer geen hou den meer aan. De schuur had een dak van golfplaten en daardoor is bij de brand asbest vrijgekomen. Om die reden moest het ver keer donderdagochtend wor den stilgelegd en is het ter rein nadat de brand was gedoofd afgesloten voor het publiek. Omdat er geen electriciteit is in de schuur, houdt groeps commandant J. de Ronde van .de brandweer ernstig reke ning met brandstichting. De technische recherche heeft de zaak in onderzoek. De vijftig jaar oude schuur werd oorspronkelijk ge bruikt voor de opslag van landbouwzaden. Na het in on bruik geraken van het ge bouw diende het als afspreek- punt en als aanplakplaats voor affiches. Feestvierende jongeren heb ben de Bruse brandweer de gehele nacht bezig gehouden. Het eerste straatbrandje van pallets en autobanden deed zich al kort voor de jaarwisse ling voor. De meeste brandjes werden gesticht in de nabij heid van jongerencentrum De Pul. Uit een naburige tuin werden coniferen gerukt om als brandstof te dienen. Uitbranden t In de meeste gevallen liet de brandweer de vuren gecon troleerd uitbranden. Alleen wanneer schade aan het straatmeubilair kon onstaan of bij klachten van rookover- last door buurtbewoners, hanteerde de brandweer de spuit. Tussen middernacht en 5.00 uur moest de brandweer zeven keer in actie komen voor straatbrandjes. Fraai en bijzonder ,,Die schuur was een fraai en bijzonder object," reageert burgemeester J. Asselbergs. Maatregelen in het kader van de openbare orde in Bruinisse zegt hij nog niet toe. ,,Ik wil overleg met de politie. Kij ken of we de dadergroep ge- -i j: r f j f j j t - Lki„> i. i De beeldbepalende Bruse zwarte schuur langs de N59 brandde als een fakkel. De brandweer houdt rekening met brandstich ting. (Foto: D. van Duivendijk) analyseerd kunnen krijgen." Naar aanleiding van onder meer geruchten heeft de poli tie een aantal gebouwen in de nacht van oud op nieuw extra in de gaten gehouden. „De zwarte schuur zat daar helaas niet bij," aldus Asselbergs. ARNEMUIDEN - De onrust tijdens de jaarwisse ling in onze provincie heeft zich zonder aanwijs bare oorzaak geconcentreerd in de vissersdorpen. In Arnemuiden werden twee politie-agenten mis handeld met honkbalknup pels, in Bruinisse ging een beeldbepalende schuur in rook op en in Yerseke brandde het kantoor van een oesterhandel aan de Ha- vendijk uit. De recherche onderzoekt deze oorzaak. Oudejaarsavond rond 22.30 uur werd een politieauto aangevallen door een groep van ongeveer twintig jonge ren. De twee agenten stap ten uit en er vielen over en weer klappen. De jongeren - onherkenbaar achter bivak mutsen - maakten gebruik van honkbalknuppels. De agenten raakten licht ge wond en moesten door toe gesnelde collega's worden ontzet. Pas nadat anderhalf uur la ter versterking kwam van onder meer de Marechaus see, durfde de politie het vissersdorp weer in. De da ders waren toen niet meer te achterhalen. Loco-burgemeester de heer P. Bruinooge vindt het onte recht dat hij niet is geïnfor meerd over dit incident. Volgens hem had de politie op zijn minst het Openbaar, Ministerie op de hoogte moeten brengen. Daarna kon worden bekeken of er moest worden ingegrepen. Gek Het Tweede Kamerlid F. van der Heijden (CDA) noemde het donderdag gek dat de politie niet tot actie durfde over te gaan. „Dade lijk is het zo dat als de groep maar groot genoeg is, je geen last hebt van de poli tie." Volgens voorzitter H. van Duijn van de Nederlandse Politiebond moet de poli tiek ingrijpen als geweld je gens de politie toeneemt. Volgens hem kan dat door meer ME achter de hand te houden. Van Gelder naar AZC Burgh-Haamstede MIDDELBURG - Commissaris van de Koningin in Zeeland W. van Gelder heeft in zijn nieuwjaarstoe spraak de Zeeuwen opgeroepen in het jaar 1998 aan dacht te besteden aan de rechten van de mens. Van Gelder zei in zijn toe spraak te hopen dat bijvoor beeld vrouwenvereniging en serviceclubs gehoor geven aan zijn oproep. Zelf wil Van Gelder het goede voorbeeld geven door de Zeeuwse afde lingen van Vluchtelingen werk Nederland bijeen te roe pen. Daar is inmiddels ook al een afspraak uit voortge vloeid. De Zeeuwse commis saris brengt woensdag 7 janu ari een bezoek aan het asielzoekerscentrum in Burgh-Haamstede. Van Gel der kwam met zijn oproep vanwege het feit dat 50 jaar geleden - om precies te zijn op 10 december 1948 - de Univer sele Verklaring van de Rech ten van de Mens werd opge steld. Politieke partijen en andere organisaties moeten volgens Van Gelder durven de discus sie aan te gaan over immate riële zaken. Hij zei de indruk te hebben dat veel Zeeuwse organisaties nog teveel in hun schulp kruipen en dat wil Van Gelder graag anders zien. De commissaris besteedde in zijn Nieuwjaarstoespraak ook dit jaar aandacht aan de Zeeuwse cultuur. Vorig jaar pleitte hij in zijn toespraak voor het in ere houden van de Zeeuwse taal. Dit jaar roept hij Zeeuwen op zich bij offi ciële gelegenheden vaker te hullen in klederdracht. Door Ton van den Nouweland ZIERIKZEE - Opdracht: Snelle impressie nieuwjaar horeca. Start: Zierikzee, 1.15 uur. Handicap: Alleen cola, want rijden. Conclusie: Steilóöre Ouwerkerk 't gezelligst. 1.35 uur: Bru stinkt naar brand. Maar De Pul zit afge laden vol. Zoenende mensen en harde rockmuziek. Café 't Oekje is half leeg. Misschien zijn ze net effe lunchen? 2.00 uur: Laserstralen in de lucht, vermoedelijk boven Sirjansland. In Dakkie 's Bar weten ze daar niks van. Aan de bar ene Sjeng, die Johhny de Engelsman wordt ge noemd, maar zelf zegt dat ie een genaturaliseerde'Ameri kaan is. Hij heeft een cavale- riepetje op, maar blijkt al ras een Zeeuwse Limburger te zijn. Doet u mij maar een co- latje. Jaaroverzicht 2.30 uur: Charlie in Nieuwer- kerk oogt verlaten. In café Steilóöre in Ouwerkerk is 't warm en druk. Chris van de Bos en Guido den Broeder zijn bezig met hun jaarover zicht. Ze spelen dat ze voet ballers zijn die in de kleedka mer hevig zitten te roddelen. Ze doen het voor de derde keer en hebben succes. De boxershortcompetitie en de dranksmaaktest is al achter de rug. Nee, een colatje graag. Frans van Dongen vertelt dat het vroeger nog leuker was. Toen werd er geld gepot voor weddenschappen tijdens oud op nieuw. Wie durft zich kaal te laten scheren en andere on gein. Toen kwam iedereen naar het café. Nu alleen nog de vaste clièntele. Maar ach. Da's overal zo tegen woordig. 3.10 uur: Hometown Zierik zee is snel bekeken. In de Hex compenseert het volume het gebrek aan volk. De Ban- jaard zit helemaal vol, maar ik ken er geen hond van. An der publiek sinds de overna me. De oude garde zal wel thuis zitten. Of in Rotterdam. Kalende mannen 3.40: De Sylvesterparty in De Zeeuwse Stromen is voorbij. Aan de bar twee kalende mannen met iets te jonge vrouwen. Tegen het venster van de voormalige VVV Re- nesse staan twee mensen din gen te doen die de Nieuwsbo de abonnees kunnen kosten. Roef, roef door de gelijkna mige disco - colaatje niet eens op - en ook Pinky's even be snuffeld. „Dat was kort," zegt de portier bij vertrek. Klopt: „Seen one, seen them all." Ochtendspits Om stipt 4.00 uur stoppen drie dubbele bussen voor De Stulp. Het lijkt alsof ik in de ochtendspits op Amsterdam Centraal sta. Alleen zijn de mensen vrolijker. Zou er in Brouw, Haamstede of Oosterland nog wat te doen zijn? Volgend jaar misschien. Voor nu: op naar de champag ne! In Zierikzee werd flink geknald in de nieuwjaarsnacht. Dat was vooral bij Chinese restau rants te merken. (Foto: Marijke Folkertsma) BURGH-HAAMSTEDE - Aan de Scheepswerfstraat in Haamstede heeft de politie assistentie verleend bij het verwijderen van een ongeno de gast. De hulp van de politie werd om 4.45 uur donderdagoch tend ingeroepen. De bewo ners kregen de man niet uit hun huis. De 'sterke arm' heeft de gast de weg naar zijn eigen huis gewezen, waarna verdere overlast uitbleef. In de Zuidstraat werd tegen 0.30 uur een woning bekogeld met vuurwerk. Tevens zou gepro beerd zijn de kunststof voor deur aan te steken. De politie kon geen schade vaststellen. ZIERIKZEE - Aan de Greve- lingenstraat in Zierikzee is donderdagochtend om 2.00 uur met vuurwerk een bus halte opgeblazen. Ook werd een telefooncel ver nield. Het opblazen van de bushalte is volgens getuigen het werk van enkele jonge ren. De politie kwam met drie auto's ter plaatse, maar kreeg de vandalen niet te pakken. Aan de De Jongestraat kon de politie problemen met over last door disco-muziek oplos sen. Tussen al het geknal van vuurwerk zeiden omwonen den last te hebben van harde muziek. OUDELANDE De 72-jarige P. den Herder uit Oudelande is om het leven gekomen na te zijn aangereden door een auto op de Ovezandseweg in zijn woonplaats. De man liep woensdagmid dag samen met zijn vrouw aan de rechterzijde van de Ovezandseweg. Daar is geen voetpad aanwezig. Het slachtoffer werd aangereden door een achteropkomende auto, bestuurd door een 36-ja- rige plaatsgenoot. De be stuurder reed door, maar keerde tien minuten later te rug naar de plaats van hetjsm- geval. Hij verkeerde onder invloed van alcohol en heeft geen rijbewijs. De man is aan gehouden. Den Herder werd zwaargewond overgebracht naar het Oosterscheldezie- kenhuis in Goes, waar hij woensdagavond overleed. Als het huis verbrand is, wil men de schade inhalen met de spijkers op te rapen. Spreekwoord Regen en veel wind HET WEER Min. temp. 5 graden. In de ochtend van het westen uitregen. Middagtemp. 9 graden. Wind, west, matig, 4, aan de kust krachtig, 6. In de ochtend draaiend naar zuid tot zuidwest en toenemend tot af en toe hard, 7, aan de kust in de middag tot mogelijk zuidwesterstorm, 9 bft. Hf 3 VERKEERSDODEN Op Schouwen-Duiveland vielen in 1997 minder verkeersdoden dan in het jaar daarvoor. 5 ECONOMIE Uit Erbo-enquête blijkt dat economische groei in Zeeland achterblijft bij landelijke cijfers. 6 VREDERUST 'Van idealen en mensenwerk' belicht verleden Psychiatrisch Ziekenhuis Vrederust. 9 ZAALVOETBAL Trinity ook dit jaar weer de sterkste in kersttoernooi van Sport- en Recreatiecentrum Westerschouwen. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's ZIERIKZEE - De natuurontwikkeling van het ooste lijk puntje van de Zuidhoek aan haven De Val heeft een wat bovenmaats karakter gekregen. Dat constateert John Beijers- bergen in de nieuwe 'Sterna', het tijdschrift van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen- D*ai v eland en ds Vereniging voor Natuur- en Landschaps bescherming Goeree-Over- flakkee. Dat bovenmaatse karakter ligt, volgens de auteur, aan het feit, dat de uitgegraven grond niet buiten de inlaag kon worden afgezet. Er moest dan ook voor een historische oplossing worden gekozen: het uitgegraven materiaal werd gebruikt om de bestaan de slaperdijk te versterken. Beijersbergen hoopt dat het waterschap in een later stadi um alsnog zal uitzien naar een passende bestemming van de grond. Hij stelt evenwel vast, dat er met dit werk weer een waar devol stukje Oosterschelde- kust voor de natuur heringe richt is. De entree van deze regio vanaf de Zeelandbrug is nu weer eigen aan die aan het landschap van de zuidkant van Schouwen. Vogeleilandje In dit natuurontwikkelings gebiedje werd ook een vogel eilandje aangelegd met daar op een laag kleischelpen, wat het geheel aantrekkelijk maakt voor broedvogels als Kluut en Visdief RUIT INGEGOOID BRUINISSE - Een 28-jarige Bruenaar is donderdag om 7.15 uur door de politie opge pakt omdat hij in de Nieuw- straat in Bruinisse de etalage ruit van een winkel had ingegooid. De man kon ter plaatse worden aangehou den. De achtergronden die tot deze agressie hebben geleid worden nader onderzocht. Eerder die ochtend, om 5.10 uur, werden drie jongeren ge zien die >- eveneens in de Nieuwstraat - een winkelruit hadden ingegooid. MESSTEEK TERNEUZEN - Een 19-jarige Terneuzenaar is oudejaars dag door de politie aangehou den omdat hij bij een ruzie een 19-jarige plaatsgenoot met een mes in de hand had gestoken. Hij had de man ook enkele klappen in het gezicht toegediend. Na behandeling in het ziekenhuis kon het slachtoffer naar huis. Blijf op de hoogte van al het nieuws op Schouwen-Duiveland, met de Zierikzeesche Nieuwsbode en neem een abonnement. JA, ik wil een: MAAND abonnement met automatische afschrijving 19,50 KWARTAAL abonnement met automatische afschrijving 52,50 KWARTAALabonnement zonder automatische afschrijving 55,00 HALFJAAR abonnement met automatische afschrijving 99,00 HALFJAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ104,00 JAAR abonnement met automatische afschrijving 188,00 JAAR abonnement zonder automatische afschrijving ƒ198,00 Ik ontvang de Zierikzeesche Nieuwsbode de eerste 2 weken gratis!! PROEF-abonnement 4 weken met automatische afschrijving 10,00 Naam Dhr./mevr Adres Postcode Plaats Telefoon Geb.datum Handtek. Bij automatische afschrijving uw 1 1 j J I 1 J j I r~~j l l bank-/gironummer vermelden: II II II II II II II II II Zend de bon in open envelop zonder postzegel naar Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementenadministratie. Antwoordnummer 12.4300 VB Zierikzee. i~ V 4

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1998 | | pagina 1